Henk Keesenberg 0651926723 [email protected]

of 22 /22
Henk Keesenberg 0651926723 [email protected] Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Samenwerkingsverband VO 23-02

Embed Size (px)

description

Samenwerkingsverband VO 23-02. Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. Henk Keesenberg 0651926723 [email protected]. Beleid van Bijsterveldt: wetgeving per 1 augustus 2012 operationeel per 1-8-2013 € 300 miljoen bezuinigingen . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Henk Keesenberg 0651926723 [email protected]

Page 1: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

Henk Keesenberg

0651926723

[email protected]

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG

Samenwerkingsverband VO 23-02

Page 2: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

Beleid van Bijsterveldt:

wetgeving per 1 augustus 2012operationeel per 1-8-2013

€ 300 miljoen bezuinigingen

www.passendonderwijs.nl

Page 3: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

Page 4: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

Procedure zorgplicht

• Schriftelijke aanmelding• Bestuur beoordeelt of er – eventueel – sprake is

van een onderwijszorgvraag (informatieplicht van ouders)

• Beslissing over toelaatbaarheid (overleg met ouders); geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing

• Geen toelating, dan andere school of voorziening, waar leerling welkom is

• Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief

Page 5: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

ouders

• Schriftelijk aanmelden (10 weken)

• In overleg met de school over arrangement

• Op overeenstemming gericht overleg over het ontwikkelingsperspectief

Gaat het niet goed, dan:

• Klacht bij het schoolbestuur

• Bezwaar bij verklaring bij het SWV

• Onderwijsconsulenten, Landelijke Geschillencommissie, cie.GB, rechter

Page 6: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

Page 7: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

Kengetallen

• Nieuwe situatie (23-02)

Grens: Borne, Dinkelland, Enschede,

Hengelo, Hof van Twente,

Losser en Oldenzaal

Leerlingaantal: 20.682

PrO/LWOO: 3.538 = 17,1% - Landelijk= 13,17%)

VSO: 966 (4,67% - Landelijk= 3,35%)

LGF: 344 (1,66% - Landelijk= 1,64%)

Page 8: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

Page 9: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

Bekostiging SWV regionaal zorgbudget, rebound/herstart/op de rails en

middelen LGF (regulier en AB minus 57%) en middelen VSO.

(PrO en LWOO ongewijzigd, wel gebudgetteerd)

In overgangsperiode gaat 23-02 (bij ongewijzigd beleid)

naar - € 2 miljoen = - € 98,-/leerling)

Nu in het SWV € 42,- ; straks ca € 400,- (minus VSO)

Page 10: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

Modelkeuze

> Bestuur/Werkunit (Kamer)/SWV

•Schoolmodel•Expertisemodel•leerlingmodel

Page 11: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

Page 12: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

van indiceren naar arrangeren

stoppen met landelijke indicatiecriteria

• Op maat• Leerling afhankelijk• Leerkracht afhankelijk• Flexibel• Gevarieerd

Page 13: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

Page 14: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

Schoolondersteuningsprofiel

•Basiszorg

•Extra zorg

Page 15: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

Page 16: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

Dekkend aanbod

Geen kind tussen

wal en schip

www.passendonderwijs.nl

Page 17: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

continuum

• Het regulier VO (met arrangementen)

• Lwoo (met arrangementen)

• Het PrO (met arrangementen)

• Het VSO (met arrangementen)

Page 18: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

Page 19: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

ondersteuningsplan

• Het continuüm aan zorg, inclusief schoolondersteuningsprofielen en niveau van de basisondersteuning• Verdeling en besteding van ondersteuningsmiddelen• Procedure en criteria voor toewijzing van extra ondersteuning• Procedure voor plaatsing VSO• verantwoording• Informatie en ondersteuning voor oudersInstemming ondersteuningsplanraad, OOGO met gemeente(n) en afstemming met SWV PO.

Page 20: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

Visie?

• Drie bijeenkomsten:

• Van zeer breed naar

kort en minder “open deur’ uitspraken.

Page 21: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

visie

• Algemeen maatschappelijk

• Regulier staat voorop

• Focus op het onderwijs

• SWV en voorzieningen dus klein

• Toewijzing: valide en betrouwbaar en rap

• Ouders als educatief partner

• Inzet van middelen: primaire proces

Page 22: Henk Keesenberg             0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl

Conclusie?