Henk Keesenberg 0651926723 [email protected]

22
Henk Keesenberg 0651926723 [email protected] Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Samenwerkingsverband VO 23-02

description

Samenwerkingsverband VO 23-02. Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. Henk Keesenberg 0651926723 [email protected]. Beleid van Bijsterveldt: wetgeving per 1 augustus 2012 operationeel per 1-8-2013 € 300 miljoen bezuinigingen . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Henk Keesenberg 0651926723 [email protected]

Henk Keesenberg

0651926723

[email protected]

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG

Samenwerkingsverband VO 23-02

Beleid van Bijsterveldt:

wetgeving per 1 augustus 2012operationeel per 1-8-2013

€ 300 miljoen bezuinigingen

www.passendonderwijs.nl

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

Procedure zorgplicht

• Schriftelijke aanmelding• Bestuur beoordeelt of er – eventueel – sprake is

van een onderwijszorgvraag (informatieplicht van ouders)

• Beslissing over toelaatbaarheid (overleg met ouders); geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing

• Geen toelating, dan andere school of voorziening, waar leerling welkom is

• Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief

ouders

• Schriftelijk aanmelden (10 weken)

• In overleg met de school over arrangement

• Op overeenstemming gericht overleg over het ontwikkelingsperspectief

Gaat het niet goed, dan:

• Klacht bij het schoolbestuur

• Bezwaar bij verklaring bij het SWV

• Onderwijsconsulenten, Landelijke Geschillencommissie, cie.GB, rechter

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

Kengetallen

• Nieuwe situatie (23-02)

Grens: Borne, Dinkelland, Enschede,

Hengelo, Hof van Twente,

Losser en Oldenzaal

Leerlingaantal: 20.682

PrO/LWOO: 3.538 = 17,1% - Landelijk= 13,17%)

VSO: 966 (4,67% - Landelijk= 3,35%)

LGF: 344 (1,66% - Landelijk= 1,64%)

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

Bekostiging SWV regionaal zorgbudget, rebound/herstart/op de rails en

middelen LGF (regulier en AB minus 57%) en middelen VSO.

(PrO en LWOO ongewijzigd, wel gebudgetteerd)

In overgangsperiode gaat 23-02 (bij ongewijzigd beleid)

naar - € 2 miljoen = - € 98,-/leerling)

Nu in het SWV € 42,- ; straks ca € 400,- (minus VSO)

Modelkeuze

> Bestuur/Werkunit (Kamer)/SWV

•Schoolmodel•Expertisemodel•leerlingmodel

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

van indiceren naar arrangeren

stoppen met landelijke indicatiecriteria

• Op maat• Leerling afhankelijk• Leerkracht afhankelijk• Flexibel• Gevarieerd

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

Schoolondersteuningsprofiel

•Basiszorg

•Extra zorg

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

Dekkend aanbod

Geen kind tussen

wal en schip

www.passendonderwijs.nl

continuum

• Het regulier VO (met arrangementen)

• Lwoo (met arrangementen)

• Het PrO (met arrangementen)

• Het VSO (met arrangementen)

De pijlers

• Zorgplicht

• SWV met het VSO

• Gebudgetteerde situatie

• Arrangeren

• Schoolondersteuningsprofielen

• Dekkend geheel aan voorzieningen

• Ondersteuningsplan

ondersteuningsplan

• Het continuüm aan zorg, inclusief schoolondersteuningsprofielen en niveau van de basisondersteuning• Verdeling en besteding van ondersteuningsmiddelen• Procedure en criteria voor toewijzing van extra ondersteuning• Procedure voor plaatsing VSO• verantwoording• Informatie en ondersteuning voor oudersInstemming ondersteuningsplanraad, OOGO met gemeente(n) en afstemming met SWV PO.

Visie?

• Drie bijeenkomsten:

• Van zeer breed naar

kort en minder “open deur’ uitspraken.

visie

• Algemeen maatschappelijk

• Regulier staat voorop

• Focus op het onderwijs

• SWV en voorzieningen dus klein

• Toewijzing: valide en betrouwbaar en rap

• Ouders als educatief partner

• Inzet van middelen: primaire proces

Conclusie?