5. Henk de Kok

of 19 /19
Gemeentelijk vastgoed Rotterdam Beheer en ontwikkeling Henk de Kok Assetmanager Commercieel Vastgoed

Embed Size (px)

description

5. Henk de Kok

Transcript of 5. Henk de Kok

 • Gemeentelijk vastgoed RotterdamBeheer en ontwikkelingHenk de KokAssetmanager Commercieel Vastgoed

 • MPRV

  Centralisatie vastgoed bij StadsontwikkelingBetere sturingHogere doelmatigheid middelen en instrumentenConcentratie kennis

 • MPRVSplitsing maatschappelijk en commercieel vastgoed

  Maatschappelijk vastgoedOndersteuning maatschappelijke doelstellingenkostprijsdekkende huurScholen, sport accommodaties, bibliotheken, theaters, etc.

  Commercieel vastgoedVoorheen: wel behoefte maar geen marktpartij aanwezigDe markt tenzijMarktconforme huurWoningen, winkels, brandstofverkooppunten, parkeergarages, kantoren, bedrijfsruimten, grond en water

 • Samenstelling

  Grafiek1

  1378

  1253

  162

  Objecten

  Aantal objecten

  Blad1

  Samenstelling gemeentelijk vastgoed

  ObjectenWOZ waarde

  Maatschappelijk vastgoed1,3781,807

  Commercieel vastgoed1,253675

  Concernhuisvesting162247

  Totaal2,7932,729

  Blad1

  Objecten

  Aantal objecten

  Blad2

  Blad3

  Grafiek2

  1807

  675

  247

  WOZ waarde per categorie in mln. euro

  Blad1

  Samenstelling gemeentelijk vastgoed

  ObjectenWOZ waarde

  Maatschappelijk vastgoed1,3781,807

  Commercieel vastgoed1,253675

  Concernhuisvesting162247

  Totaal2,7932,729

  Blad1

  Objecten

  Aantal objecten

  Blad2

  WOZ waarde per categorie in mln. euro

  Blad3

 • Kostprijsdekkende huurTransparantie huisvestingskosten Maatschappelijke huurder betaalt kostprijsdekkende huurDienst vult eventueel tekort aanEventueel financiering onrendabele top via investeringsfonds

 • Commercieel vastgoedVerhuur tegen marktprijzenVerkoop (indien rendement optimaal)Verkoop o.b.v. 2 taxatiesVooralsnog geen verkoop parkeergarages en brandstofverkooppunten

 • Huidige ontwikkelingenKleinere overheidTerug naar kerntaken (maatschappelijke rol)Inzet op dispositieWaardering en afstoot commercile portefeuilleMaken voorzieningenplannen voor maatschappelijk vastgoedAfstoot overtollig maatschappelijk vastgoedOptimaliseren van onderhoud en beheerUitbesteden property management

 • Kader stedelijke ontwikkelingenOntwikkelkader komende 2 5 jaarStedelijk ruimtelijk ontwikkelkaderUitvoeringsstrategie woonvisieClusteraanpak economieGrondprijsbeleidGebiedsprogrammasMinder initiren meer faciliteren (red carpet treatment)Zoeken naar samenwerkingsverbanden met de markt

 • HoofdstromenGrote programmasBinnenstad/Kop van ZuidStadshavensNationaal programma Hart van ZuidKansrijke ontwikkellocatiesKleinschalige ontwikkelingen

 • Rollenmatrix Grondhouding

 • Grondhouding Gemeente

 • ToekomstBezuinigingen op vastgoed door overheveling taken rijksoverheid naar gemeenteEfficinter ruimtegebruik door samenwerking gebruikers en samenvoeging functiesVerlaging kosten beheer door:Uitbesteding beheer maatschappelijk vastgoed technisch en commercieel beheerBehoud beleidfunctie op (maatschappelijk) vastgoedPPS, concessiemodellen

  *Meerjaren Perspectief Rotterdams Vastgoed*Meerjaren Perspectief Rotterdams Vastgoed*Meerjaren Perspectief Rotterdams Vastgoed*Bijna 2.800 objectenWOZ waarde 2,7 mld. *Gemeente heeft de middelen niet meerGemeente heeft een andere kijk naar de markt.Er is gekeken naar de maatschappelijke en bouwkundige urgentieVisie ontwikkeld op basis van vraag van de markt*Kansrijke ontwikkellocaties op basis van marktvraag en maatschappelijke urgentieOntwikkelkaarten voor wonen, kantoren, winkel bedrijfruimte, voorzieningen en buitenruimteBinnenstad: Central district inclusief CS afronding Kop van Zuid, Markthal en Forum (ABN)Stadshaven: Merwehaven en Sluisjesdijk (Port Valley, HbR, Maritieme dienstverlening en logistiek) Rechterkant WaalhavenHart van Zuid: woningen en Zuidplein/AhoyKansrijke ontwikkellocaties: ontwikkelkaarten*Rood: gemeente stopt geld in ontwikkeling en trekt de karBlauw: gemeente faciliteert actief om businesscases te stimuleren en is in staat onrendabele top te financierenGroen: gebied is sterk genoeg om markt zijn werk te laten doen. De gemeente zet alleen mensen en middelen in op uitoefening publieke taakGrijs: geen ondersteuning gemeente bij ontwikkeling

  Stelling 1: In het professionaliseren van het vastgoedbeheer is uitbesteding van beheer van maatschappelijk vastgoed de volgende stapStelling 2: Maatschappelijke voorzieningen kunnen beter door de markt worden ontwikkeld en gexploiteerd.