Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING.

of 22 /22
Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING

Embed Size (px)

Transcript of Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING.

 • Dia 1
 • Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING
 • Dia 2
 • 18/06/2012 2
 • Dia 3
 • PERSPECTIEF 2020 2 Grote doelstellingen Garantie op zorg voor personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood Vraaggestuurde zorg en assistentie voor genformeerde gebruikers in een inclusieve samenleving 18/06/201221/09/20123
 • Dia 4
 • PERSPECTIEF 2020 Taakopdracht van D.O.P. sluit aan bij de tweede doelstelling: vraaggestuurde zorg voor genformeerde gebruikers Betrokken bij besluitvormingsprocessen Toegang tot alle noodzakelijke informatie op vlak van mogelijke ondersteuningsvormen 18/06/2012421/09/2012
 • Dia 5
 • PERSPECTIEF 2020 Om de tweede doelstelling te kunnen bereiken is er nood aan een degelijk voortraject. Per provincie maximum drie onafhankelijke diensten ondersteuningsplan. In Oost-Vlaanderen nam het samenwerkingsverband Trajectbegeleiding het initiatief tot het oprichten van 1 v.z.w. 18/06/201221/09/20125
 • Dia 6
 • ONTSTAAN V.z.w. opgericht vanuit een samenwerking tussen: Gebruikersverenigingen Reguliere diensten Multidisciplinaire teams Voorzieningen erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Erkenning voor 4.443 contacten per jaar 18/06/201221/09/20126
 • Dia 7
 • ONTSTAAN 76 leden in de Algemene Vergadering m.a.w. breed draagvlak in Oost-Vlaanderen 16 leden in de Raad van Bestuur (evenredige vertegenwoordiging) PLAN v.z.w. als mentororganisatie 18/06/201221/09/20127
 • Dia 8
 • ONTSTAAN Vermaatschappelijking van de zorg: Burgerschapsmodel Inclusie Intersectorale samenwerking Netwerk activeren Gewoon waar mogelijk, specifiek waar nodig 18/06/201221/09/20128
 • Dia 9
 • CONCRETE UITGANGSPUNTEN D.O.P. Pluralistisch Vraagverheldering overheen de verschillende levensdomeinen (Schalock) Kwaliteit van bestaan: Vraaggestuurd Clint en het netwerk Regie over eigen leven Empowerment Bijdragen aan het maatschappelijk proces van integratie en inclusie 18/06/201221/09/20129
 • Dia 10
 • DOELGROEP Criteria (vermoeden van) handicap Minder- en meerderjarigen Medisch attest, diagnose of PEC-ticket Nog geen VAPH ondersteuning Vraagverheldering noodzakelijk Recht op een tweede voortraject 18/06/201221/09/201210
 • Dia 11
 • DOELGROEP Recht op een tweede voortraject MAAR enkel bij: Ernstige evolutie handicap Wijziging netwerk Wijzigingen van reglementaire aard Scharniermomenten 18/06/201221/09/201211
 • Dia 12
 • AANMELDING 18/06/201221/09/201212 Hoe? Rechtstreeks (persoon zelf en/of netwerk) Niet rechtstreeks via (welzijns)organisaties
 • Dia 13
 • IN DE PRAKTIJK 18/06/201221/09/201213 Bij niet rechtstreekse aanmelding Collega van de (welzijns)organisatie gaat na of de persoon voldoet aan de criteria er nood is aan een handicap specifiek proces om de ondersteuning op lange termijn te bepalen en geeft informatie over de D.O.P. of meldt de persoon zelf aan
 • Dia 14
 • IN DE PRAKTIJK Aanmelden kan via: Telefoon: 0473/73.87.68 Email: [email protected]@dop-ovl.be Website: www.dop-ovl.bewww.dop-ovl.be Binnen de 2 weken contact door de begeleider uit de regio Het voortraject is vrijwillig en gratis Maximum 12 maanden Gemiddeld 12 contacten 18/06/201221/09/201214
 • Dia 15
 • IN DE PRAKTIJK Kennismakingsgesprek Functie Kennismaking D.O.P. toelichten Luisteren naar de wensen, noden en vragen Aftoetsen criteria Verkennen netwerk 18/06/201221/09/201215
 • Dia 16
 • OPDRACHT Voortraject: Beeldvorming Vraagverduidelijking Versterken / creren en inzetten van netwerk Complementaire werking reguliere diensten Bemiddeling Wie volgt het plan op? Resulteert in een ondersteuningsplan 18/06/201221/09/201216
 • Dia 17
 • ONDERSTEUNINGSPLAN 18/06/201221/09/201217 Omvat 3 luiken Clint als mens Ondersteuningsluik Actieluik
 • Dia 18
 • ONDERSTEUNINGSPLAN 18/06/201221/09/201218
 • Dia 19
 • INSTROOM 2012 18/06/201221/09/201219
 • Dia 20
 • INSTROOM 2012 18/06/201221/09/201220
 • Dia 21
 • INSTROOM 2012 18/06/201221/09/201221
 • Dia 22
 • INSTROOM 2012 18/06/201221/09/201222