De Mix juli 2010

of 8 /8
de NIEUWSBRIEF VOOR GROEPSLEIDING juli-augustus 2010 Als je’t mij vraagt: CHIRO een uitgave van Chirojeugd-Vlaanderen vzw | VU: Hans Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen = MET BIJLAGE Als je tenten huurt - of dat nu van de uitleendienst is, van Defensie of van een andere groep - dan kun je overwegen om ze te laten verzekeren. Je kunt op kamp namelijk schade oplopen, en dan krijg je daar achteraf de rekening voor gepresenteerd. Elk jaar is er wel een groep die brand- of stormschade leed, en vaak gaat het om hoge bedragen. Als je tenten huurt bij Defensie moet je zelfs bewijzen dat je een verzekering afsloot voor je ze meekrijgt. Je kunt nu online een verzekering afsluiten bij de Chiro voor tenten die je huurt. Meer informatie over de risico’s die je loopt en hoe je je daarvoor kunt indekken met een verzekering vind je op www.chiro.be/bivak. De fiscale attesten, hoe zit dat nu weer juist? Ouders kunnen sinds 2005 extra kosten van jeugdwerkactiviteiten voor kinderen onder 12 jaar aftrekken van de belastingen. Hiervoor hebben ze een attest nodig. Dat moet de gemeentelijke jeugddienst aan je groep bezorgen. Met de Chiro raden we aan om alleen bij een bivak zo’n attest te geven aan de ouders. Bespreek met de leidingsploeg of je dat na het bivak standaard aan alle ouders van leden onder 12 jaar bezorgt, of enkel op vraag. Het attest bestaat uit twee delen: - Het eerste deel vult de gemeente in, waarmee ze bevestigt dat ze je groep erkent als jeugdwerkinitiatief. Je krijgt dan bijvoorbeeld 100 keer hetzelfde erkenningsattest. - Het tweede deel vult je Chirogroep in voor elk kind onder de 12 jaar dat meegaat op bivak. Daarna geef je het attest aan de ouders. Neem zeker contact op met de jeugddienst en vraag na op welke manier jouw gemeente de attesten bezorgt. Meer uitleg en een voorbeeldattest vind je op www.chiro.be/fiscaalattest. Vragen? Bel Lieke De Jans op 03-231 07 95 of mail naar [email protected]. FISCALE ATTESTEN VOOR HET BIVAK: VRAAG HET AAN BIJ DE JEUGDDIENST Groepsadministratie Verzekering tenten op bivak

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief voor groepleiding

Transcript of De Mix juli 2010

Page 1: De Mix juli 2010

de

Nieuwsbrief voor groepsleidiNg

juli-augustus 2010Als je’t mij vraagt:

CHIROeen uitgave van Chirojeugd-Vlaanderen vzw | VU: Hans Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen

= met bijlAge

Als je tenten huurt - of dat nu van de uitleendienst is, van Defensie of van een andere groep - dan kun je overwegen om ze te laten verzekeren. Je kunt op kamp namelijk schade oplopen, en dan krijg je daar achteraf de rekening voor gepresenteerd. Elk jaar is er wel een groep die brand- of stormschade leed, en vaak gaat het om hoge bedragen.

Als je tenten huurt bij Defensie moet je zelfs bewijzen dat je een verzekering afsloot voor je ze meekrijgt.Je kunt nu online een verzekering afsluiten bij de Chiro voor tenten die je huurt. Meer informatie over de risico’s die je loopt en hoe je je daarvoor kunt indekken met een verzekering vind je op www.chiro.be/bivak.

De fiscale attesten, hoe zit dat nu weer juist? Ouders kunnen sinds 2005 extra kosten van jeugdwerkactiviteiten voor kinderen onder 12 jaar aftrekken van de belastingen. Hiervoor hebben ze een attest nodig. Dat moet de gemeentelijke jeugddienst aan je groep bezorgen. Met de Chiro raden we aan om alleen bij een bivak zo’n attest te geven aan de ouders. Bespreek met de leidingsploeg of je dat na het bivak standaard aan alle ouders van leden onder 12 jaar bezorgt, of enkel op vraag.

Het attest bestaat uit twee delen:

- Het eerste deel vult de gemeente in, waarmee ze bevestigt dat ze je groep erkent als jeugdwerkinitiatief. Je krijgt dan bijvoorbeeld 100 keer hetzelfde erkenningsattest. - Het tweede deel vult je Chirogroep in voor elk kind onder de 12 jaar dat meegaat op bivak. Daarna geef je het attest aan de ouders.

Neem zeker contact op met de jeugddienst en vraag na op welke manier jouw gemeente de attesten bezorgt. Meer uitleg en een voorbeeldattest vind je op www.chiro.be/fiscaalattest. Vragen? Bel Lieke De Jans op 03-231 07 95 of mail naar [email protected].

Fiscale attesten voor het bivak: vraag het aan bij de jeugddienst

Groepsadministratie

Verzekering tenten op bivak

Page 2: De Mix juli 2010

Nieuwe groepsverantwoordelijke Hou je het na het bivak voor bekeken als groepsleid(st)er? Staat er nieuw jong talent klaar om je groep te leiden? Vul dan op het bijgevoegde formulier de gegevens in van je opvolg(st)er. Als je dat nog vóór 1 augustus doet, kunnen we het aansluitingspakket onmiddellijk naar de juiste persoon sturen. Vul ook de gegevens in van de eventuele nieuwe financieel verantwoordelijke, zo kun-nen we de facturen van de aansluiting naar de juiste persoon sturen. Je mag de gegevens ook mailen naar [email protected].

CHIROSPROKKELS

er brandt een vuur diep in mij

bivaknieuwtjes Wanneer deze De Mix al in productie is, worden er gegarandeerd nog vele bivaknieuwtjes de wereld in gestuurd. Hou de hoofdpagina van www.chiro.be in de gaten om op de hoogte te blijven. Iets niet duidelijk? We helpen je graag verder via 03-231 07 95 of [email protected].

Is dat zo? Laat het daar dan maar zitten! Je mag nooit vuur maken in bossen en in een straal van 100 meter errond. Ook theelichtjes (los of in bokaaltjes), fakkels, kaarsjes of campingvuurtjes zijn verboden. Een gewaarschuwde Chirogroep is er twee waard! Meer weten? Kijk op www.chiro.be/veiligheid

de bivakmapBij De Mix van mei vond je de Bivakmap: boordevol informatie, regelgeving, acties, enz. Kortom: iets om mee te nemen op bivak! Vergeet ze niet in te pakken!

Zoals ieder jaar vroegen we jullie om de bivakaan-gifte in te vullen en door te geven vóór 1 juni. We kregen al heel wat aangif-ten binnen, maar nog niet allemaal. Als je nog niet in orde bent, doe er dan zo snel mogelijk het nodige voor! Zo kunnen we jullie beter ondersteunen in

geval van vragen, kunnen we jullie waarschuwen als andere groepen proble-men ondervinden met jul-lie bivakplaats én kunnen we de laatste Kramp van het werkjaar rechtstreeks naar jullie bivak sturen. Je kunt de bivakaangifte via het Chirogroepprogram-ma digitaal invullen en

versturen naar [email protected]. Doen! Kijk ook na of al je leden verzekerd zijn, en geef desnoods nog een aanvullende aansluiting door. Die aansluiting kan gebeuren tot de dag voor je op bivak vertrekt (en erna ook nog, als je nieuwe leden hebt tussen je bivak en 15 oktober).

Bivakaangifte

bivakpermanentieEen probleem of een noodsituatie op bivak? Weet je ergens geen raad mee? We staan de hele zomer voor jullie klaar! We zijn dag en nacht te bereiken (bel ‘s nachts wel enkel voor écht dringende zaken), op het bekende nummer 03-231 07 95

Page 3: De Mix juli 2010

3bivakvragen? kijk snel op www.chiro.be/bivakWelke formulieren moet ik allemaal in orde brengen? Hoe doe ik mijn bivakaangifte? Kan ik mijn auto laten verzekeren tijdens ons kamp? Hoe verzeker ik de kookouders en hun kinderen? Wat is knisperen? Waar vinden we een bivakplaats? Wat moet ik weten als we op buitenlands kamp gaan? Antwoorden op deze vragen en nog vele vele andere vind je op www.chiro.be/bivak. Toch nog een probleem? Mail naar [email protected] of bel 03-231 07 95.

ONtdEK BRuSSEL VaN BINNENuIt EN SPRING IN aLS LEIdING OP BIVaK VaN EEN BRuSSELSE CHIROGROEPProfieL Je bent tussen 18 en 30 jaar oud

Je staat ervoor open om te werken met kinde-ren met diverse maatschappelijke achtergron-den. Je bent op zoek naar een Chiro-ervaring met

dat ietsje meer

WiJ bieDen Een unieke uitdaging

Onderdompeling in een toffe ploeg van kinde-ren en jongeren, die de sociale mix van de stad weerspiegelt Nieuwe contacten in het Brusselse

interesse? Wil je als leiding mee op bivak met een Brusselse Chirogroep? Enkele Chirogroepen in de stad Brus-sel zoeken nog versterking. Neem contact op met An Verdeyen of Siska Hoe-beeck op het Brussels Chirosecretariaat (02-505 00 80 of [email protected]), dan bekijken we sa-men welke groep jouw steun het beste kan gebrui-ken en waar jij je het beste thuis zal voelen.

Page 4: De Mix juli 2010

,

duBBELPuNtdu

BBEL

PuNt

Goed om te weten: de factuur voor Dubbelpunt wordt verstuurd naar jullie financieel verantwoordelijke.

Bestel nu Dubbelpunt!Elke maand zes nieuwe spelen, om inspiratie op te doen. Elke maand foto’s van Chirogroepen. Ook van jou? Elke maand praktische tips over brandveiligheid, bivakken, geld en veel meer. Elke maand verhalen en interviews, met leiding en leden. Activiteiten uitgetest, speciaal voor jou.

Voor maar 10,50 euro valt Dubbelpunt maandelijks bij jou in de brievenbus. Mis die kans niet, want Dubbelpunt is gemaakt door leiding, voor leiding!

Vraag nu je abonnement aan en maak je Chiroleven nog beter! (Niet van het papieren type? Ga dan naar www.chiro.be/dubbelpunt.) Voornaam + naam: .............................................................................................................................................................Straat + nr: ..............................................................................................................................................................................Postcode: ................................................................................................................................................................................ Gemeente: .............................................................................................................................................................................Naam van de Chirogroep: ................................................................................................................................................Stamnummer van de Chirogroep: .../... Ik wil Dubbelpunt ook bestellen voor de volgende leid(st)ers:...........................................................................

Dubbelpunt gratis Omdat we vinden dat iedereen de kans moet hebben om Dubbelpunt te lezen, geven we elke Chirogroep een gratis abonnement cadeau. Als dat niet mooi is!? We sturen Dub-belpunt gratis naar de groepsleid(st)er (GG1). Maar ... we vra-gen er wel iets voor terug. Neem die gratis Dubbelpunt mee naar het Chirolokaal. Laat hem op de vergadering rondgaan. Geef hem aan mensen van wie je denkt dat ze het nodig heb-ben. Laat hem rondslingeren in het lokaal. Doe er iets mee!

HEt CHIROVERLEdEN tE KOOP

www.CHIRO.BE/REtROSHOP

In een stoffig stuk van het magazijn van de Chiro lagen nog een aantal schatten uit een ver verleden. Stickers van oude jaarthema’s, oude kentekentjes, oude platen, fotosets, cassettes, enz. “Hey, als we die eens gewoon verkopen voor een symbolisch bedrag?” vroeg iemand zich af. Dus: ga voor 31 juli naar www.chiro.be/retroshop en bestel zo snel mogelijk je Chiroschatten! op 31 juli verdwijnt die pop-upshop definitief, dus zorg dat je snel bent.

Page 5: De Mix juli 2010

,

duBBELPuNtdOE mEE mEt INZICHt, BEPaaL dE CHIRO IN 2020Om de drie jaar vraagt Chirojeugd Vlaanderen aan jou wat Chiro is. Wat zijn je problemen, waar ben je goed in, wat vind je over een aantal thema’s? Met een handige, redelijk korte methodiek zeggen jij en de hele leidingsploeg wat je kwijt wilt. Je zegt van een aantal stellingen of je akkoord gaat, vult een vragenlijst voor groepsleiding in en voilà: je bent klaar.

InZicht vindt plaats van half oktober tot eind november. Je gewestploeg geeft je een pakketje. Maak je in september een planning van je vergaderingen? Voorzie dan een moment voor InZicht.

“WAArom zou iK meeDoen?”Omdat het belangrijk is, tiens! Omdat we met jouw mening aan verbonden, gewesten en commissies kunnen vertellen wat jullie bezighoudt. Op die manier kunnen ze je groep beter helpen, juistere informatie doorgeven en (nog) leukere activiteiten voorzien. En ook handig: jouw mening vormt mee de basis voor de beleidsnota van de Chiro, waarin we voor de komende jaren vastleggen wat we gaan doen. Je bepaalt dus echt mee de Chiro in 2020!

in ZichtCHIRO IN 2020

BEKENdmaKINGSmatERIaaLHet nieuwe bekendmakingsmateriaal is er! De affiche, de folder en de postkaartjes zijn de drie materialen bij uitstek om je Chirogroep bekend te maken. Je kunt 50 of 100 affiches gratis afhalen in De Banier. Om ze mee te krijgen, ga je naar de winkel van je keuze en geef je het stamnummer op van je groep. Dat kan van 1 augustus tot 15 november. De folder en de postkaartjes kun je bijvoor-beeld uitdelen aan nieuwsgierige ouders, tijdens een wervingsactie aan de schoolpoort. Binnenin staat er wat uitleg over de Chiro en op de achter-kant kun je je eigen tekst printen of kopiëren. Er bestaat ook een uitgebreide oudersbrochure-

die je kunt gebruiken om nieuwe Chiro-ouders in te wijden in de wondere wereld van de Chiro. Folders, oudersbrochures of postkaartjes aanvragen en affiches bijbestellen,dat kan allemaal via [email protected] of via 03-231 07 95. Er is nog meer!De stickers zijn te koop in De Banier. Je kunt er uitdelen en vragen om ze zichtbaar op te plakken of te hangen.Verder vind je ook nog heel wat ander materiaal in De Banier dat je kan helpen om de Chiro bekend te maken: de fietswimpel, een vel met verschillende Chirostickers, een sfeervlag, enz. Surf voor meer nuttige tips over wat je met het bekendmakingsmateriaal kunt doen naar www.chiro.be/bekendmaking.

Page 6: De Mix juli 2010

Info over deelnemingsvoorwaarden en over hoe je kunt inschrijven vind je op de website en in de Grasduiner.

startdagen 2010Zin in een krachtige Chiroboost voor de hele leidingsploeg? Benieuwd naar de nieuwste Chirohypes? Zin om op te gaan in een zingende Chirobende? Ideeën opdoen voor jullie eigen jaarthema-shows? De Startdagen zijn de place to be!

mVerbond Limburg:

Start mee op zaterdag 4 september . We verwachten je vanaf 13

uur in Bokrijk, samen met 700 andere Limburgse Chiroleiders en

-leidsters!

Alle praktische info, een inschrijvingsformulier en speciale wed-

strijden vind je op

www.chiro-limburg.be/startdag

mVerbonden Antwerpen, Mechelen, Kempen, Brussel en Leuven:

Verzamelen doen we in Lier, op 11 september! Zorg dat je erbij

bent!

mVerbonden Reinaert, Roeland en Heuvelland:

Oost-Vlaamse Chiroleiding, op 11 september worden jullie

verwacht in Aalst! Mis de start van het Stout?Moedig!e Chirojaar

niet!

m Verbond West-Vlaanderen:

Op 11 september is Torhout van ons! Dit wil en kun je écht niet

missen!

Alle info op www.chiro.be/startdag

een tochtenbivakker: “tochtenbivak? uniek, grensverleggend ... onvergetelijk! een absolute aanrader voor iedereen!”

Praktisch: Datum: 7-14 augustus 2010 Locatie: een idyllisch plekje in de Ardennen Prijs: 115 euro Wie mag mee: iedereen die IK en SB gevolgd

heeft en 18 jaar is of wordt in 2010. Wie nog geen IK en SB volgde, moet 19 jaar zijn of worden in 2010. Alle info en inschrijvingen op

www.chiro.be/daa. Vragen? Mail naar [email protected]

of bel 03-231 07 95 en vraag naar Katrien Mus.

Page 7: De Mix juli 2010

7klimop 2010Heb je zin in een avontuurlijk, buitenlands kamp in Chirostijl? In leven op het ritme van de wind en van de zon in de Highlands? Dan moet je je zeker inschrijven voor KLimoP 2010!

Klimop? Dat is een bivak boordevol Chiro: outdoor-activiteiten, driedaagse, fantastische sfeer, gezellige avonden aan het kampvuur, tenten, back to nature, Chirovibes en nog zoveel meer!

me gusta españa!

Tuur is een tweejaarlijks bivak voor leiding en gewest-mensen van verbond Mechelen. Het concept van Tuur zit verstopt in de naam: we trek-ken rond in de natuur, doen onderweg minstens één avontuurlijke activiteit en proeven af en toe van de plaatselijke cultuur. Wij denken bij ‘cultuur’ trouwens spontaan aan de plaatselijke wijn- en eetcultuur, aan een gezellig oud stadje bezoeken, enz.

TuuR TREKT VAN 17 TOT 25 AuGuSTuS NAAR NOORD-SPANJE. Prijs: 280 euro (incl. vervoer, verblijfplaats (slapen in eigen tentjes) en basisactiviteiten; excl. zakgeld). De bus zit voor driekwart vol, dus snel inschrijven is de boodschap. Twijfel je nog omdat je misschien tweede zit hebt? Niet doen: we voorzagen een regeling voor mensen met tweede zit zodat ze zich kosteloos kunnen uit-schrijven. Info en inschrijvingen via www.chiro.be/tuur.

praktisch in ‹t kort Datum: 15 t/m 24 augustus Waar: schotland Wie: leiding/kader van verbond Antwerpen Prijs: 320 euro

Info en inschrijvingen: www.verbondantwerpen.be/klimop of [email protected]

Page 8: De Mix juli 2010

tussend’oortjes 2 is er!

Nog nooit van gehoord? Tussend’Oortjes is een bundeling van meer dan 100 fiches vol uitgewerkte momentjes om sfeer te blazen in je ploeg. Ideeën om je leden te verwelkomen op bivak of op een Chironamiddag, leuke openingsmo-mentjes, tafel-, was-, plas-, bedankings-, verzamel- en verdeelmomentjes. Exit dooie momenten! Enter Tussend’Oortjes 2!

naar De banier! Want daar kun je Tussend’Oortjes 2 kopen. Vanaf de zomer-vakantie liggen ze in de rekken. tip: Wie Tussend’Oortjes 2 koopt, kan Tussend’Oortjes 1 voor de helft van de prijs op de kop tikken. Strakke deal, nietwaar?

schip van bobbejaanlandDe leden zitten in twee groepen tegenover elkaar, met de gezichten naar elkaar toe. De leid(st)er vertelt dat het schip van Bobbejaanland niet langer in het pretpark staat (“ooooh”), maar dat het verhuisd is. Het befaamde schip staat nu ... HIER! De leden doen nu alsof ze in het pretparkschip zitten. De leid(st)er vertelt wat er allemaal gebeurt. Bijvoorbeeld: Veiligheidsgordel aan (‘klik’) Het schip begint zachtjes te wiegen Het s chip gaat hoger en hoger (de achterste rijen van beide groepen staan om beurten recht en gaan weer zitten) Elke keer als we hoger gaan, strekken we onze armen Stilaan gaat het schip opnieuw trager en trager en trager

wachtnacht op 11 september 2010

Op 11 september wordt er op het Sint-Pietersplein een massale wachtactie georganiseerd om de politici ertoe aan te zet-ten werk te maken van de Millenniumdoelstellingen. De wat? De millenniumdoelstellingen zijn acht doelen die in het magische jaar 2000 zijn neergeschreven en die de initia-tiefnemers wilden bereiken tegen 2015. Jammer genoeg ziet het ernaar uit dat bepaalde doelen niet gehaald zullen worden als er niet snel werk van gemaakt wordt. Er worden meer dan 10 000 wachtende mensen verwacht, die er tijdens het wachten getrakteerd worden op onder andere optredens, maar ook een heleboel randanimatie. ‘Wake up!’ is een filmpjeswedstrijd voor jongeren waarbij je op een zo origineel mogelijke manier iemand moet wakker schudden voor de Millenniumdoelstellingen. Je kunt dat heel eenvoudig doen, bijvoorbeeld op jullie kamp of tijdens een activiteit. De speelclub die de leiding wakker schudt of een origineel ochtendmomentje. Film het en zet het op de website, en misschien win je wel de hoofdprijs: een videocamera. Je vindt alle info op www.wachtmee.be: klik onderaan op Wake up.De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de Wachtnacht zelf.

Externe initiatieven

Publicaties

Ken je zelf nog meer gekke, gezellige of zinderende momentjes? stuur ze dan zeker door naar [email protected].

nieuw!

uit Tussend’Oortjes 2