De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5...

of 104 /104
De inhoud van dit thema: 1-1 1.2 Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen

Embed Size (px)

Transcript of De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5...

Page 1: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Een parlementaire democratie

1.3 De rechtsstaat

1.4 Verkiezingen

1.5 Politieke partijen en stromingen

Page 2: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Parlementaire democratie in Nederland:

1-2

• een parlement

• een regering

• een staatshoofd

Page 3: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Kenmerken van een rechtsstaat:

1-3

• de grondwet

• grondrechten

• scheiding van machten

• het legaliteitsbeginsel

• openbaarheid van bestuur

• de overheid moet zich aan wetten houden

Page 4: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Politieke stroming:

1-4

het totaal van mensen die op een zelfde manier

denken

Politieke partij:

een groep mensen die zich inzet voor een bepaald doel

Page 5: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Politieke partijen:

1-5

• links of rechts

• conservatief of progressief

• confessioneel of niet-confessioneel

• pragmatisch of ideologisch

Page 6: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De hoofdstromingen in Nederland zijn:

1-6

• liberalisme

• christen-democratie

• sociaal-democratie

Daarnaast is het populisme een nieuwe stroming

Page 7: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

2-1

2.2 Begrippen en uitgangspunten

2.3 Van voorstel tot besluit

2.4 Politieke functies

2.5 De gemeentelijke overheid

2.6 De provinciale overheid

2.7 De landelijke overheid

2.8 De Europese overheid

Page 8: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Stappen bij politieke besluitvorming:

2-2

• signalering van problemen

• analyse van het probleem en oplossingen

bedenken

• bespreken, beoordeling en verbeterpunten

aandragen

• besluit

• uitvoering van het besluit

Page 9: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Gemeentelijk niveau:

2-3

• zaken die binnen de gemeente geregeld worden

• gemeentelijke besluitvorming

• gemeentelijke financiën

Page 10: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De provinciale overheid:

2-4

• zaken die provinciaal geregeld worden

• besluitvorming

• financiën

Page 11: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De landelijke overheid:

2-5

• zaken die landelijk geregeld worden

• besluitvorming

• financiën

Page 12: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Europa:

2-6

• lidstaten

• zaken die Europees geregeld worden

• bestuursorganen en besluitvorming in Europa

• financiën

• de betekenis van Europa in je leven

Page 13: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Bestuursorganen en besluitvorming in Europa:

2-7

• De Europese Raad

• De bestuurlijke driehoek:

- de Europese Commissie

- de Raad van de Europese Unie

- het Europees Parlement

• Het Europese Hof van Justitie

• De Europese Monetaire Unie

• Inspraak

Page 14: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

3-1

3.2 Belangengroepen en vrijwilligerswerk

3.3 Gebruik maken van de media

3.4 Lid worden van een politieke partij

3.5 Lid worden van een vakbond

3.6 Burgerinitiatief

3.7 Politieke vergaderingen bijwonen

3.8 Handtekeningenactie

3.9 Deelnemen aan de verkiezingen

Page 15: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Gebruik maken van de media:

3-2

• ingezonden brief

• deelname aan discussie op de radio

• deelname aan discussie op de televisie

• bijdragen plaatsen op het internet

Page 16: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

4-1

4.2 Injectienaaldtheorie

4.3 Opinieleidertheorie

4.4 Selectieve perceptietheorie

4.5 Agendasettingtheorie

Page 17: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

5-1

5.2 Kenmerken van de Arbowet

5.3 Aanpassingen binnen de organisatie

5.4 Werkklimaat

5.5 Rechten en plichten van de werknemer

Page 18: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Wat wil de Arbowet bereiken:

5-2

• iedere organisatie heeft haar eigen risico’s

• de wet geeft de kaders aan

• de wet stelt alleen de doelen vast

Page 19: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De Arbowet geeft de kaders aan:

5-3

• hij geldt voor elke werknemer

• werkgever en werknemer hebben beiden

verantwoordelijkheid

• er is controle op de uitvoering van de wet

Page 20: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Organisatorische maatregelen om knelpunten

op te lossen:

5-4

• risico-inventarisatie opstellen

• arbocoördinator aanstellen

• bedrijfshulpverlener aanstellen

• taken verdelen

• knelpunten bij de bron aanpakken

Page 21: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Aspecten die invloed hebben op het

werkklimaat:

5-5

• werkdruk

• gedragsregels

• welzijn

Page 22: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

6-1

6.2 Collectieve arbeidsovereenkomst

6.3 Individuele arbeidsovereenkomst

Page 23: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Cao:

6-2

• kenmerken van een cao

• inhoud van een cao

Page 24: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Een cao:

6-3

• komt tot stand door overleg tussen de sociale partners

• geldt voor de hele beroepsgroep• kun je niet individueel afsluiten• wordt afgesloten voor een periode van één of

twee jaar• mag niet strijdig zijn met de wet• bevat grote lijnen en randvoorwaarden• laat ruimte voor onderhandelingen• is niet verplicht

Page 25: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Onderwerpen voor een cao:

6-4

• salaris en toeslagen

• opbouw salaris door de jaren heen

• arbeidsduur en ploegendiensten

• vakantie en bijzondere vrije dagen

• werkgever is verplicht cao uit te reiken

Page 26: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Individuele arbeidsovereenkomst:

6-5

• Gal-formule

• arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

• arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

• verplichtingen aan beide zijden

Page 27: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

7-1

7.2 Rechten en plichten van de OR

7.3 Verkiezingen

7.4 Statuten

Page 28: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Rechten en plichten van de OR:

7-2

• recht op informatie (informatieplicht werkgever)

• adviesrecht

• het instemmingsrecht

• initiatiefrecht

• het recht een adviseur in te schakelen

Page 29: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Verkiezingen OR:

7-3

• kandidaatstelling

• de verkiezing

Page 30: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

8-1

8.2 Werknemersorganisaties: vakbonden

8.3 Werkgeversorganisaties

Page 31: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Vakbonden:

8-2

• verdeling naar sector of godsdienstige achtergrond

• doel van de vakbonden

• hoe werkt een vakbond?

• stakingskas

• scholing, training, informatie

Page 32: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Werkgeversorganisaties:

8-3

• alle sectoren samen in één organisatie behalve

onderwijs

• doel van werkgeversorganisatie

Page 33: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

9-1

9.2 Wat is consumentschap?

9.3 Kiezen wordt ingewikkelder

9.4 Ondersteuning

9.5 Consumentenrecht

9.6 Klachtenprocedures

Page 34: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Kritisch consumentschap:

9-2

verantwoord kiezen tussen verschillende

producten

en diensten zodat je je eigen belangen dient

Page 35: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Factoren die je keuze voor een product

bepalen:

9-3

• prijs-kwaliteitverhouding

• gebruikersgemak

• milieueffecten en gezondheidseffecten

• gevolgen voor je eigen leven

• morele aspecten bij kiezen

Page 36: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Ondersteunende initiatieven voor

consumenten:

9-4

• Consumentenbond

• consumentenprogramma’s

Page 37: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Enkele rechten en plichten als consument:

9-5

• ruilen is geen recht

• deugdelijkheid

• aansprakelijkheid

• onderzoeksplicht

• informatieplicht

Page 38: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Klachtenprocedure:

9-6

• teruggaan naar de winkel

• de geschillencommissie

Page 39: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

10-1

10.2 Koopkracht

10.3 Budgetteren

10.4 Reclame

10.5 Geld te kort

Page 40: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Koopkracht:

10-2

de hoeveelheid geld die iemand heeft om

goederen

en diensten te kopen

Page 41: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Budgetteren is:

10-3

• wat komt binnen, wat gaat eruit

• zo nodig aanpassingen bedenken

• het uiterste halen uit je eigen situatie

Page 42: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

10-4

• de sluipende verleider

• de ‘objectieve’ informatie

Page 43: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Schulden en schuldhulpverlening:

10-5

• schulden opbouwen

• schuldhulpverlening

Page 44: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Schulden opbouwen:

10-6

• lenen

• kopen op afbetaling

• ondersteuning

Page 45: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Schuldhulpverlening:

10-7

• zelf de schulden afbetalen

• BKR

Page 46: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

11-1

11.2 Wat is duurzame ontwikkeling?

11.3 Duurzaam consumeren

11.4 Duurzaam produceren en ondernemen

Page 47: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Duurzame ontwikkeling:

11-2

een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het

heden zonder het vermogen van toekomstige generaties

om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te

brengen

Page 48: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

12-1

12.2 Wetgeving over vrijheid van meningsuiting

12.3 Vrijheid van meningsuiting in de praktijk

Page 49: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

13-1

13.2 Een leefbare openbare ruimte

13.3 Risicofactoren voor leefbaarheid

13.4 Succesfactoren voor leefbaarheid

Page 50: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Openbare ruimten:

13-2

• soorten openbare ruimten

• iedere openbare ruimte kent zijn eigen

gedragsregels

• leefbaarheid

Page 51: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Risicofactoren voor leefbaarheid:

13-3

• vooroordelen

• te grote assertiviteit

• overlast geven

• tips om risicofactoren te voorkomen

Page 52: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Succesfactoren voor leefbaarheid:

13-4

• ruzies voorkomen en bijleggen

• je actief opstellen

• realistisch zijn

• grondgedachte: eigen verantwoordelijkheid,

vrijheid, respect en sociaal gevoel

• tips om de succesfactoren te bevorderen

Page 53: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Ruzies voorkomen en bijleggen:

13-5

• erken de boosheid van de ander en blijf kalm

• zoek naar een tussenoplossing

• eindig positief

• informeer buren van tevoren

Page 54: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Je actief opstellen:

13-6

• activiteiten

• zorg

• communicatie

Page 55: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

14-1

14.2 Wat is cultuur

14.3 Socialisatie

14.4 F- en G-culturen

14.5 Omgaan met cultuurverschillen

14.6 Non-verbale interculturele communicatie

Page 56: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Cultuur:

14-2

het geheel van waarden en normen dat mensen

aan elkaar doorgeven

Page 57: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Socialisatie:

14-3

• primaire socialisatie

• secundaire socialisatie

Page 58: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Primaire socialisatie in het gezin:

14-4

• opvoeding

• geslachtsspecifieke socialisatie

• milieuspecifieke socialisatie

Page 59: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Secundaire socialisatie op school:

14-5

• formele en informele overdracht van waarden

en normen

• verwarring als waarden en normen afwijken

van thuis

Page 60: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Secundaire socialisatie:

14-6

• peergroup

• massamedia

• beroep

Page 61: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

F- en G-culturen:

14-7

• F- en G-culturen in West-Europa

• kenmerken in grote lijnen

• de zuivere vorm bestaat niet

Page 62: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Kenmerkende aspecten bij F- en G-culturen:

14-8

• de sterkste banden

• gastvrijheid

• persoonlijke ruimte

• eer, eerlijkheid en vertrouwen

• overzicht

Page 63: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Non-verbale cultuurverschillen:

14-9

• uiterlijk

• lichaamshouding

• beweging en gebaren

• gezichtsuitdrukkingen

• oogcontact

• stemtaal

• aanraken en aangeraakt worden

• nabijheidgedrag

Page 64: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

15-1

15.2 Hindoeïsme

15.3 Boeddhisme

15.4 Jodendom

15.5 Islam

15.6 Christendom

15.7 Overeenkomsten

Page 65: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

16-1

16.2 Voeding

16.3 Nachtrust

16.4 Hygiëne

16.5 Seksueel gezond gedrag

Page 66: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Voeding:

16-2

• gevarieerd eten

• niet te veel eten

• verzadigd vet

• groenten, fruit en brood

• veilig

• snacks

• voedingssupplementen

Page 67: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Nachtrust:

16-3

• wat doet slaap?

• hoeveel slaap heb je nodig?

• wat kun je doen als je niet kunt slapen?

Page 68: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Aspecten hygiëne:

16-4

• infectieziekten

• besmettelijke ziekten

• handreikingen voor hygiënisch gedrag

Page 69: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Voorbeelden van besmettelijke infectieziekten

zijn:

16-5

• verkoudheid (virus)

• griep (virus)

• herpes, koortslip (virus)

• buiktyfus, ofwel paratyfus, (bacterie).

• HIV, leidt vaak tot aids, (virus)

• longontsteking (kan bacterieel of viraal zijn)

• blaasontsteking (bacterie)

• mazelen (virus)

• hersenvliesontsteking (meningitis), (bacterie)

Page 70: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

17-1

17.2 Het belang van sport en bewegen

17.3 Manieren van sport en bewegen

17.4 Specifieke doelgroepen en sport

Page 71: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Positieve gevolgen van sport en beweging:

17-2

• voor jezelf

• voor de organisatie of instelling

• voor de samenleving

Page 72: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Effect op de samenleving:

17-3

• ontwikkeling van sportiviteit

• ontwikkeling van respect

• saamhorigheid

• lagere zorgkosten

Page 73: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Manieren van sport en bewegen:

17-4

• georganiseerd of ongeorganiseerd

• recreatief sporten of wedstrijdsport

Page 74: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Sport voor specifieke doelgroepen:

17-5

• mensen met een andere culturele achtergrond

• mensen met een beperking

Page 75: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

18-1

18.2 Roken

18.3 Alcohol

18.4 Cannabis

18.5 XTC

18.6 Speed

18.7 Gokken

Page 76: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

19-1

19.2 Professionaliteit

19.3 De basis van een beroepshouding

19.4 Procedures en afspraken

19.5 Werken in een organisatiecultuur

Page 77: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Professionaliteit:

19-2

• betaald werk

• een beroepsopleiding

• werken volgens beroepsprofiel of beroepscode

• werken vanuit een beroepshouding

Page 78: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De basis van de beroepshouding:

19-3

• inlevingsvermogen of empathie

• respect of fatsoen

• echtheid

• evenwicht

Page 79: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Respect heeft betrekking op:

19-4

• persoonlijke kenmerken

• persoonlijke keuzen

Page 80: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Aandachtspunten bij echtheid:

19-5

• eigen gevoelens zeggen niets over de ander

• wees duidelijk in het aangeven van grenzen

Page 81: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Procedures en afspraken als onderdeel van je

beroepshouding:

19-6

• op tijd komen

• je aan je afspraken houden

• samenwerken

• kwaliteitseisen van de organisatie

• werkhouding

• regels betreffende veiligheid en milieu

• omgaan met cliënten en externe contacten

• coöperatief en flexibel maar tot op zeker hoogte

Page 82: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Organisatiecultuur:

19-7

het geheel van procedures, gewoonten,

omgangsvormen en relaties binnen een

organisatie

Page 83: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Aspecten van een organisatiecultuur:

19-8

• doel van de organisatie

• besluitvorming

• reacties op veranderingen

• samenhang

• stijl van leidinggeven

• prestatiegerichtheid

• ontwikkeling van personeel

• organisaties verschillen

Page 84: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Soorten organisatieculturen:

19-9

• machtscultuur

• rollencultuur

• taakcultuur

• persoonscultuur

Page 85: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

20-1

20.2 Intervisie

20.3 Functioneringsgesprekken en

beoordelingsgesprekken

20.4 360 graden feedback

Page 86: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Intervisie:

20-2

• wat is intervisie?

• persoonlijke leerdoelen stellen

• geen tijd voor intervisie

Page 87: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Persoonlijke leerdoelen stellen:

20-3

• heldere vraagsteling

• eigen keuzes maken

Page 88: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

360 graden feedback:

20-4

• informatie uit de omgeving van de medewerker

• informatie vanuit de leidinggevende

• het gesprek

• waarvoor wordt 360 graden feedback gebruikt?

• welke onderwerpen komen aan bod?

• voordelen van 360 graden feedback

Page 89: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

21-1

21.2 Vraag en aanbod

21.3 Solliciteren in stappen

Page 90: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De 6-stappen-methode:

21-2

• wat wil ik en wat kan ik?

• waar vind ik banen?

• wat wil de werkgever?

• hoe schrijf ik een brief en een CV?

• hoe bereid ik me voor op een sollicitatiegesprek?

• hoe moet ik me gedragen tijdens een

sollicitatiegesprek?

Page 91: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Het persoonlijk profiel:

21-3

• wat voor iemand ben je?

• wat kun je?

• wat weet je?

• wat wil je?

Page 92: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Vijf manieren om aan werk te komen:

21-4

• via het UWV WERKbedrijf

• via uitzendbureaus

• door te reageren op personeelsadvertenties

• zoeken via internet

• via open sollicitaties

Page 93: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Mogelijke verborgen eisen van werkgevers:

21-5

• trouw aan het bedrijf

• weinig ziek

• niet moeilijk doen bij overwerk

• niet moeilijk doen bij ander werk

• zelf problemen oplossen

• keihard werken

Page 94: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

22-1

22.2 Vaardigheden en houding bij

deskundigheidsbevordering

22.3 Wegen om je deskundigheid te bevorderen

Page 95: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Vaardigheden en houdingsaspecten bij

deskundigheidsbevordering:

22-2

• nieuwsgierigheid

• informatie kunnen selecteren en bestuderen

• initiatief nemen

Page 96: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Nieuwsgierigheid:

22-3

• je eigen functioneren

• je werkplek

• nieuwe ontwikkelingen

• de mogelijkheden

Page 97: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Wegen voor deskundigheidsbevordering:

22-4

• de maatschappelijke discussie volgen

• vakdocumentatie

• vakbondsbijeenkomsten

• bijscholing en specialisatie

• congressen en conferenties

Page 98: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Vakdocumentatie bijhouden:

22-5

• vakliteratuur

• bibliotheken

• internet

Page 99: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Congres, conferentie of symposium:

22-6

• doel

• lezingen

• workshops

• niet alleen voor jezelf

Page 100: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

De inhoud van dit thema:

23-1

23.2 De begrippen assertiviteit en feedback en hun

samenhang

23.3 Feedback geven en ontvangen

23.4 Feedbackregels

23.5 Assertief, agressief en subassertief

Page 101: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Assertief zijn:

23-2

opkomen voor jezelf met respect voor jezelf en de

ander

Page 102: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Feedback:

23-3

het gevraagd of ongevraagd leveren van zowel

positief

als negatief commentaar op het handelen van

iemand of

op wat iemand gezegd heeft

Page 103: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Regels om feedback te geven:

23-4

• geef feedback op concreet aanwijsbaar gedrag

• zeg wat dat gedrag met je doet

• geef geen waardeoordeel

• gebruik ik-boodschappen

• wacht niet met feedback

• geef niet op alle punten tegelijk feedback

• geef negatieve én positieve feedback

• vraag of het klopt

Page 104: De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Een parlementaire democratie 1.3 De rechtsstaat 1.4 Verkiezingen 1.5 Politieke partijen en stromingen.

Reageren op een ongewenste en onterechte

situatie kan leiden tot:

23-5

• een win-verliessituatie (agressief)

• een verlies-winsituatie (subassertief)

• een win-winsituatie (assertief)