De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic,...

22
De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation

Transcript of De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic,...

Page 1: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

De Geesteswetenschappelijke

Paradox

Rens BodUniversiteit van Amsterdam

Institute for Logic, Language and Computation

Page 2: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

De Geesteswetenschappen zijn Booming

Hoog in internationale rankings Hoger dan andere wetenschapsgebieden --

zie bv THES 2012

Origineel en invloedrijk – zie bestsellers van alfawetenschappers Bv AKO-prijzen voor alfawetenschappelijke

boeken

Page 3: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Toch hebben de humanities een imagoprobleem

Ronald Plasterk, 2007: “Alfa’s schrijven de geschiedenis maar bèta’s

maken de geschiedenis”

VNO-NCW Ledenmagazine januari 2010: “We moeten de 'alfaisering' van de samenleving

doorbreken en oorspronkelijke denkkracht aanboren”

Ziehier de geesteswetenschappelijke paradox…

Page 4: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Hoe gaan alfawetenschappers om met dit imagoprobleem?

Reacties zijn vaak erg defensief

“De geesteswetenschappen zijn belangrijk voor Kritische geest (J. Bates) Intellectuele ontwikkeling (S. Collini) Sociale verantwoordelijkheid (E. Said) Democratisch bewustzijn (M. Nussbaum)

Page 5: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Deze reactie kan veel meer offensief

Inzichten en ontdekkingen uit de humaniora hebben de wereld veranderd

De humaniora hebben geleid tot volstrekt onverwachte toepassingen

Deze (onverwachte en ongeplande) toepassingen dienen onophoudelijk onder de aandacht te worden gebracht

Page 6: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Kijk naar de geschiedenis

De afgelopen jaren heb ik vele onbekende toepassingen uit de geschiedenis van de humaniora onder de aandacht gebracht

Musicologie: Harmonieleer wiskundige benadering wereld Filologie: Reconstructies van teksten Genetica Kunsttheorie: Alberti’s lineair perspectief ontwerptechnieken Geschiedkunde: Scaligers ontdekking dat aarde ouder is dan

volgens de bijbel Verlichting Taalkunde: Formele grammatica’s Programmeertalen,

Etcetera!

Page 7: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Maar kijk ook naar de toekomst!

Onderzoeksresultaten uit de humaniora hebben een enorm potentieel

Alleen wordt er nog weinig mee gedaan Sinds kort nieuwe initiatieven (UvA,

KNAW, VU): Hoe kan alfa-onderzoek, waaraan jarenlang is

gewerkt, worden ‘benut’ of ‘gevaloriseerd’?

Page 8: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Er zit ongelooflijke rijkdom (en liefde) in alfa-onderzoek

Zelfs bedrijven hebben dit ontdekt Van IBM tot Elsevier wordt alfaonderzoek

“The Next Big Thing” genoemd, vooral ICT

Complexe data: bv. film Incomplete data: bv. manuscripten Fuzzy data: bv. schilderijen

Page 9: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Humanities en ICT?

Een aantal nieuwe intiatieven proberen recent alfa-onderzoek om te zetten naar concrete toepassingen

NB: dit is eigenlijk niets nieuws, en heeft al langer plaatsgevonden in de humaniora

Maar nu proberen we het actief te stimuleren

Bv Joint Center for Digital Humanities, CLARIAH programma, CLARIN, etc

Page 10: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Voorbeelden van alfa-benuttingen

Faculteit Geesteswetenschappen heeft in 2011 zaaigeld beschikbaar gesteld voor publiek-private projecten in de Digital Humanities

Alfa-gedreven Vraag moet komen uit de geesteswetenschappen, en moet

voorbouwen op reeds bestaand onderzoek

Private component Private partner dient in principe te willen investeren (in kind

of in cash)

Page 11: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Voorbeeld 1:Digitale Grachtengordel

Welk schilderij hing waar in de Gouden Eeuw, en wie woonde waar? (van schilders, uitgevers tot componisten)

De Ecartico-database waaraan Dr. MJ Bok en Dr. H. Nijboer jaren hebben gewerkt, wordt omgezet in een App i.s.m. Webmapper Niet alleen fascinerend voor toeristen, maar ook voor

wetenschappers: nieuwe verbanden en patronen worden ontdekt

Webmapper is gespecialiseerd in geografische technologie, met medewerkers als: Edward Mac Gillavry (voorheen Tomtom), Richard Duivenvoorde

(voorheen Geodata).

Page 12: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Voorbeeld 2:Muzikale Similariteit

Hoe kunnen we een muziekstuk vinden dat ‘lijkt’ op een ander muziekstuk, mbt metrum, tempo, instrumentatie?

Muzikale similariteitsmodellen ontwikkeld door Dr. Aline Honingh worden omgezet naar een muzikale applicatie voor jogging, ballroom dance en DJ, samen met bedrijf Elephantcandy Aline Honingh is een (computationeel) musicoloog Bruno Rocha MA is een musicoloog

Elephantcandy ontwikkelt audio software en is gespecialiseerd in muziekapplicaties Victor Bergen Henegouwen

Page 13: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Voorbeeld 3:Politieke Zoekmachine

Wie zei wat tegen wie in het Parlement en waarom? Interactief openbaar zoeksysteem wordt gebouwd op

basis van eerder onderzoek door Dr. Jaap Kamps, Dr. Maarten Marx e.a., samen met Spinque Jaap Kamps is een culturele informatiewetenschapper

Spinque is een Information Retrieval bedrijf gespecialiseerd in zoekmachines voor het web Arjen de Vries Wouter Alink

Page 14: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.
Page 15: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Voorbeeld 4:Emoties in Film

Hoe kunnen we automatisch emotisch detecteren in films?

Een database van (emoties-)getagde film shots wordt gecreeerd gebaseerd op eerder onderzoek door Prof. E. Tan, Prof. M. de Rijke en Prof. Patricia Pisters, samen met VicarVision Ed Tan is hoogleraar communicatiewetenschap Maarten de Rijke is hoogleraar information retrieval Patricia Pisters is hoogleraar filmwetenschap

VicarVision is een computervision-bedrijf gespecialiseerd in gezichtsemotieherkenning M.J. den Uyl

Page 16: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Feitelijk staat al het alfa-onderzoek open voor benutting

Deze vier voorbeelden komen uit: Kunstgeschiedenis Musicologie Geschiedenis Filmwetenschappen

Het is niet te voorspellen welk onderzoek leidt tot concrete toepassingen – we kunnen hooguit stimuleren

Puur (kunst)historisch, musicologisch en filmtheoretisch onderzoek hebben onverwachte toepassingen En deze zijn weer van nut voor het onderzoek zelf!

Page 17: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

KNAW en VU doen ook mee & private partners

12 projecten die alfakennis valoriseren, alle binnen het Joint Center for Digital Humanities Meer dan 75 mensen (UvA, KNAW, VU & private partners)

KNAW heeft een immense som geld vrij gemaakt: 15 miljoen Euro ter stimulering van de humaniora, o.a. voor een

Center for Humanities and Technology (CHAT)

Grote en kleine bedrijven investeren voor het eerst in de humaniora – van IBM en Elsevier tot Spinque

Page 18: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Terug naar het imago-probleem van de geesteswetenschappen

Valorisatie is niet nieuw in alfa-onderzoek: muziekteksten voor platenmaatschappijen consultancy voor kunstveilingen archeologische opgravingen voor overheid en

bedrijven etc.

Alfa-onderzoekers hoeven niet bescheiden te zijn over hun valorisaties en kennisbenuttingen!

Page 19: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

De humanities kunnen trots zijn op hun impact en valorisaties

Maar mogelijk kunnen ze deze (nog) beter onder de aandacht brengen

Laat de prestaties en de impact van de humaniora zien -- met haar onverwachte toepassingen – in verleden en toekomst

De geesteswetenschappelijke paradox is een schijnparadox

Page 20: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Wat zou het antwoord moeten zijn van alfa’s op valorisatie en imagoprobleem?

Puur onderzoek kan de meest onverwachte toepassingen en valorisaties opleveren Geesteswetenschappers moeten gewoon blijven doen waar ze

goed in zijn We staan echter wel in een lange traditie van valorisatie

Dus: valorisatie en kennisbenutting van bestaand onderzoek kunnen (pro-)actief worden gestimuleerd

En het mooiste is: dit leidt tot totaal nieuwe vragen die eerder niet oplosbaar (en zelfs niet) bevraagbaar waren!

Page 21: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Imago van de humanities in 2012

Het idee dat de humanities alleen belangrijk zijn voor een Kritische geest, Intellectuele ontwikkeling, Historisch en Democratisch bewustzijn is voorbij

KNAW Contourennota 2012: “De humaniora zijn The Next Big Thing”

Steve Jobs 2011: “True innovation stands at the intersection of humanities and sciences”

Page 22: De Geesteswetenschappelijke Paradox Rens Bod Universiteit van Amsterdam Institute for Logic, Language and Computation.

Dank u!