De Franse Revolutie 1789-1815

of 26 /26
De Franse Revolutie en de Coalitieoorlogen, 1789-1815

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Franse Revolutie 1789-1815

Page 1: De Franse Revolutie 1789-1815

De Franse Revolutie en de Coalitieoorlogen, 1789-1815

Page 2: De Franse Revolutie 1789-1815

Lodewijk XVI en Marie Antoinette: absolutisme in beeld

Page 3: De Franse Revolutie 1789-1815

In 1789 roept Lodewijk XVI voor het eerst in 175 jaar de Staten (standen) Generaal weer bij elkaar.

Waarom?

Page 4: De Franse Revolutie 1789-1815

Hoe werkte de Staten Generaal?

Page 5: De Franse Revolutie 1789-1815

De Derde Stand roept de Nationale Vergadering uit!

Page 6: De Franse Revolutie 1789-1815

De bestorming van de Bastille: 14 juli 1789

• Angst voor een aanval van de Franse koning leidt tot een bestorming van de Bastille

• De Franse Revolutie is begonnen.

Page 7: De Franse Revolutie 1789-1815

Begin van FASE 1 in de Franse revolutie: het opstellen van een grondwet

• Afschaffen van de standensamenleving. Gevolgen: land van de kerk wordt afgenomen en veel edelen vluchten het land uit (émigrés)

• Trias Politica• Beperkt kiesrecht voor

gegoede burgers• Koning blijft, maar macht

wordt beperkt

Page 8: De Franse Revolutie 1789-1815

1791: Lodewijk XVI probeert te vluchten naar Luxemburg en wordt gearresteerd

Page 9: De Franse Revolutie 1789-1815

April 1792: begin van de Eerste Coalitie oorlog (1792-97)

• Frankrijk verklaart Oostenrijk preventief de oorlog• Oostenrijk krijgt steun van Pruisen• De oorlog verloopt slecht voor Frankrijk:

langzame radicalisering van het Franse bewind• In 1793 breidt de coalitie zich uit met Engeland,

Spanje en de Republiek. Hoe komt dit?

Page 10: De Franse Revolutie 1789-1815

Begin van fase 2: de radicale fase

• In september van 1792 wordt het koningschap afgeschaft en de Republiek uitgeroepen

• De koning wordt beschuldigd van verraad. Op 21 januari 1793 is dit is het gevolg:

Page 11: De Franse Revolutie 1789-1815

Juni 1793: de radicale Jacobijnen nemen de macht over

• Dit is het begin van de Terreur: 35.216 personen overlijden onder de guillotine

• Stemrecht voor allen! Hogere lonen! Verlaging van prijzen!

• Robespierre

Page 12: De Franse Revolutie 1789-1815

De radicalen voeren succesvolle legerhervormingen door!

• De levée en masse: jonge vrijgezellen in het leger

• Totale oorlog: getrouwde mannen van middelbare leeftijd moesten werken in arsenalen; vrouwen moesten spullen maken voor de oorlog of zuster spelen

• Nieuwe jonge officieren vervangen de gevluchte adellijke officieren, waaronder ene:

Napoleon Bonaparte

Page 13: De Franse Revolutie 1789-1815

De Jacobijnen worden toch steeds impopulairder

• Pogingen om het instituut kerk af te schaffen: o.a. afschaffen religieuze feestdagen

• Robespierre schakelt systematisch tegenstanders uit binnen zijn partij. Het gevolg:

Page 14: De Franse Revolutie 1789-1815

Reacties van uit het buitenland?

Page 15: De Franse Revolutie 1789-1815

Uiteindelijk wordt de eerste coalitie oorlog een overwinning voor Frankrijk!

• Door de levée en masse kan het Franse leger zich verspreiden en vechten op meerdere fronten

• De jonge generaals krijgen een grote zelfstandigheid: grote successen van Napoleon in Noord-Italië tegen Piedmonte

Page 16: De Franse Revolutie 1789-1815

Voorbeeld van oorlogspropaganda

Page 17: De Franse Revolutie 1789-1815

1798-1801: De Tweede Coalitie-oorlog

• Frankrijk tegen Rusland, Groot-Brittannie, Oostenrijk, het Ottomaanse rijk, Portugal, Napels en de Pauselijke staten

• Engeland is Frankrijk’s grootste probleem: zeer machtig op zee! De oplossing: veroveren van Egypte, zodat Engeland geen handel meer kan drijven met haar koloniën

• De invasie van Egypte, o.l.v. Napoleon wordt een grote mislukking door de vernietiging van de Franse vloot

• Napoleon trekt naar Frankrijk terug en roept zich na een staatsgreep uit tot ‘eerste consul’. Dit is het begin van de Derde Fase.

Page 18: De Franse Revolutie 1789-1815

Bij de overige Coalitie-oorlogen mag je spreken van de Napoleontische oorlogen, want Napoleon roept

zich in 1804 uit tot Keizer

Page 19: De Franse Revolutie 1789-1815

De voor Napoleon succesvolle Coalitie-Oorlogen

• De Derde Coalitie-oorlog (1805): Frankrijk, Spanje, Beieren, de Bataafse Republiek en Noord-Italië tegen Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zweden, Rusland en Napels.

• De Vierde Coalitie-oorlog (1806-1807): Frankrijk, Spanje, Beieren, Zwitserland, het Koninkrijk Holland en Noord-Italië tegen Pruisen, Rusland, Groot-Brittannië, Saksen, Sicilië en Zweden.

• De Vijfde Coalitie-oorlog (1809): Frankrijk, Spanje, Beieren, Zwitserland, het Koninkrijk Holland, Noord-Italië en Saksen tegen Oostenrijk, Groot-Brittannië, Sicilië en Sardinië.

Europa in 1812

Page 20: De Franse Revolutie 1789-1815

Waardoor heeft Napoleon tot 1812 zo’n succes?

• Napoleon liet bezettingslegers achter in veroverde landen en liet ze besturen door familieleden

• Hij maakte meer gebruik van artillerie dan zijn tegenstanders: verschillende soorten munitie

• Hij werkte met stormtechnieken vanwege de onvoldoende training van veel van zijn soldaten: dit kostte zeer veel levens.

• Door de verdeling van zijn leger in kleine groepen werd het leger erg

beweeglijk: Legerkorps: 50.000-80.000 manDivisieBrigadeRegimentInfanteriebataljon: 800-1000 man

Page 21: De Franse Revolutie 1789-1815

Voorbeeld: de slag bij Austerlitz oftewel de Driekeizersslag

Page 22: De Franse Revolutie 1789-1815

De Vijfde Coalitie-oorlog(1812-1814)• Napoleon maakt een grote fout door Rusland aan te vallen.

• Grande Armee: 600.000 man.

• Russen gebruiken de tactiek van de verschroeide aarde.

• Napoleon verovert Moskou, maar dat wordt door de Russen in brand gezet.

• Tijdens de terugtocht in de barre Russische winter lijdt Napoleon onherstel- en onvoorstelbare verliezen: er komen slechts 30.000 troepen terug.

• Tijdens de Volkerenslag bij Leipzig in oktober 1813 wordt Napoleon verslagen door een coalitie van Engeland, Rusland, Pruisen en Oostenrijk.

Page 23: De Franse Revolutie 1789-1815
Page 24: De Franse Revolutie 1789-1815

Napoleon verbannen naar Elba

Page 25: De Franse Revolutie 1789-1815

Napoleon weet te ontsnappen: ‘Napoleon’s honderd dagen’ eindigen bij

Waterloo

Page 26: De Franse Revolutie 1789-1815

Napoleon wordt verbannen naar St. Helena en sterft daar op 5 mei 1821, 51 jaar oud