De Franse Revolutie 1789-1815

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Franse Revolutie 1789-1815

 • 1. De Franse Revolutie en de Coalitieoorlogen, 1789-1815
 • 2. Lodewijk XVI en Marie Antoinette: absolutisme in beeld
 • 3. In 1789 roept Lodewijk XVI voor het eerst in 175 jaar de Staten (standen) Generaal weer bij elkaar. Waarom?
 • 4. Hoe werkte de Staten Generaal?
 • 5. De Derde Stand roept de Nationale Vergadering uit!
 • 6. De bestorming van de Bastille: 14 juli 1789
  • Angst voor een aanval van de Franse koning leidt tot een bestorming van de Bastille
  • De Franse Revolutie is begonnen.
 • 7. Begin van FASE 1 in de Franse revolutie: het opstellen van een grondwet
  • Afschaffen van de standensamenleving. Gevolgen: land van de kerk wordt afgenomen en veel edelen vluchten het land uit (migrs)
  • Trias Politica
  • Beperkt kiesrecht voor gegoede burgers
  • Koning blijft, maar macht wordt beperkt
 • 8. 1791: Lodewijk XVI probeert te vluchten naar Luxemburg en wordt gearresteerd
 • 9. April 1792: begin van de Eerste Coalitie oorlog (1792-97)
  • Frankrijk verklaart Oostenrijk preventief de oorlog
  • Oostenrijk krijgt steun van Pruisen
  • De oorlog verloopt slecht voor Frankrijk: langzame radicalisering van het Franse bewind
  • In 1793 breidt de coalitie zich uit met Engeland, Spanje en de Republiek. Hoe komt dit?
 • 10. Begin van fase 2: de radicale fase
  • In september van 1792 wordt het koningschap afgeschaft en de Republiek uitgeroepen
  • De koning wordt beschuldigd van verraad. Op 21 januari 1793 is dit is het gevolg:
 • 11. Juni 1793: de radicale Jacobijnen nemen de macht over
  • Dit is het begin van de Terreur: 35.216 personen overlijden onder de guillotine
  • Stemrecht voor allen! Hogere lonen! Verlaging van prijzen!
  • Robespierre
 • 12. De radicalen voeren succesvolle legerhervormingen door!
  • De leve en masse: jonge vrijgezellen in het leger
  • Totale oorlog: getrouwde mannen van middelbare leeftijd moesten werken in arsenalen; vrouwen moesten spullen maken voor de oorlog of zuster spelen
  • Nieuwe jonge officieren vervangen de gevluchte adellijke officieren, waaronder ene:
  Napoleon Bonaparte
 • 13. De Jacobijnen worden toch steeds impopulairder
  • Pogingen om het instituut kerk af te schaffen: o.a. afschaffen religieuze feestdagen
  • Robespierre schakelt systematisch tegenstanders uit binnen zijn partij. Het gevolg:
 • 14. Reacties van uit het buitenland?
 • 15. Uiteindelijk wordt de eerste coalitie oorlog een overwinning voor Frankrijk!
  • Door de leve en masse kan het Franse leger zich verspreiden en vechten op meerdere fronten
  • De jonge generaals krijgen een grote zelfstandigheid: grote successen van Napoleon in Noord-Itali tegen Piedmonte
 • 16. Voorbeeld van oorlogspropaganda
 • 17. 1798-1801: De Tweede Coalitie-oorlog
  • Frankrijk tegen Rusland, Groot-Brittannie, Oostenrijk, het Ottomaanse rijk, Portugal, Napels en de Pauselijke staten
  • Engeland is Frankrijks grootste probleem: zeer machtig op zee! De oplossing: veroveren van Egypte, zodat Engeland geen handel meer kan drijven met haar kolonin
  • De invasie van Egypte, o.l.v. Napoleon wordt een grote mislukking door de vernietiging van de Franse vloot
  • Napoleon trekt naar Frankrijk terug en roept zich na een staatsgreep uit tot eerste consul. Dit is het begin van de Derde Fase.
 • 18. Bij de overige Coalitie-oorlogen mag je spreken van de Napoleontische oorlogen, want Napoleon roept zich in 1804 uit tot Keizer
 • 19. De voor Napoleon succesvolle Coalitie-Oorlogen
  • De Derde Coalitie-oorlog (1805): Frankrijk, Spanje, Beieren, de Bataafse Republiek en Noord-Itali tegen Groot-Brittanni, Oostenrijk, Zweden, Rusland en Napels.
  • De Vierde Coalitie-oorlog (1806-1807): Frankrijk, Spanje, Beieren, Zwitserland, het Koninkrijk Holland en Noord-Itali tegen Pruisen, Rusland, Groot-Brittanni, Saksen, Sicili en Zweden.
  • De Vijfde Coalitie-oorlog (1809): Frankrijk, Spanje, Beieren, Zwitserland, het Koninkrijk Holland, Noord-Itali en Saksen tegen Oostenrijk, Groot-Brittanni, Sicili en Sardini.
  Europa in 1812
 • 20. Waardoor heeft Napoleon tot 1812 zon succes?
  • Napoleon liet bezettingslegers achter in veroverde landen en liet ze besturen door familieleden
  • Hij maakte meer gebruik van artillerie dan zijn tegenstanders: verschillende soorten munitie
  • Hij werkte met stormtechnieken vanwege de onvoldoende training van veel van zijn soldaten: dit kostte zeer veel levens.
  • Door de verdeling van zijn leger in kleine groepen werd het leger erg beweeglijk:
  Legerkorps: 50.000-80.000 man Divisie Brigade Regiment Infanteriebataljon: 800-1000 man
 • 21. Voorbeeld: de slag bij Austerlitz oftewel de Driekeizersslag
 • 22. De Vijfde Coalitie-oorlog(1812-1814)
  • Napoleon maakt een grote fout door Rusland aan te vallen.
  • Grande Armee: 600.000 man.
  • Russen gebruiken de tactiek van de verschroeide aarde.
  • Napoleon verovert Moskou, maar dat wordt door de Russen in brand gezet.
  • Tijdens de terugtocht in de barre Russische winter lijdt Napoleon onherstel- en onvoorstelbare verliezen: er komen slechts 30.000 troepen terug.
  • Tijdens de Volkerenslag bij Leipzig in oktober 1813 wordt Napoleon verslagen door een coalitie van Engeland, Rusland, Pruisen en Oostenrijk.
 • 23.
 • 24. Napoleon verbannen naar Elba
 • 25. Napoleon weet te ontsnappen: Napoleons honderd dagen eindigen bij Waterloo
 • 26. Napoleon wordt verbannen naar St. Helena en sterft daar op 5 mei 1821, 51 jaar oud