Cool&Comfort Nederland 44

of 52 /52
REFRIGERATION VENTILATION HEAT PUMPS THERMIC SOLAR JAARGANG 11 I MAART 2014 I NR. 44 PERIODICITEIT: DRIEMAANDELIJKS verantwoordelijke uitgever: Filip Cossement Bld. des Canadiens 118 - B 7711 Dottignies CARRIER RENTAL SERVICES WIJBENGA ‘NATUURLIJK DE BESTE OPLOSSING’ ISOCAB KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Embed Size (px)

description

Refrigeration - Ventilation - Heatpumps & Thermic solar Magazine

Transcript of Cool&Comfort Nederland 44

Page 1: Cool&Comfort Nederland 44

KOELTECHNIEK

AIRCONDITIONING

VENTILATIE

WARMTEPOMPEN

KOELTECHNIEK

AIRCONDITIONING

VENTILATIE

WARMTEPOMPEN

KOELTECHNIEK

AIRCONDITIONING

VENTILATIE

WARMTEPOMPEN

REFRIGERATION

VENTILATION

HEAT PUMPS

THERMIC SOLAR

REFRIGERATION

CONDITIONNEMENT D’AIR

VENTILATION

POMPES A CHALEUR

jaargang 11 I MaarT 2014 I nr. 44

Periodiciteit: driemaandelijks

verantwoordelijke uitgever: Filip cossement

Bld. des canadiens 118 - B 7711 dottignies

CarrIer renTal ServICeS

wIjbenga ‘naTuurlIjk de beSTe oploSSIng’

ISoCab klaar voor de ToekoMST

Page 2: Cool&Comfort Nederland 44

A.P

S.1

301

_K

-VA

RIS

PE

ED

-IQ

_B

L.N

L /

/

Het aanhoudende succes van de BITZER intelligente compressoren is begonnen

met de NEW ECOLINE VARISPEED serie. Haar geïntegreerde, zuiggasgekoelde

frequentie regeling verlaagt de energiekosten aanzienlijk en levert een betrouwbare

en effi ciënte functionering, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen. Bovendien kan

deze uitvoerig geteste BITZER compressor-serie eenvoudig en snel in gebruik

genomen worden en bevat ze onderhoudsvrije frequentieregelaars. Kom meer te

weten over onze producten via www.intelligent-compressors.com

NEW ECOLINE VARISPEED

EENVOUDIGE EFFICIËNTIE? DE INTELLIGENTE OPLOSSING.

A.PS.1301_K-VARISPEED-IQ_BL.NL_CE4SF_210x297+5.indd 1 28.01.13 15:37

Page 3: Cool&Comfort Nederland 44

inhoud #44

16

19

> beursnieuwsinterclima+elec 2013: schot in de roos!’

> reportageBitZer succesvol op interclima+elec

> reportage‘de lucht/water-warmtepompen uit de kinderschoenen’

> projectdroogrijpen met rivacold

> reportageWijbenga: ‘natuurlijk de beste oplossing’

> productspotdaikin VrV iV warmte-terugwinningssysteem

38> reportageisocaB klaar voor de toekomst

en verder.. .

inside news 4- 8

cold climate event 10

nPW voorjaarcongres 20

seminar airview 26

enprove detecteert koellekken

6 keer sneller 35

Productspot maXa i-HP 26

Productspot mXW 26

new Products 44

28> projectWanneer invertercompressoren de groei van paddenstoelen moduleren ...

24

23> reportagecarrier rental services

32

30

40

> beursnieuwsBezoekersaantal Vsk 2014 overtreft de verwachtingen

14

Cool & Comfort Vakblad voor koeling, ventilatie en

warmtepomptechniek.

Gratis verstuurd naar architecten,

adviesbureaus, koeltechniekers,

installateurs van airconditioning

en industriële bedrijven.

Periodiciteit

driemaandelijks

oplage

8.000 exemplaren

Hoofdredactie

tilly Baekelandt

t +32 56 33 42 72

e [email protected]

Redactie

rudy Gunst

e [email protected]

Reclame-advies

Filip cossement Fco media

t +32(0)56 77 13 10

F +32(0)56 77 13 11

e [email protected]

Vormgeving

koen d’Haene Fco media

t +32 56 77 13 10

F +32 56 77 13 11

e [email protected]

Verantwoordelijke uitgever

Filip cossement Fco media

canadezenlaan 118

B-7711 dottenijs

t +32(0)56 77 13 10

F +32(0)56 77 13 11

e [email protected]

niets uit deze uitgave mag worden verveel-

voudigd en/of openbaar gemaakt door mid-

del van druk, fotokopie, microfilm of op welke

wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever. Voor onder-

tekende artikels zijn alleen de auteurs aan-

sprakelijk

lid van de Unie van

de Uitgevers van de

Periodieke Pers

A.P

S.1

301

_K

-VA

RIS

PE

ED

-IQ

_B

L.N

L /

/

Het aanhoudende succes van de BITZER intelligente compressoren is begonnen

met de NEW ECOLINE VARISPEED serie. Haar geïntegreerde, zuiggasgekoelde

frequentie regeling verlaagt de energiekosten aanzienlijk en levert een betrouwbare

en effi ciënte functionering, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen. Bovendien kan

deze uitvoerig geteste BITZER compressor-serie eenvoudig en snel in gebruik

genomen worden en bevat ze onderhoudsvrije frequentieregelaars. Kom meer te

weten over onze producten via www.intelligent-compressors.com

NEW ECOLINE VARISPEED

EENVOUDIGE EFFICIËNTIE? DE INTELLIGENTE OPLOSSING.

A.PS.1301_K-VARISPEED-IQ_BL.NL_CE4SF_210x297+5.indd 1 28.01.13 15:37

Page 4: Cool&Comfort Nederland 44

I n S I d e n e w S

4 I cool&comFort

noord-nederland wil 22%

duurzaam in 2020

in noord-nederland moet in

2020 22% van de energiepro-

ductie uit duurzame bronnen

komen. dit verklaren de vier

noordelijke provincies en de

stichting energy Valley. de ambi-

tie moet het regionale bedrijfs-

leven een boost geven. met

de doelstelling gaat noord-

nederland verder dan de doel-

stellingen van het energieak-

koord. daarin is opgenomen dat

nederland 14% duurzame ener-

gie opwekt in 2020 en 16% in

2023. Volgens directeur Ger-

rit van Werven van energy Val-

ley levert de doelstelling een

belangrijke bijdrage aan de lan-

delijke milieudoelen, maar cre-

eert het ook economische kan-

sen voor de regio.

Het noorden en energy Valley

willen hun ambities en plannen

vastleggen in de energieagenda

switch. daarvan is een eerste

concept klaar, waarover overleg

wordt gevoerd met het bedrijfs-

leven en kennisinstellingen in

het noorden. noord-nederland

johnson controls en hitachi in joint

venture voor airconditioning

johnson controls en Hitachi gaan een partnership aan voor

kernproducten zoals de variabele refrigerant flow (VrF) en inver-

ter technologieën die bedoeld zijn voor zowel de commerciële

als de residentiële markt. de joint venture koppelt het wereld-

wijde bereik van johnson controls aan de technologische exper-

tise van Hitachi.

“door zijn continue investeringen in onderzoek en ontwikkeling

is Hitachi een technologische marktleider en levert een grote bij-

drage aan de wereldwijde HVac-industrie,” vertelt alex molinaroli,

ceo van johnson controls. “door de samenwerking voegen we

belangrijke technologieën toe aan ons productportfolio.”

Hitachi appliances (een dochteronderneming van Hitachi) is

wereldwijd leverancier van elektronica en infrastructuuroplossin-

gen. de organisatie levert kwalitatieve, efficiënte en betrouwbare

ac-oplossingen, gaande van inverter based airconditioningsys-

temen voor thuisomgevingen tot variabele refrigerant flow sys-

temen, en andere airconditioninguitrustingen voor commercieel

en industrieel gebruik. de voorgestelde joint venture komt er op

een moment dat de wereldwijde airconditioningmarkt snel ver-

andert. klanten eisen meer airconditioningmogelijkheden met

betere energie-efficiëntie als antwoord op de striktere wetgeving

rond energiebesparingen en milieubescherming.

¢ www.johnsoncontrols.com ¢ www.hitachi.com

produceert nu al meer duur-

zame energie dan het lande-

lijk gemiddelde met 6,2% tegen

4,4%. Grote projecten zoals de

bijstook van biomassa in de

rWe/essent-energiecentrale in

de eemshaven en de aanleg van

warmtenetwerken in emmen zul-

len dit percentage fors laten

toenemen.

Bij energy Valley zijn een groot

aantal bedrijven en gemeen-

ten uit de noordelijke provin-

cies aangesloten. Het platform

wordt op projectbasis gefinan-

cierd door het samenwerkings-

verband noord-nederland, de

europese Unie, het ministerie

van economische Zaken, regio-

nale overheden, bedrijfsleven en

kennisinstellingen.

¢ www.energyvalley.nl

ilp FX montagevoeten worden “lijmloos”

Vanaf 1 januari zet all air sYstems de produktie van de ilP FX montage-voeten op “lijmloos”. de

montage-rail blijft de identieke afmetingen hebben als de voorheen maar wordt nu geïntegreerd in de

voet zelf. tevens is de rail gemaakt uit versterkt aluminium om een nog sterkere montage te verze-

keren. Het “lijmloos” monteren van de rail tijdens de produktie betekent een heel grote ecologische

invloed in de positieve zin. er worden immers 1.000-en liters 2-componenten lijm niet meer gebruikt.

¢ www.ilp-supportsystems.eu ¢ www.coolmark.nl

Page 5: Cool&Comfort Nederland 44

Druk bezig met het calculeren van een nieuw project? Vergeet het nieuwste, innovatieve en meest effi ciënte klimaatsysteem in de markt niet, de LG Multi V IV. Hiermee vergroot u zeker de kans op het binnenhalen van uw project.

Upload de concurrerende offerte en laat u overtuigen door de nieuwste energiezuinige technieken en de beste specs in de vorm van een second opinion. Ontvang direct 2 gratis bioscooptickets en maak tevens kans op een LG G PAD, een van de nieuwste LG G2 mobiele telefoons, of twee ZiggoDome concert tickets.

When it’s all possible, life’s good.

www.LGMultiV4.nl

* Bij deelname maakt u tevens kans op een LG G-Pad, LG G2 telefoon of ZiggoDome concerttickets

VERGROOT ÚW KANSEN! én ontvang

2 bioscooptickets

win*+

Page 6: Cool&Comfort Nederland 44

6 I cool&comFort

I n S I d e n e w S

carrier hooFdsponsor

“20 van alphen”

op zondag 2 maart werd in alphen

a/d rijn (Zuid-Holland) onder een

stralende zon de “20 van alphen”

gelopen. deze voorjaarsklassie-

ker is van oudsher dé opening van

het wegseizoen in de nederlandse

atletieksport en groeide de laatste

jaren uit tot het grootste sportfes-

tijn in het Groene Hart. de sfeer

op en langs het parcours zorgden

ook nu weer voor een sportief en

gezellig evenement. Bas Bosman,

verantwoordelijk voor de marke-

ting & communicatie, blikt tevre-

den terug: “We hadden dit jaar

het deelnemersrecord te pakken

en liepen 15% voor op het aan-

tal deelnemers van vorig jaar (ruim

8.000). toen groeiden we ook al

met ongeveer 10% in vergelijking

met het jaar ervoor.”

carrier is hoofdsponsor van alle

Business teams. de loop heet dan

ook officieel de carrier Business

loop. Zowel carrier refrigeration

18e internationale

passieFhuis conFerentie

in aken, duitsland

de nieuwe aanpak om energie-

efficiënt te bouwen en renoveren

staat centraal op de 18e inter-

nationale passiefhuisconferen-

tie op 25 en 26 april in aken.

tegelijkertijd vindt ook de twee-

daagse vakbeurs plaats die een

overzicht geeft van de internatio-

naal ontwikkelde kennis en tech-

nische oplossingen om betaal-

bare en gezonde gebouwen te

ontwikkelen, zonder vraag naar

fossiele energie. er worden circa

1.000 passiefhuisexperts ver-

wacht uit ongeveer 50 landen.

de conferentie voorziet aan de

hand van meer dan 100 lezin-

gen een breed scala aan onder-

lennoX FleXy ii-rooFtop krijgt eurovent-

certiFicaat tot 200 kw

tot nu toe was met het eurovent-certificatieprogramma voor

rooftops alleen certificatie mogelijk van machines tot 100 kW.

Het is nu haalbaar om rooftops tot 200 kW te laten certifice-

ren. lennox kondigt dan ook de recente eurovent-certificatie

aan van de serie Flexy ii, Flexy ii ec en Flexy ii Wc producten

tot 200 kW onder certificaatnr. 09.04.422. de tests om deze

machines te certificeren werden uitgevoerd door een onafhan-

kelijk, door eurovent geselecteerd laboratorium, waardoor de

juistheid van de gepubliceerde resultaten gewaarborgd is.

¢ www.lennoxemeia.com

Packo IJswaterinstallaties De betrouwbare oplossing voor het instant koelen met ijswater

Packo Inox N.V. - Torhoutsesteenweg 154 - B-8210 ZedelgemT. + 32 50 25 06 15 - F. + 32 50 20 07 52 - E. [email protected]

www.packo.com

referenties in grootkeukens - industriële bakkerijen proceskoeling - algemene voedingsindustrie

Benelux als carrier airconditioning

Benelux zijn sponsor. Hardlopen

is niet alleen een gezonde activi-

teit waarbij het welbevinden van

de mens vergroot wordt, het is ook

een van de kernwaarden van car-

rier. Het is tevens een milieuver-

antwoorde bezigheid die past bin-

nen de ambitie om wereldwijd op

verantwoorde schaal te onderne-

men. de carrier Business loop is

dan ook een uitstekende sportieve

en zakelijke gelegenheid om geza-

menlijk de hardloopschoenen aan

te trekken.

¢www.carrier.nl

werpen zoals oplossingen

voor energieneutrale renova-

tie. tevens zullen succesvolle

praktijkcases worden behan-

deld zoals het europese project

Passreg dat de passiefhuisacti-

viteiten in 14 europese regio’s

bundelt. Passreg staat voor

Passive House regions with

renewable energy. Het is onder-

deel van iee (intelligent energy

europe) en duurt tot mei 2015.

de regio arnhem-nijmegen

neemt met europese steun van

Passreg een voorsprong op het

gebied van het passiefhuis in

nederland, op initiatief van Ver-

eniging dna in de Bouw.

¢ www.passivehouseconfe-

rence.org

Page 7: Cool&Comfort Nederland 44

I n S I d e n e w S

cool&comFort I 7

medewerkers en hiervoor

is Western airconditioning

erkend leerbedrijf via ken-

teq. met name voor de (ser-

vice) werkvoorbereiding/pro-

ject coördinatie werd een

nieuwe medewerker aange-

trokken, maar ook aan het

contractbeheer wordt op een

nieuwe efficiëntere manier

invulling gegeven. om de

doelstellingen helder naar de

klanten uit te spreken, luidt

het motto voor 2014: “Uw

installatie is onze zorg !”

neem voor meer informatie

contact op met Western air-

conditioning B.V. in Hoeve-

laken,

tel. 033-2477800 of

e-mail [email protected]

¢ www.western.nl

sterke uitbreiding

western service

organisatie 2014

de service organisatie van Wes-

tern airconditioning kende in

2013 een stevige groei. om de

klanten nog beter van dienst

te zijn en optimaal te kunnen

inspelen op de gewenste ser-

vice verlening, start het bedrijf

in 2014 met 23 service mede-

werkers, onderverdeeld in 16

service engineers in de buiten-

dienst en 7 binnendienst mede-

werkers. er wordt extra aan-

dacht besteed aan een goed

opleidingstraject voor de nieuwe

0900 26 37 397 andrewssykes.nl

WIEZIJN WIJ ?

Met onze producten en diensten ondersteunen wij

onze klanten bij de uitdagingen die zij in de dagelijkse

praktijk tegenkomen. Of het nu gaat om een geplande

situatie of een noodgeval, wij zorgen ervoor dat het

zo snel, deskundig, professioneel en kostenbesparend

mogelijk wordt opgelost.

0900 26 37 397 andrewssykes.nl

BOILERS

CHILLERS

AIRCONDITIONERS

AL 40 JAARMARKTLEIDER OP HET GEBIED VANVERHUUR VANAIRCONDITIONING,VERWARMING,ONTVOCHTIGINGEN VENTILATIEAAN DE ZAKELIJKE MARKT

24/7 SERVICE

0800-5 200 200

post hbo koudetechniek

na 50 jaar vernieuwd

de knVvk, nVkl, UBF-aca, sok

en de verenigde docenten Post

HBo koudetechniek werkten

samen om de opleiding Post

HBo koudetechniek volledig te

vernieuwen. de belangrijkste

stakeholders binnen de koel- en

klimaattechnische branche in

de Benelux verenigden zich om

een zo breed mogelijk gedragen

opleiding te creëren . Het start-

schot werd tijdens de Vsk-beurs

gegeven.

de docenten van de opleiding

Post HBo koudetechniek zijn in

de dagelijkse praktijk geworteld

en hebben het cursusmateriaal

herschreven en aangepast aan

de huidige stand van de tech-

niek en wetgeving. een belang-

rijke uitbreiding van de inhoud

behelst een stuk praktijkonder-

wijs (vooral op het gebied van

co2 en nH3), iets wat de laat-

ste twee decennia in de cursus

ontbrak.

om meer grip te krijgen op de

verdere ontwikkeling van het

cursusmateriaal en de cursus

sloegen de koel- en klimaat-

technische branche in de Bene-

lux-markt de handen in elkaar.

de gezamenlijke belangen van

hoger koeltechnisch onder-

wijs werden ondergebracht in

de stichting Post HBo koude-

techniek.

de opleiding is bedoeld voor

mensen met een HBo enginee-

ring of tU diploma. Het is aan-

geraden om enige kennis en

ervaring te hebben in het ont-

werpen van koeltechnische

installaties. ook staat de oplei-

ding open voor studenten met

een opleiding ktc, Projectlei-

der/manager koeltechniek of

mBo-4 studenten die de P-Hit

schakelcursus hebben afge-

rond. de eerste opleiding begint

op 31 maart aanstaande. de

cursus duurt 1,5 jaar. Voor meer

info of inschrijvingen:

¢ www.knvvk.nl/nl/opleiding/

nieuw logo & mascotte voor isobar

Begin 2014 pakte isobar uit met een nieuw logo en een mascotte.

Het nieuwe logo verwijst naar de geïsoleerde sandwichpanelen.

deze kunnen niet alleen worden gebruikt in koel- en vriescellen,

maar bijvoorbeeld ook voor clean rooms. daarnaast verwijst het

logo ook naar de nieuwe isolerende ecohomepanelen voor de bouw

van lage energie woningen en passiefhuizen. de Pinguin wordt als

mascotte aan al het publicitaire materiaal toegevoegd.

¢ www.isobar.be

Page 8: Cool&Comfort Nederland 44

I n S I d e n e w S

8 I cool&comFort

kappa, isPt, Bronswerk en iBk kou-

detechniek. Het definitieve concept

is door iBk gebouwd en in werking

gesteld.

de jury merkte onder meer het vol-

gende op: de potentiële toepassing

in de nederlandse industrie is zeer

groot. Het gaat om een relatief klein

(209 kW) demonstratie project. de

gerealiseerde energiebesparing en

co2 emissiereductie zijn daardoor

in absolute zin klein (ca. 4 tj/jaar

energiebesparing en ca. 500 ton

co2 emissiebesparing bij continue

bedrijf). Procentueel is de bespa-

ring significant: ca. 50% (in verge-

lijking met stoomopwekking met

een ketel en er van uitgaande dat

de restwarmtestroom niet anders

ingezet kan worden). de warmte-

pomp heeft, voor de gegeven werk-

condities, een coP van 4.27 (55%

van wat een reversible proces zou

kunnen bereiken). de warmtepomp

maakt gebruik van een natuurlijk

koudemiddel zodat er geen extra

koudemiddel gerelateerde broeikas-

gasemissies bijkomen.

¢ www.nvkl.nl

nrg battle europe op energie 2014

nrG Battle – europe edition is een jaarlijks internationaal

evenement voor getalenteerde Bachelor, master, Phd en

mBa studenten uit heel europa. de organisatoren werken

nauw samen met bedrijven en organisaties uit de energie-

sector. de organisaties leveren vraagstukken aan met onder-

werpen variërend van fossiele en duurzame energie tot ener-

giebesparingen en innovatieve oplossingen. de nrG Battle

is verspreid over twee dagen. de finale gaat door op de

tweede dag van vakbeurs energie. de beurs vindt plaats van

7 tot en met 9 oktober 2014.

Getalenteerde studenten werken live op de beurs in multi-

disciplinaire teams van vijf personen aan een energievraag-

stuk. richard Butter, marktmanager energie bij VnU exhibiti-

ons denkt dat het hoge niveau van deelnemers aan de nrG

battle en met name ook de cases waaraan gewerkt wordt

zorgt voor een nieuwe dynamiek op de beurs. “Bezoekers

kunnen participeren en naast de jury mee bepalen wie de

winnaar wordt. de battle zal meer bezoekers van de jonge

garde aantrekken. Zij bepalen voor een groot deel de toe-

komst van de energiesector. Bovendien trekken we ook gere-

nommeerde partners van de nrG Battle naar de beurs.

“de nrG Battle is dé plek waar jonge talenten innovatieve

oplossingen voor energievraagstukken bedenken. Het is nu

tijd om te innoveren binnen de energiesector”, alsnog Geer-

tje dam, directeur new Business van organisator tta World.

¢ www.nrgbattle.nl

ibk koudetechniek wint

nvkl-koeltroFee 2014

de winnaar van de nVkl-koeltro-

fee werd op 6 februari bekendge-

maakt tijdens de Vsk-beurs. de

jury kende de trofee toe aan iBk

koudetechniek uit Houten voor

hun innovatie op het gebied van

het gebruik van restwarmte.

de innovatie van iBk koudetech-

niek werd in de papierindustrie

gerealiseerd. door een innova-

tieve toepassing van een warmte-

pompsysteem wordt er verzadigde

stoom van 115 °c opgewekt uit

een restwarmtestroom van 64

°c die vrijkomt bij het drogen van

papier. de restwarmte kan op een

economisch rendabele wijze weer

in het industriële proces worden

gebruikt. Het gaat om een warm-

tepompunit met een vermogen

van 209 kW en een coP van 4,27

werkend met een natuurlijk kou-

demiddel. de unit is opgeleverd

als dakcentrale.

Het project betreft een samenwer-

kingsverband tussen ecn, smurfit

glen dimpleX neemt distributie Xpelair over

Glen dimplex Benelux heeft in het laatste kwartaal van 2013 de distributie van het ventilatiemerk

Xpelair overgenomen. tot nu toe werd de distributie verzorgd door Geveke. Het merk is sinds 2007

onderdeel van de internationale Glen dimplex Group. door de distributie ervan bij zusterbedrijf Glen

dimplex Benelux onder te brengen, zal de zichtbaarheid in de markt flink worden vergroot.

Xpelair wil haar positie op de nederlandse markt terugwinnen door meer aandacht aan het merk te

geven. de distributie van Xpelair sluit zeer goed aan bij de distributie van dimplex, het merk op het

gebied van elektrische verwarming. Glen dimplex Benelux, gevestigd in Heerenveen, is in nederland

actief met diverse bekende merken, waaronder Faber sfeerhaarden, stoves fornuizen, carmen hair-

care en dimplex elektrische verwarming. ¢ www.dimplex.nl

uVlnr: J. Voshol (IBK Koudetechniek B.V.), dr. ir. C. Infante Ferreira (TU Delft, voorzitter jury Koeltrofee) en M. Peeman (voorzitter NVKL)

Page 9: Cool&Comfort Nederland 44

thermowave ontwikkelt en produceert meer dan 20 jaar een breed productpallet aan warmtewisselaars met pakkingen en semi gelaste uitvoeringen voor industrie- en procestoe-passingen. De warmtewisselaars ondersteunen vele proces-sen in koeling, verwarming en productie bij gerenommeerde klanten.

Met de productlijn thermoPlus bieden wij u een platenwarm-tewisselaar met een ruim capaciteitsbereik voor hogedruk toepassingen tot 63 bar.

thermoPlus werd speciaal ontwikkeld voor NH3/CO2 Casca-de systemen en maakt nieuwe toepassingen mogelijk door de kleine temperatuurverschillen, energiebesparing en bedrijfszekerheid.

thermowave maakt deel uit van de Güntner Groep.

thermowave Nederland / Güntner BeneluxWeteringpad 62 · 3762 EN Soest · NL Phone: +31 (0)35-60 32 588 · Fax: +31 (0)35-60 23 707 E-Mail: [email protected] I [email protected]

Maatwerk platenwarmtewisselaars voor uw specifieke toepassing

Members of Güntner Group

Anzeige Holland_neu.indd 1 10.02.14 15:41

Page 10: Cool&Comfort Nederland 44

10 I cool&comFort

den informatiesessies plaats waarbij expo-

santen hun kennis aan het grote publiek

toonden.

VIP arrangement

Exposanten konden voor hun relaties een

VIP arrangement boeken, dat bestond uit

een VIP dinershow en een VIP soiree. Tij-

dens de dinershow zorgde NME Events

voor zang en dans. Dit bood de exposanten

de gelegenheid om te netwerken en hun

relaties een extraatje te bieden op enter-

tainmentvlak. Het opzet viel in goede

aarde gezien de vele enthousiaste en posi-

tieve reacties na afloop van de show. De

soiree vormde vervolgens voor de expo-

santen en hun relaties een mooie afsluiter

van het tweedaags event.

Ambitie voor 2016

Beursorganisator Arnold Kerssies blikt

tevreden terug: “Het event was een suc-

ces en is zeker voor herhaling vatbaar. De

combinatie van de soiree en dinershow

bleek een voltreffer. We telden 1.081

bezoekers. Het betrof een heel doelgericht

en kwalitatief publiek. Voor de volgende

editie in 2016 willen we de kwaliteit waar-

borgen en het exposanten- en bezoekers-

aantal verhogen.”

n www.evenementenhal.nl

De eerste eDitie van het tweejaarlijkse

ColD Climate event vonD op DonDer-

Dag 23 en vrijDag 24 januari plaats in

evenementenhal gorinChem. Beursor-

ganisator arnolD kerssies Blikt tevre-

Den terug.

Het vakevenement stond voornamelijk

in het teken van relatiebeheer en net-

werken tussen professionals uit de

klimaatbeheersing. Groothandels, fabrikan-

ten, importeurs, kenniscentra, opleidings-

instituten, adviseurs en inspecteurs presen-

teerden op de beursvloer hun producten en

wisselden er informatie uit. Daarnaast von-

Succesvolle eerste editie

Mostra Convegno 2014 De tweejaarlijkse vakbeurs Mostra Con-

vegno Expocomfort voor verwarming, air-

conditioning, koeling, sanitair en badka-

merinrichting vindt plaats van 18 tot 21

maart ’14 in Milaan. Het centrale thema

van de 39ste editie wordt ‘Global Comfort

Technology’, meer dan ooit hét gespreks-

onderwerp binnen de HVACR-sector.

De beursvloer wordt opgebouwd rond het

thema ‘Global Comfort Technology’ met

bijzondere aandacht voor vier interessege-

bieden: koeling (airconditioning, refrige-

ration, ventilatie), energie (fotovoltaïsch,

geothermie, biomassa, WKK, wind, dom-

otica), water en verwarming. Ter onder-

steuning komt er een uitgebreid confe-

rentieprogramma, samengesteld door een

wetenschappelijk comité waarin onder

meer academici, vertegenwoordigers van

universiteiten en deskundigen aangesteld

door de Italiaanse beroepsverenigingen zete-

len. Het centrale thema van de conferenties

wordt “smart plants – smart grid”, met op

19 maart speciale aandacht voor “Comfort

Technology Designing and Installing inte-

grated systems for energy efficiency”, op 20

maart internationale case studies rond ener-

gie-efficiëntie, vermindering van energie-

verbruik, geavanceerde gebouwbeheersy-

stemen en combinatietechnieken en op 21

maart een kijk op wetgeving en de nieuwe

technieken die voor de duurzame en ener-

giebesparende doelstellingen moeten zor-

gen, zoals warmtepompen, WKK, hoogren-

dementketels en energieopslag.

n www.mcexpocomfort.it

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I beurSnIeuwS

Page 11: Cool&Comfort Nederland 44

www.samsung-klimaat.nl

Samsung Electronics is wereldwijd marktleider op vele gebieden, variërend van monitoren en TV’s tot mobiele telefoons en geheugenchips. Via innovatieve en betrouwbare producten laat Samsung de wereld kennis maken met fantastisch nieuwe mogelijkheden. Zo ook op het gebied van klimaatbeheersing.

De totaaloplossingen van Samsung

klimaatbeheersingWarmtepompen

- Lucht-lucht

- Lucht-water

- Water-lucht

- Water-water

- Lucht-lucht/water

- Water-lucht/water

+ aansluiting op luchtbehandelingskasten

WTW ventilatie

- Enthalpieventilatie, vocht en temperatuur

- Zeer schone lucht door unieke

F8 fi lters

- Geen (elektrische)

voorverwarming nodig

Airconditioning - Volledig assortiment binnendelen in diverse capaciteiten

Gebouwbeheersystemen - Geïntegreerde bedieningsoplossingen met de DMS2

- Bediening, controle en monitoring op afstand via internet

- Gebruiksvriendelijke toepassing

Anders denken in klimaatoplossingen

Scan de QR-code met uw smartphone of tablet voor meer informatie!

ADVISERING I ONDERSTEUNING I TOTAALOPLOSSING

Bij ons kunt u terecht voor méér dan alleen de levering van de huurapparatuur. Ook advies en ondersteuning in alle fases van uw project vormen voor ons een belangrijk onderdeel van de totaaloplossing.

Wij laten u graag zelf de toegevoegde waarde van dit concept ervaren en nodigen u uit om contact met ons op te nemen voor het bespreken van de mogelijkheden.

Met de verhuurapparatuur van Recool kunnen totaal-oplossingen in klimaatbeheersing geboden worden; de diversiteit aan apparatuur is geschikt voor inzet ten behoeve van koeling, airconditioning én verwarming.

Chillers

Voor onderhoud of calamiteiten aan bestaand koudwatersysteem

Fancoils

Plaatsing direct in ruimte, aansluitbaar op bestaand/tijdelijk koudwatersysteem

Watergekoelde airco

Plaatsing direct in de ruimte, toepas-baar met waterleiding of droge koeler

Lucht/water portables

Snel plaatsbare noodkoeler met buitendeel voor warmteafgifte

Tijdelijke koeling

Recool BV I +31 (0)78 - 6911000 I www.recool.nl

RECOOLVerhuur in Koeling-Airconditioning

Recool is totaalverhuurder in klimaatoplossingen. Door middel van het brede leveringsprogramma kunnen wij u de oplossing bieden voor vrijwel ieder tijdelijk klimaatprobleem.

Rooftops

Voor grote ruimtes, inblaas met lucht-slangen. Voor koelen én verwarmen.

Lage temperatuur koelers

Watergekoelde units voor lage tem-peraturen. Plaatsing direct in ruimte

Snelle levering in Nederland, België en Luxemburg!

Page 12: Cool&Comfort Nederland 44

12 I cool&comFort

“Small team, big ambitions”

“Het doel van onze winterconferentie is

om de internationale leidinggevenden

in de branche, het senior-management

en de operationele specialisten van kou-

deopslag, voedselproductie, -verwerking,

-opslag, -transport en distributiebedrij-

ven samen te brengen met vertegenwoor-

digers van overheidsinstellingen , univer-

siteiten, investeerders en leveranciers voor

de industrie”, vertelt Derk van Mackelen-

bergh uit Nederland, CEO van Eurofrigo

en de kersverse voorzitter van ECSLA.

“We vertegenwoordigen een moderne

van 24 tot en met 26 feBruari 2014 werD in maastriCht De 17De europese ColD Chain

logistiCs ConferenCe & traDe show gehouDen. De Conferentie is een organisatie

van eCsla (european ColD storage anD logistiCs assoCiation), De enige vertegen-

woorDiger van De koel- en vriesinDustrie op europees niveau en als zoDanig De

stem van De europese temperatuurgevoelige logistieke seCtor.

Tijdens de conferentie werden plenaire

sessies gehouden over strategische en

operationele vraagstukken, maar ook

over uitvoering, technologie , arbeidshygi-

ene, veiligheid, koeling, energie en wetge-

ving. Hiernaast bood het evenement ook

enkele randactiviteiten, zoals een vakbeurs

met 19 exposanten, een bedrijfsbezoek aan

Frigologix in Lommel (130.000 m³ koelop-

slagcapaciteit), een conferentiebanket en

uiteraard de onvermijdelijke momenten

om te netwerken. De deelnemers aan ECSLA

komen traditiegetrouw vanuit alle conti-

nenten overgevlogen, maar met een bijzon-

dere interesse uit Europa, de Verenigde Sta-

ten, Canada en enkele groeimarkten zoals

Marokko en Oezbekistan.

Conferentie eCSla in Maastricht

uVlnr: Derk van Mackelenbergh, CEO van Eurofrigo en de kersverse voorzitter van ECSLA, Christine Weiker,

secretaris-generaal van ECSLA, Manuel Cabrera Kabana, bestuurslid van ECSLA en Rainer Wittenfeld, Eurocool

Nagel GmbH & Co

©Foto Crowne Plaza Hotel Maastricht

©Foto ECSLA

Page 13: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 13

industrie en we zorgen dat onze belan-

gen worden vertegenwoordigd in Brussel,

Straatsburg en de EU-hoofdsteden. Hier-

voor is het nodig dat de Europese koude-

opslagindustrie, duizenden koel- en vries-

huizen met een totale capaciteit van meer

dan 40 miljoen m³, met één krachtige stem

spreekt. Tegenwoordig is 80% van de wet-

geving met betrekking tot onze industrie

afkomstig uit Brussel. ECSLA heeft haar

eigen fulltime lobbyist in Brussel –secre-

taris-generaal Christine Weiker– die zich

voornamelijk concentreert op de thema’s

milieu, F-gassen, energie-efficiëntie, voed-

selveiligheid en koeltransport. De baseline

‘small team, big ambitions’ omschrijft per-

fect onze werkwijze.”

Peter Deweerdt verdeelt de luchtwan-

den van Masterveil die –in tegenstelling

tot een klassiek luchtgordijn– werken

met lage luchthoeveelheden onder rela-

tief hoge druk. De vlakstraal die hierdoor

ontstaat heeft een hoge dynamiek waar-

mee een effectieve afdichting tot op de

overliggende zijde wordt bereikt. Peter

Deweerdt is ook een trouwe deelnemer aan

de ECSLA-conferenties. “De ECSLA-confe-

renties combineren verschillende aspec-

ten: een congres met thema’s die er echt

toe doen, een mini-vakbeurs waar de deel-

nemers kunnen kennismaken met aanvul-

lende diensten en technieken en uiteraard

netwerkmomenten, met de belangrijke

kanttekening dat netwerken tijdens een

ECSLA-event net iets verder gaat dan het

obligate uitwisselen van visitekaartjes.

Hier worden effectief zakelijke overeen-

komsten gesloten.”

Een opvallende deelnemer aan de Winter-

conferentie van ECSLA was de Amerikaan

Corey Rosenbusch, voorzitter van GCCA

(Global Cold Chain Alliance). Zijn orga-

nisatie verzamelt wereldwijd via zoveel

mogelijk onafhankelijke kanalen inlich-

tingen over koelopslag, die worden ver-

werkt tot bruikbare informatie die ter

beschikking wordt gesteld van de leden.

In een boeiende presentatie zoomde hij in

op enkele opvallende resultaten en trends,

zoals de meest markante veranderingen

in de markt waarmee de koel- en vrieshui-

zen worden geconfronteerd, de stijgende

kosten en de teruglopende marges en de

voortdurend wijzigende regelgeving.

n www.ecsla.eu

”Het is nodig dat de Europese koude-opslag-industrie, duizenden koel- en vrieshuizen met een totale capaciteit van meer dan 40 miljoen m³,

met één krachtige stem spreekt.

Derk van Mackelenbergh uit Nederland, voorzitter van ECSLA

> reporTage

©Foto ECSLA

©Fo

to E

CSL

A

Page 14: Cool&Comfort Nederland 44

14 I cool&comFort

Activiteiten

De VSK telde meer dan 100 congressen en

seminars die volgens de organisatoren druk

bezocht werden:

•VSK-arena: de centrale plek waar keynotes,

mini-congressen en discussies plaatsvonden

op het gebied van installatietechniek, sani-

tair, gebouwautomatisering en domotica.

•Solarpaviljoen: op het Solarpaviljoen pre-

senteerden exposanten de nieuwste toepas-

singen, technieken en producten inzake

zonne- en alternatieve energie.

•Domotica en gebouwautomatisering: key-

notes, lezingen en mini-congressen over

domotica en gebouwautomatisering, een

van de hot topics tijdens VSK 2014.

•NVKL-plein: branchevereniging NVKL

presenteerde de laatste ontwikkelingen op

het gebied van koudetechniek en luchtbe-

handeling.

•VFK-kennisplein: nieuw op VSK was het

plein van de branchevereniging voor fabri-

kanten van verwarmingsketels (VFK). Een

prominente plek waar workshops, presen-

taties en lezingen werden gegeven omtrent

verwarmingstechnologie.

•Werkspot ZZP-plein: speciaal voor zelfstan-

dige ondernemers.

Vooruitblik editie 2016

Volgens Markt Manager Michiel Nijhuis gaat

de VSK in 2016 op de schop: “We hebben

onze plannen reeds met succes voorgehou-

den aan marktleiders. Iedereen ziet de nood-

zaak van verandering en omarmt de nieuwe

lijn om te kiezen voor de toepassingsgebieden

Woningbouw, Utiliteitsbouw en Industrie. Je

kunt zeggen dat exposanten producten tonen

binnen de context van die gebieden. Het gaat

niet primair om het product, maar hoe het

functioneert binnen een bepaald systeem en

wat het de eindgebruiker oplevert. “

n www.vsk.nl

De vsk 2014 (3-7 feBruari) trok 39.813

Bezoekers naar De jaarBeurs utreCht.

hiermee zijn De verwaChtingen van De

organisatie overtroffen, aangezien

minDer exposanten aan De vakBeurs

Deelnamen Dan twee jaar geleDen en

De installatiemarkt nog steeDs on-

Der Druk staat. De exposanten lieten

ziCh positief uit over De vakBeurs, Die

zij BeoorDeelDen met een hoger waar-

DeringsCijfer Dan De vorige eDitie, na-

melijk 7.1. reCent werDen ook De eer-

ste Contouren van vsk 2016 ziChtBaar:

proDuCtpresentaties worDen ingeruilD

voor teChnologisChe trenDs in Drie

toepassingsgeBieDen.

Markt Manager van de beursorgani-

satie Michiel Nijhuis blikt tevre-

den terug: “We merkten over de

hele lijn enthousiasme, zowel bij de bezoe-

kers als bij de exposanten. Er was een sfeer

van “het gaat weer de goede kant op. Het

was druk, er hing een positieve vibe en er

werden veel vervolgafspraken gemaakt. De

weg naar boven is ingeslagen.”

318.000 gesprekken

Het overgrote deel van de bezoekers had

interesse in (1)verwarming, (2)sanitair,

(4)ventilatie, (5)leidingsystemen en (6)

luchtbehandeling, airconditioning en

koudetechniek. Opvallend was de inte-

resse in zonne- en alternatieve energie.

Dit segment staat op de derde plaats in de

ranglijst interesse per beurssegment. De

bezoekers bezochten gezamenlijk 637.000

stands, wat leidde tot ruim 318.000

gesprekken op de beurs.

Bezoekersaantal VSK 2014 overtreft de verwachtingen

VSK AwArdS 2014 De winnaars van de VSK Awards 2014 werden op 3 februari bekendgemaakt.

NEFIT werd de grote winnaar. De kamerthermostaat NEFIT Easy sleepte zowel de VSK

Award in de categorie systeemoplossingen als de publieksprijs in de wacht. De jury

beoordeelde 32 inzendingen in vier categorieën. Andere winnaars zijn: ATAG Verwar-

ming Nederland BV, Viega Nederland en Ubbink BV.

De Awards werden uitgereikt door Ed Nijpels (Juryvoorzitter), de publieksprijs door Clau-

dia Reiner (Vicevoorzitter van UNETO-VNI).

©Foto VNU-Exhibitions

©Foto VNU-Exhibitions

Page 15: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 15

MiniSter BloK lAnceert energieBeSpAArlening Minister Blok lanceerde op 5 februari op de stand van UNETO-VNI het Nationaal Energie-

bespaarfonds. Huiseigenaren kunnen een beroep doen op het fonds om hun woning ener-

giezuinig te maken. Er is in totaal 300 miljoen euro beschikbaar, 70 miljoen is afkomstig

van de overheid. Rabobank en ASN Bank hebben de overige 230 miljoen euro ingelegd.

Particuliere huiseigenaren kunnen tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten om

energiebesparende maatregelen te nemen. Zij kunnen maximaal 25.000 euro lenen. “De

eerste aanvragen zijn inmiddels binnen. Erg gunstig omdat de investeringen ook nog

eens fiscaal aftrekbaar zijn” aldus Blok op de VSK.

Voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI verwacht dat ongeveer 12 tot 15.000 lenin-

gen door het Fonds verstrekt zullen worden. Hoewel de lening ook aangewend mag wor-

den voor bouwkundige aanpassingen, zei ze al grappend te hopen dat alles bij de instal-

lateur terecht komt.

Beter becijferen

Om energiebesparing bij iedereen op het netvlies te branden moet de branche nog beter

in staat zijn om uit te rekenen wat een investering - uitgedrukt in euro’s - precies ople-

vert aan besparing. “Dit gebeurt nu al, maar het kan beter”, aldus een van de aanwezige

ondernemers. “De branche zal de effecten van de besparing met nog meer kracht en een

nog grotere mate van nauwkeurigheid over het voetlicht moeten brengen.”

Minister Blok kondigde tegelijkertijd aan dat hij met de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG) is overeengekomen dat in elke gemeente het zogenaamde Energie-

loket komt. “Dit energieloket wijst burgers op subsidiemogelijkheden, op de Energiebe-

spaarlening en brengt ze in contact met lokale installateurs. In die zin ondersteunen we

als overheid de installateur”, aldus Blok.

UNETO-VNI is met VNG in gesprek over hoe de energieloketten het best kunnen wor-

den ingericht. Titia Siertsema: “Daar ligt ook een taak voor de lokale ondernemers. Er

komen verkiezingen aan. Raadsleden staan juist nu open voor een gesprek over energie-

besparing en de rol van de installateur. Van die gelegenheid moeten we gebruik maken.”

innoVAtieroute

Door de groeiende aandacht voor duur-

zaam bouwen krijgen warmtepompen een

steeds belangrijkere rol toebedeeld. Het

is voor architecten, installatie-adviseurs,

installateurs en andere betrokkenen van

groot belang om op de hoogte te blijven

van de laatste ontwikkelingen rond deze

milieuvriendelijke klimaatsystemen. Tij-

dens de Warmtepompen Innovatieroute

werden architecten, installatie-adviseurs

en andere geïnteresseerden op korte tijd

geïnformeerd over de nieuwste ontwikke-

lingen. De route liep langs 6 standhouders

die in 15 minuten de actuele ontwikkelin-

gen rond de toepassing van warmtepom-

pen aanstipten.

©Foto VNU-Exhibitions

©Foto fcomedia ©Foto fcomedia ©Foto fcomedia

©Fo

to V

NU

-Exh

ibiti

ons

Page 16: Cool&Comfort Nederland 44

16 I cool&comFort

zelfs Franse – verstek gaven. Anderzijds is

het samengaan van de drie beurzen die zich

toespitsen op verschillende installatiebran-

ches een logisch gevolg van de werkelijk-

heid. Het bouwproces is niet langer een ket-

ting van verschillende disciplines die elkaar

opvolgen, maar eerder één geheel. Terecht,

want onderwerpen als energie-efficiëntie

en duurzame renovatie zijn gemeenschap-

pelijke uitdagingen.” Terug naar de expo-

santen. Er was een lichte terugval vergele-

ken met de vorige editie, maar ere wie ere

toekomt. De grootste stand in de drie hal-

len van het Parc des Expositions, voorbe-

houden aan interclima+elec, was met voor-

sprong die van Atlantic, gevolgd door onder

andere Daikin, Airwell, Aermec, Testo, Ziehl

Abegg, ebm papst, Grundfos en de Belgische

fabrikanten Renson en Henco.

Tijdens de vorige edities van interclima+elec

is onderzocht waarom mensen een vakbeurs

bezoeken. Een vakman hoopt in de eerste

plaats om nieuwe producten te ontdekken

die hem kunnen helpen om zijn omzet te ver-

groten. Dat resultaat wordt bevestigd door

enquêtes bij andere internationale vakbeur-

zen. De organisatie speelde op twee manie-

ren op deze wens in: aan de ingang van elke

zaal was een speciale ruimte “nieuwighe-

den” ingericht én er hing een waslijst awards

Zoals altijd viel de tweejaarlijkse vak-

beurs interclima+elec ongeveer

gelijk met de VSK in Utrecht, in 2012

zelfs in dezelfde week. Om meer bezoekers

aan te trekken besloot de beursorganisatie

om interclima+elec vanaf 2013 te koppelen

aan Batimat, de grootste professionele beurs

voor de bouwsector in Frankrijk. Neven-

evenement is het kleinere idéo bain, een

vakbeurs voor het totale badkamergebeu-

ren, dat kan rekenen op een trouwe schare

exposanten én bezoekers. “Interclima+elec

‘maar’ twee maanden vooruitschuiven, had

wel een bepaalde weerslag op het aantal

exposanten”, vertelt Joseph Le Jollec, voor-

zitter van interclima+elec. “Vroeger was

beursdeelname een tweejaarlijkse aangele-

genheid, nu moest het beursbudget plotse-

ling in 2012 én in 2013 worden begroot.

Mede door de moeilijke economische situ-

atie leidde dit ertoe dat enkele merken –

Interclima+elec 2013>schot in de roos!

van 4 tot 8 novemBer 2013 vonD in parijs De tweejaarlijkse vakBeurs interClima+eleC

plaats. De Beurs trekt traDitioneel veel waalse professionals aan, en Dit jaar was

Dat niet anDers. het grootste versChil met De vorige eDities zat in De organisatie.

het Centrum van parijs werD ingeruilD voor het parC Des expositions in villepinte,

op een steenworp van De luChthaven Charles De gaulle, waarDoor De Beurs mak-

kelijker BereikBaar was voor Bezoekers Die per vliegtuig kwamen. hiermee speelt De

organisatie in op De internationalisering van De Beurs, met een Belangrijk aanDeel

Bezoekers van Buiten frankrijk. De tweeDe grote aanpassing BestonD in De integra-

tie van interClima+eleC in het DriemansChap Batimat/iDéo Bain/interClima+eleC,

waarDoor het event uitgroeiDe tot De grootste europese installatieBeurs in 2013.

foto

© In

terc

lim

a

foto © Rudy Gunst

Page 17: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 17

b e u r S n I e u w S IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

(goud, zilver, brons) in tal van categorieën.

Voor HVAC waren de prijswinnaars de gas-

condensatieketel van Vergne Innovation

(goud), Aquaciat2 HYBRID van CIAT (zilver)

en Magna 3 van Grundfos (brons). In de cate-

gorie ‘Intelligent energiebeheer’ kregen Smart

Thermogène Grid van Cardonnel Ingénerie

(goud), ENERGY VALVE van Belimo (zilver)

en Pluzzy van Toshiba (brons) een prijs. In de

categorie ‘Systemen met duurzame energie’

vielen Atlantic met Hysae Hybrid (goud), pel-

let micro-WKK van ECOMETIS (zilver), TOP

CLEAN van POULOULAT (brons) en Green-

way Solar -30°C van Climalife (Grote Milieu-

prijs) in de prijzen.

“Maar liefst 353.632 mensen bezochten de

drie beurzen in de vijf dagen”, blikt Stép-

hanie Auxenfans, directrice van de Divi-

sie Bouw van Reed Expositions, tevreden

terug. “Bijna 20% van de bezoekers kwam

van buiten Frankrijk. De internationalise-

ring onder exposanten is opvallend. Van de

2.526 exposanten mochten we 45% buiten-

landse deelnemers verwelkomen.”

Alle facetten van de bouwsector waren in

het beursaanbod vertegenwoordigd, met

onder meer fabrikanten en importeurs,

groot- en kleinhandel, bouwbedrijven en

beroepsfederaties. De grote aandacht voor

de bouwsector in Frankrijk mag niet ver-

wonderen. Volgens een recent onderzoek

van CAPEB (Confédération de l’Artisanat

et des Petites Entreprises du Bâtiment) staat

Frankrijk op de vierde plaats qua bouwsec-

toromzet, voorafgegaan door Duitsland,

Rusland, Spanje en Groot-Brittannië. Bijna

98% van de bedrijven actief in de bouwsec-

tor telt minder dan twintig werknemers.

De vakbeurs interclima+elec is de gelegen-

heid bij uitstek om ook eens stil te staan

bij enkele aspecten van de HVACR-sector

in Frankrijk. Hoe doen de warmtepompen

het bijvoorbeeld in Frankrijk? Hiervoor is

het belangrijk om eerst het politieke kader

te schetsen. In het Duurzaam Bouw Plan

heeft het Parlement de hoofdlijnen voor

energiezuinig bouwen vastgelegd. Sinds

1 januari 2013 moet het energieverbruik

van nieuwbouw beperkt worden tot maxi-

maal 50 kWh/m²/jaar. Tegelijk werd ook een

ambitieus nationaal renovatieplan gelan-

ceerd, met als doelstelling om vanaf 2016

jaarlijks 500.000 wooneenheden (wonin-

gen, appartementen, studio’s) op thermisch

vlak te renoveren.

Alle betrokken partijen zijn het erover eens

dat er voor warmtepompen een belangrijke

rol blijft weggelegd. Na de topjaren 2008-

2009, toen de verkoop van lucht-water

warmtepompen dankzij forse subsidies voor

particulieren piekte, is de markt de afgelo-

pen jaren tamelijk stabiel gebleven met een

gemiddelde verkoop van 55 à 60.000 stuks

(met een stijgend aandeel van splitsyste-

men tegenover monoblocs). Minder goed

verkopen de geothermische warmtepom-

pen, met sinds 2010 een jaarlijkse terugval

van gemiddeld 19%.

De volgende editie van Batimat/idéo bain/

interclima+elec vindt plaats van 2 tot 6

november 2015 in Parijs.

n www.interclimaelec.com

”Bijna 20% van de bezoekers kwamen van buiten Frankrijk.

De internationalisering onder exposanten is opvallend. Van de

2.526 exposanten mochten we 45% buitenlandse deelnemers

verwelkomen. Stéphanie Auxenfans, Reed Expositions

foto

© In

terc

lim

a

foto © Rudy Gunstfoto © Rudy Gunst

Page 18: Cool&Comfort Nederland 44

A.P

S.1

301

_K

-VA

RIS

PE

ED

-IQ

_B

L.N

L /

/

Het aanhoudende succes van de BITZER intelligente compressoren is begonnen

met de NEW ECOLINE VARISPEED serie. Haar geïntegreerde, zuiggasgekoelde

frequentie regeling verlaagt de energiekosten aanzienlijk en levert een betrouwbare

en effi ciënte functionering, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen. Bovendien kan

deze uitvoerig geteste BITZER compressor-serie eenvoudig en snel in gebruik

genomen worden en bevat ze onderhoudsvrije frequentieregelaars. Kom meer te

weten over onze producten via www.intelligent-compressors.com

NEW ECOLINE VARISPEED

EENVOUDIGE EFFICIËNTIE? DE INTELLIGENTE OPLOSSING.

A.PS.1301_K-VARISPEED-IQ_BL.NL_CE4SF_210x297+5.indd 1 28.01.13 15:37

Page 19: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 19

BITZER heeft de controle- en evaluatie-

software voor de condensatie-units van

de Ecostar-reeks verfijnd. Hierdoor is de

Ecostar gemakkelijk te controleren vanaf

een laptop of tablet via Modbus. Verder

registreert een datalog om de twee minuten

automatisch de cijfergegevens van de afge-

lopen vier weken. De Ecostar is zo compact

dat hij slechts ongeveer een derde inneemt

van de ruimte die een multicompressorkoel-

systeem met vergelijkbare prestaties nodig

heeft. Bovendien is hij dankzij de plug-and-

play technologie zeer snel een eenvoudig te

installeren.

De New Ecoline Varispeed half gesloten

zuigercompressor heeft een ingebouwde,

met zuiggas gekoelde frequentieomvormer

die traploos kan worden bijgesteld. Zo wor-

den schommelingen in zuigdruk en toeren-

tallen beperkt, met hierdoor lagere energie-

kosten als resultaat. Het gebruik van zuiggas

om de werkende elementen van de frequen-

tieomvormer te koelen zorgt ervoor dat de

elektrische componenten op optimale tem-

peratuur blijven, wat een ventilator over-

bodig maakt.

De drie nieuwe schroefcompressoren van

de CSV-reeks zijn ontworpen voor gebruik

in aircosystemen voor gebouwen, in warm-

tepompen en voor industriële- en proces-

koeling. Met een uitzonderlijk hoge ESEER-

waarde van meer dan vijf, kent de CSV-reeks

zijn gelijke niet in luchtgekoelde compres-

soren met droge expansie. Een van de

unieke sterke punten van deze compressor

is zijn hoge energie-efficiëntie. De frequen-

tieomvormer is ingebouwd in de compres-

sor, zorgvuldig afgesteld in de fabriek en

geconfigureerd voor maximale efficiëntie.

n www.bitzer.de

tijDens De vakBeurs interClima+

eleC in parijs van 4 tot 8 novem-

Ber 2013 stelDe Bitzer innoverenDe

oplossingen en nieuwe proDuCten

tentoon. Bitzer franCe, Dat naast

frankrijk ook verantwoorDelijk

is voor spanje en portugal, trok

heel wat Bezoekers met een seleC-

tie uit het BreDe assortiment van

sChroef-, sCroll- en zuigerCom-

pressoren, en Drukvaten voor air-

Co- en koelsystemen Die gesChikt

zijn voor zowel stationaire als

moBiele toepassingen. De Blikvan-

gers waren new eColine en new

eColine varispeeD en De Compres-

soren voor een BreDe waaier van

toepassingen Csv, orBit 6 en 8 en

eCostar.

“Energie-efficiëntie en gebruiks-

gemak zijn de thema’s van

interclima+elec 2013, dus mag

BITZER zeker niet ontbreken”, aldus Jean-

Pierre Baleydier, Managing Director van BIT-

ZER France. “Dit zijn thema’s die ook voor ons

belangrijk zijn. Interclima+elec is voor BITZER

een unieke gelegenheid om met onze klanten

ideeën uit te wisselen en gesprekken aan te

knopen. De bezoekers konden op onze stand

alle gewenste uitleg van de BITZER-experts

krijgen over de laatste ontwikkelingen.”

De New Ecoline-reeks, compatibel met zijn

voorganger, biedt zowel verhoogde efficiën-

tie als bredere toepassingslimieten. BITZER is

erin geslaagd de COP van de volledige reeks te

verbeteren. Voor de condensatietemperatuur,

die belangrijk is voor de jaarlijkse prestatieco-

efficiënt, is dit niet minder dan 12%. De com-

pressoren zijn er nog veelzijdiger op gewor-

den. Naast R134a kunnen ze nu ook worden

gebruikt met koelmiddelen zoals R404A,

R407A, R407C, R407F en R507A. Het is BITZER

gelukt om de toepassingsgrens van het nieuwe

koelmiddel R404A te verhogen tot de conden-

satietemperatuur van vorige R22-systemen.

Hierdoor is het mogelijk om HCFC-koelmid-

delen zelfs in de warmste streken te vervangen.

Met koelcapaciteiten van 27 tot 51 kW bij 50

Hz en bij aircotoepassing betekent de hoge

graad van isentropische efficiëntie van de

nieuwe ORBIT 6-reeks scrollcompressoren

dat ze een breder toepassingsbereik bieden,

net als indrukwekkend lage geluidsniveaus.

Hun slagvolumes van tussen 20 en 38 m3/h

maken ze bijzonder geschikt voor aircosyste-

men en warmtepompen. De ORBIT 8-reeks

voor R410A biedt buitengewone efficiëntie,

soepele werking en betrouwbaarheid. Dank-

zij hun ontwerpkenmerken realiseren deze

compressoren de laagste geluidsniveaus in

hun klasse.

bITZer

succesvol op interclima+elec

> reporTage

u BITZER NEW ECOLINE u BITZER NEW ECOLINE VARISPEED

A.P

S.1

301

_K

-VA

RIS

PE

ED

-IQ

_B

L.N

L /

/

Het aanhoudende succes van de BITZER intelligente compressoren is begonnen

met de NEW ECOLINE VARISPEED serie. Haar geïntegreerde, zuiggasgekoelde

frequentie regeling verlaagt de energiekosten aanzienlijk en levert een betrouwbare

en effi ciënte functionering, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen. Bovendien kan

deze uitvoerig geteste BITZER compressor-serie eenvoudig en snel in gebruik

genomen worden en bevat ze onderhoudsvrije frequentieregelaars. Kom meer te

weten over onze producten via www.intelligent-compressors.com

NEW ECOLINE VARISPEED

EENVOUDIGE EFFICIËNTIE? DE INTELLIGENTE OPLOSSING.

A.PS.1301_K-VARISPEED-IQ_BL.NL_CE4SF_210x297+5.indd 1 28.01.13 15:37

Page 20: Cool&Comfort Nederland 44

20 I cool&comFort

Europese wetgeving

Voor Henk Kranenberg, verbonden aan Dai-

kin Europe en voorzitter van VERAC (Ver-

eniging van fabrikanten en importeurs van

airconditioning- en warmtepompappara-

tuur), zorgt de Europese wetgeving ervoor

dat warmtepompen nog beter betaalbaar en

inzetbaar worden. “Voor nog te veel installa-

teurs en adviseurs vormen de beslissingen uit

Brussel een ‘ver van mijn bed’-show. Onte-

recht, want vergis je niet, die beslissingen

hebben nu al hun weerslag. Heel wat klas-

sieke verwarmingstoestellen die op deze VSK

worden aangeboden, zullen over twee jaar

geen plaats meer hebben!”

Economische en ecologische voordelen

“Helaas wordt de warmtepompinstalla-

tie doorheen het bouwproject nog te veel

beschouwd als wisselgeld. Het is een tech-

niek die al te vaak wordt geschrapt om toch

maar binnen het vooropgestelde bouw-

budget te blijven. Hierdoor wordt volledig

voorbijgegaan aan de economische én eco-

logische voordelen op termijn. Bouwbe-

drijven, architecten, adviseurs en eindge-

bruikers begrijpen nog onvoldoende welke

voordelen de warmtepompen kunnen bie-

den in het realiseren van een energieneu-

traal gebouw.”

Unica Ecopower levert integrale energieop-

lossingen om vastgoed te verduurzamen.

“We moeten met zijn allen exploitatiege-

richt leren denken”, vertelt Jan-Maarten

Elias. “Stop met het kop-staart denken en

maak er kop-staart-kop van. Terugkoppelen

is een absolute voorwaarde om de ambiti-

euze doelstellingen daadwerkelijk te beha-

len. Daarnaast moeten we ook nieuwe busi-

ness modellen aandurven, zoals ESCo’s

– aparte bedrijven die via energiebespa-

ring/energielevering eigenaar worden van

de installatie – en de circulaire economie

waarbij de warmtepompleverancier eige-

naar blijft. Hierdoor kan die onder andere

invloed uitoefenen op het ontwerp om het

prestatiecontract te halen, op het rende-

ment van de warmtepomp en de tevreden-

heid van de klant.”

n www.platformwarmtepompen.nl

tijDens De vsk organiseerDe het neDer-

lanDs platform warmtepompen (npw)

haar voorjaarCongres. hierDoor

kon het Congresthema ‘warmtepom-

pen voor een Duurzame toekomst -

De teChniek is er klaar voor, u ook?’

naaDloos aansluiten Bij De exposan-

ten. vijf sprekers BehanDelDen een mix

van onDerwerpen Die De installateur

en aDviseur moeten voorBereiDen om

De kritisChe einDgeBruiker te overtui-

gen om voor Duurzame oplossingen

te kiezen. hyBriDe warmtepompen,

warmtepompen in De utiliteit en voor

De proDuCtie van warm tapwater,

warmtepompen en eCoDesign, warm-

tepompen en De nieuwe kouDemiDDe-

len, het kwam allemaal aan BoD.

Peter Wagener, voorzitter van de Dutch

Heat Pump Association (DHPA),

mocht de spits afbijten en kon niet

voorbijgaan aan enkele obligate verduidelij-

kingen, zoals de belangrijkste componenten

van een warmtepomp, de bivalente opstel-

ling en de verschillende types hybride warm-

tepompen. “Progrnoses voorspellen dat de

grootste groei in de warmtepompmarkt in

Nederland zal gebeuren met hybride warm-

tepompen, bijna dubbel zo groot als met

lucht-water warmtepompen of met grond-

geboden warmtepompen. Hier zijn ver-

schillende redenen voor. Zo zijn hybride

warmtepompen toepasbaar in nieuwbouw

en renovatie, en de basis van het ontwerp

kan zowel bestaan uit een upgrade van de

bestaande CV-ketel naar hybride of een geïn-

tegreerde oplossing in één omkasting. Als

energiebron komen de buitenlucht en/of de

ventilatielucht in aanmerking.”

Tenslotte wees Peter Wagener ook terecht

op een pijnpunt bij renovatieprojecten:

de bouwschil. Indien het gebouw op zich

bijzonder energieverslindend is en niet of

nauwelijks geïsoleerd, dan zal geen enkele

systeem een energie-efficiënte oplossing

opleveren. “Je kan een warmtepomp in een

hok met kippendraad plaatsen, maar veel

rendement zal dit niet opleveren”, aldus

Peter Wagener. ”

npw voorjaarCongreS

‘warmtepompen

voor een duur-

zame toekomst’

> reporTage

Page 21: Cool&Comfort Nederland 44

www.western.nl033 247 78 00Hoevelaken

S P L I T S Y S T E M E Nc o o l i n g & h e a t i n g i n n o v a t i o n s

Interessante acties!

Scherpe prijzen!

‘de coolste smaak voor de zomer’

BESTELNU!033 247 78 00

Page 22: Cool&Comfort Nederland 44

CD300 RANGE – CD1900H MODEL

VOOR ECHTE ENERGIE-BESPARINGEN, KIESAQUAREA WARMTEPOMPEN

Dankzij hun uitzonderlijk rendement zorgen de PANASONIC AQUAREA warmtepompen voor zeer grote energie- en milieubesparingen.AQUAREA maakt deel uit van een nieuwe generatie verwarmings-en airconditioningsystemen die een vernieuwbaar, kosteloos beschikbare energiebron (de lucht) gebruiken voor het verwarmen en koelen van de woning en om sanitair warm water te produceren. Tot 80 % van de energie die wordt opgewerkt door een AQUAREA warmtepomp komt uit de buitenlucht zelf. Dit betekent dat voor elke kilowatt verbruikte elektrische energie, de AQUAREA warmtepompen maximaal 5.00 kW warmte-energie kunnen afl everen (COP 5.00) *. Dit is 4.00 kW meer dan een conventionele elektrische verwarming of gasketel. In de voorhoede van energie-innovatie, is AQUAREA een ‘groen’ verwarmings- en airconditioning systeem. Vanaf heden kan uw AQUAREA warmtepomp via Smartphone/Tablet bediend worden (optionele interface).

* COP: energetisch rendement in verwarming. COP van 5.00 voor WH-SDF03E3E5 + WH-UD03EE5 model bij 7 ºC buitentemperatuur en warmwater in- en uitgangs- temperatuur van 30 ºC en 35 ºC (volgens EN 14511-2)

Boilerconnection

RETROFIT

Solarpanels

connection

SOLAR KIT

Domestichot water

DHW

Highefficiency heating

Environmentallyfriendlyrefrigerant

R410A

Down to-20 ºC in

heating modeOUTDOOR

TEMPERATURE

www.aircon.panasonic.eu

VOOR ECHTE ENERGIE-BESPARINGEN, KIESAQUAREA WARMTEPOMPEN

CONTROL YOURHEAT PUMP FROM

ANYWHEREOPTIO

NAL

INTERNET CONTROL

InternetControl

Ready

COPMAXIMUMEFFICIENCY5

Page 23: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 23

Hugo Jansen: “Dit kan door de combina-

tie van drie nieuwe ideeën: huurders beta-

len hun energiekosten aan hun corporatie,

corporaties investeren dat geld in renovatie

en bouwers leveren duurzaam gerenoveerde

woningen, zonder energiekosten dus met

nul-op-de-energiemeter. Concreet komt het

erop neer dat de bewoner zijn huur plus een

bedrag gelijk aan de actuele energielasten

betaalt aan de woningcorporatie. Voor de

huurder maakt dit dus geen verschil. Met

het ontvangen geld maakt de bouwer de

woning energieneutraal. Het huis krijgt een

nieuwe gevel en dak, er komen zonnepane-

len, een zonneboiler en een warmtepomp.”

Uitermate geschikt voor bestaande

woningen

De toegepaste lucht/water-warmtepom-

pen zijn van Mitsubishi Electric.

Hiermee is verwarming en sani-

tair warm water mogelijk,

zelfs bij een buitentempera-

tuur van -25°C. Lucht/water-

warmtepompen zijn uiter-

mate geschikt voor toepassing

in bestaande wonin-

gen, waar het vaak

onmogelijk of onrendabel is om een hori-

zontale of verticale bodemcollector te instal-

leren. Er zijn namelijk geen ingrijpende aan-

passingen, zoals een bronboring, nodig. Het

energieverbruik voor verwarming, koeling

en warmtapwater kan tot de helft dalen ten

opzichte van systemen op basis van fossiele

brandstoffen als aardgas of olie.

Bij renovatie kan een lucht/water-warmte-

pomp ook geplaatst worden in combinatie

met de bestaande verwarmingsinstallatie.

Binnen dit bivalent zal de regeling van Mit-

subishi Electric erover waken dat er steeds

voor de meest rendabele werking wordt

gekozen, en dit onder meer op basis van de

actuele energieprijzen. “Monitoring wordt

al te vaak uit het oog verloren, niettegen-

staande dit van groot belang is om tot een

rendabele werking te komen”, besluit

Hugo Jansen. “In real-time het rende-

ment tonen, betekent voor de gebrui-

kers een grote stimulans om op de inge-

slagen weg verder te gaan. Daarnaast is

het ook een middel voor zowel de

installateur als de leverancier

om de correcte werking van

de installatie te controleren,

waardoor de beloofde ener-

giewinsten ook daadwer-

kelijk worden behaald.”

n www.alklima.nl

BeursonDerzoek heeft al meermaals

aangetoonD waarom een professional

tijD uittrekt om een vakBeurs te Bezoe-

ken. naast persoonlijke ContaCten is

Dat vooral om algemene informatie

over De stanD van zaken in De BranChe

te vergaren, nieuwe ontwikkelingen

te ontDekken en kennis te maken met

nieuwe teChnologieën en methoDen.

alklima Bv, De exClusieve importeur van

mitsuBishi eleCtriC living environment

systems, speelDe hier op De voorBije

vsk op in met De workshop ‘De luCht/

water-warmtepompen uit De kinDer-

sChoenen’.

“De techniek van de lucht/water-

warmtepompen staat op punt

om op grote schaal te worden

toegepast in de woningbouw”, aldus Hugo

Jansen, verantwoordelijk voor de distribu-

tie van de lucht/water-warmtepompen bij

Alklima BV. “Uit mijn dagelijkse contacten

met de installateurs en de adviseurs leid ik

af dat ook de bouwpartners en de woning-

markt er klaar voor zijn. Talloze duurzame

initiatieven bieden kansen die de installatie-

sector met beide handen moet grijpen. De

Stroomversnelling kan hier gelden als voor-

beeld waarbij samenwerking nieuwe oppor-

tuniteiten oplevert.”

Stroomversnelling

Met de deal Stroomversnelling werken vier

bouwers en zes woningcorporaties samen

om 11.000 woningen te renoveren tot

een nul-op-de-energiemeter woning. Deze

11.000 woningen vormen de opmaat voor

nog eens 100.000 woningen. Een hoog

niveau renovatie, terwijl voor huurders de

woonkosten (huur + energie) in de meeste

gevallen gelijk kunnen blijven. De financie-

ringsruimte voor de renovatie wordt name-

lijk gevonden in de renovatie zelf.

de lucht/water-warmtepompen uit de kinderschoenen

> reporTage

”In real-time het rendement tonen, betekent voor de gebruikers een grote stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan Hugo Jansen, Alklima BV

Page 24: Cool&Comfort Nederland 44

24 I cool&comFort

“Onze service bestaat uit

de volledige ondersteu-

ning van de koeltechni-

sche analyse, de systeem-

installatie en uiteraard de demontage van

de installatie zodra deze niet meer nodig

is”, vertelt Erwin van Zuilen, Team Leader

Service Sales bij Carrier Airconditioning

Benelux. “Hiervoor kunnen we putten uit

een uitgebreide huurvloot van koelsyste-

men en luchtbehandelingskasten voor de

Benelux. Onze centrale opslagplaats is in

Culemborg (Nederland), maar daarnaast

kunnen in geval van nood onze zuster-

bedrijven in Duitsland en Frankrijk ook

bijspringen. Onze huurvloot kent zijn

gelijke niet op de verhuurmarkt. Onze

volledige verhuurstrategie is opgebouwd

rond één thema: alles in het werk stellen

om de klant te helpen.”

Carrier Rental Services biedt de verhuurser-

vice turn key aan, indien gewenst in samen-

werking met de installateurs. Niet alleen

onderhoudt Carrier de contacten met de

eindgebruiker en de installateurs, ook prak-

tische zaken neemt ze op zich, zoals een hef-

kraan beschikbaar stellen op locatie, en het

aansluiten en inbedrijfstellen. Erwin van

Zuilen: “Onze verhuurvloot bestaat uitslui-

tend uit toestellen van Carrier, uitgezonderd

de elektrische boilers en stroomopwekkers.

Hierdoor kennen onze service-engineers de

toestellen van naaldje tot draadje. Zo garan-

deren we dat we altijd de beste oplossing

bieden. Deze oplossing zal niet alleen geba-

seerd zijn op het gevraagde koel- of verwar-

mingsvermogen of luchtdebiet, maar ook op

andere, voor de eindgebruiker belangrijke,

voorwaarden, zoals bedrijfszekerheid, ener-

gie-efficiëntie of duurzaamheid. Carrier Ren-

Carrier rental serviCes BieDt verhuuroplossingen in De koel- en klimaatteChniek.

met uitgeDaChte en ontwikkelDe installaties BieDt zij totaaloplossingen voor

tijDelijk geBruik van koelsystemen en luChtBehanDelingsapparatuur in Diverse

seCtoren en inDustrieën. sterker nog, Carrier treeDt met Carrier rental serviCes

op als full serviCe aanBieDer van klimaatoplossingen met De verkoop van kli-

maatapparatuur, afstanDsBeheer vanuit het monitoringCentrum, professionele

serviCeDiensten, levering van wisselstukken tot aan De inzet van tijDelijke koe-

ling en/of verwarming.

tal Services vindt altijd een optimale turn-key

oplossing waardoor de klant zich geen zor-

gen meer hoeft te maken over zijn koel- en

klimaatprobleem. Dit betekent dat we naast

het toestel – indien nodig – ook bijvoorbeeld

een buffervat of glycol kunnen leveren.”

Wie zijn de klanten? Met de verhuuroplos-

singen bedient Carrier Rental Services vier

categorieën: evenementen (bedrijfsfeesten,

festivals, ijsbanen), datacenters, industrie

(proceskoeling, ventilatie) en comfortinstal-

laties (kantoorgebouwen, zorginstellingen).

Bij andere verhuurbedrijven kan de eind-

klant eerst een toestel huren – bijvoorbeeld

om sneller geholpen te zijn maar eventueel

ook om het toestel on the spot te testen – om

het daarna te kopen. Bij Carrier Rental Servi-

ces denkt men er niet zo over. “Er is toch wel

een verschil tussen onze toestellen voor ver-

huur of verkoop. De verhuurtoestellen zijn

voorzien van een omkasting of een robuust

harnas voor een eenvoudig transport en opti-

male bescherming. Waarom een klant extra

laten betalen als je weet dat het hier overbo-

dige meerkosten betreft?”

De verhuurvloot van Carrier Rental Services

is opgedeeld in vier productgroepen: lucht-

gekoelde koudwatermachines, koeltorens,

verwarming (inclusief hetelucht kachels en

boilers) en airhandling units. “In onze ver-

Carrier rental Services

>

Page 25: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 25

”We hebben op elk moment koudwatersystemen van 2 tot 1.300 kW ter beschikking en bieden voor de verhuursystemen volledige ondersteuning van de koel-technische analyse, de systeeminstallatie, technische

support tot de demontage. Erwin van Zuilen, Carrier Airconditioning Benelux

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

huurvloot steekt meer dan honderd jaar

expertise in de bouw van koel- en klimaatbe-

heersingsinstallaties”, aldus Erwin van Zui-

len. “We hebben op elk moment koudwater-

systemen van 2 tot 1.300 kW ter beschikking

en bieden voor de verhuursystemen volle-

dige ondersteuning, van de koeltechnische

analyse, de systeeminstallatie, technische

support tot de demontage. Door de jaren

heen ontwikkelde Carrier innovatieve toe-

stellen om de veranderende markt met sterk

wisselende technische en milieu-eisen te

bedienen. Door deze gedrevenheid werkte

Carrier zich op tot marktleider, eerst alleen

als fabrikant maar nu ook steeds nadrukke-

lijker op de verhuurmarkt.”

Met de huur van mobiele koelsystemen

kunnen klanten in alle omstandigheden

die zich te pas – maar meestal te onpas –

voordoen vooruit, waardoor de continuï-

teit van het productieproces of de tempe-

ratuurcontrole wordt verzekerd. Maar er zijn

uiteraard nog meer redenen om industrie- of

proceskoeling te huren. “In de meeste geval-

len is het voordeliger om bij snel en tijde-

lijk benodigde koeling te kiezen voor huur-

koeling en niet meteen te investeren in een

complete installatie”, vervolgt Erwin van Zui-

len. “Vooral als het gaat om tijdelijk beno-

digde, mobiele koeling, is het zinvol om

deze te huren en niet te kopen. Carrier Ren-

tal Systems heeft daarvoor individueel afge-

stemde huuroplossingen die het kapitaal van

de eindgebruiker onaangeroerd laten en dus

voor liquiditeit zorgen. Of het nu gaat om de

verhuur van mobiele koeling, klimatisering

of een mobiele verwarming, wij zullen snel

een kostenefficiënte huuroplossing vinden,

uiteraard met grote spoed en, als dat moet,

zelfs ‘s nachts of op een feestdag. Want dit

maakt het verschil tussen huren bij Carrier

Rental Services of een andere aanbieder. Car-

rier Rental Services zorgt voor een volledige

> reporTage

technische support voor de huurperiode - 24

uur per dag, 365 dagen per jaar – al dan niet

in partnerschap met de koeltechnische instal-

lateur. Door perfecte flexibiliteit wordt alleen

klimaatbehandeling gehuurd die daadwerke-

lijk nodig is. Bovendien neemt Carrier Ren-

tal Systems de volledige verantwoordelijkheid

voor de koelinstallatie. Concreet betekent dit

dat we de gevraagde klimaatbehandeling plaat-

sen en garanderen dat de klant er geen omkij-

ken meer naar heeft. Optimale betrouwbaar-

heid en bedrijfszekerheid!”

n www.carrierrentalsystems.nl

Page 26: Cool&Comfort Nederland 44

26 I cool&comFort

In tegenstelling tot de traditionele warmte-

pompen functioneert de HP 90 CO2 warm-

tepomp van Enerblue uitermate sterk bij een

groot verschil tussen de watertemperatuur

bij intrede en uittrede, waarbij een lagere

waterintredetemperatuur tot een betere wer-

king en daarmee een hogere COP zal leiden.

Een waterintrede temperatuur van 15°C met

een wateruittrede temperatuur van 90°C zal

leiden tot hoge COP-waarden waarbij een

maximale COP boven de 7,0 mogelijk is.

“Dankzij de werking met het natuurlijke

koudemiddel CO2 vormen de HP 90 warm-

tepompen de ideale oplossing voor situa-

ties waarbij een grote hoeveelheid warm

tapwater benodigd is”, legt Massimiliano

Bodo, sales director bij Enerblue, uit. “Door

het toepassen van de HP 90 warmtepomp is

het mogelijk om naast het produceren van

warm tapwater gelijktijdig ook warmwater

te gebruiken voor radiatoren, vloerverwar-

ming, fancoils, luchtbehandelingskasten en

WTW-units. Dit wordt gerealiseerd door een

juiste engineering van het systeem met ver-

schillende wateruittredetemperaturen. Kou-

deterugwinning door een gelijktijdige pro-

ductie van warm en koud water kan met de

HP 90 warmtepomp dankzij de unieke wer-

king waarbij gekoeld water als restproduct

na het produceren van warm tapwater ont-

staat, waarna het gekoeld water kan worden

toegepast voor comfortkoeling.”

Commerciële en industriële situaties

De HP90 CO2 warmtepompen zijn speciaal

ontworpen voor de primaire productie van

grote hoeveelheden warm tapwater in com-

merciële en industriële situaties. Door de

veelzijdigheid in het systeemontwerp kun-

nen de HP 90 CO2 warmtepompen onder

meer ingezet worden in hotels, ziekenhui-

zen, zorgcomplexen, (subtropische) zwem-

baden, voedingsnijverheid en procesindu-

strie. Het gemiddeld dagelijks verbruik van

warmwater (> 60°C) wordt standaard bere-

kend op basis van de bezetting, bouwpara-

meters en gebruik. Voor een ziekenhuis ligt

dit bijvoorbeeld op 50 tot 125 liter per bed,

bij een hotel 50 tot 100 liter per bed en bij

een overdekt zwembad 20 tot 50 liter per

bezoeker. Aan de hand van enkele reken-

voorbeelden bewees François van Gorkom

het financiële voordeel door te opteren voor

de HP90 CO2 warmtepompen voor situa-

ties waarbij veel warm tapwater benodigd is.

“Dit vormt een energiezuinig en duurzaam

alternatief op basis van het natuurlijke kou-

demiddel CO2. Bij juiste toepassingen zijn

aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk en

vormt een terugverdientijd van 3 tot 4 jaar

een reële mogelijkheid.”

n www.airview.nl

n www.enerblue.it

airview luChtBehanDeling introDu-

CeerDe op 6 feBruari 2014 samen met

haar italiaanse partner enerBlue –

waarvoor het De exClusieve verDeling

in neDerlanD verzorgt – een nieuwe

generatie warmtepompen op Basis van

het natuurlijke kouDemiDDel Co2.

“De inzet van het natuurlijke

koudemiddel CO2 wordt al

meer dan 50 jaar veelvuldig

toegepast in onder meer de koeltechniek”,

vertelt François van Gorkom, sales mana-

ger bij Airview Luchtbehandeling. “In de

HVAC-markt worden echter voorname-

lijk de chemische koudemiddelen R407C,

R410A en R134a toegepast. Door de Euro-

pese wetgeving wordt het gebruik van deze

koudemiddelen echter steeds verder aan

banden gelegd, waarbij nu al sprake is van

beperkende maatregelen met uitfasering in

2020, 2022 en 2025 waarbij de GWP-factor

CO2 als norm zal worden gehanteerd. Met

de introductie van de HP90 CO2 warmte-

pompen biedt Airview Luchtbehandeling

nu al een alternatief waarmee de eindgebrui-

ker gebeiteld zit tot ver na de levensduur van

deze toestellen!”

Voordelen

“Het natuurlijke koudemiddel CO2 biedt

diverse voordelen bij toepassing in warmte-

pompen, wat resulteert in onderscheidende

kenmerken zoals een wateruittredetempe-

ratuur tot 90°C, een bijzonder energiezui-

nige werking die leidt tot een zeer hoge COP,

een wateruittredetemperatuur van 60°C bij

een buitenluchttemperatuur van -20°C, een

optimale werking bij een hoge ∆T en optio-

neel een koudeterugwinning door een gelijk-

tijdige productie van warm en koud water.”

Hp90 Co2 warmtepomp

> reporTage

Page 27: Cool&Comfort Nederland 44

Anders denken in klimaatoplossingen

Scan de QR-code met uw smartphone of tablet voor meer informatie!

ADVISERING I ONDERSTEUNING I TOTAALOPLOSSING

Airview Luchtbehandeling BV I 078 - 652 18 00 I www.airview.nl

Bij ons kunt u terecht voor méér dan alleen de levering van uw apparatuur. Ook advies en ondersteuning in alle fases van uw project vormen voor ons een belangrijk onderdeel van de totaaloplossing.

Wij laten u graag zelf de toegevoegde waarde van dit concept ervaren en nodigen u uit om contact met ons op te nemen voor het bespreken van de mogelijkheden.

Met de door ons leverbare WTW-units kan voor iedere situatie, in zowel woningen als utiliteit, een passende oplossing geboden worden.

Airview Luchtbehandeling is uw totaal-leverancier in klimaatoplossingen.Door middel van ons uitgebreide leverings-programma kunnen wij u de oplossing bieden voor iedere situatie.

Met geïntegreerde koeling en warmtepomp

• Kruisstroom platenwisselaar • Luchtopbrengst 1.500 - 3.500 m³/uur

Hoog rendement kruisstroom-wisselaar voor woningen

• 30 - 650 m³/uur• Horizontale & verticale modellen

Hoog rendement kruisstroom-wisselaar voor utiliteit

• 80 - 6.200 m³• Horizontale & verticale modellen

Hoog rendement warmtewiel voor utiliteit

• 200 - 5.200 m³• Horizontale & verticale modellen

WTW-units

Simply a bett er way

Fix-It Foot - HD Cube - HD-Beam - Big Foot - Vibromat - H-Framesets - Custom

Big Foot Systems biedt u de ruimste keuze draagsystemen voor HVAC & technische installaties tot 20 ton op platte daken.

Met een Big Foot Systems oplossing plaatst u in 1 enkele verplaatsing zowel een niet-penetrerend, duurzaam draagsysteem als uw klimaatsysteem,luchtbehandelingskast, ventilatiekanalen, pipingof kabelgoten.

Tijds- en kostenbesparend, e� ciënt en slim bekeken !VRAAG INFO.

Contacteer ons ook voor maatwerk. Voor iedere unit een Big Foot oplossing.

Uw partner:

Linum Europe bvGlasblazerstraat 4, 2984 BL RidderkerkTel: 0180 - 463588 • Fax: 0180 - [email protected] • www.linum.eu

NEW

Fix-It Foot

HIGH (H 220 mm)

13.071 PUB BFS Cool en Comfort.indd 1 10/8/2013 11:47:35 AM

Page 28: Cool&Comfort Nederland 44

28 I cool&comFort

meer energieverbruik door de koelunits. Dit

heeft een grote invloed op de stroomvraag

en die is echt onzeker in grote landelijke en

bergachtige gebieden waar de elektriciteits-

voorziening niet stabiel is. Dit is de reden

waarom scroll, en met name inverter scrolls

steeds meer worden toegepast in champig-

nonskwekerijen” zegt hij.

Taizhou Nanfeng Cold Chain Co besloot

een nieuw programma van units speciaal

voor deze markten te ontwikkelen. Deze

zijn voorzien van de Danfoss inverter scroll

compressoren, VZH, de tweede generatie

van commerciële inverter scroll-oplossin-

gen van Danfoss.

Aanpakken van de uitdagingen van

stroomtoevoer en energieverbruik:

Danfoss inverter-oplossingen zijn voorzien

van een geïntegreerde soft-startstroom die

de startstroom met 70% reduceert verge-

leken met een conventionele compressor

met vast toerental. Dit betekent een aan-

zienlijke verlichting voor het elektriciteits-

netwerk. Daarnaast bieden stroombeveili-

ging, uitlaattemperatuurmanagement en

ventilatorkoeling ook bescherming voor

de compressor.

Door de capaciteitsmodulatie worden enor-

me energiebesparingen gerealiseerd tijdens

elke fase van het kweken van champignons:

koelen, sporenontkieming en groei.

“De keuze voor de VZH invertertechnolo-

gie leidt tot een daling van het energiever-

bruik van 20 tot 35% in een regio als Nan-

jin (China). De investeerders kunnen hun

investering terugverdienen in minder dan

twee jaar”, zegt een vertegenwoordiger van

Taizhou Nanfeng.

Het werkingsprincipe van de inverter scroll

is dat wanneer de belastingsvereisten van

het systeem wijzigen, de VZH inverter scroll

compressor automatisch de koelcapaciteit

aanpast door het variëren van het toerental

van de compressormotor. De koelcapaciteit

neemt toe bij hoog toerental en neemt af bij

laag toerental. Het werkt net zo als het aan-

passen van de snelheid met de gas/rempe-

dalen in een auto.

Aanpassen van de groei aan de piek-

seizoenen:

“We hebben de VZH inverter scroll com-

pressor-oplossing geprobeerd tijdens het

groeiproces van de champignons. Vergele-

ken met de compressoren met vast toeren-

tal heeft de inverter scroll-oplossing veel

voordelen die niet alleen het energiever-

bruik reduceren, maar ook zorgen voor een

nauwkeurige temperatuurregeling overeen-

komstig de verschillende groeistadia van de

De vraag uit de markt voor cham-

pignons neemt elke dag toe en dat

geldt ook voor de vraag naar een gro-

ter aantal soorten. De champignonskwe-

kers moeten nu de schaal van hun bedrij-

ven vergroten. Omdat er voor het kweken

van champignons zeer specifieke tempera-

tuur- en vochtigheidswaarden vereist zijn,

moeten de kweektunnels zijn uitgerust met

koelunits. “De markt voor apparatuur werd

voornamelijk geleid door units die waren

uitgerust met semi-gesloten compressoren.

Nu neigt de markt steeds meer naar de scroll-

technologie”, legt Gu Limin uit, Business

Development Manager voor Danfoss Inver-

ter Compressoren. “Het uitbreiden van de

kwekerijen betekent meer omzet, maar ook

wanneer invertercompressoren de groei van champignons moduleren en de omzet verhogen

Champignons vormen een snel groei-

enDe markt en niet alleen in China.

De toenemenDe vraag naar gezonD

voeDsel, DiversifiCatie, meer soorten

en seizoensgeBonDenheiD van De Con-

sumptie als gevolg van festivals en eve-

nementen, vormen nieuwe uitDagingen

voor De Champignonskwekers. nieuwe

inverter koelunits, ontwikkelD Door

taizhou nanfeng ColD Chain Co., ltD,

met vzh Danfoss inverter sCrolls Bie-

Den ongeëvenaarDe energieprestaties

en flexiBiliteit afgestemD op De ver-

sChillenDe staDia van De Champignons-

kweektunnels.

Page 29: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 29

> projeCT

champignons”, bevestigt de klant van Taiz-

hou Nanfeng.

“Door het nauwkeurig regelen van de tem-

peratuur en vochtigheid, garandeer je niet

alleen een betrouwbaar kweekproces. Je

kunt ook nog het tempo bijhouden van de

piekproductie en -verkoop. Dor het instel-

len van de temperatuur en vochtigheid

kun je het groeiproces versnellen of ver-

tragen. Hierdoor kun je de productie en

levering schalen en afstemmen op grote

evenementen zoals nieuwjaar en het len-

tefestival. Met de invertertechnologie kan

de gewenste temperatuur worden ingesteld

met een nauwkeurigheid tot wel ±0.3°C,”

voegt de vertegenwoordiger van Taizhou

Nanfeng toe.

Maar hoe zit het dan met de balans tussen

smaak, inkomsten en duurzaamheid?

n www.danfoss.be

groeicyclus jaarlijkse energie- terugverdiencyclus energiebesparing toegevoegde waarde besparing (kwh) (jaar)snelheid voor klant (in rmB; ¥1/kwh)

Koeling 15342 1,3 36,4% 15432*1,3*1,0 = 19944

Groei 10726 1,8 21,3% 10726*1,8*1,0 = 19307

Oogst 9094 2,2 20,4% 9094*2,2*1,0 = 20007

tabel 1 Vergelijking met een compressor met constant toerental VZH088. Berekeningen geven aan dat toepassing van VZH compresso-

ren energiebesparingen mogelijk maakt van 36%, 21,3% en 20,4% tijdens de verschillende productiestadia. Testresultaten en berekenin-

gen van Danfoss en Taizhou Nanfeng tonen aan dat de energiebesparing van de VZH inverter scroll compressor 30% meer is vergeleken

met systemen waarin compressoren worden gebruikt met vast toerental of waarbij compressoren mechanisch worden gemoduleerd.

Vergeleken met parallel geschakelde tandemcompressoren onder alle weersomstandigheden, bespaart de VZH inverter scroll compressor

jaarlijks 10% tot 15% meer energie.

notities

1. Een variabele compressor unit is voorzien van VZH088, een compressor met vast toerental unit is voorzien van een compressor met

vast toerental van een concurrent welke eerlijk kan concurreren met de VZH088 bij maximale toerentallen.

2. De ontwerpcondities van de compressorunit zijn als volgt:

Koelingsfase,: verdampingstemperatuur 20°C, condensatietemperatuur 48°C, superheat 8K, onderkoeling 4K

Groeifase: verdampingstemperatuur 5°C, condensatietemperatuur 36-50°C, superheat 8K, onderkoeling 4K

Koelingsfase,: verdampingstemperatuur -4°C, condensatietemperatuur -50°C, superheat 8K, onderkoeling 4K

3. De regio voor de vergelijking gaat uit van de weersomstandigheden van Nanjing

4. Gezien de continue productie van champignons, gaan we uit van een werklast van één jaar.

”In grote landelijke en bergachtige gebieden waar

de elektriciteitsvoorziening niet stabiel is worden inverter

scrolls steeds meer toegepast in champignonkwekerijen.

Gu Limin, Business Development Manager Danfoss

Page 30: Cool&Comfort Nederland 44

30 I cool&comFort

Gelukkig leeft er in het bedrijfsle-

ven meer gezond verstand. Neem

bijvoorbeeld Wijbenga BV uit Gel-

dermalsen, ontwerper en leverancier van

componenten voor de industriële koel-

techniek. Het bedrijf bestaat al bijna dertig

jaar en heeft altijd voluit de kaart getrok-

ken van nieuwe ontwikkelingen en tech-

nologieën. Zo was Wijbenga de trend naar

natuurlijke koelmiddelen zoals ammo-

niak en CO2 al vele jaren voor. Daardoor

heeft het bedrijf een enorme intellectuele

en praktische voorsprong opgebouwd ver-

geleken bij importeurs of fabrikanten die

de Europese verplichtingen hebben afge-

wacht. Ook nu nog wordt gewacht op de

definitieve beslissing over een plase-down

of phase-out van de F-gassen om een andere

koers te varen. “Onbegrijpelijk en belang-

rijk tijdverlies want de F-gassenwetgeving

komt er, is het nu niet dan morgen”, vertelt

Jeroen Schröer, directeur van Wijbenga BV.

“Of zijn sommige bedrijven misschien bang

voor de veranderingen door gebrek aan

ervaring en expertise? Wijbenga is al vele

jaren een betrouwbare partner van industri-

ele installatiebedrijven bij hun duurzame

en energie-efficiënte projecten. Steeds zoe-

ken we de beste oplossing rekening hou-

dend met de specificiteiten van het project,

zoals omgeving en prestaties.”

Wijbenga distribueert de producten van

WITT Aken (Duitsland), Vahterus OY (Fin-

land), Regeltechniek Kornwestheim (Duits-

land) en Hansen Technologies (USA). Stuk

voor stuk fabrikanten die volop inzetten

op betrouwbare en innovatieve producten

voor de industriële koudetechniek, waar-

mee de koeltechnicus zijn eindklant een

betrouwbare oplossing kan aanbieden. De

samenwerking tussen het koeltechnisch

‘natuurlijk de beste oplossing’innovatie. een term Die valt in Bijna elke DisCussie over De toekomst van onze kenniseConomie, want vrijwel ieDereen is

het erover eens Dat een kenniseConomie De Basis vormt voor welvaart en werkgelegenheiD in ons lanD. De Beslissing van

De raaD van De europese unie eerDer Dit jaar om DrastisCh te snijDen in het BuDget van 2014 voor onDerwijs, onDerzoek

en innovatie kon Dan ook op weinig Begrip rekenen. sterker nog, De leru – league of european researCh universities, De

vertegenwoorDiging van een aantal van De sterkste onDerzoeksuniversiteiten van europa waaronDer ku leuven en De

universiteit van amsterDam – trok aan De alarmBel en riep op om te Blijven investeren in onDerzoeksBeleiD.

installatiebedrijf en Wijbenga gebeurt onder

het motto ‘samen bouwen’. Jeroen Schröer:

“Concreet betekent dit dat Wijbenga op

maat uitgewerkte oplossingen aanbiedt

aan de installateur. Zelf blijven we bewust

op de achtergrond zodat de koelinstallateur

het unieke aanspreekpunt is voor de eind-

klant. Door de unieke combinatie van pro-

ducten, vakkennis en een goede relatie met

de toeleveranciers kan Wijbenga de losse

componenten samenbrengen tot kant en

klare units. Voor de installateur betekent

dit een reductie van de directe en indirecte

kosten voor montage, ontwerp, tekenwerk,

inkoop en certificering en worden de risico’s

beperkt. Op onze website staan enkele refe-

renties in detail uitgewerkt. Deze bewijzen

onze expertise.”

Wijbenga wordt regelmatig aangesproken

door bedrijven en organisaties om deel te

nemen aan testprojecten. Niet alleen een

erkenning van hun innovatiedrang, maar

uiteraard ook telkens opnieuw een unieke

gelegenheid om de eigen toestellen nóg

beter te leren kennen. “Duurzaamheid en

milieu staan bij Wijbenga hoog in het vaan-

del”, vervolgt Jeroen Schröer. “Met meer dan

een kwart eeuw ervaring met systemen die

Page 31: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 31

> reporTage

gebruikmaken van natuurlijke koudemid-

delen als NH3 en CO2 hebben we een voor-

sprong met de hedendaagse technieken én

die van de toekomst. Ons motto ‘natuurlijk

de beste oplossing’ sluit naadloos aan bij

onze visie op de koeltechniek. Een koelin-

stallatie mag niet geselecteerd worden van-

uit een kortetermijnvisie, maar duurzaam

ondernemen, total cost of ownership en

return of investment zijn belangrijke aan-

dachtspunten die in een bewuste keuze

van een installatie worden meegenomen.

Momenteel is Wijbenga nauw betrokken bij

een R&D-project met CO2-hydraten, waar-

bij eigenlijk een CO2-hydraat wordt toege-

past als een alternatief koelmiddel.”

“Wie een beetje thuis is in onze sector,

beseft dat het gebruik van natuurlijke koel-

middelen zoals NH3 en CO2 niet meer weg

te denken is. Duurzaam ondernemen is niet

langer verenigbaar met synthetische koel-

middelen. Opmerkelijk is dat we eigenlijk

terugvallen op de koelmiddelen waar het

halverwege de 18e eeuw – het begin van

de koeltechniek – allemaal mee begon:

NH3, CO2 en HC’s. Er zijn heel wat toe-

passingen mogelijk met natuurlijke koel-

middelen, op voorwaarde echter dat men

rekening houdt met de specifieke eigen-

schappen van dit koelmiddel. Ammoniak

of NH3 heeft immers enkele eigenschappen

waarmee je rekening moet houden, zoals

de oliehuishouding. NH3 laat zich moeilijk

toepassen in directe expansie installaties,

verdeelt slecht in de verdamper omdat de

druppels samenvloeien, de oververhitting

is moeilijk te regelen en vocht in de ammo-

niak heeft een zeer grote nadelige invloed.

Het gebruik van CO2 als koelmiddel heeft

weer heel andere uitdagingen. De hogere

drukken zijn eenvoudig te ondervangen, er

zijn voldoende componenten op de markt

beschikbaar. CO2 is reukloos en kleurloos

en kan in grote concentraties gevaarlijke

situaties opleveren, maar daar staat tegen-

over dat CO2 zeer goed te detecteren is en

de veiligheid op die manier prima te waar-

borgen is.”

Vocht is de grootste vijand van CO2, slechts

kleine concentraties water in de installatie

kunnen het begin zijn van veel problemen.

Kent men alle facetten van het toegepaste

koelmiddel dan staat niets een succesvolle

installatie nog in de weg. De afgelopen jaren

heeft Wijbenga veel ervaring opgedaan in

allerhande NH3- en CO2-installaties. Het

bedrijf is graag bereid deze kennis te delen.

Dit draagt uiteindelijk bij aan een betere

reputatie van natuurlijke koelmiddelen en

een gezondere markt.

Ten slotte wijst Jeroen Schröer nog eens op

de moeilijke positie waarin de eindgebrui-

ker zich bevindt. “Vraagt hij aan vier instal-

latiebouwers een koeltechnische oplossing

voor zijn specifieke probleem, dan is de

kans groot dat hij vier totaal verschillende

oplossingen voorgelegd krijgt. Hieronder

ongetwijfeld zowel natuurlijke als synthe-

tische koelmiddelen, met een volledig ver-

schillende insteek van sterke en zwakke pun-

ten. Het is als iemand het bos insturen met

vier verschillende kaarten. Hoe kan je garan-

deren dat de beste oplossing wordt geko-

zen? De kostprijs zal nadrukkelijk in beeld

komen, waardoor duurzaamheid, energie-

efficiëntie en rendement naar de achter-

grond verdwijnen. We moeten dit vermij-

den, want de koeltechnische installateur

speelt een zeer belangrijke adviserende rol.

Dit moet zo blijven.”

n www.wijbenga.nl

”Met meer dan een kwart eeuw ervaring met

systemen die gebruikmaken van natuurlijke koude-

middelen als NH3 en CO

2 hebben we een voorsprong met

de hedendaagse technieken én die van de toekomst.

Jeroen Schröer, directeur van Wijbenga BV

Page 32: Cool&Comfort Nederland 44

32 I cool&comFort

rolais, Blonde d’Aquitaine, Salers, Parthe-

naise en Rouge Des Prés. Vercaro zorgt voor

een volledige beheersing van het dry agen

door middel van een eigen rijpingsruimte

waarin het vlees minstens 21 dagen bij een

constante temperatuur, luchtcirculatie en

stabiele vochtigheid blijft. Deze termijn is

absoluut nodig, zodat het vocht in het vlees

tot 30% verdampt en de natuurlijke enzy-

men het spierweefsel afbreken. Eigenlijk

komt dit overeen met een langzame bester-

ving, waardoor het vlees een zeer malse

structuur en intense smaak krijgt.”

Voor de kwaliteit van het vlees is Vercaro

verantwoordelijk, maar over de constante

temperatuur en de stabiele vochtigheid

waakt een custom made koelinstallatie van

Rivacold. De temperatuur schommelt con-

stant iets boven het vriespunt. De lucht-

vochtigheid bedraagt 80 à 85%. “Controle

over deze parameters is van bijzonder grote

waarde om dry aged meat van topkwaliteit

te verkrijgen”, aldus Peter Buysse, agent

van Rivacold in België, Nederland en het

Groothertogdom Luxemburg. “Dry aged

meat vormt enerzijds een groeimarkt, want

naast de horeca willen ook steeds meer par-

ticulieren tegenwoordig topvlees in hun

pan. Anderzijds is het proces zo delicaat dat

er moeilijk standaardoplossingen kunnen

worden aangeboden. Wie vraagt een kli-

maatkast of –cel om vlees te laten droogrij-

pen? Grote, medium en kleine vleesverwer-

kende bedrijven, keurslagers, catering- en

barbecuebedrijven en supermarkten. Een

bonte mengeling van gebruikers, waarbij

ieder zijn specifieke eisen stelt.”

Concreet betekent dit dat er een waslijst aan

oplossingen mogelijk is: een stekkerklare

kast of een cel voorzien van een externe

koelinstallatie, verschillende afmetingen,

nuttig volume, temperatuur- en vochtig-

heidsbereik, inrichting met vleeshaken en/

of roosters, al dan niet met deurverwar-

ming, een specifieke RAL-kleur voor merk-

herkenning of speciale LED-verlichting voor

optimale vleespresentatie, draai- of schuif-

deuren, noem maar op. Peter Buysse: “Wij

brengen de klantspecifieke eisen over naar

het hoofdkantoor van Rivacold in Montec-

onze BourgonDisChe levenswijze worDt werelDwijD BenijD. tereCht, want in

geen anDer lanD heersen ronD een maaltijD zo veel soms mythisChe voorBe-

reiDingen. Dit stelt ook De voeDselnijverheiD voor nieuwe uitDagingen. De

Consument aanvaarDt Dat voeDsel een flinke hap uit zijn BuDget neemt, maar

eist hiervoor wel kwaliteit. Dit is BijvoorBeelD het geval voor Dry ageD Beef.

verCaro uit wetteren heeft hiermee een uitstekenDe reputatie opgeBouwD,

met Dank aan vakmansChap en expertise… en ook een Beetje Dankzij De koel-

installatie van rivaColD.

Vercaro is een vleesverwerkend bedrijf

dat alles in het werk stelt om uit te

blinken in superieure kwaliteit en

klantgerichte producten en versnijdingen.

Het unieke aan Vercaro is dat de volledige

keten – van boerderij over veehandel en uit-

snijderij tot vleeshandel – volledig in eigen

beheer is. Zo houdt het bedrijf het volledige

productieproces onder controle, alles uiter-

aard volgens de gangbare GMP- en HACCP-

normen. Dit biedt de zekerheid van kwali-

teitsvlees.

“Met ons Dry Aged Beef heeft Vercaro naam

en faam vergaard, en dit met een ruim aan-

bod van rund-, kalfs-, lams-, varkensvlees

en gevogelte”, vertelt directeur Dirk Ver-

cauteren. “In België eten we vlees vaak te

vers. Voor de echte smaakbeleving moet

vlees – net zoals dat vroeger gebruikelijk

was – enkele weken droogrijpen, bij voor-

keur in het been. Dit droogrijpen gebeurde

bij de boer in de schuur, maar tegenwoor-

dig kunnen we dat gelukkig doen in een

speciale koelcel. Ons rundvlees komt van

verschillende rassen, zoals Limousin, Cha-

droogrijpen met

Page 33: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 33

”Over de constante temperatuur en de stabiele vochtigheid waakt een custom made koelinstallatie van Rivacold. Controle over deze parameters is van bijzonder grote waarde om dry aged meat van top-kwaliteit te verkrijgen. Peter Buysse, Benelux agent Rivacold

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> projeCT

chio (Italië) en het ontwerpbureau ontwerpt

de optimale koeloplossing. Dit past perfect

binnen de marktbenadering van Rivacold:

100% maatwerk aanbieden met bestaande

componenten. Hiervoor werkt Rivacold

samen met alle belangrijke fabrikanten van

compressoren, waardoor het koeltechnisch

installatiebedrijf zelf zijn favoriete compres-

sor kan kiezen. Geen voorkeur? Dan selec-

teert Rivacold de compressor die voor het

beste compromis tussen kostprijs en rende-

ment zorgt. Bij het ontwerp van een con-

densing unit kiest Rivacold maximaal voor

modulariteit. Dat betekent dat er klantspe-

cifieke toestellen worden gemaakt vertrek-

kende van standaardstukken. Volledige

productielijnen in de fabriek zijn hierop

afgestemd.”

De voordelen van deze werkwijze verta-

len zich in de kostprijs en de leveringster-

mijn. Standaardcomponenten zijn goedko-

per omdat er op dit niveau geen studiewerk

nodig is. Alleen bij het ontwerp van de

koelgroep komt het ontwerpbureau in

actie. Daarnaast kan er ook sneller worden

geleverd. Van alle standaardcomponenten

houdt Rivacold een strategische voorraad

aan. Assemblage kan snel beginnen, zonder dat er hiervoor belangrijke aanpassingen aan

de productielijn moeten worden aangebracht. Een productieproces dat loont, want jaar-

lijks verwerkt Rivacold ruim 300.000 compressoren van verschillende merken!

Voor de koelinstallateur die interesse heeft voor een Rivacold-installatie, is het interessant

te weten hoe Rivacold zijn producten op de markt zet. Net als in de andere Europese lan-

den, gebeurt dat ook in de Benelux met een contactpersoon die de schakel vormt tussen de

fabriek en de klant: Peter Buysse ([email protected]). “Hoe minder schakels er tus-

sen fabrikant en eindgebruiker zitten, hoe lager de prijs. Naast de prijs is er ook een logis-

tieke kant aan het verhaal. Importeurs pakken graag uit met hun voorraad aan reserve-

onderdelen en standaardtoestellen. Een prijzige oplossing, waarvoor uiteindelijk de klant

moet opdraaien. Daarom is de fabriek van Rivacold ook meteen ons magazijn. Wekelijks

zijn er transporten tussen Montecchio en de Benelux. Bij dringende levering schakelen we

een koeriersdienst in. Voor de installateur maakt dit dus uiteindelijk geen verschil in de

leveringstermijn, maar wel in de prijs!”

n www.rivacold.com

u De temperatuur schommelt constant iets boven het vriespunt. De luchtvochtigheid bedraagt 80 à 85%.

droogrijpen met

Page 34: Cool&Comfort Nederland 44

• Montagevoeten, ook in verhoogde uitvoering voor warmtepompen.• H-Frames voor montage van luchtkanalen en leidingwerk.• Vierkante voeten voor montagerail, met of zonder ballast.• Compacte frames met vaste montagehoogte.• Verstelbare frames.• U-Frames voor luchtbehandelingskasten en chillers.• Trillingdempermatten en wandelpaden.• Maatwerkoplossingen voor elke situatie....

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR AL UW PROJECTEN!

www.coolmark.nl

AAS_NEDERLAND.indd 1 4/12/13 17:21

Page 35: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 35

• Montagevoeten, ook in verhoogde uitvoering voor warmtepompen.• H-Frames voor montage van luchtkanalen en leidingwerk.• Vierkante voeten voor montagerail, met of zonder ballast.• Compacte frames met vaste montagehoogte.• Verstelbare frames.• U-Frames voor luchtbehandelingskasten en chillers.• Trillingdempermatten en wandelpaden.• Maatwerkoplossingen voor elke situatie....

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR AL UW PROJECTEN!

www.coolmark.nl

AAS_NEDERLAND.indd 1 4/12/13 17:21

volume, zo niet moet de installatie binnen

twaalf maanden uit gebruik worden geno-

men. De tweede testfase, die momenteel

loopt, zal echt aan het licht brengen hoe-

veel sneller koellekken worden opgespoord.

“Een van de basisprincipes van de filosofie

van Colruyt Group is dat we respectvol en

duurzaam omgaan met natuurlijke grond-

stoffen en materialen”, aldus Koen Maes,

Project Ingenieur Colruyt Group. “We wer-

ken hierbij systematisch aan het vermijden

van verspilling. Deze test voor het sneller

opsporen van koellekken past perfect in

onze strategie.”

De cartoon zegt alles: veel bedrij-

ven zetten sterk in op monito-

ring van zoveel mogelijk para-

meters, maar gaan helaas voorbij

aan het tweede – en meest belangrijke deel –

van de wijsheid “meten is weten”. Als je de

beschikbare data niet gebruikt om er nut-

tige informatie uit te destilleren, dan kan je

de moeite om die data te verzamelen, beter

besparen. “Enprove volgt de koelinstallatie

in real-time op via een cloud-based moni-

toringsysteem”, vertelt An Beazar. “Daarop

worden de verzamelde data geanalyseerd

aan de hand van specifieke algoritmes,

waardoor lekken of andere energieverlie-

zen erg snel worden gedetecteerd.”

In een eerste testfase werd het model tot

grote tevredenheid toegepast bij twintig

koelinstallaties van Colruyt. Daar is men al

langer erg begaan met de energie- en milieu-

problematiek en zoekt men naar oplossin-

gen om koellekken terug te dringen. Col-

ruyt beschikt immers over honderden

koelgroepen, waarbij het – zowel financi-

eel, economisch als ecologisch – van groot

belang is dat lekken zo snel mogelijk wor-

den ontdekt en verholpen. Bovendien eist

de wetgever dat het jaarlijks verlies niet

hoger mag zijn dan 5% van het koelgas-

detecteert koellekken 6 keer sneller

enprove heeft een opmerkelijke me-

thoDe ontwikkelD om lekken in koel-

installaties veel sneller op te sporen

Dan mogelijk is met BestaanDe syste-

men. een enorme stap voorwaarts

in De riChting van meer energie-ef-

fiCiëntie, want koellekken zijn ver-

antwoorDelijk voor een stijging tot

50% van De energiekosten van een

installatie. een snellere lekDeteCtie

zal Dus niet alleen zorgen voor een

aanzienlijke kostenBesparing voor De

BeDrijven, maar tegelijk ook De Co2-

uitstoot verminDeren én De Betrouw-

BaarheiD verhogen. een BelgisChe

uitvinDing waar we trots op mogen

zijn. Cool & Comfort zoCht an Beazar

op, De pientere knoBBel Die Dit systeem

BeDaCht.

> reporTage©

will

boro

ugh

Page 36: Cool&Comfort Nederland 44

• Koelers • Regeltechniek • Koeltorens Delta Technics Engineering B.V.• Condensors • Dataloggen • Drycoolers Konijnenberg 53• Gevinde warmtewisselaars • Monitoring oplossingen • Centrale systemen 4825 BC Breda• Platenwisselaars • Compressoren • Chillers 076-5720220• Shell & tube wisselaars [email protected]

ww

w.D

ElTa

TE

ch

nic

s.n

l

134a °C°F

Pabar

Download the Güntner App now!

www.guentner.eu

Page 37: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 37

“Het belangrijkste verschil tussen de eerste

en de tweede testfase is het real-time opvol-

gen van grote energie-intensieve installa-

ties”, legt An Beazar uit. “Dit biedt bedrijven

vier belangrijke voordelen: energiebesparing

door een snellere detectie van lekken wat

resulteert in een jaarlijkse kostenbesparing

van 10% per jaar, minder CO2-uitstoot door

het beperken van het koelgasverlies en hier-

door een lager energieverbruik, tijdswinst

doordat niet meer dagelijks de data en gra-

fieken moeten worden geanalyseerd én effi-

ciënter aansturen van onderhoudsteams.”

Voor het opsporen van energieverliezen ont-

wikkelde Enprove de EN-alyzer die – zoals de

naam het zegt – energieanalyses maakt, de

resultaten weergeeft in rapporten en alar-

men genereert. “Met behulp van de En-

alyzer sporen we energieverliezen aan koel-

installaties op. De oorzaken hiervan kunnen

heel divers zijn, zoals een defect aan een

expansieventiel, een lek van het koelme-

dium, een vervuilde condensor, noem maar

op. Het meest voorkomend zijn toch de lek-

ken. Ze kunnen niet alleen zorgen voor een

10% hoger energiegebruik van de koelin-

stallatie, maar veroorzaken ook extra kosten

aan koelmiddel en een verhoogde uitstoot

van broeikasgas. Volgens de bestaande én

verwachte wetgeving kan dit zware gevol-

gen hebben. Met ons systeem kunnen de

lekverliezen van koelvloeistof heel snel

worden opgespoord, waardoor er kosten én

energie worden bespaard.”

“We zien de laatste jaren een sterke tendens

vanuit Europa waarbij de nadruk steeds

meer op energiemonitoring gelegd wordt”,

besluit An Beazar. “We verwachten dan ook

dat de vraag de komende jaren nog sterk zal

stijgen. Ons systeem heeft als groot voor-

deel dat we niet alleen data meten, maar dat

we de data-analyse ook automatiseren. Een

energiemanager verliest geen tijd meer met

het analyseren van verbruiksgrafieken ach-

ter een scherm, maar krijgt nu rechtstreeks

een melding over eventuele verliezen en de

grootte ervan.”

n www.enprove.be

enprove BvBa werd in 2010 opgericht door an Beazar, burgerlijk natuurkundig ingenieur. zij was daarvoor al enkele jaren actief

als energie auditor voor de industrie en ontdekte dat de beschikbare data niet optimaal werden benut. naast koelsystemen voert

enprove gelijksoortige analyses uit op andere types installaties, zoals persluchtcompressoren en stoominstallaties. ook hier gaat

het verder dan louter monitoring en analyse. De ambitie is om zo snel mogelijk verliezen te detecteren waardoor tijdig en ade-

quaat kan worden ingegrepen. Deze werkwijze past volledig in het iso 50001 energiemanagementsysteem.

enprove kwam begin 2013 in het nieuws toen directeur an Beazar door unizo en markant werd bekroond tot ‘Beloftevolle onder-

nemer van het jaar’. een internationale erkenning volgde enkele maanden later toen enprove als enige niet-amerikaanse bedrijf

de tweede prijs binnenhaalde in het future energy virtual pitch event. Dit evenement wordt georganiseerd door ultra light star-

tups, een community die starters helpt bij het uitbreiden van hun business. ultra light startups organiseert maandelijkse pitch-

evenementen in new york en Boston waar starters in contact komen met potentiële investeerders.

ten slotte wordt enprove ook ondersteund door het innovatiecentrum, iwt (kmo haalbaarheidsstudie) en door iminds, een onaf-

hankelijke onderzoeksinstelling die in opdracht van de vlaamse overheid bedrijven en organisaties actieve ondersteuning biedt

bij onderzoek & ontwikkeling en rond onderzoeksprojecten.

n wwww.iminds.be

> reporTage

”Met ons systeem

kunnen de lekverliezen

van koelvloeistof heel

snel worden opgespoord, waardoor

er kosten én

energie worden bespaard.

An Beazar, zaakvoerdster van Enprove

Page 38: Cool&Comfort Nederland 44

38 I cool&comFort

“De overname ging gepaard met investe-

rings- en productontwikkelingsprogram-

ma’s om in de toekomst een nog betere ser-

vice en kwaliteit te kunnen bieden”, vertelt

Ben Claaszen, Managing director ISOCAB

België en Frankrijk. “Doordat de produc-

ten en diensten van Kingspan en ISOCAB

elkaar bijzonder goed aanvullen en beide

bedrijven borg staan voor een kwaliteitsga-

rantie, speelt de directie beide merknamen

wereldwijd uit. Met ISOCAB heeft Kingspan

een betrouwbaar en innoverend bedrijf in

huis gehaald. Dit werd al meteen duidelijk

doordat de investeringsachterstand werd

gecorrigeerd. Eerst werden de twee pro-

ductievestigingen in Frankrijk – Duinkerke

en Perpignan – onder handen genomen.

Nieuwe machines en aanpassingen aan de

productielijnen waren nodig om de kwali-

teit van de producten te verbeteren en voor

te bereiden op de toekomst. Na Frankrijk

was het de beurt aan België. In de hoofdves-

tiging werd de volledige productflow herte-

kend, daarnaast werd de productievestiging

voor Clean room producten verplaatst naar

de hoofdvestiging in Bavikhove. Zo werd de

volledige productie op één terrein samen-

gebracht, wat voor een aanzienlijke verbe-

tering van de productiviteit zorgde. Op het

vlak van de producten hebben we sterk inge-

zet op kwaliteitsverbeteringen die daadwer-

kelijk het verschil maken. Neem bijvoorbeeld

de uitstekende brandklasse BS1D0, die bin-

nenkort op het hele assortiment van toe-

passing is. De opvallende kenmerken van

brandklasse BS1D0 zijn een zeer gunstige

brandreactie, een geringe rookvorming en

geen productie van brandende delen, maar

vooral ook een uitstekende isolatiewaarde.

Wat voorafging. In oktober 2012

bereikt de Kingspan Group plc

uit Ierland een overeenkomst

met ThyssenKrupp Steel Europe AG om de

afdeling ThyssenKrupp Construction, waar-

toe ook ISOCAB behoort, over te nemen.

Voor het management van ISOCAB voelde

het aan als thuiskomen, want het bedrijf zit

nu opnieuw in een groep waar de productie

van sandwichpanelen de voornaamste acti-

viteit vormt. Kingspan legt zich meer toe

op isolatiepanelen voor architecturale toe-

passingen, passiefhuizen en industriebouw.

De merknaam ISOCAB wordt wereldwijd

uitgespeeld als dé referentie voor hun divi-

sie ‘controlled environment solutions’ voor

alle soorten markten, met traditioneel een

bijzondere aandacht voor de AGRO-markt

met permanente en/of tijdelijke capaciteit

voor diepvries- en koelopslag in onder meer

slachthuizen, distributiebedrijven en super-

markten.

klaar voor de toekomsthet zal je maar overkomen. volop inzetten op De moDernisering en optimalisatie

van De proDuCtielijnen waarDoor je proDuCtieCapaCiteit tijDelijk worDt terug-

gesChroefD, en juist Dan je verkoop – onDanks De voortkaBBelenDe eConomisChe

Crisis – flink zie toenemen. het overkwam isoCaB, Binnen De hvaCr-seCtor vooral

BekenD als faBrikant van moDulaire koelkamers, geïsoleerDe panelen en Deu-

ren voor appliCaties waar temperatuur en voChtigheiD Belangrijk zijn én Clean

room oplossingen. managing DireCtor Ben Claaszen en CommerCieel DireCteur

thomas Bossuyt slaan mea Culpa, maar zijn strijDvaarDig en optimistisCh om

isoCaB terug te Brengen naar De positie Die het verDient: Die van marktleiDer!

Page 39: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 39

”Doordat de producten en diensten van King-span en ISOCAB elkaar bijzonder goed aanvullen en beide bedrijven borg staan voor een kwaliteitsgarantie,

speelt de directie beide merknamen wereldwijd uit.

Ben Claaszen, Managing director ISOCAB België en Frankrijk

Het gevolg van deze ingrepen was uiter-

aard dat de productie tijdelijk werd terug-

geschroefd. Hoewel er een strategische

voorraad van het productassortiment werd

aangelegd, werd ISOCAB slachtoffer van zijn

eigen succes. In economisch moeilijke tij-

den wordt elke investering vijf keer tegen

het licht gehouden, en wil een investeerder

absolute garantie dat hij kwaliteit krijgt voor

zijn geld. Zo komen klanten automatisch bij

merken terecht die hun degelijkheid al ruim

hebben bewezen. Zoals ISOCAB. “Middenin

onze reorganisatie en herstructurering kon-

den we de vraag naar onze producten moei-

lijk aan”, legt commercieel directeur Tho-

mas Bossuyt uit. “Dat we er in die periode

niet in slaagden om onze klanten de onder-

steuning en service aan te bieden waarop

ze al vele jaren mochten rekenen, maakte

ons ziek. Niet in de eerste plaats omdat we

omzet zagen verdwijnen, maar omdat het

aanvoelde alsof we onze trouwe klanten in

de steek lieten. Maar gelukkig bleef die moei-

lijke periode niet lang aanslepen, en zijn we

er als bedrijf sterker uitgekomen. Het doet

ons dan ook immens veel plezier dat we onze

klanten zien terugkeren. Niet voor de mooie

ogen van onze receptioniste, maar voor de

kwaliteit van onze producten en de professi-

onele ondersteuning die onze mensen aan-

bieden. Weet je, als je een sterk product aan-

biedt en een goede service, dan kunnen je

klanten zeer loyaal zijn. We hebben dit tot

onze grote vreugde mogen ervaren. Klanten

voelen zich ‘thuis’ bij ISOCAB en dat gevoel

willen we blijven koesteren.”

De nieuwe schwung binnen ISOCAB heeft

zich ook vertaald in een volledig nieuwe

huisstijl (inclusief logo en met drie blauw-

tinten voor respectievelijk isolatiepanelen,

deuren en clean room oplossingen) en bin-

nenkort een volledig vernieuwde website.

Ben Claaszen: “Ons belangrijkste doel blijft

een verdere optimalisatie van ons product-

aanbod. Ik geef een voorbeeld. Samen met

het industrieel designbureau Pilipili uit

Kortrijk hebben we onze thermische deu-

ren herbekeken en zowel ergonomisch als

technologisch verbeteringen aangebracht,

want productdifferentiatie biedt nieuwe

kansen om onze marktpositie te versterken

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> reporTage

en nieuwe markten aan te spreken. Nieuwe

rubbers voor een betere luchtdichtheid,

gepersonaliseerde deuren, nieuwe deurbla-

den, stevige scharnieren. De steun van Kings-

pan Group plc mag hier niet worden onder-

schat. Doordat we deel uitmaken van een

groep met dezelfde activiteiten, krijgen we

nu volop de kans op synergie en schaalver-

groting. Hier zullen uiteindelijk onze klan-

ten door nog betere producten en ondersteu-

ning de vruchten van plukken”

n www.isocab.be

Bezoek De showroom

voor installateurs en voorschrijvers heeft

isoCaB in Bavikhove een showroom uitge-

bouwd met de meest courante én nieuwe

modellen van sandwichpanelen, thermi-

sche deuren en koelcellen, net zoals een

clean room module. Bezoekers zijn er (op

afspraak) welkom met hun klanten om er

onder deskundige leiding samen de pro-

ducten te ontdekken.

Page 40: Cool&Comfort Nederland 44

40 I cool&comFort

Nieuwe stap voorwaarts

“Met het VRV IV warmteterugwinnings-

systeem zet Daikin Europe een nieuwe stap

voorwaarts in de efficiëntie van klimaat-

regeling”, vertelt Jan Cluyse (EMEA Deve-

lopment Center Daikin Europe). “Dit is

een compleet en uiterst efficiënt systeem

voor klimaatregeling en warm tapwater,

waarbij ook de communicatie met externe

systemen volledig geïntegreerd is. Dit

alles met een rendementsverhoging tot

28% in vergelijking met de vorige gene-

ratie VRV. Bovendien is het systeem bij-

zonder flexibel en is de installatietijd veel

kleiner dan bij andere warmteterugwin-

ningssystemen. Door de bestaande tech-

nieken intelligent te combineren, kunnen

er belangrijke winsten worden geboekt.

Samengevat, het systeem garandeert een

360° efficiëntie, met de focus op het beste

functionele rendement op de markt en een

maximale efficiëntie qua design en snel-

heid van installatie.”

Variabele verdampingstemperatuur-

technologie

Dankzij de geavanceerde uitrusting en de

intelligente besturing is het VRV IV warm-

teterugwinningssysteem een geïntegreerd

systeem voor verwarming, koeling, ventila-

tie, luchtgordijnen en warm tapwater. Hier-

voor wint het warmte terug uit gekoelde

ruimtes en gebruikt het die warmte om

andere ruimtes te verwarmen en warm

tapwater te produceren. Dit betekent een

optimaal comfort en een uiterst hoge effi-

ciëntie (COP tot 10) voor alle soorten com-

merciële gebouwen: kantoren, hotels, res-

taurants, sport- en recreatiecentra, centra

voor gezondheidszorg, winkels en open-

bare gebouwen. Jan Cluyse: “We hebben de

efficiëntie verhoogd in de drie belangrijke

domeinen werking, installatie en design.

Samen levert dit lagere bedrijfskosten, een

kortere installatietijd en heel wat opties op

om voor elke toepassing tot een optimale

oplossing te komen.”

De vraag uit de markt voor cham-

pignons neemt elke dag toe en dat

geldt ook voor de vraag naar een gro-

ter aantal soorten. De champignonskwe-

kers moeten nu de schaal van hun bedrij-

ven vergroten. Omdat er voor het kweken

van champignons zeer specifieke tempera-

tuur- en vochtigheidswaarden vereist zijn,

moeten de kweektunnels zijn uitgerust met

koelunits. “De markt voor apparatuur werd

voornamelijk geleid door units die waren

uitgerust met semi-gesloten compressoren.

Nu neigt de markt steeds meer naar de scroll-

technologie”, legt Gu Limin uit, Business

Development Manager voor Danfoss Inver-

ter Compressoren. “Het uitbreiden van de

kwekerijen betekent meer omzet, maar ook

meer energieverbruik door de koelunits. Dit

heeft een grote invloed op de stroomvraag

en die is echt onzeker in grote landelijke en

bergachtige gebieden waar de elektriciteits-

voorziening niet stabiel is. Dit is de reden

waarom scroll, en met name inverter scrolls

steeds meer worden toegepast in champig-

nonskwekerijen” zegt hij.

Ongeveer 70% van alle VRF-systemen

die vorig jaar in Groot-Brittannië werden

geplaatst, zijn uitgerust voor warmtete-

rugwinning. Ter vergelijking, op plaatsen

twee en drie in de Europese VRF-markt met

warmteterugwinning staan Spanje (35%) en

België (30%). In de jaren 90 stapte de Britse

markt volledig in het VRF-verhaal. Gebou-

weigenaars wilden de voortdurend dalende

huurprijzen een halt toeroepen door de

gebouwen een upgrade te geven waardoor

de gebruikskosten daalden… en de huurprij-

zen opnieuw stegen.

daikin vrv Iv warmteterugwinningssysteem

Daikin trok tijDens De hvaCr-vakBeurs

aCr 2014 in Birmingham De aanDaCht

met De presentatie van het nieuwe vrv

iv warmteterugwinningssysteem. Dat

Dit in groot-Brittannië geBeurDe mag

geen verrassing heten, want het is

met grote voorsprong De Belangrijk-

ste markt voor vrf-systemen met heat

reCovery.

uDaikin VRV total solution concept

Page 41: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 41

> reporTage

De driepijps-warmteterugwinningssys-

temen van Daikin behoren tot de meest

efficiënte systemen op de markt. Dank-

zij drie revolutionaire innovaties – varia-

bele verdampingstemperatuur, continue

verwarming ook tijdens de ontdooi-

cyclus, de VRV-configurator – wordt

de lat nog hoger gelegd. “Aan de basis

van een enorme toename in efficiëntie

ligt de variabele verdampingstempera-

tuur-technologie”, legt Wim Vangeen-

berghe (General manager sales division

Daikin Europe) uit. “Dankzij deze rege-

ling stemt het systeem automatisch af op

de klimaatvereisten van een gebouw en

de omgevingstemperatuur en is er veel

minder energie nodig. Een extra voordeel

is dat een hogere temperatuur van het

koelmiddel tocht voorkomt. Doorver-

warming tijdens de ontdooicyclus zorgt

voor een hoger comfort, doordat een

daling van de binnentemperatuur tijdens

de klassieke ontdooicyclus wordt voor-

komen. Hierdoor zijn VRV IV systemen

zeer geschikt voor hoofdverwarming en

dus het beste alternatief voor traditionele

verwarmingssystemen. Tenslotte is er de

VRV-configurator software die een snel-

lere installatie en inbedrijfstelling garan-

deert. Bovendien kunnen dankzij deze

software meerdere systemen op verschil-

lende plaatsen eenvoudig op dezelfde

manier worden ingesteld.”

Innovatieve BS-boxen

De flexibiliteit van het VRV IV warmte-

terugwinningssysteem wordt nog verder

verhoogd door de nieuwe en innovatieve

BS-boxen voor enkele en meerdere binnen-

delen. De enkelvoudige BS-box is specifiek

ontwikkeld voor moeilijk bereikbare plaat-

sen zoals kleine verlaagde plafondruimtes.

De nieuwe BS-boxen voor meerdere bin-

nendelen zijn uitgerust met maximaal 16

poorten. Het zijn de lichtste en meest com-

pacte boxen op de markt, en ze garanderen

een kortere installatietijd. Bovendien laat

de BS-box het toe om toekomstgericht te

denken. Eventueel kan er in eerste instan-

tie een grotere box met meer aansluitmo-

gelijkheden dan nodig worden voorzien,

waardoor het mogelijk wordt om in de toe-

komst uit te breiden zonder een nieuwe box

te moeten plaatsen.

Het VRV IV warmteterugwinningssysteem

van Daikin is leverbaar vanaf de tweede helft

van 2014.

n www.daikin.eu

”VRV IV systemen zijn zeer geschikt voor hoofd-verwarming en dus het beste alternatief voor traditio-nele verwarmingssystemen.

Wim Vangeenberghe, General manager sales division Daikin Europe

waarom driepijps en geen tweepijps?

“Daikin maakt gebruik van een driepijpssysteem omdat dit veel efficiënter is om warmte te

kunnen terugwinnen”, aldus Lieven Verstaen, productmanager air-air heatpumps bij Daikin

AC Belgium. “In een tweepijpssysteem worden gas en vloeibaar koelmiddel vermengd. Om

ze van elkaar te kunnen scheiden en warmte terug te winnen, moet de condensatietempera-

tuur hoog zijn. In een driepijpssysteem is er een afzonderlijke afvoer voor gas en voor vloeibaar

koudemiddel. Dit betekent dat warmte bij een lagere condensatietemperatuur kan worden

teruggewonnen, waardoor minder energie wordt verbruikt en het systeem veel efficiënter is.”u BS-boxen voor meerdere binnendelen zijn uitgerust met maximaal 16 poorten

Page 42: Cool&Comfort Nederland 44

“Het assortiment i-HP met beschikbare

koelvermogens van 30, 35 en 45 kW

onderscheidt zich van de concurrentie

op tal van kenmerken”, vertelt Hans Dol-

feyn, directeur van Ecoclima nv uit Scho-

ten. “Ten eerste de energie-efficiëntie, een

kenmerk dat bij projecten steeds meer

aandacht krijgt en een doorslaggevende

factor vormt bij de uiteindelijke keuze.

De i-HP is – zoals de naam het zegt – een

inverter gestuurde warmtepomp. Het toe-

stel werkt volledig modulerend, wat voor

betere resultaten in deellast zorgt, want

het energieverslindende on/off opstar-

ten blijft achterwege. Bij commerciële en

niet-residentiële toepassingen, zoals bij

De toestellen van De italiaanse faBri-

kant maxa volDoen aan De hoogste

kwaliteitseisen, Dankzij een voort-

DurenDe Doorontwikkeling en

zoektoCht om De BestaanDe toestel-

len te Blijven verBeteren. met De i-hp

presenteert maxa nieuwe Chillers

voor CommerCiële en niet-resiDenti-

ele toepassingen. energie-effiCiëntie

in koelmoDus vormt een Belangrijk

aanDaChtspunt, zonDer Dat verwar-

ming en De proDuCtie van sanitair

warm water uit het oog worDen ver-

loren. maxa worDt in België en het

groothertogDom luxemBurg geDis-

triBueerD Door eCoClima.

kantoorgebouwen, worden bij grotere

vermogens meerdere toestellen in cas-

cade geplaatst. Om de prijs te drukken

krijgt meestal maar één buitenunit een

inverter gestuurde compressor mee, ter-

wijl in de andere toestellen een klassieke

on/off compressor wordt geplaatst. Het

resultaat laat zich raden: zodra grotere

vermogens worden gevraagd en meer

dan één toestel draait, daalt de energie-

efficiëntie spectaculair. Bij een cascade-

opstelling van i-HP is elk toestel uitgerust

met een inverter gestuurde compressor.

Dus ongeacht het gevraagde vermogen,

is een energiebesparende werking gega-

randeerd!”

“Maar de inverter gestuurde compresso-

ren zorgen voor nog een ander belangrijk

voordeel bij een cascade-opstelling en

geven een nieuwe invulling aan de term

‘modulerend’. Bij de klassieke opstellin-

gen met een één inverter gestuurde com-

pressor aangevuld met eenvoudige com-

pressoren, moet die ene buitenunit telkens

draaien bij werking in deellast. Het resul-

taat was dat er na enkele jaren een sterk

ongelijkmatige slijtage op de verschil-

lende toestellen ontstond. Hoeveel keer

werd hier niet overbodig onderhoud uit-

gevoerd aan de buitenunits omdat één

unit aan ongeveer 10.000 draaiuren zat?

Met i-HP van Maxa zullen de toestellen

perfect gelijkmatig draaien… en dus ook

een identieke slijtage vertonen.”

Door een intelligente selectie van kwa-

litatieve componenten – zoals de ebm-

papst ventilator met speciaal ontwikkelde

geluidsstille bladen – in combinatie met

geluidsisolatie rond de compressor blijft het

geluidsniveau van de i-HP beperkt. Omdat

de geluidsdruk varieert volgens het model

van 58 tot 63 dB(A), kunnen deze warm-

tepompen ook in residentiële omgevingen

toegepast worden.

“Dankzij de krachtige werking blijft de voet-

afdruk van de i-HP beperkt, waardoor het

transport en de installatie vlot verloopt”,

besluit Hans Dolfeyn. “Door de efficiënte

werking in deellast volstaat een klein buffer-

vat of is bij sommige toepassingen een buf-

fervat zelfs niet nodig. Een ander voordeel

is het compacte ontwerp van lxbxh 1.200

x 1.200 x 1.735 mm. Het gewicht gaat van

300 kg voor de 30 kW tot 400 kg voor de 40

kW. Met deze kenmerken is de i-HP ook bij-

zonder geschikt voor de vervangingsmarkt,

en dan specifiek voor winkels en kantoorge-

bouwen. Iedereen weet dat er in deze secto-

ren nog veel koelsystemen met R22 staan.

Vanaf 1 januari 2015 mag er geen R22 meer

worden gebruikt. Een lek betekent automa-

tisch dat de koelgroep moet worden vervan-

gen. Zorg er dus voor dat je klant dit niet

meemaakt en stel nu een alternatief voor:

Maxa i-HP.”

¢ www.ecoclima.be

¢ www.maxa.it

> Compact en hoog rendement

Maxa i-Hp

z produCTSpoT

42 I cool&comFort

Page 43: Cool&Comfort Nederland 44

(*) COP bij 35°C/30°C - AMB 7°C/6°C NB/DB EER bij 7°C/12°C - AMB 35°C

A I R C O N D I T I O N I N G

A I R C O N D I T I O N I N G

A

B

C

A

B

C

A I R C O N D I T I O N I N G

A

B

C A

B

C

A I R C O N D I T I O N I N G

A

B

C

A

B

C

A I R C O N D I T I O N I N G

A

B

C A

B

C

A B C mm mm mm kgi-HP 25 1200 1735 1200 300i-HP 35 1200 1735 1200 355i-HP 45 1200 1735 1200 400

● Dimensioni - Dimensions

● Funzioni standard - Standard Functions

● Dati tecnici - Technical data

i-HP

(1) Pot. frigorifera / Cooling capacity / Puissance frigorifique kW 30,50 35,16 47,10 kW Kühlleistung / Pot. frigorífica / Potência de refrigeração (1) (1) Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée kW 7,99 9,08 12,60 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida (1)(1) E.E.R. W/W 3,81 3,87 3,73 W/W E.E.R. (1)(2) Pot. frigorifera / Cooling capacity / Puissance frigorifique kW 23,00 26,25 35,38 kW Kühlleistung / Pot. frigorífica / Potência de refrigeração (2) (2) Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée kW 8,00 9,02 12,70 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida (2)(2) E.E.R. W/W 2,87 2,91 2,79 W/W E.E.R. (2) (3) Pot. calorifica / Heating capacity / Puissance calorifique kW 29,70 34,40 45,66 kW Heizleistung / Potencia calorífica / Potência calorífica (3) (3) Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée kW 7,29 8,30 11,37 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida (3)(3) C.O.P W/W 4,10 4,14 4,02 W/W C.O.P. (3)(4) Pot. calorifica / Heating capacity / Puissance calorifique kW 28,00 32,33 43,38 kW Heizleistung / Potencia calorífica / Potência calorífica (4) (4) Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée kW 8,50 9,70 13,50 kW Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida (4)(4) C.O.P. W/W 3,30 3,33 3,21 W/W C.O.P. (4) ESEER 4,79 4,83 4,72 ESEERTipo compressore / Compressor type / Compresseur type Dc Inverter 2 Dc Inverter 2 Dc Inverter Verdichter Typ / Compresor tipo / Compressor tipo Ventilatori / Fans / Ventilateurs n° x kW 1 x 1,58 2 x 1,58 2 x 1,58 n° x kW Ventilatoren / Ventiladores / VentiladoresPortata aria / Air flow / Débit d’air m3/h 11.600 12.600 15.800 m3/h Luftdurchflussmenge / Caudal de aire / Cap. a Alimentazione / Power supply / Alimentation V~, Ph, Hz (50) 400, 3 400, 3 400, 3 V~, Ph, Hz (50) Versorgung / Alimentación / Alimentação(5) Press. sonora / Sound pressure / Pression sonore dB(A) 58 61 63 dB(A) Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Rumorosidade (5) Potenza pompa / Pump power / Puissance pompe W 200 200 200 W Nominalleistung der Pumpe / Pot. bomba / Pot. bomba(2) Portata acqua / Water flow / Débit d’eau m³/h 5.300 6.050 8.100 m³/h Wasserdurchflussmenge / Caud. de agua / Cap. de água (2)Prev. utile / Pump head / Hauteur d’élév. utile kPa 87 77 50 kPa Nutzbare Förderhöhe / Altura útil / Prevalência útil Attacchi idraulici / Water connections / Rac. hydrauliques inch 4” 4” 4” inch Hyd. Anschlüsse / Enganches hidr. / Ligações hidr. Peso in esercizio / Operation weight / Poids en exercice kg 325 380 425 kg Betriebsgewicht / Peso en ejercicio / Peso em exercício

i-HP 25 35 45 i-HP

Dati preliminari(1) Acqua refrigerata da 23 a 18 °C, temperatura aria esterna 35 °C.(2) Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura aria esterna 35 °C.(3) Acqua riscaldata da 30 a 35 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(4) Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(5) Livello medio di pressione sonora in campo libero a 1 m dall’unità secondo ISO 3744Preliminary data (1) Chilled water from 23 to 18 °C, ambient air temperature 35 °C.(2) Chilled water from 12 to 7 °C, ambient air temperature 35 °C.(3) Heated water from 30 to 35 °C, ambient air temperature 7 °C d.b./6 °C w.b.(4) Heated water from 40 to 45 °C, ambient air temperature 7 °C d.b./6 °C w.b.(5) Sound pressure level measured in free field conditions at 1 m from the unit according to ISO 3744.Données préliminaires (1) Eau réfrigérée de 23 à 18 °C, température air extérieur 35 °C.(2) Eau réfrigérée de 12 à 7 °C, température air extérieur 35 °C.(3) Eau chauffée de 30 à 35 °C, température air extérieur 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(4) Eau chauffée de 40 à 45 °C, température air extérieur 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(5) Niveau de pression sonore relevé dans un champ libre à 1 m de l’unité selon ISO 3744.

Vorläufige Daten (1) Wasser gekühlt von 23 auf 18 °C, Außenlufttemperatur 35 °C.(2) Wasser gekühlt von 12 auf 7 °C, Außenlufttemperatur 35 °C.(3) Wasser erhitzt von 30 auf 35 °C, Außenlufttemperatur 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(4) Wasser erhitzt von 40 auf 45 °C, Außenlufttemperatur 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(5) Schalldruckpegel in freiem Feld 1 m von der Einheit Gemäß ISO 3744.Datos preliminares (1) Agua refrigerada de 23 a 18 °C, temperatura aire exterior 35 °C.(2) Agua refrigerada de 12 a 7 °C, temperatura aire exterior 35 °C.(3) Agua calentada de 30 a 35 °C, temperatura aire exterior 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(4) Agua calentada de 40 a 45 °C, temperatura aire exterior 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(5) Nivel de presión sonora medido en campo libre a 1 m de la unidad según ISO 3744.Dados preliminares(1) Água refrigerada de 23 a 18 °C, temperatura ar externa 35 °C.(2) Água refrigerada de 12 a 7 °C, temperatura ar externa 35 °C.(3) Água aquecida de 30 a 35 °C, temperatura ar externa 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(4) Água aquecida de 40 a 45 °C, temperatura ar externa 7 °C b.s. / 6 °C b.u.(5) Nível de pressão sonora relevada em campo livre a 1 m da unidade segundo ISO 3744.

DATI PRELIMINARI

PRELIMINARY DATA

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

resistenza integrazione

sanitarioboost

funzionemassetto

resistenzabaccinella

controlloumidità

impostazioni temperature

istruzioni impostazioni generali

impostazioni generali

contatto �nestra in de�nizione in de�nizione

USB Malfunziona-mento

Unità in arresto Resistenza in regolazione (per

fancoil)

HZ massimi doppioset point

antigeloacqua

abilitazionecaldaia

AC Limit

resistenza integrazione

impianto

sbrinamento impostazioniweb server

limitazioneconsumi elettrici

ACS

Resistenza di integrazione (per

fancoil)

Impostazioni stato sistema

menù utentemenùmanutentore

menùcostruttore

DC InverterInjection Technology

Impostazioni stato sistema

Antigelo acqua Resistenza integrazione

impianto

Resistenza integrazione

sanitario

Abilitazione caldaia Doppio setpoint Acqua calda sanitaria

Resistenza bacinella

Sbrinamento

Dc InverterDc InverterDc InverterDc InverterDc InverterDc Inverter

ECOCLIMACooling & Heating Systems

www.ecoclima.be

(*)

Inverter chillers 5 kW tot 200 kW

ALS KWALITEIT VOOROP STAAT

Bel: +31(0)416-670700 WWW.ALTENA.COM

ALTENA CLEANING B.V.Standaard Alucoat®507, al meer dan 30 jaar ervaring

Altena Cleaning B.V. beschikt over een eigen gepatenteerde

coating: Alucoat®507. Deze coating beïnvloedt de warmte-

overdracht en daarmee de koelcapaciteit van een warmtewis-

selaar niet. Al meer dan 30 jaar zijn onze klanten zeer tevreden

over dit product. U kunt bij Altena ook een onderhoudscon-

tract afsluiten zodat uw installaties altijd in de best mogelijke

conditie verkeren. Ook voor overige vragen over het reinigen

en renoveren van uw HVAC-installatie kunt u vertrouwen

op onze ervaring.

Page 44: Cool&Comfort Nederland 44

NEOSYS

lennoxemeia.com

www.eurovent-certification.comwww.certiflash.com

•R410Amultiscroll-compressoren•Zeerefficiëntemicro-channelwarmtewisselaar•Owlet-ventilatoren

• CLIMATIC 60 regeling

WATERKOELMACHINE LUCHT/WATER Alleenkoeling:200-1000 kWWarmtepompunit:200-500 kW

RegelventielenAirpurgersHandafsluitersCapacitieve niveauschakelaars

Natuurlijk de beste oplossing

Koelproces onder controle!

+31 (0)345 68 15 49, [email protected], www.wijbenga.nl

Page 45: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 45

cool&comFort I 45

De MXW-serie, de laatste telg uit het gam-

ma luchtcondensators, werd ontwikkeld

rond drie pijlers:

De totale eigendomskost

De Totale eigendomskost (Total cost of

ownership) is de «som van de kosten van een

product tijdens zijn hele levensduur», vanaf

het ontwerp tot de ontmanteling ervan.

vanDaag zijn er talrijke supermark-

ten en BeDrijven in De voeDingsinDu-

strie Die het hoofD moeten BieDen

aan het proBleem van De plaatsinna-

me. BovenDien, verpliChten De reDuC-

tie van De volumes koelvloeistoffen,

Deels te wijten aan hun kost en Deels

aan hun impaCt op het Broeikasef-

feCt, De geBruikers om hun koelin-

stallaties zo min mogelijk te vullen

met vloeistoffen.

onDer het merk friga-Bohn, stelt

heatCraft een nieuwe serie luCht-

ConDensators voor Die kraCht Com-

Bineert met CompaCtheiD.

De installatiekosten worden in de hand

gehouden door het gebruik van batterijen

met microkanalen die borg staan voor een

beduidende reductie van de totale inhoud

koelmiddel, tot -30%. Bovendien, maakt

het modulair ontwerp het mogelijk de

modules op onafhankelijke manier aan

te sluiten, met het oog op een autonome

regeling van de uitstoot van compressie-

centrales. Op die manier, kan de gebrui-

ker beschikken over een enkele conden-

sator en zijn de tijden voor de installatie

en de inbedrijfstelling beperkt.

Een werkelijk optimaal energieverbruik

en de energiekosten blijven de belangrijk-

ste uitgavenpost bij de berekening van de

totale eigendomskost. De hoge prestatie-

dichtheid verbonden met een laag lucht-

verlies van de batterijen met microkana-

len en een beperkte diepte (minder dan 30

mm), maken het mogelijk het elektrisch

verbruik van de motorventilators van de

condensator beduidend te beperken. De

gebruiker kan tot 30% besparen op de

jaarlijkse energierekening van de venti-

lators van de condensator, ten opzichte

van het gebruik van de traditionele tech-

nologie met batterijen voorzien van bui-

zen en vleugels.

Verminderde kosten voor reparaties en

onderhoud. Naast het gebruik van alumi-

nium dat een grotere weerstand biedt tegen

galvanische corrosie, worden de batterijen

in een enkele handeling gesoldeerd, zodat

het risico van lekken beduidend vermindert.

Bovendien, is elke V-module opgebouwd uit

twee batterijen die vlot uitgenomen en ver-

vangen kunnen worden. Een andere troef

van de technologie met microkanalen is de

grote mechanische weerstand van de wis-

selaar die borg staat voor een makkelijker

onderhoud, omdat een hogedrukreiniger

gebruikt kan worden.

Impact op het milieu

De algemene impact van een koelinstallatie

in termen van de uitstoot van gassen met

broeikaseffect, TEWI genaamd (Total Equi-

valent Warning Impact) houdt rekening

met de onrechtstreekse uitstoot (energie-

verbruik) en de rechtstreekse uitstoot (lek-

ken koelmiddel) tijdens de levensduur van

het koelsysteem.

Beperkingen verbonden met de toe-

passing

Het gamma MXW biedt een antwoord op

het probleem van de omvang en de geluids-

overlast, dankzij de combinatie van een ori-

ginele design in W en verschillende oplos-

singen voor de ventilatie, met het oog op

een vlotte installatie in beperkte ruimten

en een beduidende reductie van de geluids-

overlast, tot 19dB(A) op 10m per module

(volgens de Eurovent-normen). Bovendien

maakt de SilenTop het mogelijk de venti-

lators te verbergen en fungeert als akoesti-

sche behuizing.

¢ www.heatcrafteurope.com

>Mxw een nieuwe innoverende condensator

u Geval van een klassieke koel-installatie in een supermarkt: de positieve en negatieve uitstoot van de compressiecentrale zijn verbon-den met een enkele condensator, opgesteld op het dak.

z produCTSpoT

Page 46: Cool&Comfort Nederland 44

46 I cool&comFort

n e w p r o d u C T S

dit probleem kan eenvoudig wor-

den opgelost door het instal-

leren van een klokgestuurde

5-standen transformator uit het

kuvent gamma. deze schakelt

de unit ’s nachts automatisch

terug naar een, vooraf inge-

stelde, lagere stand waardoor

veel energie bespaard wordt.

Het installeren van een klokge-

stuurde transformator kost geen

extra tijd. Het enige dat nog

dient te gebeuren, is het instel-

len van het klokprogramma.

¢ www.ventilair.nl

gen uit de nieuwe transmitter-

lijn is een audio-alarm geïnte-

greerd met acceptatiefunctie. de

tm210-uitvoering is nu ook ver-

krijgbaar in een uitvoering voor

het meten van temperatuurver-

schillen. Voor de ctV210 is een

omnidirectionele flowsensor

beschikbaar.

¢ www.hitma-instrumentatie.nl

een grondige update van de productlijnen voor professionele keukens heeft geleid tot een serie koel- en vries-

kasten met een lager energieverbruik. dat is goed nieuws voor grootkeukenpersoneel en inkopers die streven

naar een groenere toekomst. op de Host-beurs in milaan werden twee nieuwe modellen van Gram commercial

gepresenteerd: de eco en sUPerior, die in eerste instantie in de Plus-serie worden geïntroduceerd. “de

sUPerior is een model dat zo energiezuinig is dat hij in een energieklasse voor zichzelf geplaatst zou moeten

worden”, aldus ander sjøgaard, directeur verkoop en marketing bij Gram commercial. “de sUPerior loopt

ver vooruit als het gaat om het toekomstige eco-design en de strengere energie-eisen die door de eU worden

gesteld aan professionele koel- en vriesproducten. als de eco-designrichtlijn in werking treedt op 1 juli 2015,

komt de sUPerior Plus als eerste terecht in energieklasse a+, met een energieverbruik van slechts

338 kWh/jaar. deze energieklasse wordt overigens pas vanaf 1 juli 2016 ingevoerd.”

Het innovatieve design, met meerdere gepatenteerde oplossingen, maakt dat de twee nieuwe modellen in de

Plus-serie eenvoudig te bedienen zijn. de kasten beschikken o.m. over gladde oppervlakken met geïntegreerde

handvaten en ingebouwde bediening achter een doorzichtig paneel aan de bovenzijde voor een snelle reiniging.

de komende maanden worden de eco en sUPerior-uitvoeringen ook in de productlijnen twin, euro en midi

geïntroduceerd. de Plus-serie wordt voor beide uitvoeringen ook op de markt gebracht als dubbele kast.

¢ www.gram.nl

Gram Commercial met lager energieverbruik

Kuvent klok-gestuurde transformator

in niet-residentiële gebouwen

wordt vaak een ac afvoerventila-

tor geplaatst in combinatie met

een 5-standen transformator om

het ventilatiedebiet te regelen.

Vaak wordt bij het verlaten van

het gebouw vergeten de regelaar

lager te zetten. de unit blijft dan

continu dezelfde luchthoeveel-

heid afvoeren terwijl er veel min-

der luchtverontreiniging plaats-

vindt. Hierdoor wordt onnodig

veel elektriciteit en dus ook geld

verspild.

Nieuwe lijn transmitters van Kimo

sinds kort brengt Hitma instru-

mentatie de nieuwe transmit-

ters van de Franse fabrikant

kimo op de markt in de Bene-

lux. de nieuwe brede kimo-serie

biedt uitvoeringen voor uiteenlo-

pende doeleinden zoals aircon-

ditioning, gebruik in laborato-

ria, industriële toepassingen en

koeltechniek. later dit jaar volgt

de klasse 310.

deze nieuwe lijn bevat naast de

bestaande functionaliteit veel

nieuwe functies. Zo is de uit-

voering klasse 110 eenvoudiger

te installeren doordat de ach-

terkant vooraf gemonteerd kan

worden. de range is verder uit-

gebreid met co-, co2-, licht- en

zonnewarmtetransmitters. op

sommige monostats-uitvoerin-

Page 47: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 47

n e w p r o d u C T S

Minimaal energie-gebruik bij maxi-male doorstroom-snelheidde compacte designs van onder

meer it/communicatie en auto-

matiseringsapparatuur, frequentie-

regelaars, lasapparaten en solar

omvormers vragen om speciale

ventilatoren die de restwarmte

afvoeren. ebm-papst heeft voor

deze applicaties een nieuwe gene-

ratie high-performance ventilatoren

ontwikkeld: s-Panther. om het ren-

dement te verhogen, werd de aero-

dynamica verbeterd met een ver-

jaar verwarming en koeling

te leveren. door het neutrale

design en laag geluidsniveau

zijn de systemen in elke omge-

ving toepasbaar.

Het systeem is uitgevoerd met

een inverter geregelde com-

pressor. de hydromodule (bin-

nendeel) is standaard voor-

zien van een warmtewisselaar,

waterpomp, verwarmingsele-

ment en een duidelijk bedie-

ningspaneel. de FUsio warmte-

pompen zijn eenvoudig en snel

te installeren.

door gebruik te maken van

het koudemiddel r410a zijn

de warmtepompen milieuvrien-

delijk. dankzij de hoge coP-

waarde laten ze een aantrekke-

lijke financiële besparing zien.

¢ www.western.nl

Range Datatech airconditioners uitgebreid

de range datatech airconditioners van Western airconditioning

werd uitgebreid. tot voor kort kon tot een vermogen van 170 kW

worden gekoeld, nu is het mogelijk om tot 230 kW te koelen. Hier-

door zijn er minder units nodig in een ruimte, dus ook minder vloer-

oppervlak. daarnaast werd de optie “Plenum Fan” uitgebreid. Hier-

bij worden de ec-ventilatoren geïntegreerd in de computervloer.

doordat de hoogte van de Plenum Fan beperkt is, past deze nage-

noeg in alle vloeren. Het resultaat is een optimale koudeluchtdistri-

butie en een drastische daling van het opgenomen vermogen. de

ventilatoren kunnen zonder tegels te verwijderen geserviced en ver-

wijderd worden.

¢ www.western.nl

Western airconditioning

breidde de range FUsio lucht-

water warmtepompen uit met

zes modellen tussen de 6,5

en 16 kW. de bestaande

range bestond uit twee model-

len van 3,8 en 7 kW.

de FUsio lucht-water warmte-

pompen in splitopstelling wer-

den ontwikkeld om het hele

fijnd waaierblad en een nieuw

design voor de ophanging. de

geoptimaliseerde luchtgeleiding

zorgt ervoor dat dezelfde presta-

ties behaald kunnen worden met

een lagere snelheid. dat wil zeg-

gen dat het geluidsniveau van de

nieuwe 172 mm ventilatoren bij

hoge prestaties tot 9dB(a) lager

is dan dat van zijn voorgangers

onder dezelfde omstandigheden.

Het gebruik van nieuwe kunst-

stoffen en verbindingstech-

nieken resulteerde op mecha-

nisch gebied in een eenvoudiger

design. de aandrijving heeft

een 3-fase meerpolige stator

met een 6-, 8-, 10-, of 12-polige

gemagnetiseerde rotor. samen

met de 9-slots stator zorgen zij

voor zeer regelmatige rondloop

en een efficiënte conversie van

elektrische naar mechanische

energie. Het design is geba-

seerd op milieuvriendelijke pro-

ductie, waarbij ook rekening is

gehouden met recycling. de

ventilator reeks is beschikbaar

in diameters van 80x80 mm

tot aan 172 mm in alle snel-

heidsvarianten. afhankelijk van

de applicatie zijn er versies

met hoge en lage snelheden

beschikbaar.

¢ www.ebmpapst.nl

FUSIO lucht-water warmte-pompen in splitopstelling

Page 48: Cool&Comfort Nederland 44

Steek uw plannen niet in de ijskast, maar in een Ministore !

Ministore is een prijsgunstige en hoogkwalitatieve koel- of vriescel, die de oplossing biedt voor diverse toepassingen bij o.a. bakkers, slagers, vis- en vleeshandels, groenteverdelers, kruideniers, bloemisten, restaurants ...

Ook voor gebruik in ziekenhuizen, apotheken en labos laat Ministore zich perfect inzetten. Zelfs voor privé doeleinden als vervanging van een kelder is Ministore een welgekomen alternatief. Hun degelijke constructie met excentrische treksluitingen en tand- en groefverbindingen zorgt voor een snelle en probleemloze montage en/of demontage.

Verschillende standaard uitvoeringen zijn mogelijk volgens uw specifi eke noden.

Your reliable insulation partner

ISOBAR Nederland • Sparrelaar 29 • NL-5467 JP Veghel • T +31 413 366 438 • F +31 413 367 935 • [email protected]

ISOBAR België • Pontstraat 80 • Waregem zone 11b • B-8791 Beveren-Leie • T +32 56 710 494 • F +32 56 703 287 • [email protected] www.isobar.be

Steek uw plannen niet in Steek uw plannen niet in de ijskast, maar in een Ministore !

Ministore is een prijsgunstige en hoogkwalitatieve koel- of vriescel, die de oplossing biedt voor diverse toepassingen bij o.a. bakkers, slagers, vis- en vleeshandels, groenteverdelers, kruideniers, bloemisten, restaurants ...

Ook voor gebruik in ziekenhuizen, apotheken en labos laat Ministore zich perfect inzetten. Zelfs labos laat Ministore zich perfect inzetten. Zelfs voor privé doeleinden als vervanging van een kelder is Ministore een welgekomen alternatief. Hun degelijke constructie met excentrische treksluitingen en tand- en groefverbindingen zorgt voor een snelle en probleemloze montage en/of demontage.

Verschillende standaard uitvoeringen zijn mogelijk

Your reliable insulation partner

Steek uw plannen niet in

ISOBAR ADV COOL&COMFORT 190x134 MINISTORE.indd 1 21/01/14 15:46

Fermod bv Glasblazerstraat 4, 2984 BL RidderkerkTel: 0180-46 10 58 • Fax: 0180-46 35 69E-mail: [email protected]: www.fermodeurope.eu

Surf naar www.rackline.eu en bereken onlineuw eigen Fermostock off erte, inclusief montageschets en documentatie.

Onze troeven ADVIESVOORRAADSERVICE

FLEXIBILITEIT & STEVIGHEID

• Vast of mobiel, met uitneembare legvlakken• Voedingsgeschikt (NF • NSF)• Montage zonder gereedschap

FERMOSTOCK - REKSTELLINGENNIEUW SYSTEEM - serie 2620

• Roestvrije composiet bevestigingsrail met haken• Energiebesparend - Tocht-en stofwerend• Standaard- of diepvrieskwaliteit• Uiterst snelle en eenvoudige installatie

FERMOFLEX - VASTE STROKENGORDIJNEN

FERMOD is uw partner voor:

koel- en barmeubelbeslag koelkamersluitingen / scharnieren pendeldeurscharnieren vaste en schuivende strokengordijnen drukvere� eners dichtingen en sleeplatten schuifrailsystemen en onderdelen rekstellingen voor koel- en vriescellen

Onze Nr. 1 merken FERMOSTOCKFERMOFLEXFERMATIC

PROquality

SAME-DAY DISPATCH !

SNELLEMONTAGE

ENERGIEBESPAREND

13.072 pub Fermod Cool en Comfort.indd 1 10/8/2013 11:12:19 AM

Page 49: Cool&Comfort Nederland 44

cool&comFort I 49

n e w p r o d u C T S

Zelf aan de slag met vernieuwingVernieuwing is nodig, maar gaat niet zonder slag of stoot. Veel organisaties kunnen een helpende

hand gebruiken. Hoe pak je vernieuwing zo op, dat het werkt? marjet rutten geeft er in het boek

‘Van ‘kan nie naar passie’; succesvol vernieuwen in de bouw-, installatie- en vastgoed-sector’ een

antwoord op.

Verandering leidt vaak tot reacties zoals ‘kan nie, werkt nie, doen we nie.’ nieuwe ideeën worden

weggewuifd met een ‘is al eens geprobeerd’, ‘hebben we geen tijd voor’ of ‘maar we doen het al

jaren zo’. een goed gevulde orderportefeuille is geen vanzelfsprekendheid meer. organisaties moe-

ten tegenwoordig aantoonbaar meer bieden dan een ander. Het boek gaat niet over hoe we geza-

menlijk als sector vernieuwen, maar hoe je als bedrijf vernieuwing kunt oppakken.

Het daagt je uit om niet te denken in onmogelijkheden, maar in kansen. Het inspireert door de 50

voorbeelden van organisaties in de branche die de kansen zagen en grepen. Het boek staat vol

praktische tips over hoe verandering werkt, hoe je een verandering leidt, hoe je omgaat met weer-

stand en hoe je je mensen stimuleert om net dat stapje extra te zetten.

¢ www.succesvolvernieuwen.nl

Ventilatieklep BUVA SmartValve voor bestaande hoogbouwBUVa biedt onder de naam smartValve een elektromechanisch aan-

gestuurde klep met luchtkwaliteitsensoren. door de klep te combi-

neren met drukgestuurde dakventilatoren is eenvoudig een vraagge-

stuurd ventilatiesysteem in bestaande hoogbouw te realiseren. de

aansturing gebeurt op basis van onder meer de sensorwaarden die

op deze manier bijdragen aan een optimale luchtkwaliteit.

Verder is het bij renovatiewerkzaamheden belangrijk rekening te

houden met een energiezuinige en efficiënte afvoer van lucht. Bin-

nen dat kader kan een maximaal resultaat worden behaald door de

smartValve toe te passen in een luchtdichte woning en te combine-

ren met de zelfregelende roosters uit de stream-serie.

BUVa kreeg eind vorig jaar van dun & Bradstreet BV (d&B) rating

1, de hoogst mogelijke rating. slechts 18% van de nederlandse

bedrijven valt in deze categorie. de d&B rating wordt internationaal

gezien als een objectieve indicator voor de kans op faillissement en

de kredietwaardigheid van bedrijven. de d&B rating is een dynami-

sche score die voortdurend automatisch wordt geactualiseerd en de

meest recente stand van zaken bij een bedrijf weerspiegelt.

¢ www.buva.nl

linUm eUroPe nV heeft zijn

totaalaanbod voor constructeur,

fabrikant, installateur en vak-

handel uitgebreid met de diver-

sitech reinigingsmiddelen. Het

gamma is bijzonder uitgebreid

met onder meer Pro-Universal

(universeel niet-schuimend rei-

nigingsmiddel voor binnen- en

buitenunit, beschikbaar in con-

centraat, verstuiver of spuit-

bus), Pro-Foam+ (diep en schui-

mend alkaline reinigingsmiddel

voor de buitenunit, beschik-

baar in concentraat of verstui-

Diversitech reinigingsmiddelen @ LinumEurope NV

ver), Fresh-coil (zelfoplossend,

bacteriedodend en geurneu-

traliserend schuimend reini-

gingsmiddel voor de binnenunit,

beschikbaar in spuitbus met

slang en dus ideaal om moei-

lijk bereikbare plaatsen te reini-

gen), case-care (reinigingsmid-

del voor de kunststofbehuizing

van de binnenunit), smell-Bus-

ter (slechte geurneutralisator

en frisse geur verspreider voor

de binnenunit, verstuiver voor

instant frisse geur of geurblok-

jes voor een langdurige werking)

en diversi-Flush (een com-

plete kit voor het reinigen

van koperen koelleidingen,

bijvoorbeeld in geval van

een compressor burn-out

of verandering van koel-

middel).

Het gamma diversitech

reinigingsmiddelen is ver-

krijgbaar via de eshop van

linum.

¢ www.linum.eu

Page 50: Cool&Comfort Nederland 44

50 I cool&comFort

n e w p r o d u C T S

ratuur worden verkregen. Gele-

verd inclusief batterijen en een

robuuste opbergkoffer. de eX-

an300c is een rooster adapter/

conusset die optioneel leverbaar

is en geschikt voor ronde- en

vierkante roosters.

¢ www.atal.nl

Nieuwe generatie energiezuinige huurbevochtiging

recool introduceert een nieuwe generatie energiezuinige huurbevochtiging. de ultrasoonbevochtigers in

huurconfiguratie leveren een bevochtigingscapaciteit van 10 kg mist per uur en werken met een standaard

230 V aansluiting. Hierdoor kunnen deze huurbevochtigers in vrijwel alle situaties worden ingezet, zonder

dat hiervoor een krachtstroomaansluiting nodig is. met een opgenomen vermogen van slechts 1.200 Watt

is het energieverbruik van de ultrasoonbevochtiger 80% lager dan het energieverbruik van een stoombe-

vochtiger met dezelfde capaciteit.

de compleet uitgevoerde ultrasoon installaties zijn voorzien van een geïntegreerde omgekeerde-osmose instal-

latie, waarmee een veilige werking wordt gegarandeerd. de automatische doorspoelfunctie en de aflopende

bodem zorgen voor een volledige waterleegloop en resulteren in een hygiënische bevochtigingsinstallatie.

de ultrasoonbevochtigers zijn geïntegreerd in een robuust verhuurframe, waarmee een eenvoudige plaat-

sing en verplaatsing mogelijk is. de units zijn snel inzetbaar en kunnen toegepast worden voor bevochti-

ging direct in de ruimte of voor indirecte bevochtiging via een luchtkanaal of luchtbehandelingskast.

¢ www.recool.nl

NIBE intro-duceert twee nieuwe water/water warm-tepompen

niBe energietechniek B.V. brengt

twee nieuwe water/water warm-

tepompen op de markt: de niBe

F1155 en de niBe F1255. de

niBe F1155 is geschikt voor

kleine en grotere woningen, de

niBe F1255 voor zowel wonin-

gen als utiliteitsgebouwen. de

warmtepompen passen zich

automatisch aan de energie-

behoefte van het gebouw aan.

Hierdoor presteren ze het hele

jaar door optimaal – zonder elek-

trische piekbelasting – en dat

resulteert in een zeer hoog ren-

dement. Beide types kunnen

worden aangesloten op diverse

producten en accessoires, zoals

boilers, WtW-units, passieve en

actieve koeling en verwarmings-

systemen met verschillende toe-

voertemperaturen.

de behuizing van beide warm-

tepomptypes omvat een warm-

tepomp, een elektrisch ele-

ment, circulatiepompen en een

Nieuwe serie vleugelrad anemometers

de nieuwe eX-an300-serie is

een compacte anemometer met

ingebouwde vleugelrad opnemer

(diameter 100 mm). de meter

is goed toepasbaar voor metin-

gen bij de lucht aan- en afvoer.

Via de optionele rooster adapter

kit/conusset kunnen metingen

aan ronde of vierkante ventila-

tieroosters worden verricht.

atal B.V. biedt het instrument

in drie varianten aan met optio-

neel uitvoeringen met relatieve

vochtigheid of co2-sensor. de

belangrijkste kenmerken: voor

controle van de lucht aan- en

afvoer ventilatieroosters, meting

van luchtstroming, volumes-

troom en temperatuur, meetbe-

reik 0,2-30m/s en -20 tot 60°c

en rooster adapter/conussset

als accessoire beschikbaar.

Via ingebouwde calculaties kan

informatie over de gemiddelde

luchthoeveelheid, stromings-

snelheid en de gemeten tempe-

regeling met display. de 30 cm

hogere niBe F1255 is voor-

zien van een geïntegreerde 180

liter rVs-boiler met een milieu-

vriendelijke isolatiemantel. de

niBe F1155 en niBe F1255

kunnen beide onder meer wor-

den gecombineerd met passieve

en actieve koeling, vloerverwar-

ming, verwarmingssystemen met

verschillende toevoertemperatu-

ren, een grondwatersysteem en

een zwembad. de niBe F1155

is ook te combineren met een

separate boiler, een olie-, gas- of

houtgestookte ketel, boilervaten

voor oplaadsystemen, een buf-

fervat en zonlichtpanelen.

¢ www.nibenl.nl

Page 51: Cool&Comfort Nederland 44

Emerson Climate Technologies, Servicecenter Benelux, Deltakade 7, 5928 PX Venlo, Nederland Web: www.emersonclimate.eu - E-mail: [email protected] - Tel. nummer: +31 77 324 02 34Het Emerson Climate Technologies logo is een handelsmerk en dienstmerk van Emerson Electric Co. Emerson Climate Technologies Inc. is een dochteronderneming van Emerson Electric Co. Copeland is een gedeponeerd handelsmerk en Copeland Scroll is een handelsmerk van Emerson Climate Technologies Inc.

E M E R S O N . C O N S I D E R I T S O L V E D ™.

Hoe belangrijk is een efficiënt en compact ontwerp voor u ?Voldoen aan de huidige vereisten van laag energieverbruik, stille werking en beperkte opstelruimte is in een stedelijke omgeving een echte uitdaging. Maar met het Copeland EazyCool™ ZX-gamma is dat kinderspel.

De efficiënte Copeland Scroll™-technologie maakt het ZX-gamma betrouwbaarder dan ooit, zeker dankzij de intelligente elektronica die de systeemstatus analyseert en controleert. Het geluidsniveau wordt gedempt door een ingebouwde ventilatortoerenregeling. Door het compacte, gebruiksvriendelijke ontwerp is het systeem makkelijk te installeren en te onderhouden. Deze troeven,

gecombineerd met het lage energieverbruik, leveren aanzienlijke besparingen op de levenscycluskosten van het systeem.

Bent u op zoek naar een gamma aggregaten voor buitenopstelling die makkelijk te installeren en te onderhouden zijn, een laag geluidsniveau hebben en compact genoeg zijn voor gebruik in de stad, dan is het Copeland EazyCool™ ZX-gamma een vanzelfsprekende keuze.

Page 52: Cool&Comfort Nederland 44

Hitachi Importeur BeneluxVanaf 1 April 2014

exclusief verkrijgbaar bij:

Wij beschikken over voldoende voorraad van units en spare parts.

Nieuwsgierig naar onze filosofie en beschikbare technieken?

Neem gerust contact met ons op.

HD Klimaatsystemen, Méér dan techniek!!!

HD Klimaatsystemen B.V. ‧ [email protected][email protected] ‧ +31 884355400