Clubblad SV Panter - Jaargang 6 - 2003/2004 - Nummer 4

of 12/12
Officieel Clubblad Sport Vereniging Panter - Opgericht 1945 COLOFON 6e Jaargang - Nummer 4 - Seizoen 2003/2004 Redaktie: Jan van Beek Leo Flikweert André Kalter Redaktie adres: Trommelaar 57 3905 BT VEENENDAAL [email protected] Druk: Xerox Brabant : www.xe.nl Met dank aan Klaas Visscher Lay-out: Tonny de Kleuver Homepage SV Panter: www.svpanter.nl Uitgave: Sponsorcommissie SV Panter [email protected] Het is toegestaan het Clubblad van SV Panter te kopiëren of te gebruiken voor derden zonder toestemming van de redactie en/of uitgever, mits gebruik van bronvermelding. © SV Panter 2004. In het clubblad: Van de redaktie Wokcentrum Eastern Plaza Bedankjes Beste Pantervrienden Profielschets Gerhard van de Weerd Van de sponsorcommissie Verslag 5-tegen-5 toernooi 2004 In gesprek met... Ronald Versteegen Feest bij de SV Panter De column van... Uit de oude doos 10 vragen over koelen - deel 1 CLUBBLAD Van de redaktie... • De jubilarissen: Evert de Kong, Evert Wisselo en Hans Praag en hun partners. Hier is dan alweer het laatste clubblad van dit seizoen, een seizoen waarop SV Panter met gemengde gevoelens kan terugkijken... Het eerste behaalde dan wel de nacompe- titie maar realiseerde toch niet de gewens- te promotie! Het tweede had een slecht seizoen en sloot het seizoen af op de voorlaatste plaats. Het derde en het vierde grepen net naast de titel en het vijfde had ook niet een al te best seizoen, wellicht dat het volgend seizoen allemaal ietsje beter zal verlopen. Op de transfermarkt is het ook opvallend rustig gebleven rondom SVP, er zijn een aantal spelers vertrokken en gestopt en daar zijn slechts 2 spelers voor teruggeko- men, de redaktie is benieuwd hoe de elf- tallen er volgend seizoen uit zullen zien. Ook in de redaktie van dit clubblad is een mutatie te melden, André heeft aangege- ven voorlopig te stoppen als redakteur van het clubblad. Gelukkig hebben we een opvolger kunnen aantrekken in de per- soon van Anne de Jager. Wij wensen Anne dan ook veel schrijfplezier toe in het nieuwe jaargang. Rest ons nog om namens de redaktie iedereen een fijne vakantie toe te wensen. Graag tot ziens in het nieuwe seizoen.
 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Clubblad van SV Panter uit Veenendaal, opgericht in 1945.

Transcript of Clubblad SV Panter - Jaargang 6 - 2003/2004 - Nummer 4

 • Officieel Clubblad Sport Vereniging Panter - Opgericht 1945

  COLOFON

  6e Jaargang - Nummer 4 - Seizoen 2003/2004

  Redaktie:Jan van BeekLeo FlikweertAndr Kalter

  Redaktie adres:Trommelaar 573905 BT [email protected]

  Druk:Xerox Brabant : www.xe.nlMet dank aan Klaas Visscher

  Lay-out:Tonny de Kleuver

  Homepage SV Panter:www.svpanter.nl

  Uitgave:Sponsorcommissie SV [email protected]

  Het is toegestaan het Clubblad van SV Panter te kopirenof te gebruiken voor derden zonder toestemming van deredactie en/of uitgever, mits gebruik van bronvermelding. SV Panter 2004.

  In het clubblad:Van de redaktieWokcentrum Eastern PlazaBedankjesBeste PantervriendenProfielschets Gerhard van de WeerdVan de sponsorcommissieVerslag 5-tegen-5 toernooi 2004In gesprek met... Ronald VersteegenFeest bij de SV PanterDe column van...Uit de oude doos10 vragen over koelen - deel 1

  CLUBBLADVan de redaktie...

  De jubilarissen: Evert de Kong, Evert Wisselo en Hans Praag en hun partners.

  Hier is dan alweer het laatste clubbladvan dit seizoen, een seizoen waarop SVPanter met gemengde gevoelens kanterugkijken...Het eerste behaalde dan wel de nacompe-titie maar realiseerde toch niet de gewens-te promotie! Het tweede had een slechtseizoen en sloot het seizoen af op devoorlaatste plaats. Het derde en het vierdegrepen net naast de titel en het vijfde hadook niet een al te best seizoen, wellichtdat het volgend seizoen allemaal ietsjebeter zal verlopen.Op de transfermarkt is het ook opvallendrustig gebleven rondom SVP, er zijn een

  aantal spelers vertrokken en gestopt endaar zijn slechts 2 spelers voor teruggeko-men, de redaktie is benieuwd hoe de elf-tallen er volgend seizoen uit zullen zien.Ook in de redaktie van dit clubblad is eenmutatie te melden, Andr heeft aangege-ven voorlopig te stoppen als redakteur vanhet clubblad. Gelukkig hebben we eenopvolger kunnen aantrekken in de per-soon van Anne de Jager. Wij wensenAnne dan ook veel schrijfplezier toe in hetnieuwe jaargang. Rest ons nog omnamens de redaktie iedereen een fijnevakantie toe te wensen.Graag tot ziens in het nieuwe seizoen.

 • Clubblad SVP Zomer Editie Pagina 2

  PTT - Pasfotos - Tabak - SENSWenskaarten - Kados - Tijdschriften

  Winkelcentrum Bruneplein 29-313904 CX VeenendaalTel. 0318 - 51 47 80

  Patrimoniumlaan 233904 AA Veenendaal

  Tel. 0318-510783

  MACHINEBOUW

  MACHINE REPARATIE

  ERKEND GAS, WATER EN

  CV-INSTALLATEUR

  GAASBEEKSERVICEVeenendaalseweg 196745 XJ De KlompTel. (0318) 57 22 52Fax (0318) 57 23 01

  Wokcentrum Eastern Plaza uit Elst

  Beste Panterleden en relaties. Mogen wij ueven voorstellen aan Eastern Plaza uit Elst.Een nieuwe sponsor van SV Panter, en eennieuwe Oosters Restaurant bij ons in deregio.In maart 2004 zijn ze gestart met eenGrand-caf en wokrestaurant. Om hunculinaire hoogstandjes te promoten heb-ben zij sinds juni 2004 een megagrootreclame unit op de achterzijde van de SVPanter kantine gehuurd. Door de groteverkeersstroming vanuit de Betuwe envanaf de A12, zijn wij er zeker van over-tuigd dat Eastern Plaza goed onder depublieke aandacht komt.Bij Eastern Plaza heten zij u van hartewelkom in hun restaurant. U kunt ervanverzekerd zijn dat zij alles in het werk zul-len stellen om in elk opzicht aan uw wen-sen te voldoen. Op de menukaart vindt uspecialiteiten uit diverse streken van

  China. Om deze specialiteiten nog lekker-der te maken, hebben zij gekozen omdeze gerechten in de vorm van een 3-gangen-keuzemenu voor 18,50 en voorkinderen tot 12 jaar 9,25. U krijgt bijalle gangen de keuze uit 5 verschillendegerechten. Zodoende is er altijd wel eenvariant bij, die perfect aansluit op uwwensen. Vanzelf sprekend is het personeelbereid u nadere informatie te geven overdeze gerechten.

  CadeaubonWie iets cadeau wil geven, weet niet altijdwat door de ontvanger gewaardeerdwordt. Daarom kunt u in het restaurant"voor uw dierbaren" de "Eastern Plaza"-cadeaubonnen verkrijgen bij de restau-rantkassa's. De prijs van de bonnenbepaald u zelf. Degenen die u daar eenplezier mee doet, kunnen de bonnen in

  ons restaurant voor 'n etentje of voor 'nafhaalmenu besteden.

  Eastern Plaza Veenendaalsestraatweg 63921 EC, ElstTelefoon 0318 - 47 12 16

  OproepDe redactie zoekt versterking van haarteam. Ben jij iemand die ons clubblad eenwarm hart toedraagt, dan ben jij de per-soon waarop wij zitten te wachten. Zoalsiedereen hebben ook de redactie ledenhet druk, druk, druk. Het zou daaromprettig zijn als de redactie met 2 personenuitgebreid zou worden. Het vraagt echtniet veel tijd, je hoeft ook geen echteschrijver te zijn maar nieuwe mensen dra-gen vaak nieuwe ideen aan. Hier zit deredactie op te wachten.

  Denk nu niet dit is iets voor een ander enniet voor mij, probeer het gewoon enkom ons team versterken!!!!

  De redaktie

  BedanktGraag wil ik langs deze weg iedereenbedanken voor de belangstelling tijdensen na mijn ziekenhuisopname. Van zowelhet bestuur als van de kaartclub van SVPanter mocht ik een fruitmand ontvangen.Dit alles heeft zeker bijgedragen tot mijnherstel.

  Willem Onink Heerlijk eten in een sfeervolle ambiance bij Eastern Plaza.

 • Clubblad SVP Zomer Editie Pagina 3

  ZEEGERS MONTAGESERVICE LEIDINGSYSTEMEN INSTALLATIEBOUW

  Jac. P. Thijssenlaan 983903 EE Veenendaal

  0318-519552

  Beste Pantervrienden...Het seizoen 2003-2004 is weer ten eindeen heeft veel voetbal plezier gebracht. Deresultaten waren goed. Kijken we naarons eerste elftal dan zorgde dit voor veelspanning. Zeker de laatste periode van decompetitie en niet te vergeten de nacom-petitie tegen Scherpenzeel was spannend.Tegen CDW moesten wij op 29 mei nogeen wedstrijd spelen die recht moestgeven op promotie naar de vierde klasse.Helaas is dat niet gelukt; wij verloren met3-0. De verwachting is dat dit volgendseizoen wel gaat lukken.

  Op 16 en 17 april was het feest bij SVPanter. Beide dagen waren voor de nieuwbenoemde Erevoorzitter Evert de Koningen de jubilarissen (25 jaar bestuurslid)Hans Praag en Evert Wisselo onvergete-lijk. Het bestuur spreekt hierbij haar dank

  uit aan een ieder die heeft bijgedragenaan het slagen van deze feestelijkheden. Rond De Groene Velden is het een (te)lange periode rustig geweest, maar er zitweer beweging in gelet op de commissie-vergadering van 1 juni j.l.. Deze commis-sievergadering is ter voorbereiding op deraadsvergadering van eind juni. In decommissievergadering is tot uiting geko-men dat SV Panter over niet al te langetermijn naar De Groene Velden zal ver-huizen. Zekerheid is er nog niet, laten wedaarom de raadsvergadering van eindjuni afwachten.

  Het is jammer dat Peter Hodiamond kortna de wedstrijd tegen CDW heeft latenweten volgend seizoen voor VVVeenendaal te gaan spelen. We wensenPeter veel succes bij zijn nieuwe club.

  Enkele spelers zijn gestopt met voetballen.Belangrijk is dat zich steeds meer jeugdi-ge spelers aanmelden. Dit biedt perspec-tief naar de toekomst.Graag wil ik hierbij alle vrijwilligersbedanken die hun bijdrage hebben gele-verd om anderen te plezieren. Het doetons als bestuur erg goed dat het socialegebeuren binnen onze club hoog in hetvaandel staat. Wij hopen dat alle vrijwilli-gers ook het volgende seizoen hun bijdra-ge willen leveren. Het bestuur hoort hetgraag als u iets extras zou willen beteke-nen voor de club.Tot slot wil ik een ieder een fijne vakantietoewensen en ik hoop op een gezondweerzien in het volgende seizoen.

  Voorzitter SV Panter,Jan van Alfen

  Als je nu bij ABN AMRO een Ajax-rekening* opent en 25 euro inlegt, krijg je een lerenAjax-bal met de handtekeningen van de complete Ajax-selectie en een Ajax-rugzakje!

  Ook krijg je de unieke Ajax-wereldpas waarmee je kunt pinnen en chippen. Dus sprintmet je vader of moeder naar de ABN AMRO bankshop en open de sportiefste reke-ning van Nederland.

  Gratis bal bij de sportiefsterekening van Nederland.

  TELEFOON: 0900-0024 (LOKAAL TARIEF) WWW.ABNAMRO.NL/AJAX * Voor jongeren tot 18 jaar.

  Profielschets van Gerard van de Weerd

  Leeftijd: 52 jaarGehuwd: met DitsyKinderen: Sandra en SaskiaBeroep: constructiebankwerker -lasser Geloof: nergens inHobbys: SV Panter en muziekSoort auto: Audi

  Favoriete club: Ajax en SV PanterFavoriete politieke partij: niet meerArena of de Kuip: de KuipFavoriete voetballer: JohanNeeskens, kwam 18 jaar oud van de jeugdvan Heemstede zo in het eerste van Ajax

  Kwal van de voetballerij: VanBommel

  Favoriete eten: in de winter boeren-kool met spek en worst en in de zomer slamet bonen en speklappen

  Favoriete drank: koffie en bierFavoriete trainer: Jan de Kiep enHans Hippe

  Favoriete positie: mid-midFavoriete spelen SV Panter: op ditmoment heb ik er geen een

  Droomauto: heb ik niet, doe maargewoon een Audi A8

  Droomvrouw: heb ik alVoor wie heb je bewondering: Pietvan Eden omdat hij altijd loopt te zeiken,maar het is toch een goeie kerel

  Wie nodig je niet uit op je ver-jaardag: mijn baas, ik hou niet vangeslijm

  Droomt er van om: een keer de Lottote winnen en lekker te kunnen doen waarik zin in heb

  SV Panter omdat: ik het er altijd naarmijn zin heb gehad zowel als voetballeren nu als vrijwilliger

  Het clubblad is: netjes opgezet enprima te lezen

 • Clubblad SVP Zomer Editie Pagina 4

  Hoofdstraat 107 Tel. 51 30 93Passage 47-49 Tel. 47 90 50

  GRODODE SPECIALIST VOOR VERKOOP VAN HUISHOUDELIJKE

  APPARATEN, REPARATIES EN ONDERDELEN.

  U VINDT ONS OP:JAN STEENLAAN 65 VEENENDAAL TEL: (0318) 525 344

  Van de SponsorcommissieAan het eind van dit seizoen willen wij ugraag weer op de hoogte brengen vanonze aktiviteiten en een korte samvattingvan wat er het afgelopen seizoen opsponsorgebied is gebeurd.

  SponsoravondSinds de oprichting van deSponsorcommissie nodigen wij ns perjaar in de maand mei al onze sponsors uitte voor een gezellige sport/ontspanningsavond. Zo willen wij als SV Panter, onderhet genot van een hapje en een drankje,wat terug doen als blijk van waardering.Helaas moesten we de geplandeSponsoravond voor 19 mei jl. afgelastendoor te weinig animo. Omdat we u tochgraag de gelegenheid willen geven dezegezellige avond te ervaren, zullen we hetin september nogmaals proberen om deSponsoravond te organiseren. U ontvangthierover schriftelijk bericht.

  Kort kort kortSeizoen 2003/2004 was ook zoals voor-gaande jaren weer een goed seizoen voorde Sponsorcommissie. Wij zijn u als spon-sor dan ook zeer dankbaar dat u ons zonwarm hart toedraagt door ons te steunen.Zo kwamen er dit seizoen nieuwe reclame

  borden langs het veld bij. Zo goed alswerd elke thuiswedstrijd is er een wed-strijdbal geschonken. Het clubblad en hetwedstrijdblaadje heeft voor 85% volgestaan met adverteerders. En als laatsthebben we de helft van de achterzijde vande kantine verhuurd aan WokcentrumEastern Plaza uit Elst.Verder werden er nog schenkingengedaan t.b.v. onze accomodatie.

  MogelijkhedenZoals u weet zijn er legio mogelijkhedenbij de SV Panter om uw bedrijfsnaam tepromoten, deze staan allemaal beschre-ven in het Introduktieboekje. In ons wedstrijdblad hebben wij nog 2ruimtes vrij voor uw advertentie. In onsclubblad hebben wij nog 3 ruimtes van60x60mm vrij voor uw advertentie. Voormeer info over sponsoring e-mail naar: [email protected] op de achterzijde van onze kantine iseen ruimte vrij van ong. 25 m2 waar u opkunt adverteren. Voor meer informatiekunt u mailen naar [email protected]

  Namens de Sponsorcommissie alvast eenfijne zomervakantie en we hopen weer opuw steun te mogen rekenen.

  Hans, Geurt, Peter, Randolf en Tonny

  Het nieuwe reclameobject langs de Rondweg-West

  Uw bedrijfsnaam?Uw bedrijfsnaam?

 • Clubblad SVP Zomer Editie Pagina 5

  VEENENDAALHoofdstraat 26A Tel. 0318-500050

  Official Dealer

  eecchhttee bbaakkkkeerrKees van Aller

  NICOLAAS BEETSSTRAAT 2VEENENDAAL - (0318) 51 28 12

  5 tegen 5 toernooi SV Panter 5 juni 2004Afgelopen zaterdag 5 juni werd voor detweede keer het Panter 5 tegen 5 toernooigespeeld.

  Er waren net als vorig jaar 12 teams uit-genodigd, helaas lieten SVP 1 en SVP 4verstek gaan zodat gespeeld werd met 10teams, verdeeld over twee poules.Poule A bestond uit: Utrecht (finalist2003), SVP-2, SVP-3, Berrys team en hetAntonius Ziekenhuis uit Nieuwegein. Hetbleek dat dit een poule was waarin deteams aan elkaar gewaagd waren, maarliefst drie teams eindigde op 8 punten,Utrecht en Antonius gingen door na dehalve finale en verassend genoeg werdSVP-3 dus op doelsaldo uitgeschakeld. Deonderlinge wedstrijden tussen deze teamseindigde ook allemaal in eengelijkspel.Het team van Berry eindige opde 4e plaats en troosteloos onderaan hettweede van SVP.

  Poule B werd vertegenwoordigd doorSVP-5, de OC, Musketiers en VRC,DOVO kwam zelfs helemaal niet opda-gen, erg jammer want dat schopte wel hetspeelschema helemaal door elkaar.In deze poule bleek VRC de zwakste scha-kel, het verloor met maar liefst 10-0 vande Musketiers!Musketiers bleek te sterk voor alle tegen-standers in de poule en stelde daarmeeeen plaats in de halve finale veilig! Demannen van de OC werden keurig twee-de, SVP-5 dus derde en VRC laatste.De halve finales leverden twee spannendewedstrijden op, voor de meeste viel hetniet meer mee na een ruime pauze te heb-ben gehad. Op veld A speelde Utrechttegen de OC, de wedstrijd eindigde in

  een 2-1 overwinning voor de OC doorslim counter voetbal en vooral door slechtverdedigen aan Utrechtse zijde.Op veld 2 had Musketiers de grootsemoeite met de broeders uit Nieuwegein,de wedstrijd eindigde in 1-1 en straf-schoppen moesten de winnaar bepalen.De zeer jeugdige keeper van Antoniuskon niet voorkomen dat Musketiers 1 keermeer scoorde en daarmee dus finalistwerd.

  De strijd om de derde plaats tussenUtrecht en Antonius werd gelijk beslistd.m.v. strafschoppen omdat er een aantal

  geblesseerden spelers waren aan beidekanten. De in het oranje gekleurdeUtrechters namen de strafschoppen beteren zodoende eindigde de wedstrijd in 4-3.

  De finale tussen de OC en Musketierswerd na een gelijk opgaand begin uitein-delijk toch in het voordeel van de mannenuit Elst beslist, zij waren dan ook deterechte winnaar van het toernooi.Tussendoor en na het toernooi kon mengenieten van de barbecue en was er eenverloting georganiseerd, zodoende washet wederom een zeer geslaagde dag.

  De finalisten van 2004 Musketiers en het OC-team van SV Panter.

  Uitslag Speler/Vrijwilliger van het jaar!Speler van het jaar: Leo Flikweert

  Vrijwilliger van het jaar: Piet van Eden

 • Clubblad SVP Zomer Editie Pagina 6

  Internationale Transport en Logistiek

  Stationsweg 395 - ScherpenzeelTel. (033) 277 44 41 - Fax (033) 277 22 56

  E-mail: [email protected] - Internet: www.v-heugten.nl

  Winkelcentrum

  de Ellekoot

  Veenslag 84

  Tel: 0318-542166

  In gesprek met... Ronald Versteegen

  Wie kent hem niet binnen de SV Panter?Welke topspitsen in de wijde omgevingwaren niet blij dat hij een stapje lagerging voetballen? Nu maakt hij de tegen-standers van het derde elftal het levenzuur en zelfs toen het spannend werd inde competitie voor het eerste elftal werdenweer op zijn verdedigende en aanvallen-de kwaliteiten een beroep gedaan en ookin die wedstrijden speelde hij alsof hijnooit was weggeweest. Waarom is hijeigenlijk gestopt met het eerste?? Hoe ishij bij de SV Panter terecht gekomen?Allemaal vragen waarop u in dit interviewantwoord gaat krijgen.

  Nu het seizoen is afgelopen en de gangnaar het Panterveld niet elke week meerwordt gemaakt ben ik In gesprek met.....Ronald Versteegen via het internet. Ookde redactie van de Panter gaat met de tijdmee zoals u ziet.

  Wie is Ronald Versteegen?Ik ben 35 jaar (net geworden), 183 cmlang en mijn gewicht is 93 kilo (tja gestoptmet roken h), al weer 9 jaar getrouwdmet Marieke en we hebben samen eenzoontje van 3 jaar, Romano.

  Wat doe je voor werk?Ik ben metselaar bij het bouwbedrijf J.vande Pavert in Veenendaal. Hiervoor heb ik1 jaar bij de Firet gewerkt maar ik bengauw weer in de bouw gegaan (daarvoorbij bouw bedrijf van Elst) want binnen-werk is niks voor mij!

  Hoe ziet jouw voetbalcarriere eruit? Ik ben een laat ontdekt talent (volgensHenk de Leeuw). Ik ben begonnen met 18jaar. Hiervoor heb ik altijd getafeltennist.Mijn eerste voetbal club was NSVS,geweldig!!!!!! Toen deze samen ging metVV Veenendaal heb ik ervoor gekozen ombij de Panter te gaan voetballen, dit wastoen bij trainer Jan van Alfen. Hierna hebik nog in de glorie tijd van trainer Gert Bijlmogen voetballen.

  Hoe ben je bij de SV Panterterecht gekomen en waarom? Ik wilde weer kiezen voor een club alsNSVS, dit was haast onmogelijk, maarook de Panter stond bekend om zijngoede kantine, en goedkoop en koudbier......

  Wat voor speler ben je?Ik ben een pure verdediger, maar tegen-woordig in het derde ook wel eens gele-genheids spits. Dit als het weer eens nietwil vlotten met Wilco (sorry Wil). Mijn

  sterke punten zijn spitsen uitschakelen(hoe dan ook). Zwakke punten........ ietsiete grote mond???

  Wat vind je van SV Panter?Ik vind de Panter een zeer gezellige ver-eniging, jammer dat de kantine niet ietsielanger open is, en er mag wel een jeugdelftal komen. Maar aan de andere kant ishet geweldig hoe ze de laatste tijd zoveelleuke dingen voor de kinderen van deleden doen!!

  Wat is jouw rol binnen de SVPanter?Wij (de spelers van het derde) zorgenvoor de goede bar omzet, dit of er nougoed of slecht gespeeld is.

  Waarom ben je gestopt met heteerste elftal?In die tijd kon ik het niet zo goed vindenmet die trainer, en we hebben toen meteen paar jongens het derde elftalgemaakt. Af en toe als de nood aan deman was ben ik bij het eerste ingevallen,maar mijn voorkeur gaat uit naar hetderde. Al ben ik ook daar net zo fanatiekhoor. Ik wil gewoon winnen.

  Wat vind je van je huidige elftal?Gezellig elftal, zeer goede voetballers.Wijzijn ook altijd aanwezig op de feestjesvan de Panter. Laatst nog een BBQ gehadbij de Fam. Reins met ons elftal, Ren enDenise, sorry voor de zooi, maar het waswel LEKKER!! Wel jammer dat de laatste tijd sommigejongens zich wat vaker afmelden voor dewedstrijd. (Dussssssss.... wij kunnen altijdgoede spelers en drinkers die ook zin

 • Clubblad SVP Zomer Editie Pagina 7

  IT-servicesPelmolen 133994 XX HoutenTelefoon: 030 - 634 30 07Fax: 030 - 699 22 47Email: [email protected]: http://www.techware.nl

  hebben in een weekend Zeeland gebrui-ken... Leo???)

  Weet je nog een leuke anekdoteuit je voetbalcarriere? De mooiste voetbal momenten heb ik mee-gemaakt in de tijd van Gert Bijl, we speel-den toen met onder andere Peter deKleuver, Henk Stuivenberg, SimonDitewig, Peter Wolf enz. We promoveer-den toen en hadden een goed, fanatiekeerste elftal. Ook buiten de voetbal omwaren we of aan het kaarten of met zijnallen naar de kroeg. Echt een team!

  Met dat team scoorde ik het doelpunt vande eeuw, door van ongeveer 20 metervoor de middellijn een goal te scoren, ditwas toen bij Vianen uit. En van mijn wei-nige doelpunten.En ik kan me nog heugen dat we met debus vol supporters en vuurwerk en span-doeken naar Utrecht gingen voor de kam-pioenswedstrijd die we verloren met 4-0.Dat was me een domper!

  Wat is je favoriete club en waar-om?FC Utrecht, om zijn mentaliteit en een

  gezellig stadion en er is altijd sfeer.

  Wat zijn je hobbys?Mijn vrouw, voetballen met Romano, eenBiertje drinken en .... Voetbal.

  Wat vind je van het clubblad?Het clubblad is erg leuk, vooral de columnvan een lid, geweldig goed stukje.Misschien een leuke nieuwe rubriek: Hetleven van een Pantervrouw????

  Leo Flikweert.

  Alle wetenswaardigheden over uw club!

  www.svpanter.nl Nieuws Standen Elftallen

  Wedstrijdverslagen En nog veel meer...

  Feest bij de SV Panter!Op vrijdag 16 april 2004 was er eengezellige receptie in onze kantine en wer-den de jubilarissen Evert Wisselo en HansPraag in het zonnetje gezet. Er warendiverse genodigden aanwezig waaronderonder andere diverse familieleden van dejubilarissen, de wethouders Sanders enWesterlaken van de gemeente Veenenaal,vertegenwoordigers van de KNVB, voor-zitters/bestuursleden van diverse voetbal-clubs zoals VV Veenendaal, Unitas,Musketiers, Renswoude etc etc, oud-trai-ners, de sportraad, te veel om allemaal opte noemen.De avond werd uiteraard weer op ont-spannen en humoristische wijze geopenddoor onze eigen vaste ceremoniemeesterHenk Stoffer. Door Henk werd het pro-gramma van deze avond doorgenomenen werd het nieuwe verjongdebestuurvoorgesteld. Ook voor Henk was het ken-nelijk een nieuwbestuur want hij vergatJaap Wildeman en gaf Hans van Wameltwee rollen in het nieuwe bestuur maarnatuurlijk werd dit door Henk weer recht-gezet.

  Hierna volgde er een speech van Hansvan Velde, vanuit zijn functie als KNVBgedelegeerde van het district West I . Hijroemde de inzet van vrijwilligers als EvertWisselo en Hans Praag en gaf aan hoebelangrijk deze mensen zijn voor een clubals de SV Panter. Beiden zijn al meer dan25 jaar als vrijwilliger werkzaam bij onzevereniging en zij kregen dan ook beiden

  een zilveren speld uitgereikt met de daar-bij behorende oorkonde. De echtgenotesvan Evert en Hans kregen een mooie bosbloemen want ook zij mochten absoluutniet worden vergeten. Zij missen hun manal vele jaren op diverse dagen in de weekomdat hij weer zonodig naar de Pantermoet.... dames, bedankt.Ik heb nog geprobeerd om alle functies op

 • Clubblad SVP Zomer Editie Pagina 8

  Interface Europe BV - Industrielaan 15 - 3925 BD ScherpenzeelTel. (033) 277 55 55 - Internet: www.interfaceeurope.com

  te schrijven die Hans en Evert in die 25jaar hebben bekleed danwel nog bekle-den maar ik kon dat allemaal niet bijhou-den, teveel om te onthouden dat begrijpt uwel.

  Door onze voorzitter Jan van Alfen wer-den deze twee kanjers ook nog eens evenin het zonlicht gezet en hij gaf over Hansen Evert een bloemlezing doorspekt metanekdotes uit een grijs verleden. Zo kwa-men de aanwezigen ook nog wat te wetenover de voetbalkwaliteiten van Hans enEvert in het verleden waarbij overigensgezegd moet worden dat Evert nog steedselke zaterdagmiddag zijn mannetje staatin ons vijfde elftal en Hans regelmatig defluit hanteert. Na een muzikaal intermezzo door het duoBrakhout werd door onze voorzitter Janvan Alfen opnieuw plaats genomen achterde microfoon en wel voor een bijzondermoment in de Panterhistorie. Evert deKoning werd naar voren gehaald samenmet zijn vrouw Rie en Evert werd tot ERE-voorzitter van de SV Panter benoemd.Wie SV Panter zegt die zegt Evert deKoning en door Jan van Alfen werd danook aangegeven hoe belangrijk Evert deKoning voor de SV Panter is geweest ennog steeds is. Ook nu kwam door despeech van Jan een ieder wat meer teweten over Evert de Koning want wie wister nu dat Evert vroeger een verwoed wiel-

  Feest met de leden...Op zaterdag 17 april ging het feest weerverder; ditmaal voor de leden. Bij binnen-komst werd iedereen onthaald op koffiemet gebak. Al snel werd het gezellig drukin de kantine en zat de stemming er alvlug in. De voorzitter Jan van Alfen deed

  met veel plezier de speech van de avondervoor nog eens over, zij het op enkelepunten aangepast aan het nu aanwezigepubliek. Evert en Hans werden nogmaalsin het zonnetje gezet waarna het de beurtaan Evert en Rie de Koning was om naar

  voren te komen. Namens alle spelers vanSV Panter overhandigde Ton Kalter eenreischeque aan Evert en Rie en bedanktehen voor hun jarenlange inzet voor declub. Hierna was het de beurt aan Jaapvan Laar om namens alle niet spelende

  renner was en ook nog een fanatiekorgelspeler. Door Jan werd de carrierevan Evert nog eens belicht met daarinonder andere de verkiezing van Evert in2002 tot sportlid van verdienste van degemeente Veenendaal. Van het bestuurkreeg Evert een schitterende gouden SVPanterspeld uitgereikt die hem door zijnvrouw Rie werd opgespeld. Tevens kreeghij een dinercheque door het bestuur over-handigd.De avond werd afgesloten door Jan vanAlfen die hierbij nog een dringend beroepdeed op de aanwezige wethouders om er

  voor te zorgen dat de toekomst van de SVPanter blijft gewaarborgd en dat de clubeen mooie plek krijgt op de GroeneVelden.

  De verdere avond werd er onder muzikalebegeleiding van Brakhout nog wat gege-ten en gedronken en ook hier liet Evert deKoning nog zien een veelzijdig man tezijn door nog een nummertje LIVE mee tezingen. Al met al een mooie en gezelligeavond!

  Leo Flikweert.

  Deze sponsorssteunen uw club

  Denk ook aanonze sponsors...

 • Clubblad SVP Zomer Editie Pagina 9

  ENORMVEENENDAAL

  IJzerwaren - Gereedschapen - Machines ElektraTuinartikelen - Hout - Verf

  Deuren en Schuifwanden - Ladders

  Kerkewijk 64 3904 JE Tel.: (0318) 52 88 88 Fax (0318) 52 84 47Tegenover NS station-Centrum Tel. (0318) 505 180

  De column van...Dag Pantervrienden, het seizoen is alweer bijna voorbij maar ik heb toch nogwel wat te melden. Ik ben me rotgeschrokken. Ik fietste op een vrijdag-avond in april over het fietspad langs dekantine en ik zag daar plotseling bij dekantine een aantal gasten lopen in alle-maal nette donkere pakken. Ik had dieavond daarvoor de Godfather gezien, uweet wel zon maffiafilm, en u begrijptdus dat ik mijn fiets neergooide, op degrond ging liggen en stil bleef wachtentotdat de mitrailleursalvos voorbij zoudenzijn. Ik keek voorzichtig tussen de struikenrichting de kantine en ik zag dat die gas-ten in die donkere pakken allemaal dekantine ingingen. Gelet op die film dienog in mijn gedachten zat besefte ik datonze kantine vast werd gebruikt voor een

  samenkomst van allemaal maffiosi. Ik trokde stoute schoenen aan en ik ben voor-zichtig naar de kantine gelopen en ik keeknaar binnen........ Ik zag daar dat onderandere heren als Han Booteman, Wansvan Hamel, Henk S. En Blik en PeterHoujemond in donkere nette pakken rond-liepen. De kantine was verder gevuld metallemaal heren in pakken die ik nietkende. Er werden toespraken gehouden,er was een band met de naam Brandhoutof zoiets, er werden heren met goud enzilver behangen..... en het eten en drinkenwas gratis........U begrijpt dat hier het laatste woord nogniet over gezegd is. Ik kan het mis hebbenmaar hier klopt iets niet vandaar dat ik debetrokkenen niet bij hun echte naam hebgenoemd.

  De volgende dag hoorde ik pas dat hetom een receptie ging in verband met jubi-larissen bij de vereniging. Ze vertellen ookniks van tevoren aan een columnist......

  Het eerste elftal was bijna naar de vierdeklasse gegaan. Ze hoefden slechts met 1-0te verliezen van CDW en dan was hetfeest bij de SV Panter maar wat gebeurdeer ...er werd met 3-0 verloren en ook vol-gend seizoen zal SV Panter de vijfde klas-se dus onveilig maken. Het is natuurlijk heel jammer maar wiehad kunnen denken dat we zolang meezouden doen om de bovenste plaatsen,dat we nacompetitie haalden en dat af entoe met een veredeld veteranenteam....Hetleverde spannende wedstrijden op waar-bij werd gestreden voor elke meter.

  leden Evert en Rie nog langer op vakantiete laten gaan, want ook hij overhandigdehen een reischeque. Ondertussen kwamener enkele vreemde figuren de kantine bin-nen, Kapitein Haak, Kapitein Eenoog, hetKoksmaatje en nog veel meer. Dit blekenleden van het Shanty-koor Voor Anker tezijn. Zij kwamen speciaal voor Evert, dieerg van zingen houdt, een optreden vantwee keer een half uur verzorgen. Vooralde ouderen onder ons zongen de liedjesuit volle borst mee, de jeugd stond watonwennig te kijken, maar na een paardrankjes kwamen ook zij los. Op heteinde van het optreden kon Evert het nietlaten, kwam naar voren, greep de micro-foon en verzorgde zelf nog een optredendat klonk als een klok. Wat kan die manzingen! Gordon en Marco Borsato zoudener jaloers op worden. Na vertrek van hetkoor ging het feest weer verder tot in de

  kleine uurtjes. Al met al een feestelijkweekend om, zeker voor de jubilarissen,niet snel te vergeten. Degenen die niet

  aanwezig waren hebben kunnen zichachter de oren krabben van spijt, zij heb-ben zeker wat gemist.

 • Clubblad SVP Zomer Editie Pagina 10

  openingstijden:dinsdag t/m donderdag 8.30 - 17.30 uurvrijdag 8.00 - 17.30 uurzaterdag 7.00 - 14.00 uur

  Achterkerkstraat 26 - Tel. 0318-518748

  KNIPPEN ZONDER AFSPRAAK!

  internet www.dezonnewende.nl : e-mail [email protected]

  Hulde aan het elftal en de begeleiding.Overigens geldt dit natuurlijk voor alle elf-talleiders en aanvoerders van alle elftallenen alle overige vrijwilligers. Ik las zelfs dater een speler van het jaar en de vrijwilli-ger van het jaar worden verkozen. Eenspeler van het jaar, tja wie zal ik eens kie-zen, ik vond Wijnand Hardeman welgoed, weinig fouten gemaakt ditjaar......met het kaarten, of Bas van deBerg als kampioen palenduiker, of MartinVonk die op zijn 44-ste nog met het eerstemee mocht doen tegen CDW, of Gert-Janvan Engelenburg die op zijn 54-ste nogmee mocht doen tegen CDW, of euh ofeuh tja weet u wat zoek zelf maar eengoeie uit. De vrijwilliger van het jaar datzijn ze voor mij allemaal. Ik kan niet kie-zen want daar zijn ze allemaal veel tebelangrijk voor!!

  Wat me dit seizoen nog meer opviel? Noudat er elke donderdagavond crisisberaadis in de kantine, de leiders zitten dan omde tafel en verdelen de spelers, het lijkt

  wel een veiling. De ene leider roept: Ikheb 9 spelers, twee lamme en drie blin-den, wie heeft er nog een keeper??? Deandere leider heeft 17 spelers waarvan er6 geblesseerd zijn, er vier moeten werkenen die moet er dan ook nog twee aan heteerste elftal leveren......hoe lossen we ditop?? Elke keer weer een hele kluif om deelftallen met genoeg mensen het veld in tekrijgen. Aan wie ligt dat eigenlijk dacht ikbij mezelf: - aan de leider want die slaat te weinig

  met de vuist op tafel op donderdagwaardoor we er net genoeg hebben ofnet te weinig?

  - aan de vrouwen van de spelers want wemoeten steeds op zaterdagmiddag win-kelen?

  - aan de KNVB want wie speelt er nouvoetbal op je vrije zaterdag?

  - aan de werkgever want wie moet er nouop zaterdag werken?

  - aan Geurt want die moet de blessuressneller verhelpen?

  - aan de gemeente want die moeten het

  veld beter bijhouden zodat we geenblessures krijgen?

  - aan de mensen achter de bar want hetbier is zo lekker?

  - Aan je schoonmoeder???- Aan de spelers zelf.........nee dat slaat

  nergens op, wij zijn er toch BIJNA elkezaterdag.......

  Heren, laat je elftal en je leider niet in hunhempie staan!!!

  Zo dat lucht op want dat had ik altijd alwillen zeggen. Het seizoen zit er weer op.We kunnen elke zaterdag gaan winkelen,naar je schoonmoeder toe, werken, aande bar hangen, noem allemaal maar op,maar ooooh wat zullen we het spelletjemissen. Hopen dat die zomer maar weersnel voorbij is............. Tot volgend sei-zoen, nieuwe prijzen, nieuwe kansen!!!!!!!

  Enne dan zie ik jou toch ook weer??

  Een lid.

  Uit de oude doos...In deze rubriek proberen we afen toe wat knipsels of fotos uitvroegere tijden te laten zien.Altijd leuk om weer oude herin-neringen op te roepen toch...

  Oud Panter doelman EefOpperman mailde de redaktieook nog wat fotos en kranten-knipsels.

  Heeft u thuis ook nog leuke her-inneringen liggen, mail ze evennaar de [email protected]

 • Clubblad SVP Zomer Editie Pagina 11

  SnackbarDe Boslaan

  Boslaan 85 - VeenendaalTelefoon (0318) 51 49 16

  Voor uw lekkere trek! Openingstijden:Ma t/m Zavan 11.30 uurtot en met23.30 uur

  Zondagsgesloten!

  Deze sponsorssteunen uw club

  Denk ook aanonze sponsors...

  10 vragen over koelen - deel 1

  1. Wat is koelen?Koelen is een verzamelterm voor een aan-tal eerste hulp adviezen die gelden als erblessures optreden. Er bestaan nogal watbenamingen voor wat in de praktijkgewoonlijk koelen wordt genoemd.Benamingen zijn onder andere:* koudetherapie * cryotherapie (Kryios is Grieks voor ijs)* RADIJS. Dat laatste met hoofdletters

  want het gaat om de volgende afkorting:Rust, Altijd hoog leggen, Druk en IJS.

  * ICE is een andere afkorting die staatvoor ijs, compressie en elevatie (hoogleggen).

  2. Bij welke blessures is koelenverstandig?Koelen kan je bij elke verstuiking, kneu-zing, of scheuring. Eigenlijk kan je bij elkeblessure koelen. Alleen als er bloed zicht-baar is of sprake is van een botbreukmoet je koelen achterwege laten. Bij koe-len in de buurt van de ogen of degeslachtsdelen moet extra voorzichtigheidworden betracht.

  3. Je noemt hier alleen acuteblessures, klopt dat?Ja, maar koelen kan ook ingezet wordenbij, beginnende, overbelastingsblessures.Ook dan kan koelen de ontstekingsreactieen pijn beperken. Het risico is alleen datmen daardoor denkt dat het probleemover is en flink doortraint. Bij overbelas-ting zal altijd de trainingsomvang terugmoeten. Koelen kan dan wel als onder-steuning na elke lichte training en in deherstelfase gebruikt worden.

  4. Wat is het doel van koelen?Koelen is het beste middel om zwellingen,die als gevolg van vocht- en inwendigbloedverlies optreden zo snel mogelijk dekop in te drukken. Hoofddoel daarbij iseen snel antwoord te geven op de onver-mijdelijke ontstekingsreactie. Door hetkoelen krimpen de bloedvaten (vasocon-strictie) en wordt voorkomen dat er nogmeer bloed naar plekken stroomt waar hetniet thuis hoort.

  5. Wat bereik je daarmee?Door de bovengenoemde reactie van hetlichaam in te perken kan er veel hersteltijdvan de blessure gewonnen worden. Eenzwelling die niet doorzet hoeft het lichaamtenslotte ook niet af te bouwen. Bovendienheeft het koelen het plezierige effect datde pijn vermindert.

  6. Hoe kan je het beste koelen?Koelen gaat het gemakkelijkst met eencoldpack.

  7. Een wat?Een coldpack. Dat is een kunststof zakjemet daarin een gel. Dat zakje kan je in de

  vriezer leggen om koud te worden.

  8. En als het nodig is kan je hetzo uit de vriezer, op de zere plekleggen?Absoluut niet. Als je een coldpack directop de huid legt zullen er bevriezingsver-schijnselen optreden. Er zullen blaren opde huid komen en de schade wordt alleenmaar groter.Als je een coldpack gebruikt moet je altijdeen dun doekje tussen de coldpack en dehuid leggen. Het makkelijkst werkt het meteen dun washandje. Vaak wordt, als jeeen coldpack koopt, een hoesje bijgele-verd.

  9. Is er maar n soort coldpack?Neen. Er zijn ook gecombineerde cold -hot packs. Dit is een zakje wat je zowel inde vriezer kan koelen, als in heet water ofde magnetron kan verwarmen. Je kan hetwarm gebruiken als je bijvoorbeeld eenkou op de spieren hebt opgelopen. Ookzijn de zakjes in verschillende maten ver-krijgbaar. Er zijn zelfs zakjes waarbij jedoor een chemische reactie de koeling totstand kan brengen.

  10. Dat klinkt erg makkelijk,maar wat als je geen vriezer inde buurt hebt?Het is altijd mogelijk om, in de voorberei-ding, een coldpack in een isolatietasje inte pakken en mee te nemen naar de trai-ning of wedstrijd.

  Geurt Taling, verzorger

  Bron: Arie Meijboomwww.blessure-aanwijzer.nl

 • Panter Kids Pagina..!!Panter Kids Pagina..!!Zaterdag 12 juni 2004.

  Een dagje uit naar de Koninklijke Juliana Torenin Apeldoorn...

  De OC bedankt de Barcommissie voor het schenken van het snoepgoed voor deze geweldige dag!!