brochure Mbo Welzijn

download brochure Mbo Welzijn

of 26

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

brochure Mbo Welzijn

Transcript of brochure Mbo Welzijn

 • ThiemeMeulenhoff Welzijn Mbo

  Inclusief online demos!2011

 • 2Inhoud

  InhoudInleiding 4 Traject Welzijn blended learning aanbodTraject Welzijn Boeken Nieuw 6Nieuwe inhoud, vertrouwde kwaliteit - niveau 3 en 4

  Traject Welzijn Betekenisvolle opdrachten Digitaal 9In ontwikkelingRealistische situaties uit de gesimuleerde beroepspraktijk niveau 3 en 4

  Traject Welzijn Vaardigheidstrainingen Digitaal 11In ontwikkelingTraining van beroepsvaardigheden en houdingsaspecten niveau 3 en 4

  Mbo Welzijn DigitaalTraject Welzorg Flexibel 13Multimediale database - Niveau 2

  Sterk in praktijk- Niveau 2 15Multimediaal lesprogramma met beroepssituaties op 3 niveaus, speciaal voor Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2)

 • 3Inhoud

  Overige uitgaven voor MboSpring Nieuwe en herziene themas 17Burgerschap: een kwestie van doen!

  Traject Nederlands 19Nederlands voor Mbo Welzijn, niveau 3-4 (BOL en BBL)

  Nederlands Op maat NIEUW Niveau 1 - 2 21Zelfstandig Nederlands leren voor Mbo Welzijn, niveau 1-2

  Engels Op maat 22Zelfstandig Engels leren voor Mbo Welzijn, alle niveaus

  Overige uitgaven Mbo /Ho Ondersteunende uitgaven 23Praktische ondersteuning bij het volgen en (vorm)geven van onderwijs

  Meer informatie 25

  Bestelgegevens

  Toelichting bij iconen

  Ga naar de desbetreffende pagina

  Website

  Bestelgegevens

  Aanvraag beoordelingsexemplaar of proeflicentie

  E-mailadres Klantenservice

 • 4Inleiding

  ThiemeMeulenhoff WelzijnSterk in Welzijn

  Bij ThiemeMeulenhoff Welzijn vindt u alle ervaring, kennis en producten voor Mbo Welzijn onder n dak. Wij bieden u een complete mix van kwalitatief gedegen en innovatieve leermiddelen. Dit, samen met onze uitstekende service, stelt u in staat om uw deelnemers competentiegericht op te leiden. Kiest u voor ThiemeMeulenhoff Welzijn dan kiest u voor kwaliteit, continuteit, gemak en flexibiliteit.

  Flexibiliteit betekent bij ThiemeMeulenhoff Welzijn eenvoudig overstappen van het ene leermiddel naar het andere en het combineren van verschillende onderdelen van het aanbod. U ervaart het gemak van op elkaar afgestemde en aansluitende materialen, en van continuteit over niveaus en door leerjaren heen. De service, ten slotte, bestaat onder meer uit onderwijskundig advies en ondersteuning, docentenhandleidingen, een schoolopstartteam en een ICT-helpdesk.

  Samen sterk in Welzijn betekent voor u:> een ruime keuze in competentiegerichte leermiddelen en

  diensten voor Mbo Welzijn;> compleet aanbod op niveau 2, 3 en 4;> leermiddelen die veelal ontwikkeld zijn met de

  beroepspraktijk; > altijd de methode die bij uw onderwijssituatie past.

 • 5Inleiding

  Heeft u hulp nodig bij uw keuze, dan staan wij voor u klaar. Wij denken graag met u mee. Denkt u ook met ons mee? U kunt uw suggesties en ervaringen per e-mail naar ons toesturen.

  Bent u nieuwsgierig naar (een van) onze leermiddelen?Vraag dan een beoordelingsexemplaar, proefhoofdstuk of een proeflicentie aan, of kijk op onze website. U kunt ook een afspraak maken met een van onze accountmanagers of de uitgever via onze Klantenservice: T 088 800 20 16.

 • 6Traject Welzijn blended learning

  aanbod

  > Mbo Welzijn niveau 3 en 4 (BOL en BBL)> Leerstof voor de kwalificaties PW 3 en 4, MZ 3 en 4, OA 4,

  SCW 4 en SMD 4> Thematisch opgezet> Actueel: afgestemd op de laatste versies van de

  Kwalificatiedossiers> Generieke leerstof voor alle opleidingen Welzijn> Beroepsspecifieke leerstof per opleiding; speciale leerstof

  voor de uitstromen op niveau 4> Inzetbaar bij competentiegericht onderwijs> Online (theorie)verwerking> Geheel nieuwe boekenserie met vertrouwde kwaliteit!

  Traject Welzijn is binnen Mbo Welzijn een gevestigde naam. Vanwege de inhoudelijke kwaliteit en omdat de beroepspraktijk centraal staat. De serie met thematisch geordende theorieboeken is compleet nieuw. De boeken voor de generieke fase zijn inmiddels beschikbaar. De boeken voor de beroepsspecifieke fase zijn inzetbaar in cursusjaar 2011-2012.

  Compleet en competentiegerichtDe boeken sluiten aan bij competentiegericht onderwijs, zijn aantrekkelijk vormgegeven en zijn zeer compleet. De serie leermiddelen met theorie van Traject Welzijn bestaat uit een compleet blended leermiddelenaanbod: in boeken het theoretisch naslag-materiaal, online de verwerking van de theorie en de docentenondersteuning. Een aanbod dus dat vanwege de opzet en structuur docenten een goede houvast biedt bij de invulling van competentiegericht onderwijs.

  NieuwTraject Welzijn BoekenNieuwe inhoud, vertrouwde kwaliteit.Niveau 3 en 4

 • 7Traject Welzijn blended learning

  aanbod

  Overzichtelijk aanbodDe boekenserie Traject Welzijn bestaat uit titels met generieke leerstof voor alle opleidingen Welzijn, titels met beroepsspecifi eke leerstof voor PW 3/4 en MZ 3/4 en titels met uitstroomleerstof PW4 en MZ4.

  Meer weten?> Website Traject Welzijn> Beoordelingsexemplaar

  Traject Welzijn is inhoudelijk heel breed. Alles staat erin. Bovendien sluit Traject Welzijn aan bij de

  doelgroep en de beroepspraktijk. Er komen veel voorbeelden uit de werkpraktijk in terug. Studenten

  herkennen zichzelf daarin.Lodewien Dikker, ROC van Amsterdam,

  locatie Hilversum

  Traject Welzijn is fris, uitvoerig en toegankelijk. Door realistische situatieschetsen zien studenten meteen het verband tussen de

  theorie en de praktijk. Dat is echt een meerwaarde.

  Esther Scheepens, ROC van Amsterdam,

  locatie Hilversum

  Methodiek van begeleiden

  Methodiek van begeleiden

  auteursR. BenedictusM. van EijkerenR.F.M. van MiddeA. Talsma

  redactieH. Hautvast-HaaksmaR.F.M. van Midde

  Methodiek van begeleiden

  het perspectief op de doelgroepen waarmee zij tijdens en na hun opleiding gaan werken. Tevens is elk thema voorzien van een uit-gebreide begrippenlijst, een bronnenoverzicht en verwijzingen naar informatieve websites. De bijbehorende verwerkingsopdrachten staan op de speciale website www.trajectwelzijn.nl.

  Betekenisvolle opdrachtenBetekenisvolle opdrachten bestaan uit een serie samenhangende opdrachten die tot een eindproduct, resultaat of prestatie moeten leiden. Aan de opdrachten zijn houdingsaspecten, vaardigheden en kenniselementen gekoppeld en er wordt altijd uitgegaan van me-thodisch en planmatig handelen door de studenten. De betekenis-volle opdracht gaat uit van een situatie of vraag uit een van de toe-komstige werkvelden van de deelnemer. Betekenisvolle opdrachten zijn groepsopdrachten.

  VaardighedenDe vaardigheden die aangeboden worden in Traject Welzijn zijn ge-clusterd in sociaal-agogische vaardigheden, communicatieve vaar-digheden, verzorgende vaardigheden en creatieve vaardigheden. Het zijn gestructureerde workshops met oefeningen op onderdelen en grote totaalopdrachten waarin het geleerde in de praktijk kan worden gebracht.

  Meer en verdiepende informatie over de serie Traject Welzijn is on-der meer te vinden op de methodesite www.trajectwelzijn.nl.

  Deze uitgave Methodiek van begeleiden maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. Traject Welzijn is een serie leermiddelen speciaal ontwikkeld voor de opleidingen Pedagogisch werker, Medewerker maatschappelijke zorg, Onderwijsassistent, Sociaal-cultureel wer-ker en Sociaal-maatschappelijk dienstverlener van de mbo-sector Welzijn. De inhouden van alle leermiddelen van Traject Welzijn zijn gebaseerd op de kerntaken, werkprocessen en competenties als geformuleerd in alle kwalificatiedossiers van deze Welzijnsop-leidingen. Tevens is in de leermiddelen steeds rekening gehouden met het kwalificatieniveau van de diverse uitstroomrichtingen van de opleidingen.

  Theorie, beroepsuitoefening en vaardighedenDe kracht van Traject Welzijn ligt vooral in de benadering van leer-stof vanuit drie invalshoeken: theorie, beroepsuitoefening en vaar-digheden. De deelnemer is hierdoor in staat de leerstof te benaderen vanuit zijn eigen leerstijl. Deelnemers met een praktische orintatie kunnen starten met werken vanuit een al dan niet gesimuleerde praktijkcontext, terwijl deelnemers met een theoretische orintatie kunnen beginnen met de theorie.

  TheorieDe theorie is ondergebracht in boeken die op basis van logisch bij elkaar horende onderwerpen in themas zijn ingericht. Per thema wordt de theorie enerzijds gepresenteerd in het licht van de toe-komstige beroepsuitoefening van de studenten en anderzijds met

  Methodisch handelenBegeleiden van groepenZelfbeeld en reflectieObserveren en rapporterenGesprekstechniekenSchriftelijke communicatie

  Ontw

  ikkeling en opvoeding

  Ontwikkeling en opvoeding

  auteursA.C. VerhoefM. van Eijkeren

  redactieH. Hautvast-HaaksmaR.F.M. van Midde

  Ontwikkeling en opvoeding

  het perspectief op de doelgroepen waarmee zij tijdens en na hun opleiding gaan werken. Tevens is elk thema voorzien van een uit-gebreide begrippenlijst, een bronnenoverzicht en verwijzingen naar informatieve websites. De bijbehorende verwerkingsopdrachten staan op de speciale website www.trajectwelzijn.nl.

  Betekenisvolle opdrachtenBetekenisvolle opdrachten bestaan uit een serie samenhangende opdrachten die tot een eindproduct, resultaat of prestatie moeten leiden. Aan de opdrachten zijn houdingsaspecten, vaardigheden en kenniselementen gekoppeld en er wordt altijd uitgegaan van me-thodisch en planmatig handelen door de studenten. De betekenis-volle opdracht gaat uit van een situatie of vraag uit een van de toe-komstige werkvelden van de deelnemer. Betekenisvolle opdrachten zijn groepsopdrachten.

  VaardighedenDe vaardigheden die aangeboden worden in Traject Welzijn zijn ge-clusterd in sociaal-agogische vaardigheden, communicatieve va