Bob model bij groepsbesluiten

download Bob  model bij groepsbesluiten

of 26

 • date post

  04-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  465
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Bob model bij groepsbesluiten

1. Het BOB-modelDoelgericht toewerken naar een gedragen besluitLeeuwendaalOntwikkeling & TrainingDLO | Leeuwendaal | 2. INDEX1 Doel van deze presentatie2 Hoe ziet het model er uit?3 Waarom dit model?4 Hoe steekt het model in elkaar?5 Hoe gebruik je het model in de praktijk?6 Meer weten? 3. Doel van deze presentatie 4. Watgaje leren?Graagnemenwe je meein de achtergrondenen toepassingenvan het BOB-model. BOB staatvoor: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. We hopendatje nadezepresentatieenthousiastbent gewordenover het model, datje begrijpthoe het werkten wanneerhet jouvan pas kankomen.Het model geeft je meer inzicht in hoe je in groepssituaties doelgericht naar gedragen besluitvorming kunt toewerken.4 2011 -2012 Leeuwendaal 5. Hoe ziet het model er uit? 6. Het BOB-modelBEELDVORMINGOORDEELSVORMINGBESLUITVORMING6 2011 -2012 Leeuwendaal 7. Waarom dit model? 8. Wathoopt(e) de maker van ditmodel tebereiken?Bales en Strodtbeck(1951) dedenonderzoeknaarde totstandkomingvan groepsbesluiten. Om tot eengedragenbesluittekomen, diendeeengroepdrieachtereenvolgendefasentedoorlopen:Orintatie(beeldvorming)Evaluatie(oordeelsvorming)Controle(besluitvorming)Het model blijktgeschiktvoorzowelkortdurendealslangdurendeinteractiestussenmensenin groepen.Bron: Remmerswaal, 20068 2011 -2012 Leeuwendaal 9. Wat zien we vaak gebeuren?Je kent het wel: Je bent met elkaar in overleg over een prangende kwestie. Je probeert de ander ervan te overtuigen dat jouw visie, jouw oplossing, echt de beste is. De ander doet dit ook. Iedereen is zeer betrokken! Toch kom je geen stap verder. Hoe komt dit toch?Zeker als je betrokken bent, heb je van te voren nagedacht.enje eigenbeeld van de situatie gevormdenvanuit dit beeld heb je een briljante oplossingbedacht.en die moet de ander alleen nog even snappenHier zit het probleem dat BOB tackelt.9 2011 -2012 Leeuwendaal 10. Wat gebeurt er eigenlijk?We vergeten in besluitvormingsprocessen tijd te nemen. We vragen niet aan de ander hoe hij naar de situatie kijkt, of wat hij belangrijk vindt. Technisch gesproken: we hebben verschillende beelden van de situatie. En we vinden verschillende dingen belangrijk. Meestal praat je daar niet over omdat het voor jou vanzelfsprekend is.Dus de oplossing van de ander is meestal niet de oplossing voor jouw probleem!10 2011 -2012 Leeuwendaal 11. Wat gebeurt er eigenlijk?Vragen als:Wat zie jij als het probleem? Wat vind jij belangrijk?Wat is voor jou een voorwaarde voor een goede oplossing?Stel je dus niet, te weinig, te laat of je doet onvoldoende met de antwoordenHet effect is dat de anderen zich niet gehoord voelen en dat je elkaar blijft overtuigenin plaats van elkaar probeert te begrijpen11 2011 -2012 Leeuwendaal 12. De essentie van BOBWANNEER JE HET EENS BENT OVER DE CRITERIA, DAN BEN JE HET SNEL EENS OVER DE OPLOSSINGDOOR TE VRAGEN WAT MENSEN BELANGRIJK VINDEN, KRIJG JE EEN GOED BEELD VAN DE CRITERIADOOR MET ELKAAR DE VERSCHILLENDE BEELDEN TE DELEN KOM JE TOT EENGEDRAGEN PROBLEEMDEFINITIEVRAAG: IN WELKE(WERK)SITUATIESDENKJIJHET BOB-MODEL TEKUNNENGEBRUIKEN?12 2011 -2012 Leeuwendaal 13. Hoe steekt het model in elkaar? 14. BOBHet modelOORDEELSVORMINGBESLUITVORMINGBEELDVORMING14 2011 -2012 Leeuwendaal 15. BOB in de praktijkBOBResultaatIedereenhetzelfde beeldInformatie verzamelen compleetGezamenlijkebelangen,criteria en voorwaardeninbeeldBesluit(kanadvieszijn, actieplan, enz.)VragenWatwetenwe?Kloptalleswatwe (denkente)weten?Watwetenwe niet?Hebbenwe die informatieechtnodigomtot eengoedbesluittekomen?Hoe gaanwe dezeinformatieverzamelen?Wat is ons doel?Waar maken we onszorgenom?Wat zou onze zorgenverminderen?Aanwelkevoorwaardenmoethet besluitvoldoenomacceptabeltezijn?Watbesluitenwe?Wat gaan we doen?Weetiedereenwelkbesluitgenomenis?Is iedereen het met het besluiteens?MethoderondjeBrainstormDoorvragenter verduidelijkingMindmapGndiscussie!Doorvragennaarachterliggendebelangenen motivatiesDialoogNieuwsgierigzijnnaarelkaarsmeningen belangStemmenConsensusCompromisRondje om te checken of het besluitklopt15 2011 -2012 Leeuwendaal 16. Opbouwvan het modelIn het model zieje eentrechtervorm: uiteindelijkwerkje toe naareenbesluit. De fasendie je daartoedoorloopt, zijnbeeldvorming, oordeelsvormingen besluitvorming. Per fasezieje welkevragenje elkaarkuntstellenomeenfaseverdertekomen. Ookis per fasevermeldwathet beoogderesultaatper faseis.Tip: analyseerje eerstvolgendeteamoverlegeensaande hand van de driefasen. Aanwelkefasebestedenjulliede meestetijd?16 2011 -2012 Leeuwendaal 17. Hoe gebruik je het model in de praktijk? 18. Wanneer gebruik je het model?Als het besluit belangrijk is voor alle betrokkenenWanneer je wilt dat iedereen achter het besluit gaat staanWanneer ieders inzet nodig is voor het uitvoeren ervanAls er verschillende opvattingen zijn over wat het probleem isAls je merkt dat je met discussies niet verder komtAls op een bepaald besluit steeds weer wordt teruggekomen18 2011 -2012 Leeuwendaal 19. Hoe gebruik je BOB het beste?Doorloop als groep de fasen van BOB opeenvolgendZorg voor een effectieve tijdsinvestering:Beeldvorming: 40% van de tijdOordeelsvorming: de volgende 40% van je tijdBesluitvorming: slechts 20%!De verhouding in tijd gaat tegen je gevoel in, omdat je gewend bent zoveel tijd aan de besluitvorming te moeten besteden. De investering in de beeldvorming en oordeelsvorming betaalt zich dubbel en dwars terug!Zorg voor een stevige voorzitter bij het oplossen van een groepsprobleem: BOB vraagt de nodige stuurmanskunst en alertheid19 2011 -2012 Leeuwendaal 20. Stel als voorzitter aan iedere aanwezige vragen zoals:Wat zie jij als het probleem? (het boven water brengen van de verschillende beelden.)Waar, hoe wanneer, of met wie doet het probleem zich voor? (feiten verzamelen)Wat is de ervaring van de aanwezigen met vergelijkbare situaties? (aanwezige kennis verzamelen)Tips voor de voorzitter:Stel vooral open vragen en geef iedereen de kans om zijn zegje te doen!Vat tussentijds samen en leg de opbrengst voor iedereen zichtbaar vastBeeldvorming20 2011 -2012 Leeuwendaal 21. OordeelsvormingDe kernvraag van de voorzitter hier is:Aan welke voorwaarden moet een goed besluit volgens jou voldoen?Vervolgens: welke wegen hierbij voor onshet zwaarst? (prioriteiten stellen en duidelijk zichtbaar opschrijven )Inventariseer hiernapas de verschillende oplossingen en ideen bij alle aanwezigen. Schrijf deze plenair duidelijk zichtbaar op.Tips voor de voorzitter:Zorg ervoor is dat ieder zijn inbreng gehoord is (bijv. door rondjes).Geef je eigen mening pas als laatste!21 2011 -2012 Leeuwendaal 22. Wat de voorzitter in deze fase doet:Samen de oplossing kiezen die voldoet aan de belangrijkste criteria.De gekozen oplossing als check toetsen aan de probleemdefinitie.(gaat dit besluit ons vraagstuk oplossen?)Besluit formeel nemen, aanwezigen bedanken en proces afsluiten.Tipsvoor de voorzitter:Check de consensus persoonlijk. (kun je je hier in vinden?)De vervolgacties benoemen en beleggen.Besluitvorming22 2011 -2012 Leeuwendaal 23. FuikmodelDe BOB wordt ook vaak het Fuikmodel genoemd:waarom?(je kent vast wel dat gevoel dat er tegen het eind van een overleg nieuwe informatie op tafel komt en dat je met een diepe zucht je realiseert: nu kunnen we weer van voren af aan beginnen.)Eenmaal in een volgende fase, is het vermoeiend terug te gaanHet gevoel dat je weer helemaal bij start moet beginnenHet gaat in iedere fase om veel informatie verzamelenOm uiteindelijk met enkele conclusies te eindigenDus zorg dat je iedere fase goed afrondt!23 2011 -2012 Leeuwendaal 24. Meer weten? 25. Meer informatieBronnenBales, R.F. and Strodtbeck, F.L. Phases in-group problem solving. Journal of Abnormal and Social Psychology 46 (1951), p. 485-495.J.L.M. RemmerswaalBegeleidenvan groepen. Bohn Stafleuvan Loghum(2006).A. van der Horst e.a. Groot psychologisch modellenboek. 51 modellen voor ontplooiing van jezelf en anderen. Van DuurenManagement (2010) p. 235-237.25 2011 -2012 Leeuwendaal 26. Kantoor RijswijkLaan van Beens 12289 DH RIJSWIJK ZHPostbus 12552280 CG RIJSWIJK ZHT 070 414 27 00F 070 414 26 00Kantoor WoerdenPolanerbaan 153447 GN WoerdenPostbus 1623440 AD WoerdenT 0348 40 48 00F 0348 40 48 20info@leeuwendaal.nlwww.leeuwendaal.nl26 2011 -2012 Leeuwendaal