Bob cyclus met gogme²

download Bob cyclus met gogme²

of 9

Embed Size (px)

Transcript of Bob cyclus met gogme²

 • 20-2-2017

  1

  Crisismanagement met GOGME

  Kennis van het systeem

  Systeemkennis: vier kernvragen

  Context: Wat is er aan de hand? Kennis van risicovolle situaties

  Functie: Wie moet(en) daar wat aan doen? Kennis van interventiecapaciteit

  Vorm: Hoe organiseren zij dat? Kennis van besluitvormingsprocessen en -structuren Kennis van personele, facilitaire en informatievoorzieningen

  Leren: Kan dat nog beter? Kennis van latente systeemfouten

  . Voor het beantwoorden van die vragen is dus kennis nodig!

 • 20-2-2017

  2

  Kennis (Weggeman): K = f [I.EVA]

  3

  Deels onbewust vermogen om een taak uit te voeren, en dat bestaat uit de volgende wel te onderscheiden, maar niet te scheiden elementen: EXPLICIETE KENNIS: GOGME als acroniem voor elementen

  van het (gedeeld) situationeel beeld Informatie (weten)

  IMPLICIETE KENNIS: GOGME als synoniem voor competentie

  c.q. (non) technical skills Ervaringen (kunnen, o.a. genternaliseerde I) Vaardigheden (kunnen: endogeen en exogeen) Attitude (willen en (van jezelf) mogen)

  GOGME: BARGOENS VOOR GEZOND BOERENVERSTAND.

 • 20-2-2017

  3

  Hoe gogme ben jij? Wat wil je weten (I) bij een ontspoorde trein?

  5

  Maximaal 10 vragen.

  Elke vraag op 1 post-it.

  Zeg het maar

  Wat is er aan de hand?

  Kennis van risicovolle situatie(s)

  Kwalificatie daarvan: incident, ramp of crisis

  Voor mijn werk hoef ik dat niet te weten en kunnen;

  Voor mijn werk wil/moet ik dat wel weten en kunnen: Ik weet en kan dat al, en deel die kennis met anderen:

  Ik wil/moet daar meer van weten en kunnen voor mijn werk:

  Versterken van kennis via zelfstudie;

  Versterken van kennis via (virtueel) OTO.

 • 20-2-2017

  4

  Zeg het maar

  Wie moet(en) daar wat aan doen?

  Kennis van het (bestuurlijk) netwerk

  Voor mijn werk hoef ik dat niet te weten en kunnen;

  Voor mijn werk wil/moet ik dat wel weten en kunnen: Ik weet en kan dat al, en deel die kennis met anderen:

  Ik wil/moet daar meer van weten en kunnen voor mijn werk:

  Versterken van kennis via zelfstudie;

  Versterken van kennis via (virtueel) OTO.

 • 20-2-2017

  5

  FUNCTIE: WIE MOET(EN) DAAR WAT AAN DOEN?

  ALGEMENE KETEN (OOV!) FUNCTIONELE KETENS (> 40!)

  CENTRAAL GEZAG/BESTUUR (MINISTER V&J)

  CENTRAAL GEZAG/BEHEER/TOEZICHT

  (VAKMINISTERS)

  DECENTRAAL GEZAG/BESTUUR

  (BM f VZ-Vr)

  CdK

  RIJKSDIENSTEN VITALE

  SECTOREN BEVOLKING OOV-DIENSTEN

  DECENTRAAL GEZAG/BEHEER/TOEZICHT

  (O.A. RIJKSHEREN)

  9

  Zeg het maar

  Hoe geven zij daar vorm en inhoud aan? Kennis van de proces- en organisatiestructuur

  Kennis van organisatiecomponenten Voor mijn werk hoef ik dat niet te weten en kunnen;

  Voor mijn werk wil/moet ik dat wel weten en kunnen: Ik weet en kan dat al, en deel die kennis met anderen:

  Ik wil/moet daar meer van weten en kunnen voor mijn werk:

  Versterken van kennis via zelfstudie;

  Versterken van kennis via (virtueel) OTO.

 • 20-2-2017

  6

 • 20-2-2017

  7

  Vorm: componenten organisatie

  Personele voorzieningen: Instroom, doorstroom en uitstroom:

  Werving & selectie; OTO; Inzetplanning.

  Personeelszorg: Gezondheid; Veiligheid; Welzijn.

  Facilitaire voorzieningen: Huisvesting; Services; Middelen; ICT.

  Informatievoorzieningen: Geoperationaliseerde elementen (GOGME) situationeel beeld; Applicatie voor informatiedeling (technologie/infrastructuur).

  Zeg het maar

  Kan dat nog beter?

  Kennis van (latente) systeemfouten

  Voor mijn werk hoef ik dat niet te weten en kunnen;

  Voor mijn werk wil/moet ik dat wel weten en kunnen: Ik weet en kan dat al, en deel die kennis met anderen:

  Ik wil/moet daar meer van weten en kunnen voor mijn werk:

  Versterken van kennis via zelfstudie;

  Versterken van kennis via (virtueel) OTO.

 • 20-2-2017

  8

  15

  Randvoorwaardelijke processen voor het uitvoerend werk (Wildavsky: agent en response needs)

  Leiding & Cordinatie Het ketengeorinteerd richten, (her)inrichten en (doen)

  verrichten van uitvoerend, ondersteunend en verbeterwerk.

  Ondersteunend werk: Risico-intelligence:

  Het ketengeorinteerd identificeren, analyseren en beoordelen van risicovolle situaties

  Actie-intelligence: Het ketengeorinteerd identificeren, analyseren en beoordelen van

  interventiecapaciteit

  Verbeter-intelligence: Het ketengeorinteerd identificeren, analyseren en beoordelen van

  (latente) systeemfouten

  16

 • 20-2-2017

  9

  17

  Kennis moet je delen, niet bezitten!

  Bij gebruik van dias wel s.v.p. de volgende bron vermelden:

  Crisismanagement met gogme, van Hijum en Johannink (2017).

  @13stappenmodel @huimpie @hemmelhoes

  18