Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

13
8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 1 Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat Raadscommissie 8 mei 2014

description

Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat. Raadscommissie 8 mei 2014. Decreet Grond- en Pandenbeleid & Bindend Sociaal Objectief. 18/03/2009 goedkeuring DGPB  regelgevende invloed op grond- en pandenmarkt: bv. Sociaal Objectief per gemeente - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

Page 1: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 1

Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

Raadscommissie 8 mei 2014

Page 2: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

Decreet Grond- en Pandenbeleid & Bindend Sociaal Objectief

• 18/03/2009 goedkeuring DGPB regelgevende invloed op grond- en pandenmarkt: bv. Sociaal Objectief per gemeente

• Bindend Sociaal Objectief (BSO): legt objectief op van aantal sociale woningen/gemeente voor periode 2009 – 2020

• BSO bestaat uit 3 delen: – Objectief sociale huurwoningen– Objectief sociale koopwoningen– Objectief sociale kavels

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 2

Page 3: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

BSO Vlaanderen en Provincie Vlaams-Brabant tegen 2020 – 2023

• BSO Vlaanderen:

– 43.000 sociale huurwoningen

– 21.000 sociale koopwoningen

• BSO Provincie Vlaams-Brabant:

– 7244 sociale huurwoningen

– 3.495 sociale koopwoningen

– 167 sociale kavels

• Opmerking: (aantal huishoudens provincie Vlaams-Brabant op 01/01/2008 = 435.719 =referentiejaar)

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 3

Page 4: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

Bindend Sociaal Objectief Gemeente Herent tegen 2020 - 2023

– 133 sociale huurwoningen (2023)

– 68 sociale koopwoningen (2020)

– 3 sociale kavels (2020)

• Inhaalbeweging: geen aangezien bij nulmeting meer dan 3% sociale huurwoningen

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 4

Page 5: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 5

Nulmeting 31/12/2007

• Gemeente Herent: – Oppervlakte: 32,73 km²– 20.887 inwoners (01/01/2014)– 7567 huishoudens – 350 sociale woongelegenheden– 4,63% sociaal woonaanbod

• Sociale Huisvestingsmaatschappijen te Herent: – Sociaal Wonen arro Leuven (vnl. koopwoningen)

– Volkswoningbouw cvba (vnl. huurwoningen)

• Sociaal Verhuurkantoor:– SVK SPIT vzw

Page 6: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaams-Brabant

• Op 31/12/2012: 16.000 sociale woningen verhuurd 3,5 soc. Huurwoningen/100 inwoners (3,5%)

• Vlaams-Brabant = provincie met laagste aantal sociale woningen in verhouding tot aantal inwoners

• Ter vergelijking: Vlaanderen (5,5%), Arro Leuven (3,7%), Herent (4,18%)

• Evolutie sociaal woonaanbod 2003 – 2012:– Vlaanderen: toename 11,5%– Vlaams-Brabant: toename 6,2% (= 933

wooneenheden)– Oost-Vlaanderen: toename 18,1%– West-Vlaanderen: toename 13,8%

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 6

Page 7: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

Kandidaat huurders sociale woningen Vlaanderen & Provincie Vlaams-Brabant

• Vlaanderen: 90.488 personen op wachtlijsten begin 2012 (1,4% bevolking)

• Vlaams-Brabant: 9667 personen op wachtlijsten begin 2012 (0,9% van bevolking)

• Gemeente Herent (Volkswoningbouw): 418 personen op wachtlijsten begin 2014 (2% van bevolking)

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 7

Page 8: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

Kandidaat huurders sociale woningen Volkswoningbouw Herent (begin 2014)

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 8

Aantal slaapkamers

Totaal aantal ingeschreven kandidaten werkgebied

Aantal ingeschreven kandidaten afkomstig uit Herent

% kandidaten t.o.v. totale wachtlijst afkomstig uit Herent

1 102 51 7%2 378 234 33%3 177 103 14%4 59 30 4%Totaal 716 418 58%

Bron: Volkswoningbouw

Kandidaten ingeschreven op de wachtlijst van Volkswoningbouw te Herent (naar aantal slaapkamers)

Opmerking: Wachttijden (2014) zijn 4 à 5 jaar

Page 9: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

Kandidaat kopers sociale woningen SWaL Herent (2012)

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 9

31/12/2012

Aantal kandidaat kopers voor woning te Herent 37

Aantal kandidaat kopers afkomstig uit Herent voor een woning te Herent 15

Aantal kandidaat kopers uit Vlaanderen (excl. Gemeente, Wallonië & Brussel) 22Aantal kandidaat kopers uit Brussel 0

Aantal kandidaat kopers uit Wallonië 0

Totaal aantal kandidaat kopers voor een woning uit het werkingsgebied SWaL 878

Totaal aantal kandidaat kopers uit Herent voor een woning uit het werkingsgebied SWaL 526

Aantal kandidaat kopers uit het inschrijvingsregister voor een koopwoning van SWaL te Herent

Bron: Jaarverslag SWaL 2012

Page 10: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

Wachttijden en nieuwe inschrijvingen sociale woningen

• Wachttijden (gemiddeld) Vlaams-Brabant: 1150 dagen

• De toename van de wachttijden is merkbaar in alle provincies, maar het meest uitgesproken in Vlaams-Brabant

• Nieuwe inschrijvingen in Vlaams-Brabant in 2011: 3.651

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 10

Page 11: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

Evolutie aantal sociale woningen Herent tussen 2002 en 2012

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 11

Page 12: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 12

Opgeleverd 2013Oudstrijdersstraat (Volkswoningbouw) 10 10

Aangemeld, in onderhandeling Floreal (Volkswoningbouw) 17 17Onteigeningsaanvraag ingediend, verwerving in 2014 voorzien

Rijkswachtkazerne Veltem-Beisem (Volkswoningbouw) 10 10

Verkavelingsvergunning goedgekeurd, tracé van de weg en technisch dossier goedgekeurd, meer archeologisch onderzoek nodig

Molenveld I (Volkswoningbouw) 37 37

Bezwaarschrift ingediend bij Provincie Molenveld II 80 80Vergund, onduidelijkheid wegens vernietiging sociale last Stationsstraat Veltem (Privaat) 4 4Stedenbouwkundige studie uitbreiding

s Herenwegveld - Heerstraat (Volkswoningbouw) 51 51

Gaat niet door wegens vernietiging sociale last DGPB Verkaveling Kelecom (Privaat) 3Te onderzoeken Bachterveld/site VitalacIn beheer SVK Spit vzw 5 5

DECRETAAL opgelegd BSO 133 NVT 68 3 204Realisatie BSO op 31/12/2020 (koopwoningen en kavels) 0 0 0Realisatie BSO op 21/12/2023 (huurwoningen) 214 214Verschil 81 -68 -3 10

BSO HERENT: voortgang t.o.v. Nulmeting 31/12/2007

PROJECT TotaalSOCIALE

HUURWONINGEN

Inhaalbeweging SOCIALE

HUURWONINGENSOCIALE

KOOPWONINGENSOCIALE KAVELS

Page 13: Bindend Sociaal Objectief Herent & rol project ‘s Herenwegveld/Zavelputstraat

Wij hebben uw mail in verband met de mogelijke plannen voor een bijkomend sociaal woonproject in het woongebied tussen de Zavelputstraat en ’s Herenwegveld goed ontvangen.

Wij wijzen er in de eerste plaats op dat het initiatief voor dit project niet bij het gemeentebestuur ligt, maar bij de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw, die wij als politieke partij overigens ondersteunen.

De gemeente heeft door de Vlaamse regering de plicht opgelegd gekregen om tegen 2020 204 bijkomende sociale woongelegenheden (68 koopwoningen, 133 huurwoningen en 3 kavels) binnen de gemeentegrenzen te realiseren. Het gaat hier om het zogenaamde “Bindend Sociaal Objectief”. Onze partij wil zich aan die verplichting houden en het aanbod van sociale woningen verhogen.

Dit betekent dat wij het gebied wensen voor te behouden voor sociale woningbouw en niet voor privé ontwikkeling, maar dat vooreerst andere mogelijkheden binnen de gemeente moeten onderzocht worden.

Het gemeentebestuur zal alle rechtstreeks betrokken bewoners in alle openheid en dialoog over het verdere verloop van de plannen informeren.

8 mei 2014 Bindend Sociaal Objectief & rol project 's Herenwegveld 13