Bibliotheek in ProcessMaker - cs.uu.nl .Bibliotheek in ProcessMaker Gevraagd wordt voor een...

download Bibliotheek in ProcessMaker - cs.uu.nl .Bibliotheek in ProcessMaker Gevraagd wordt voor een bibliotheek

of 17

 • date post

  10-Nov-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bibliotheek in ProcessMaker - cs.uu.nl .Bibliotheek in ProcessMaker Gevraagd wordt voor een...

 • Bibliotheek in ProcessMaker Gevraagd wordt voor een bibliotheek een informatiesysteem te ontwerpen. De bibliotheek heeft

  een aantal bibliothecarissen die de verzameling beheren, en leden die deze boeken kunnen lenen.

  Leden mogen maximaal 2 boeken thuis hebben. Daarnaast wil de bibliothecaris nieuwe boeken

  kunnen bestellen bij de verschillende leveranciers. Gevraagd wordt hier een informatiesysteem voor

  te ontwerpen.

  Er zijn dus twee processen van belang: boeken aanschaffen en boeken lenen.

  Specificatie

  Datamodel

  BookMember

  User

  Supplier Offer

  Locationba

  d

  c

  Voor de bibliotheek gebruiken we een versimpeld datamodel. Boeken staan op een locatie in de kast

  (relatie b) of zijn uitgeleend aan een lid (relatie a). Als relatie a niet gezet is, is het boek aanwezig in

  de bibliotheek. Voor een boek worden offertes uitgebracht (relatie c) door een supplier (relatie d).

  Proces 1: boek aanschaffen

  In dit model gaan we ervan uit dat er 5 leveranciers zijn.

  Analyse: Het model is sound omdat a) alle plaatsen afgedekt zijn met de plaatsinvarianten

  i+p+q+r+s+f = 1 en t+leveranciers = 5, en b) f+5leveranciers is een home marking. Daarnaast

  kan transitie bestel boek alleen vuren als er 5 tokens in leveranciers liggen, wat door het

  model afgedwongen wordt, doordat vraag leverancier en geef levertijd altijd even vaak

  moeten vuren. Het model is dus correct.

 • Transitie Rol Omschrijving

  Selecteer boek librarian De bibliothecaris geeft de details van het boek dat besteld moet

  worden.

  Vraag

  leverancier

  librarian De bibliothecaris vraagt aan een leverancier om de beschikbaarheid

  en levertijd op te geven.

  Levertijd

  leverancier

  supplier De leverancier geeft de beschikbaarheid en levertijd van het

  gevraagde boek door

  Bestel boek librarian Uit de opgaven van de leveranciers kiest de bibliothecaris de beste

  optie, en bestelt daar het boek

  Lever boek supplier De uitverkoren supplier levert het boek af bij de bibliotheek

  Plaats boek librarian De bibliothecaris plaatst het boek in het rek in de bibliotheek, zodat

  leden het boek kunnen lenen.

  Proces 2: leen een boek

  Aanname: leden brengen boeken altijd terug.

  Analyse: het model is een Jackson omdat iedere transitie maar n ingaande en n uitgaande pijl

  heeft. Met behulp van de Jackson reductieregels is het net te reduceren tot een enkele gemarkeerde

  plaats. Ofwel, het model is sound.

  Transitie Rol Omschrijving

  Kies boek Member Een lid van de bibliotheek pakt een boek uit de kast om het te

  lenen.

  Controleer

  uitgeleende

  boeken

  Librarian De bibliothecaris controleert of het betreffende lid niet al twee

  boeken geleend heeft. Is dit het geval, mag het lid het boek niet

  meenemen.

  Leen boek Member Het lid neemt het boek mee naar huis

  Breng boek terug Member Het lid brengt het boek terug

  Zet boek terug Librarian De bibliothecaris zet het boek terug in de kast.

 • Implementatie

  Gebruikers en rollen

  Eerst maken we de gebruikers aan.

  1. Log in op ProcessMaker 2. Ga naar Admin -> users 3. Klik op New en maak de volgende gebruikers aan:

  User name First name Last name Password

  asup Ab Supplier absup

  bsup Bert Supplier besup

  balie Bert Alie balie

  lid1 Een Lid eenlid

  lid2 Tweede Lid tweelid

  We definiren vervolgens de volgende drie rollen: Member, Librarian en Supplier.

  1. Selecteer Groups 2. Klik op New en maak ieder van de drie rollen aan. 3. Selecteer de rol en klik op Users. Voeg de volgende gebruikers aan de rollen toe:

  Rol Leden

  Member lid1, lid2

  Librarian balie

  Supplier asup, bsup

  Datamodel

  Het datamodel implementeren we ook in ProcessMaker. Hiervoor blijven we in Admin.

  1. Klik op Settings, en ga naar PM tables 2. Klik op New en kies New PM table 3. Maak de volgende tabellen op deze manier:

  Tabel Veldnaam Label Type Size Primary Key Auto incr.

  BOOK ID Id VARCHAR 255 Ja

  NAME Name VARCHAR 255

  ISBN ISBN VARCHAR 255

  AUTHORS Authors VARCHAR 255

  LOCATION Location BIGINT

  MEMBER Member VARCHAR 255

  OFFER SUPPLIER Supplier VARCHAR 255 Ja

  BOOK Book VARCHAR 255 Ja

  DELIVERY Delivery date DATETIME

  PRICE Price FLOAT

  LOCATION ID Id BIGINT Ja Ja

  NAME Name VARCHAR 255

 • Location kunnen we van te voren al vullen met waarden, zeg Kast 1 en Kast 2. Dit doen we door

  op de tabel Location te klikken en op Data te klikken.

  Nu hebben we de tabellen en gebruikers aangemaakt, en kunnen we de processen gaan definiren.

 • Proces 1: Bestel boek

  Omzetting van Petrinet: in plaats van de constructie met de plaats Leverancier gebruiken we het

  multi-instance task workflowpatroon, door de taak Geef levertijd het type Parallel mee te geven.

  Daarmee wordt de taak uitgevoerd door alle Suppliers, en Bestel boek kan pas vuren nadat alle

  taken zijn afgerond. Daarmee heeft het BPMN-model hetzelfde gedrag als bovenstaand Petrinet,

  voor een willekeurig aantal leveranciers.

  Om een formulier te maken, klik in het zijmenu op Dynaforms

  Formulier: Selecteer boek

  Dit formulier vult de bibliothecaris in bij het bestellen van een nieuw boek.

  Elementen:

  Element Variabele Type Label Display mode

  Textbox book String Boek Parent

  Textbox authors String Auteurs Parent

  Textbox ISBN String ISBN Parent

 • Formulier Geef Levertijd:

  Dit formulier vult een leverancier in om de levertijd en prijs door te geven.

  Elementen

  Element Variabele Type Label Display mode

  Textbox book String Boek View

  Textbox authors String Auteurs View

  Textbox ISBN String ISBN View

  Datetime deliveryTime Datetime Levertijd Parent

  Textbox price Float Prijs Parent

  Om bestaande variabelen te gbruiken, kiezen we niet Create variable, maar Select variable (zie

  hieronder).

  Om een float-variabele toe te voegen, klik op settings tijdens het koppelen:

 • Formulier Bestel boek

  Dit formulier gebruikt de bibliothecaris om de leverancier te selecteren waarbij hij of zij het boek wil

  bestellen.

  Elementen:

  Element Variabele Type Label Display mode

  Textbox book String Boek View

  Textbox authors String Auteurs View

  Textbox ISBN String ISBN View

  Dropdown preferred_supplier String Leverancier Parent

  Daarnaast zetten we nog de SQL query voor de Dropdown om de juiste opties te tonen. We willen

  dat de leveranciers getoond worden, samen met de waarden die ze geselecteerd hebben. Dat doen

  we met de volgende query:

  SELECT SUPPLIER AS k, CONCAT(USR_FIRSTNAME, ' ', USR_LASTNAME, ': ', DELIVERY, ' (prijs:',ROUND(PRICE,2),')') AS v FROM PMT_OFFER INNER JOIN USERS ON USR_UID=SUPPLIER WHERE BOOK="@#APPLICATION"

  De query retourneert twee velden: een key en een label. In dit geval is de key de supplier, en de

  value is de naam van de supplier, samen met de levertijd en prijs die de leverancier voor dat boek

  heeft ingevuld. Het boek identificeren we aan de hand van de variabele @@APPLICATION (in SQL

  moet je daar @# voor schrijven volgens de ProcessMaker handleiding). Omdat we niet het ID van de

  supplier willen hebben, maar de volle naam, halen we deze op uit de tabel USERS. Daarmee krijg je

  dus een INNER JOIN op die tabel. (Je kunt deze query altijd uitproberen met bijvoorbeeld

  PHPMyAdmin).

 • Formulier Lever boek

  Dit formulier gebruikt de leverancier om aan te geven dat het boek is geleverd.

  Elementen

  Element Variabele Type Label Display mode

  Textbox book String Boek View

  Textbox authors String Auteurs View

  Textbox ISBN String ISBN View

  Datetime delivered Datetime Datum Parent

 • Formulier Plaats boek

  Dit formulier gebruikt de bibliothecaris om het boek in het systeem en in de kast te plaatsen.

  Elementen

  Element Variabele Type Label Display mode

  Textbox book String Boek View

  Textbox authors String Auteurs View

  Textbox ISBN String ISBN View

  Datetime delivered Datetime Datum View

  Dropdown location Bigint Locatie Parent

  Daarnaast moeten we nog de opties voor de locaties in de Dropdown aangeven. Dit doen we weer

  met een SQL query:

  SELECT id, name FROM PMT_LOCATION;

  Koppel vervolgens de formulieren aan de betreffende taken.

  Role-Assignment

  Koppel de taken aan de gebruikersrollen zoals in de specificatie bij de transities vermeld (selecteer

  self-service):

 • Voor de taak Geef levertijd, selecteer je Parallel Assignment, met de rol Supplier.

  Eerste testrun

  Nu is in principe het model rond, en kun je gaan testen of het werkt. Zoals je merkt, krijgen de twee

  leveranciers de taak geef levertijd toebedeeld, maar ziet de tweede leverancier de waarden van de

  eerste leverancier. Ook is de Drop-down voor de leverancier nog leeg, omdat het systeem er geen

  data in zet! Dat gaan we doen met triggers!

  Triggers

  Trigger 1: Sla leveranciersgegevens op.

  We willen de waarden die de leverancier heeft ingevuld opslaan in de tabel PMT_OFFER. Dat geeft

  drie stappen:

  1. Haal de waarden op die de leverancier heeft ingevuld 2. Stop deze in de database 3. Reset de formulierwaarden voor de volgende run.

  Dat levert de volgende PHP-code op:

  // get the values $curre