Bibliotheek en FabLab - Presentatie Innovatieweek Koninklijke Bibliotheek

download Bibliotheek en FabLab - Presentatie Innovatieweek Koninklijke Bibliotheek

of 21

 • date post

  16-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  1.058
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Bibliotheek en FabLab - Presentatie Innovatieweek Koninklijke Bibliotheek

 • Bibliotheek en FabLabHoe maken we mooi huwelijk duurzaam?

 • Jeroen de Boer Projectmanager Innovatie Bibliotheekservice Frysln (BSF) Voorzitter Stichting FabLab Benelux

  www.debsf.nl www.frysklab.nl www.fablab.nl

  twitter: @jtdeboer

  http://www.debsf.nlhttp://www.frysklab.nlhttp://www.fablab.nl

 • http://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity

  Lawrence Lessig (2007):

  In my view, the most significant thing to recognize about what this Internet is doing is its opportunity to revive read-write culture. [...]

  The importance is that technique has been democratized. These tools of creativity have become tools of speech. It is a literacy for this generation.

  This is how our kids speak. It is how our kids think. It is what your kids are as they increasingly understand digital technologies and their relationship to themselves.

  http://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity

 • Cory Doctorow (2013):

  Damn right libraries shouldnt be book-lined Internet cafes. They should be book-lined, computer-filled information-dojos where communities come together to teach each other black-belt information literacy, where initiates work alongside noviates to show them how to master the tools of the networked age from the bare metal up.

  Photo Credit: https://www.flickr.com/photos/doctorow/3906188231/

  http://www.raincoast.com/blog/details/guest-post-cory-doctorow-for-freedom-to-read-week

  https://www.flickr.com/photos/doctorow/3906188231/http://www.raincoast.com/blog/details/guest-post-cory-doctorow-for-freedom-to-read-week

 • MakerTour2015

 • Its enabling libraries to transform their relationship with communities and to empower community members of all ages to be creators of information, not just consumers.

  Barbra Stripling, president American Library Association

 • https://drive.google.com/open?id=0B8OOrkVrzWxLflowdlJQQTBEU3I0MS14S3dlLThUTzVxelo3ZFNKVThScXE5NElnaDRIV1Ehttps://drive.google.com/open?id=0B8OOrkVrzWxLflowdlJQQTBEU3I0MS14S3dlLThUTzVxelo3ZFNKVThScXE5NElnaDRIV1Ehttps://drive.google.com/open?id=0B8OOrkVrzWxLflowdlJQQTBEU3I0MS14S3dlLThUTzVxelo3ZFNKVThScXE5NElnaDRIV1Ehttps://drive.google.com/open?id=0B8OOrkVrzWxLflowdlJQQTBEU3I0MS14S3dlLThUTzVxelo3ZFNKVThScXE5NElnaDRIV1E

 • 20 - InformatieProfessional | 06 / 2013

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  BIBLIOTHEEK ALS WERKPLAATS

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Hackerspaces * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Halverwege de jaren negentig ontstonden in Duitsland hackerspaces, plaatsen waar compu-terprogrammeurs kennis en infrastructuur met elkaar konden delen. De Duitse hackersconfe-rentie Chaos Communication Camp bracht het fenomeen in 2007 onder de aandacht in de Verenigde Staten. Dat leidde tot een groei aan Amerikaanse hackerspaces. In tegenstelling tot de Duitse hackerspaces hielden computerpro-grammeurs zich niet alleen bezig met program-meren en hacken, maar werkten ze ook aan fysieke projecten. Een voorbeeld is de toonaan-gevende 3D-printer van Makerbot Industries, die in de New Yorkse hackerspace NYC Resistor werd ontwikkeld.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Makerspaces * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Rond 2005 kwamen makerspaces in zwang door het magazine MAKE en de registratie van het do-mein makerspace.com. Ze boden een passende uitweg voor initiatieven die zich liever niet wilden associren met hackers, een term met een ne-gatieve connotatie. Een makerspace is een soort ruimte waar objecten worden vervaardigd op ba-sis van digitale ontwerpen. Dat gebeurt met 3D-printers en andersoortige (ambachtelijke) machi-nes. Vaak hebben makerspaces een educatieve focus, gericht op kinderen en jongeren. Iedereen kan een maker- of hackerspace beginnen; er zijn geen eisen aan verbonden.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  FabLabs * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  In tegenstelling tot maker- en hackerspaces moeten FabLabs voldoen aan allerlei voorwaar-den. Die voorwaarden zijn vastgelegd in het zogenaamde Fab Charter. Zo moeten FabLabs, een concept van MIT-professor Neil Gershenfeld, beschikken over eenzelfde (uitbreidbare) basis-set van gereedschappen en instrumenten. Verder dient er een minimale, drempelloze openstel-ling voor genteresseerden te zijn, wordt er een programma-aanbod ontwikkeld en vormen ze een wereldwijd netwerk. Binnen FabLabs wordt ondernemerschap en zelfwerkzaamheid gesti-muleerd, waarmee zij informele leeromgevingen zijn om 21ste-eeuwse vaardigheden (delen, samenwerken, probleemoplossend vermogen en ondernemerschap) te ontwikkelen. Ze wor-den vaak lokaal opgezet en gexploiteerd door non-profitinstellingen. Nederland telt momenteel 27 erkende FabLabs en 5 FabLabinitiatieven. Elk initiatief wordt beoordeeld en al dan niet gecerti-ficeerd door de Stichting FabLab Benelux.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Makerspaces veroveren Nederland

  Jeroen de Boer

  Makerspaces letterlijk: plekken waar je iets kunt maken, produceren doen na de Verenigde Staten nu ook hun intrede in Nederland. Verschillende bibliotheken gaan samenwerken met makerspaces of beginnen er zelf een. Jeroen de Boer bespreekt dit nieuwe fenomeen.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Wie is...* * * * * * * * * * * * *

  * * * * * * * * * * * * * Jeroen de Boer is domeinspecialist nieuwe media bij Bibliotheekservice Frysln en project-leider van FryskLab.

  20_deBoer.indd 20 19-08-2013 09:50

  25Bibliotheekblad 5 2014www.bibliotheekblad.nl24 Bibliotheekblad 5 2014 www.bibliotheekblad.nl

  FABLAB>>

  Concept FabLab VERDIENT HET VERKEND TE WORDENBinnenkort lanceert Frysklab Fab the Library,

  een leergang rondom FabLabs voor

  bibliotheekmedewerkers. Een uitgelezen moment

  om de stand van zaken rondom FabLabs in

  Nederlandse bibliotheken in kaart te brengen.

  Waar komen Fablabs vandaan en wat beogen ze?

  Hebben ze meerwaarde voor en dus ook een

  toekomst in het Nederlandse bibliotheekwerk?

  In januari 2013 besteedde ik in de ICT-rubriek op Bibliotheekblad.nl aandacht aan het fenomeen FabLabs. In het artikel Staan Nederland-se bibliotheken open voor FabLabs? (1) stelde ik vast dat de combina-tie FabLabs/bibliotheken in Nederland weliswaar nog in de kinder-schoenen stond, maar dat het concept minstens verkend zou moeten worden, zeker door grotere bibliotheekorganisaties. Uit de reacties op het artikel bleek dat niet iedereen er zo over dacht. Zo waarschuwde Rob Bruijnzeels bibliotheken in een weerwoord getiteld Absolutely Fabulous (2) FabLabs niet binnen te halen als de zoveelste hippe attractie, maar er alleen mee aan de slag te gaan als bibliotheek-collecties daarmee gecontextualiseerd en verrijkt worden. FABLAB OF MAKERSPLAATS De geschiedenis van FabLabs en Makersplaatsen wordt uitgebreid belicht in de publicatie Makersplaatsen (3) van de Brabantse

  software. Strikt genomen is het geen FabLab, maar dit initiatief in Tilburg heeft er veel kenmerken van. De bibliotheek omschreef het bij de start als volgt: In het Digilab stellen we compu-ters, netbooks en tablets ter beschikking, voorzien van de nieuwste software. Je kunt er filmopnames maken, (leren) beeldbewerken, er zijn inloopspreekuren voor het gebruik van e-readers en tablets, en voor peuters en kleuters hebben we de Boek-o-Matic (op een tablet zelf verhalen maken). Ook kan men er de magie van onze 3D-printer ervaren. Voor het project wordt onder andere samengewerkt met Fablab 013 en, sinds februari 2014, met de stichting Linux Flavourz Education, die inloopspreekuren organiseert rondom Linux en Open Source software.BiblioLab (7) is een samenwerkingsverband tussen FabLab Dronten en Bibliotheek Flevomeer, dat als mini-FabLab werd geopend in de Bibliotheek Lelystad, in maart 2013. BiblioLab is een kleine digitale werkplaats waar bezoekers zelf producten mogen ontwerpen en maken met behulp van 3D-printers. Het lab is twee dagen per week geopend. Ook organiseert men regelmatig workshops en presenta-ties, zowel in de eigen bibliotheek als daarbuiten.

  CUBISS MAKERSPLAATSENOok het project Makersplaatsen van Cubiss kun je niet omschrijven als een FabLab als zodanig. Dit project ging in 2013 van start ging en is feitelijk een verkenningstraject met als doel concepten die invulling geven aan het concept makersplaats binnen de bibliotheek te inventariseren en er vervolgens mee te experimenteren. Dat deze omschrijving ruimte laat voor een brede interpretatie is geen toeval. Jeroen van Beijnen, een van de projectleiders, legt hij uit dat bewust wordt ingestoken op maken in de breedste zin des woords. Het kan betrekking hebben op dingen die je met een 3D-printer kunt produ-ceren, maar ook op breien of op reparaties, al dan niet in samen-werking met clubs of met de zogenoemde Repair Cafs (8) (gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om het samen repareren van spullen) die in steeds meer plaatsen worden georganiseerd.Van Beijnen vertelt dat de eerste fase, de inventarisatie, inmidd