bewijzenmap test 100

of 27 /27

Embed Size (px)

description

bewijzenmap test 100

Transcript of bewijzenmap test 100

Page 1: bewijzenmap test 100
Page 2: bewijzenmap test 100

‘‘

‘‘

Waarschuw de opdrachtgever voor mogelijke gevaren.

1

Page 3: bewijzenmap test 100

De competentie

Porjecten

Beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever1De Mediavormgever is in staat om op adequate wijze de opdrachtgever te adviseren over de media-uiting.

Het adviseren van de opdrachtgever kan bij elk product van groot belang zijn. Wanneer er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een aanpak, oploss-ing of handelwijze terwijl er volgens de deskundige een betere aanpak, oplossing of handelwijze bestaat is het de deskundige de taak dit te adviseren aan de opdrachtgever.

Tijdens het adviseren van de opdracht-gever is het van belang dat je op de hoogte bent van de opdracht en bij alles

wat je voorstelt als iets dat beter is dat je rekening houdt met wat de opdracht-gever origineel wou zodat je hier zo min mogelijk vanaf wijkt.

ORTSBetreft het adviseren van opdracht-gevers heb ik hier bij het ORTS weinig mee te maken gehad. Wel heb ik binnen de vereneging kansen gehad om deze “opdrachtgevers” te adviseren betreft verschillende zaken. Vaak echter direct mondeling tussen het werken door.

Studio IbizzBij Studio Ibizz heb ik meer gelegenheid gekregen om de opdrachtgever te ad-viseren. Vooral natuurlijk via de interne opdrachtgever, de baas Raymond, maar ook een enkele keer direct aan tafel met de klant.

BikinizzDit was een opdracht voor het orts, bij deze opdracht heb ik interne opdrachtgever geadvi-seerd betreft huisstijl en vorm-geving.

BikinizzDit was een opdracht voor het orts, bij deze opdracht heb ik interne opdrachtgever geadvi-seerd betreft huisstijl en vorm-geving.

Page 4: bewijzenmap test 100

Bikinizz logo en bBikinizz is een opdracht die ik bij het ORTS ontving van een aantal vrijwilligers die buiten het ORTS ook nog vrijwilliger waren bij de door hun opgerichtte Stichting NEP. Deze stichting organiseert feesten en voor één feest kreeg ik de opdracht hier het “gezicht” voor te maken.

Deze opdracht verliep origineel gezien redelijk soepel. Ik volgde de stappen juist maakten de schetsen en legde dit voor aan de klant. De klant was tevre-den over het logo en zag de huisstijl die in dezelfde stijl daarbij aan moest sluiten ook zitten.

Ook ik was het er in eeste instantie niet ontevreden over gezien de apparte eisen van de klant en vond dit een mooi logo.

Maar hoewel ik niet ontevreden was ben ik toch nog een aantal ideetjes uit gaan schetsen die in mijn ogen meer als een dansfeest en beachparty logo konden doorgaan. Hieruit rolden nog een aantal ideen die ik ook deels voor de lol uit wilden werken in mijn vrije tijd.

Uiteindelijk was dit logo en deze huis-stijl beter geschikt voor een beachparty.

Page 5: bewijzenmap test 100

1

Een aantal argumenten die ik noemde toen ik dit adviseerde te gebruiken waren:

Dit zijn een paar toepassingen die ik voorlegde als voorbeeld op hoe dit logo op verschillende manieren te gebruiken is.

- Duotone is meer gebruikelijk en het gebruikt makkelijker. - Dit is meer gericht op een beachparty als het andere. - Met dit logo spreek je meer de jongere doelgroep aan. (het grootste deel van de doelgroep) - Dit logo en deze huisstijl zijn op verschillende manieren toepasbaar.

Page 6: bewijzenmap test 100

BikinizzBikinizz is een opdracht die ik bij het ORTS ontving van een aantal vrijwilligers die buiten het ORTS ook nog vrijwilliger waren bij de door hun opgerichtte Stichting NEP. Deze stichting organiseert feesten en voor één feest kreeg ik de opdracht hier het “gezicht” voor te maken.

Deze opdracht verliep origineel gezien redelijk soepel. Ik volgde de stappen juist maakten de schetsen en legde dit voor aan de klant. De klant was tevre-den over het logo en zag de huisstijl die in dezelfde stijl daarbij aan moest sluiten ook zitten.

Ook ik was het er in eeste instantie niet ontevreden over gezien de apparte eisen van de klant en vond dit een mooi logo.

Maar hoewel ik niet ontevreden was ben ik toch nog een aantal ideetjes uit gaan schetsen die in mijn ogen meer als een dansfeest en beachparty logo konden doorgaan. Hieruit rolden nog een aantal ideen die ik ook deels voor de lol uit wilden werken in mijn vrije tijd.

Uiteindelijk was dit logo en deze huis-stijl beter geschikt voor een beachparty.

Page 7: bewijzenmap test 100

1

Een aantal argumenten die ik noemde toen ik dit adviseerde te gebruiken waren: - Duotone is meer gebruikelijk en het gebruikt makkelijker.

- Dit is meer gericht op een beachparty als het andere. - Met dit logo spreek je meer de jongere doelgroep aan. (het grootste deel van de doelgroep) - Dit logo en deze huisstijl zijn op verschillende manieren toepasbaar.

Page 8: bewijzenmap test 100

2

‘‘

‘‘

Zorg voor een plan

Page 9: bewijzenmap test 100

Maakt plan van aanpak2De Mediavormgever is in staat om op adequate wijze een plan van aanpak temaken voor een media-uiting.

De competentie

Porjecten

Het adviseren van de opdrachtgever kan bij elk product van groot belang zijn. Wanneer er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een aanpak, oploss-ing of handelwijze terwijl er volgens de deskundige een betere aanpak, oplossing of handelwijze bestaat is het de deskundige de taak dit te adviseren aan de opdrachtgever.

Tijdens het adviseren van de opdracht-gever is het van belang dat je op de hoogte bent van de opdracht en bij alles

wat je voorstelt als iets dat beter is dat je rekening houdt met wat de opdracht-gever origineel wou zodat je hier zo min mogelijk vanaf wijkt.

ORTSBetreft het adviseren van opdracht-gevers heb ik hier bij het ORTS weinig mee te maken gehad. Wel heb ik binnen de vereneging kansen gehad om deze “opdrachtgevers” te adviseren betreft verschillende zaken. Vaak echter direct mondeling tussen het werken door.

Studio IbizzBij Studio Ibizz heb ik meer gelegenheid gekregen om de opdrachtgever te ad-viseren. Vooral natuurlijk via de interne opdrachtgever, de baas Raymond, maar ook een enkele keer direct aan tafel met de klant.

BikinizzDit was een opdracht voor het orts, bij deze opdracht heb ik interne opdrachtgever geadvi-seerd betreft huisstijl en vorm-geving.

BikinizzDit was een opdracht voor het orts, bij deze opdracht heb ik interne opdrachtgever geadvi-seerd betreft huisstijl en vorm-geving.

Page 10: bewijzenmap test 100

‘‘

‘‘

Een goed concept komt niet uit de lucht vallen.

Page 11: bewijzenmap test 100
Page 12: bewijzenmap test 100

3

‘‘

‘‘

Weest onvoorspelbaar

Page 13: bewijzenmap test 100

4

‘‘

‘‘

Laat je in een concept niet hinderen door technische tekortkomingen.

Page 14: bewijzenmap test 100

De competentie

De competentie

Wanneer je de conceptfase begint komt het idee pas echt tot leven. Je bedenkt ideeën, filterd deze en bedenkt weer varianten op de gefilterde ideeën net zo lang tot het concpet helemaal klopt.

ORTSBij het ORTS kreeg ik hier erg goed de

Wanneer je de conceptfase begint komt het idee pas echt tot leven. Je bedenkt ideeën, filterd deze en bedenkt weer varianten op de gefilterde ideeën net zo lang tot het concpet helemaal klopt.

ORTSBij het ORTS kreeg ik hier erg goed de

ruimte voor gezien de opdrachten die ik kreeg geheel vanaf punt nul ontwikkeld moesten worden. Ik heb op het ORTS dan ook ruim de tijd gehad om deze op-drachten uitgebreid volgens de compe-tenties te realiseren. Het kwam dan wel voor dat ik een duidelijke fout maakte tijdens de concpetfase, maar niets dat ik niet kon goed kon corrigeren.

ruimte voor gezien de opdrachten die ik kreeg geheel vanaf punt nul ontwikkeld moesten worden. Ik heb op het ORTS dan ook ruim de tijd gehad om deze op-drachten uitgebreid volgens de compe-tenties te realiseren. Het kwam dan wel voor dat ik een duidelijke fout maakte tijdens de concpetfase, maar niets dat ik niet kon goed kon corrigeren.

Studio Ibizz

Studio Ibizz

Maakt concept3De Mediavormgever is in staat om op adequate wijze een concept te maken voor een media-uiting.

Maakt ontwerp4De Mediavormgever is in staat om op adequate wijze een ontwerp voor eenmedia-uiting te maken.

Page 15: bewijzenmap test 100

PorjectenORTS logo- en web designDit was een opdracht voor het orts, bij deze opdracht heb ik interne opdrachtgever geadviseerd betreft huisstijl en vormgeving.

ORTS logo- en web designDit was een opdracht voor het orts, bij deze opdracht heb ik interne opdrachtgever geadviseerd betreft huisstijl en vormgeving.

ORTS logo- en web designDit was een opdracht voor het orts, bij deze opdracht heb ik interne opdrachtgever geadviseerd betreft huisstijl en vormgeving.

3 4

Page 16: bewijzenmap test 100

ORTS logo- en web designHet ORTS was toe aan een nieuw imago, een nieuw gezicht en dus een nieuwe vormgeving van hun huisstijl en website.

Logo conceptualisatieNa de debriefing ontvangen te hebben ben ik eerst voor ik aan enige ontwikkel-ing begon verschillende filmopnamen en radioprogramma’s op gaan zoeken

om te bevestigen dat het beeld dat ik van het orts op had gedaan klopt met wat het orts echt inhoudt en wat de doelgroep van het orts vindt. Ook algemene informatie die ik van de web-site en andere medium kon halen heb ik goed tot mij genomen.

Gezien ik al voor langere tijd bij het orts werkte voor ik deze opdracht kreeg

en ik in de loop de tijd al een duidelijk beeld heb kunnen ontwikkelen van de doelgroep was een uitgebreid onder-zoek niet meer nodig.

Na een duidelijke bevestiging ben ik begonnen aan de conceptualisatie.

Ik begin altijd op papier wild te schetsen met ideeën die in mij opkomen.

‘‘

‘‘

First things first

Een klein voorbeeld van de logo schetsen

3

Page 17: bewijzenmap test 100

4

Na een aantal schetsen gemaakt te heb-ben, ben ik een selectie gaan maken van de betere schetsen om deze in illustra-tor te verwezenlijken.

De ideeën waarvan ik, en de vrijwilligers die af en aan binnen kwamen lopen, de meeste potentie gaf, waren de ideeën met de drie maantjes die de “O“ van ORTS vormden.

43

3

Page 18: bewijzenmap test 100

Bij een tweede divergatie van de con-cepten die ik had staan ben ik uitgeko-men bij het concept waarbij 3 maantjes de “O“ van het ORTS uitbeelden. De reden hiervan is omdat het beeldmerk

van Oosterhout de 3 oranje maantjes zijn en het ORTS in de naam Oosterhout bevat.

43

Page 19: bewijzenmap test 100

43

Het was erg lastig om de maantjes pre-cies zo te vormen dat ze mooi in elkaar pasten zonder dat ze in elkaar over

Uit de concepten en ontwerpen die ik voor heb gesteld heeft het bestuur van het ORTS gezamelijk dit logo gekozen.

Zie volgende pagina voor het webde-sign gedeelte van deze opdracht.

zouden lopen wanneer het logo klein of op tv werd afgebeeld/uitgezonden.

4

Page 20: bewijzenmap test 100

ORTS logo- en web designHet ORTS was toe aan een nieuw imago, een nieuw gezicht en dus een nieuwe vormgeving van hun huisstijl en website.

Web conceptualisatieNa de debriefing ontvangen te hebben ben ik eerst voor ik aan enige ontwikkel-ing begon verschillende filmopnamen en radioprogramma’s op gaan zoeken om te bevestigen dat het beeld dat

ik van het orts op had gedaan klopt met wat het orts echt inhoudt en wat de doelgroep van het orts vindt. Ook algemene informatie die ik van de web-site en andere medium kon halen heb ik goed tot mij genomen.

Gezien ik al voor langere tijd bij het orts werkte voor ik deze opdracht kreeg en ik in de loop de tijd al een duidelijk beeld heb kunnen ontwikkelen van de

doelgroep was een uitgebreid onder-zoek niet meer nodig.

Na een duidelijke bevestiging ben ik begonnen aan de conceptualisatie. Van het logo.

Na de goedkeuring van het logo ben ik voor de webdesign gaan conceptual-iseren en hierna realiseren.

3

Page 21: bewijzenmap test 100

Na een aantal schetsen ben ik photo-shop hier op verder gegaan om wat meer te kijken hoe dit er in het “echt“ zal gaan worden.

Ik heb bij de website vormgeving geprobeerd op een ontwerp te komen dat goed te maken is in Joomla!, maar er niet te veel uit ziet als een standaard Joomla! website. Ook heb ik bij de webi-ste vormgeving zo “open“ mogelijk ge-houden zodat deze redelijk simpel aan

te passen is zonder een gehele nieuwe vormgeving te krijgen.

Betreft navigatie wilde het bestuur het graag houden zoals het was en daarbij twee duidelijke knoppen voor direct tv- en radio streamen.

43

43

Page 22: bewijzenmap test 100

Dit zijn verschillende pagina’s waar ik een previeuw van moest maken om te kijken hoe deze uit zouden pakken.

Dit is hoe “muziekprogramma” eruit komen te zien

Dit is hoe “programma gemist” eruit moeten komen te zien.

4

Page 23: bewijzenmap test 100

Uiteindelijk is dit het ontwerp geworden dat het bestuur van het ORTS gekozen heeft.

4

43

Page 24: bewijzenmap test 100

Autorijschool ANCOAutorijschool ANCO is een nieuw opgerichte autorijschool door Anco Nijsen.

Logo conceptualisatieVoor een autorijschool die zelf voor-beelden en schetsen meestuurd bij de

debriefing is een uitgebreid onderzoek enigszins overbodig. De doelgroep spre-ekt voor zich, ik was hier zelf nog, niet al te lang gelden, onderdeel van. Waar ze ongeveer naar op zoek zijn spreekt ook voor zich, dit zijn de voorbeelden en schetsen die zij mee stuurden.

3

Vvoorbeelden en schetsen opgestuurd door de klant.

Page 25: bewijzenmap test 100

Toch heb ik met schetsen en conceptu-aliseren mij niet precies gehouden aan wat meegestuurd was.

Dit omdat ik vond dat het logo een-voudiger moest (met minder detail) en omdat de baas mij vroeg om ook goed

van mijn eigen ideeën uit te gaan. Hier-bij is enigszins kenmerkend dat ik met mijn eigen ideeën nogal snel geneigd ben diepte in het logo aan te brengen.

43

43

Page 26: bewijzenmap test 100

Autorijschool ANCOAutorijschool ANCO is een nieuw opgerichte autorijschool door Anco Nijsen.

Logo conceptualisatieVoor een autorijschool die zelf voor-beelden en schetsen meestuurd bij de

debriefing is een uitgebreid onderzoek enigszins overbodig. De doelgroep spre-ekt voor zich, ik was hier zelf nog, niet al te lang gelden, onderdeel van. Waar ze ongeveer naar op zoek zijn spreekt ook voor zich, dit zijn de voorbeelden en schetsen die zij mee stuurden.

4

Page 27: bewijzenmap test 100

4

43