Bedrijfspresentatie creashock

of 14 /14
Bedrijfspresentatie Creashock

Transcript of Bedrijfspresentatie creashock

Page 1: Bedrijfspresentatie creashock

Bedrijfspresentatie Creashock

Page 2: Bedrijfspresentatie creashock

Visie en missie

Page 3: Bedrijfspresentatie creashock

Dirk De Boe

Page 5: Bedrijfspresentatie creashock

Creashock aanbod

Page 6: Bedrijfspresentatie creashock

Nieuwe producten en diensten bedenken

Page 7: Bedrijfspresentatie creashock

Radicale innovatie

Wil je een radicale vernieuwing, een compleet nieuw product of een nieuwe

dienst? Dan lukt dit niet via een eenvoudige brainstorm. Dan zal je eerst goed

moeten weten in welke richtingen je wil gaan innoveren en tot welke

doelgroep je je wil richten. Daarna zal je met een aantal mensen van je team en

mogelijks ook enkele buitenstaanders deze doelgroep goed dienen te observeren

en heel veel informatie verzamelen. Dat kan onder meer via interviews,

straatjutten, klantenpanels, websearches, …

Na het delen van deze informatie gaan we samen met eigen medewerkers en

enkele goed gekozen buitenstaanders intensief brainstormen waarbij we komen

tot enkele sterk vernieuwende ideeën. Daarvan maken we eerst prototypes

waarna we deze testen met de doelgroep. De gekozen concepten onderbouwen

we verder via een businessplan waarna we de ideeën aan het management

presenteren . De weerhouden ideeën worden verder uitontwikkeld.

Page 8: Bedrijfspresentatie creashock

Business Model Canvas

Momenteel zien we rondom ons steeds meer met ontwrichtendebusinessmodellen die bestaande producten en diensten aan snel tempo vervangen. Wie denkt dat dit beperkt zal blijven tot de hotelindustrie of de taxibusiness komt wellicht bedrogen uit. Wie weet is er nu iemand in een studentenkot of onder een palmboom bezig aan een idee dat op termijn uw product of dienst overbodig kan maken. Daarom gaat u beter zelf proactief op zoek naar een dergelijke nieuw business model. U beschikt immers over de kennis. Mogelijks mist u de wendbaarheid van een jonge start-up. Een aanpak via het Business Model Canvas, gebaseerd op het gelijknamige boek van Alex Osterwalder, kan echter soelaas bieden. Daarbij worden één voor één de belangrijkste elementen van een modern ondernemingsplan creatief in kaart gebracht en wordt gekeken welke nieuwe waardeproposities mogelijk zijn voor uw onderneming of hoe u uw business tijdig kan heroriënteren.

Page 9: Bedrijfspresentatie creashock

Innovatietraject

Page 10: Bedrijfspresentatie creashock

Opleidingen

Page 11: Bedrijfspresentatie creashock

Keynote spreker

Page 12: Bedrijfspresentatie creashock

Specifiek voor onderwijs

Dirk De Boe is ook heel actief in het onderwijs, onder meer als deeltijds lectoraan de Hogeschool Gent waar hij het keuzevak ondernemen doceert. Creatief denken is een belangrijke vaardigheid voor onze leerlingen. Als we er in slagen om al onze leerlingen en studenten creatief te leren denken, dan zullen ze later in hun leven gemakkelijker kunnen inspelen op veranderingen, uitdagingen en problemen. Zo worden ze ook gelukkiger en tonen ze in de maatschappij en in onze bedrijven veel meer ondernemerschap. Dirk schreef er uitgebreid over in zijn boek Creashock. Daarnaast is een goede visie op vernieuwend onderwijs in de toekomst onontbeerlijk. In het boek Edushock staat deze visie beschreven inclusief concrete tips hoe je als directeur, leerkracht, student of ouder deze visie mee kan helpen realiseren. Via een pedagogische studiedag of een visievormende studiedag krijg je op interactieve manier inspiratie en inzicht hoe je creativiteit en innovatie in de klas of school integreert. Voor het onderwijs zijn er ook innovatietrajecten op maat mogelijk.

Page 13: Bedrijfspresentatie creashock

Creashock werkte eerder samen met …

Page 14: Bedrijfspresentatie creashock

Meer informatie? [email protected]

www.creashock.be +32474949448