Bedrijfspresentatie HofP

Click here to load reader

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  511
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Bedrijfspresentatie House of Performance.Vragen? Bel Jeroen Prop (+31 620139875)

Transcript of Bedrijfspresentatie HofP

 • 1. Copyright 2008 House of Performance. Geen enkele reproductie van het document of een deel van het document mag worden gekopieerd, verspreid, geciteerd tenzij House of Performance schriftelijke toestemming heeft verleend House of Performance Filosofie en methodiek

2. 1 3. 2 House of Performance werkt voor haar opdrachtgevers aan drie type vraagstukken met verschillende urgentie en impact op de organisatie - Positionering - De organisatie krijgt een werkende oplossing die is geborgd in de werkwijze Verhogen performance door strategy execution Gekozen strategie vertalen naar processen en de implementatie van deze processen in de organisatie Introduceren Lean filosofie en organisatie ondersteunen bij de implementatie daarvan Inrichten en implementeren van ketenmanagement Verhogen performance door procesoptimalisatie en beheersing Herontwerpen en implementeren van bedrijfsprocessen Implementeren van capaciteitsmanagement en optimaliseren flexibiliteit inzet medewerkers Implementeren van performance management Verhogen van efficiency en effectiviteit van sales en sales support organisatie Overhead value analysis Herontwerpen en implementeren van HR processen Verhogen performance door service recovery Programmamanagement om performance- en kwaliteitsverlies (bijv oplopende achterstanden, dalend service level, niet halen van deadlines) te isoleren en structureel weg te werken Managen van achterstandsteams (inrichten en aansturen) 4. 3 Doel is het verbeteren van medewerkertevredenheid, klanttevredenheid en rendement voor de organisatie Medewerker- tevredenheid Rendement Het resultaat wordt gerealiseerd door een integrale aanpak met interventies op proces, besturing, gedrag en leiderschap Leider- schap Gedrag BesturingProces - Filosofie House of Performance - Klant- tevredenheid 5. 4 Implementatie en borging wordt bereikt door een optimale synergie van processen, besturing, gedrag en leiderschap Constant wordt getoetst of waarde wordt toegevoegd voor de klant Inrichten van structuur voor continu procesverbeteringen Proces vanuit klantperspectief inrichten, gebruik expertise medewerkers, inrichten verbetermanagement, trainen medewerkers, delen van kennis & ervaring en goede methodes van vastlegging Prestatie management integreren in het bestaande besturingsmodel Besturing transparant en optelbaar maken van laag tot hoog. Instrumenten easy to use maken en zorgdragen dat medewerkers cijfers her- en erkennen zodat zij zelf verbeterpotentieel zien. Management zijn rol laten nemen Nut en noodzaak communiceren, visie uitdragen, leren faciliteren, enthousiasmeren, belonen en aanspreken Gedrag van medewerkers in lijn brengen met gemaakte keuzes Medewerkers coachen, belonen en verantwoordelijkheid geven, de omgeving aanpassen aan gewenste cultuur, successen vieren t.a.v. behalen doelstelling Leider- schap Gedrag BesturingProces - Werkwijze - 6. 5 Pragmatisch en bottom-up veranderen kenmerken de werkwijze van House of Performance Bepalen en overeenkomen van een meetbare doelstelling aan de hand van een korte analyse wordt de (financile) doelstelling en het plan van aanpak bepaald Een Return on Investment van 3:1 is een voorwaarde voor een project Geen adviesrapporten maar gemplementeerde verbeteringen resultaten worden tijdens het project bereikt via een bottom-up benadering Klantwaarde is leidend bij het optimaliseren van processen processen en activiteiten worden getoetst aan de gestelde klantwaarde, al het overbodige wordt geschrapt Operationele besturing zorgt voor borging van het resultaat de besturing wordt zodanig opgezet dat er op alle niveaus feed back lussen zijn waarmee het management op ieder niveau pro-actief kan handelen Het management wordt intensief begeleid volgens het credo: voordoen, meedoen en laten doen, worden managers getraind in het sturen van de processen waarbij een cultuurverandering ontstaat van moeten, kunnen naar willen 50/50 verantwoordelijkheid het projectteam bestaat minstens voor 50% uit medewerkers van de klant. De opdrachtgever en projectleider zijn samen verantwoordelijk voor het halen van de planning en doelstellingen Uitgaan van bestaande middelen oplossingen worden gekozen die met bestaande mensen en systemen gerealiseerd kunnen worden Het resultaat wordt samen met de opdrachtgever behaald - Werkwijze - 7. 6 House of Performance werkt voor grote Nederlandse dienstverleners zowel in profit als non-profit omgevingen Voorbeelden van projecten: Financile dienstverlening & Verzekeringen (o.a. AbnAmro, RaboBank, ING, Fortis, ASR Verzekeringen), optimalisatie back-office processen service desks hypotheken inrichten besturing front en mid-office verzekeringsbedrijf implementatie Lean in zowel operations als ICT, Marketing, Sales omgeving optimalisatie portefeuille management van de landelijke verkooporganisatie herinrichten verkoopprocessen strategy execution traject strategie doorvertaling tot en met de overdracht tijdens de uitvoering ervan optimaliseren talentmanagement- en opvolgingsproces op groepsniveau Energiesector (Essent) inrichten operationele besturing retail organisatie inrichten besturing Customer Operations van een netwerkwerk bedrijf optimalisatie B2B Sales Support en Call Center processen implementatie Lean in retail en finance omgeving Publieke sector (o.a. Gemeentes, Economische Zaken) uitvoering/implementatie van vernieuwde werkprocessen vereenvoudigen proces over de gehele keten heen ontwerp en inrichten organisatie conform Lean principes Openbaar vervoer: (Nederlandse Spoorwegen) verbeteren performance klantenservice (Lean) optimalisatie back-office processen afdeling abonnementen - Projecten & Klanten - Graag lichten we mondeling de aanpak en behaalde resultaten aan u toe 8. 7 - Contact - House of Performance Hamburgerstraat 30 3512 NS UTRECHT +31 302393360 Erik Schell Email: [email protected] Tel: +31 620139875 www.hofp.nl Mensen laten excelleren