Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

28
Inzicht laat mens en organisatie groeien

description

 

Transcript of Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Page 1: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Inzicht laat mens en organisatie groeien

Page 2: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 2

Inzicht laat mens en organisatie groeien

Door inzicht ontstaat richting en ruimte. Ruimte om op

persoonlijk en organisatorisch vlak te werken aan

ontwikkeling en groei.

Het is ons vak u te helpen met het krijgen van het juiste

inzicht op het juiste moment om de gewenste verandering

te realiseren. Bent u op zoek naar het juiste inzicht? Dan

gaan we graag met u in gesprek.

Page 3: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 3

Inhoudsopgave

• Positie pagina 5

• Visie pagina 9

• Raak! pagina 13

• Klanten pagina 15

• Seizoensbijeenkomsten pagina 19

• Organisatie pagina 21

• Publicaties pagina 27

• Contact pagina 31

Page 4: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 4

Positie

Page 5: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 5

In de praktijk brengen van strategie

Organisaties zijn continu bezig zich aan te passen aan

veranderingen in de omgeving. Daarnaast is het

noodzakelijk op de lange termijn te investeren in de

kernkwaliteiten van de organisatie. Een heldere strategie

en effectief leiderschap is noodzakelijk om op de goede

weg te blijven.

In dit ontwikkelingsproces is het soms lastig keuzes te

maken. Wat te doen om onze waarde te vergroten? En op

welk moment? Vaak is het operationaliseren van de

strategische keuzes nog lastiger. En dan hebben we het

nog niet eens over het realiseren van veranderingen in de

organisatie als gevolg van de gemaakte keuzes.

Wat doen wij? Wij kunnen u helpen met het concretiseren

van uw strategie. Samen met u werken we aan het

ontwikkelen en versterken van uw organisatie. Onze

kernkwaliteiten in dit proces?

• We hebben ervaring met veranderen

• We zijn in staat abstracties te concretiseren

• We zien de samenhang der dingen

• We helpen u te besluiten en te bewegen

• We maken veranderingen af

Organisatie

Omgeving

Strategie

Leiderschap

Positie

Page 6: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 6

Realiseren van integrale veranderingen

Onze opdachten maken meestal onderdeel uit van de

strategische agenda. Opdrachten die de gehele

organisatie raken en bepalend zijn voor het succes op de

lange termijn. Hieronder treft u een aantal voorbeelden.

• Opzetten van een Servicebedrijf bij het UMC St.

Radboud voor alle niet-medische processen

• Vormen van een nieuwe gezamenlijke organisatie voor

informatieuitwisseling voor de havenbedrijven van

Rotterdam en Amsterdam

• Begeleiden van de ANWB in de verandering van een

clusterorganisatie naar een procesgestuurde

organisatie

• Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening door

een uitbestedingspartner van Obvion

• Implementeren van SAP voor de bedrijfsprocessen van

CoopCodis

• Haalbaarheidsstudie naar het samenvoegen van

wereldwijde backoffices van Rabobank International

• Verhogen van de effectiviteit van het

programmamanagement bij de Nederlandse

Spoorwegen

• Leidinggeven aan het Graphic Design Museum in Breda

Organisatie

Strategische thema’s

Fusie

Uitbesteding

Reorganisatie

Procesinnovatie

Directievoering

Shared Services

Strategievorming

Prestatieverbetering

Wet- en regelgeving

Positie

Page 7: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 7

Functionele kennis is vereist bij het uitvoeren van integrale

veranderingen

De basis voor ons werk is een gedegen kennis van de

belangrijkste functies van een organisatie. We zijn goed in

staat de samenhang tussen de verschillende gebieden te

overzien.

Ook binnen deze gebieden voeren we belangrijke

opdrachten uit. Voorbeelden zijn:

• Ontwikkelen van cultuur en leiderschap bij DiMS!

• Herinrichten financiële functie Corus vanwege fusie met

Tata Steel

• Introduceren waardemanagement en optimaliseren

managementaccounting bij Nationale Nederlanden

• Ontwerpen van de nieuwe besturingsstructuur voor de

Wegenwacht

• Adviseren over een risicogebaseerd besturingsmodel

voor ABN AMRO Hypothekengroep

• Adviseren van het management van APG over de

herinrichting van de IT-functie

• Verhogen van de effectiviteit van Informatie-

management bij de Raad voor de Rechtspraak

• Verhogen van de verkoopeffectiviteit voor de

particuliere markt van Rabobank

Financiën &

Control

Informatie &

Technologie

Besturing &

Leiderschap

Marketing &

Verkoop

Mens &

Cultuur

Inhoudelijke vakgebieden

Strategische thema’s

Positie

Page 8: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 8

Visie

Page 9: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 9

Inzicht op verschillende niveaus

Er is een veelheid aan ingrediënten nodig om inzicht te verkrijgen. Ervaring, vakmanschap, maatwerk en samenwerking zijn hierbij essentieel.

Inzicht kan betrekking hebben op vele niveaus. Bij het

uitvoeren van onze opdrachten hanteren we primair de

volgende invalshoeken:

• De organisatie in haar omgeving

• De organisatie als een geïntegreerd systeem

• De organisatie in de tijd bezien

Deze invalshoeken hebben betrekking op een individuele

werknemer, een team, een afdeling of de gehele

organisatie.

Inzicht ontstaat op vele manieren. Door een goede

analyse van de organisatie. Door samen na te denken

over toekomstscenario’s. Door het beoordelen van de

kwaliteit van een systeem. Door een team de effecten van

hun gedrag te tonen. Door complexe besluitvormings-

vraagstukken te reduceren tot de kernvraag.

Toekomst

Mens

Technologie Proces

Organisatie

Omgeving

Nu

Verleden

Visie

Page 10: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 10

Ontwerpen, ontwikkelen en sturen om tot resultaat te komen

Ontwerpen, ontwikkelen en sturen is een belangrijke drie-

eenheid in onze opdrachten. Afhankelijk van de vraag en

de situatie spelen we met deze invalshoeken om tot

inzicht en resultaat te komen.

‘Ontwerpen’ is gericht op de inhoud van veranderen.

Veranderingen raken vaak diverse gebieden, zoals

producten en diensten, processen en mensen, de

informatiehuishouding en het systeemlandschap. Het is

cruciaal om de impact op al deze gebieden in onderlinge

samenhang te bepalen.

‘Ontwikkelen’ richt zich op de mens. Een verandering kan

overzichtelijk zijn of een echte transformatie betekenen.

Het is van groot belang de veranderstrategie te kiezen die

past bij het vraagstuk en het vermogen van de organisatie.

‘Sturen’ maakt dat de organisatie in staat wordt gesteld de

beoogde resultaten ook daadwerkelijk te realiseren. Ook

basale punten als dingen afmaken, op tijd leveren en

volhouden tot aan de eindstreep zijn niet te onderschatten

elementen van deze invalshoek.

Resultaat

Ontwikkelen Ontwerpen

Sturen

Visie

Page 11: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 11

Grondbeginselen

We zijn op zoek naar de essentie. De

essentie van de vraag is de basis voor het

in gang zetten van een blijvende

verandering.

We zetten mensen centraal. Mensen met

zelfinzicht durven op eigen kracht en

intuïtie te varen en hebben gezonde zin in

verandering met perspectief. Zij zijn het die

een organisatie echt vooruit brengen.

We staan voor ons vak. We worden

gedreven door inhoud en liefde voor het

adviesvak. Vanuit een hoge mate van

intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij

onze opdrachtgevers, blijven wij onszelf

ontwikkelen.

We denken vrij. We komen op basis van

onze kennis en ervaring tot echte

oplossingen. We durven waar nodig met

frisse ideeën en denkrichtingen te komen:

dat creëert ruimte voor groei. Dit kunnen

we omdat we onafhankelijk zijn.

We doen. Praten en schrijven alleen, daar

geloven we niet in. We weten uit ervaring

dat niet alles van tevoren valt te bedenken.

Al doende sturen we bij en blijven we

inzicht creëren en er naar handelen.

We zijn integer. Ons doen en laten is

gebaseerd op eerlijkheid, oprechtheid en

betrouwbaarheid. Vanuit een groot

verantwoordelijkheidsbesef geven we

inzicht en richting.

Onze grondbeginselen vormen de basis voor ons werk. Dit is hoe we in het leven staan en hoe we ons werk doen.

Bovenal hebben we de overtuiging dat onze inzet tot resultaat moet leiden, anders zijn we niet op onze plaats.

Visie

Page 12: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 12

Raak!

Page 13: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 13

Met RAAK! snel tot inzicht en resultaat komen

RAAK! is een aanpak binnen een veranderingsproces die

is gericht op het sneller en beter tot resultaat komen. In

speciaal ontwikkelde workshops volgen we drie stappen.

Ontwaken - Inzichten en intenties expliciteren en

versnellen van kennisdeling.

Raken - Complexiteit van het vraagstuk terugbrengen tot

de kern.

Maken - Creatie van een gedeelde context en draagvlak.

Vanuit dit principe kunnen we vier verschillende soorten

workshops bieden om cruciale aspecten in het

veranderproces te ondersteunen.

1: Van evaluatie naar visie

2: Van visie naar ontwerp

3: Van ontwerp naar realisatie

4: Verhogen groepsprestatie

Onze werkruimte in Hilversum is gericht op het effectief

ondersteunen van deze workshops. Ook hebben we

specifiek opgeleide professionals in huis om deze

workshops te begeleiden.

Visie

Ontwerp

Realisatie

Evaluatie Groeps-

prestatie

1 2

3

4

Raak!

Page 14: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 14

Klanten

Page 15: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 15

Onze opdrachtgevers

Onze klant is geen abstract begrip. De klant is een mens voor wie en met wie we werken.

We vinden het belangrijk dat onze klant de gewenste

resultaten boekt en dat de klant zichzelf kan ontwikkelen

in het proces van de opdracht.

We werken graag met opdrachtgevers die gekenmerkt

worden door passie, openheid en durf. Opdrachtgevers

die de goede dingen willen doen voor de eigen

organisatie. Meewerken aan een eenzijdig politiek belang

is niet onze stijl.

We werken in organisaties met een hoge complexiteit. Dit

betekent niet per definitie groot. Ook de diversiteit van

activiteiten, de dynamiek in de omgeving en de omvang

van de toekomstige uitdagingen spelen hier een rol in.

Op de rechterzijde van deze pagina vindt u een aantal van

onze opdrachtgevers.

Klanten

Marcel Zuidam, CFO van ABN AMRO Hypotheken

Groep over de ondersteuning van SeederDeBoer

bij het ontwikkelen van een risicogebaseerd

besturingsmodel.

‘Zij zijn erkende specialisten op het gebied van Finance en Risk Management in de financiële sector.’

Fred Bosch, Algemeen Directeur van CoopCodis,

over de ondersteuning van SeederDeBoer bij de

opzet van een nieuwe ICT-infrastructuur.

‘Zij zijn zeer betrokken, brengen zaken terug naar de essentie en stropen zelf ook echt de mouwen op.’

Aernout van Citters, Finance Controller Corus,

over de ondersteuning van SeederDeBoer bij

diverse finance projecten.

‘Zij weten kennis van Corus te combineren met nieuwe inzichten en een continue stroom van nieuwe ervaringen bij andere bedrijven.”

Jean-Pierre van Lieshout, Controller binnen ING

DI, over de ondersteuning van SeederDeBoer bij

de implementatie van een accounting systeem.

“Zij weten een project strak te managen met een helder overzicht van taken en verantwoordelijkheden”

Page 16: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 16

Onze klanten

Klanten

Financiële sector

Gezondheidszorg

Non-profit en overige markten

Page 17: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 17

Seizoensbijeenkomsten

Page 18: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 18

Seizoensbijeenkomsten

We hechten veel waarde aan onze relaties.

Speciaal voor ons netwerk organiseren we

daarom een Lente- en een

Zomerbijeenkomst.

De actuele data van de bijeenkomsten vindt

u op www.seizoensbijeenkomst.nl. Ook vindt

u daar het laatste nieuws, de specifieke

invulling van de Seizoensbijeenkomsten, het

aanmeldformulier en de sfeerverslagen van

de afgelopen bijeenkomsten.

Lentebijeenkomst 2012

Het thema leiderschap krijgt veel aandacht. Vaak gericht op wat een

goede leider is, of hoe een goede leider zich moet gedragen. Er is

weinig aandacht voor ‘waarom’ een leider doet wat hij doet. Juist de

leiders die de kern van het ‘waarom’ kunnen raken, maken in onze visie

het verschil. Zij creëren niet te stoppen bewegingen. Drie leiders geven

tijdens de Lentebijeenkomst op 6 juni 2012 hun visie op dit thema.

• Mariëlle Heijltjes, Professor Managerial Behavior Maastricht

University

• Emile Lohman, voormalig Voorzitter Raad van Bestuur UMC St

Radboud

• Susi Zijderveld, Algemeen Directeur CBR

Conny Groenewegen, een opkomend en internationaal bekend mode-

talent zal ons door middel van een workshop laten ervaren hoe

creativiteit in leiderschap gevonden en gestimuleerd kan worden:

‘Unraveling Fashion, a knitting experience’.

Zomerbijeenkomst 2012

Samen steken we veel energie in het oplossen van complexe

problemen, werken we toe naar belangrijke deadlines en voeren we de

regie over fundamentele veranderingen. Rust, plezier en ontspanning is

belangrijk om een topprestatie te kunnen leveren op de momenten die

er toe doen. Dit bieden we u tijdens onze Zomerbijeenkomst op 23 juni

2012.

Klanten

Page 19: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 19

Organisatie

Page 20: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 20

Inspirerend inzicht door inspirerende mensen

We geloven sterk in de kracht van iedere individuele

professional en van het collectief. Daarom zijn we als

maatschap georganiseerd.

In een hecht samenspel van partners, adviseurs en

zelfstandige professionals weten we de complexe

veranderingen bij onze klanten tot een goed einde te

brengen. Onze Raad van Advies heeft een belangrijke

uitdagende en toetsende rol in de ontwikkeling van ons

bedrijf.

Oktober 2005 was de start van SeederDeBoer, met de

ambitie ‘Wereldberoemd in Nederland’ te worden. We

vonden dat het tijd was voor een verfrissend en gedegen

bureau voor organisatieadvies en interim-management.

In oktober 2010 zijn we gestart met een Young

Professional programma. Onze Young Professionals zijn

jong, talentvol, net afgestudeerd en hebben de ambitie in

het adviesvak te werken. Ze volgen een

ontwikkelingsprogramma van 2 jaar waarin wij hen

opleiden tot organisatieadviseurs. Zowel binnen als buiten

hun opdracht worden ze intensief begeleid.

Partners

Adviseurs

Interim professionals

Markt

Raad van Advies

Organisatie

Page 21: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 21

Partners

SeederDeBoer is een maatschap met zes partners. Iedere

partner heeft een belangrijke rol in het leveren van

kwaliteit naar onze klanten en het ontwikkelen van onze

eigen mensen. Het meester-gezel principe zit diep in onze

genen.

Diversiteit is een groot goed in ons bedrijf. Verschillende

stijlen, verschillende achtergronden, verschillende

leeftijden. Verschillen waar we veel waarde aan hechten.

Het levert een belangrijke positieve bijdrage aan onze

ontwikkeling en aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Iedere partner is intensief betrokken bij alle facetten van

het werk. Het uitvoeren van opdrachten, inhoud geven aan

productontwikkeling, het ontwikkelen van onze mensen en

continu in gesprek met klanten. Met beide benen vol in de

praktijk, dat is wat we leuk vinden.

Hier vindt u de partners van SeederDeBoer met hun

persoonlijke motto.

Albert Visscher

'Zonder wrijving geen glans.’

Guido Kilsdonk

'Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden gezamenlijk snel tot de essentie komen.'

Jurgen Schut

'Op zoek naar de intenties en de ruimte om te bewegen.'

Pieter de Boer

'Zonder de 1% visie is de 99% transpiratie zinloos.'

René Seeder

'Werk en leef in harmonie met je omgeving, maar een enkele disharmonie kan zeer effectief zijn.'

Rob Koppen

‘Vrijheid in verbondenheid.’

Organisatie

Page 22: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 22

De mensen van SeederDeBoer

Uw mensen en onze mensen werken samen om vragen

scherp te krijgen, antwoorden te vinden en nieuwe

richtingen in te slaan.

Dit doen wij allen vanuit de grondbeginselen van

SeederDeBoer; mensgerichtheid, vakmanschap,

vrijdenken, integriteit, doen en de essentie zoeken. Het zit

in ons bloed.

Ontwikkelen en leren staat centraal in ons bedrijf. Iedere

adviseur van jong tot oud kent een eigen ontwikkelpad en

een eigen mentor. Meerdere keren per jaar hebben we

met het gehele bedrijf een training om van en met elkaar

te leren.

De inhoudelijke achtergrond is zeer divers. Onze mensen

hebben een brede basisopleiding; van economie,

bestuurskunde, psychologie tot wiskunde. Veelal

aangevuld met postdoctorale opleidingen of andere

langdurige programma’s.

We zijn allen mensen met scherpe kanten en een echt

eigen karakter. Dit uit zich onder andere in de individuele

motto’s, waarvan u hier enkele ziet.

Organisatie

Page 23: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 23

Onze interim professionals

Om op ieder moment te kunnen leveren wat er gevraagd

wordt, hebben we naast onze eigen adviseurs een

uitgebreid netwerk van zelfstandige interim professionals.

We kennen bij SeederDeBoer een grote diversiteit aan

zelfstandige professionals, van strategisch tot operationeel

georiënteerd, van algemene managers tot specialisten.

We hebben inmiddels meer dan 500 zelfstandigen

geselecteerd en opgenomen in ons bestand. We kennen

hun persoonlijke en professionele kwaliteiten.

Drie van de zelfstandige professionals waarmee we

samenwerken staan hier genoemd. De volledige verhalen

treft u aan op onze website.

Wij investeren in de professionalisering van de interim

professionals. SeederDeBoer bood haar zelfstandige

professionals onder de titel ‘Wie is er bang voor vreemde

noten?’driemaal een muzikale spiegel. Wat is hierin

herkenbaar? Welke ervaringen van muzikanten geven stof

tot nadenken en bieden nieuwe inzichten voor

ontwikkeling?

Carolijn Hawinkels

‘Kennis en kwaliteit staan hoog op hun

prioriteitenlijst, zeker. Maar op het menselijke

vlak zijn ze juist helemaal niet de stereotiepe

consultants. Ze hebben veel aandacht voor mij

als individu, zijn zorgzaam en sensitief.’

Erwin Lute

‘Zij weten als geen ander dat het niet altijd

alleen om de inhoud gaat, maar ook om het

acteren in een ‘politieke’ omgeving. Het is heel

fijn om jouw ervaringen in de opdracht daaraan

te kunnen spiegelen.’

Annie van Wijgerden

‘Wat mij aanspreekt bij SeederDeBoer is dat er

veel in je geïnvesteerd wordt, zelfs al voordat je

in opdrachten aan de slag gaat. Ze willen zich

echt verdiepen in jou als persoon.’

Organisatie

Page 24: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 24

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit drie bijzondere mensen

die op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de

groeiambities van SeederDeBoer.

De Raad van Advies vertegenwoordigt een groot aantal

invalshoeken. Daarmee kan de raad vanuit een breed

blikveld bijdragen aan het realiseren van de groeiambities

van SeederDeBoer. De raad heeft zich tot doel gesteld de

partners van SeederDeBoer scherp te houden in hun visie,

passie en creativiteit.

• Carin Gorter is commissaris bij UVIT, lid van

de Raden van Toezicht van het Onze Lieve

Vrouwe Gasthuis en het CBR, bestuurslid van

de schouwburg Velsen en lid van de

Monitoring Commissie Code Banken.

“‘De mensen van SeederDeBoer spreken mij

aan omdat ik mij herken in hun gedrevenheid

en professionaliteit.”

Peter Wilson bekleedt diverse commissariaten

en adviesrollen.

“De indruk die ik van ze krijg, is dat ze bijzonder, integer en deskundig zijn.”

Organisatie

Hans Blink is president van Athlon Car Lease

International.

“De Raad van Advies van SeederDeBoer is

een zeer diverse groep mensen. Ik hoop dat

dit zal leiden tot nieuwe inzichten.”

Page 25: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 25

Publicaties

Page 26: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 26

Artikelen en boeken

Artikelen & Publicaties

Uitdagingen Compliance

• Tijdschrift voor Compliance, juli 2010

• Karen Klaver (compliance officer Bank Nederlandse

Gemeenten) en Carolien Merkens (managing

consultant SeederDeBoer).

Grip op het EPD

• Publicatie in ICTZorg, januari 2011

Scherper inkopen met ERP

• Artikel in ICT Zorg, december 2010

• Teus Molenaar (freelance journalist)

Veranderen, juist nu!

• Chief Financial Officer - april 2009

• Rob Koppen

De moraal centraal

• Chief Financial Officer, februari 2009

• Andrea Willemse

Boeken & Rapporten

Alle wegen leiden naar Rome

• 'Kracht van de Vernieuwing 2007 - Visies op ICT' onder

redactie van Dr. Abbas Shahim RE.

• Jurgen Schut en Theo Huibers

Enterprise architecture

• Springer – november 2008

• Martin Op ‘t land, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen

Cloo, Claudia Steghuis

Compliance Rapport 2009

• Juni 2009

• Guido Kilsdonk en Carolien Merkens

Kijk op www.seederdeboer.nl voor een actueel

overzicht.

Publicaties

Page 27: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 27

Contact

Page 28: Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Pagina 28

Vanzelfsprekend zijn we altijd bereikbaar

Albert Visscher

06 4702 3262

[email protected]

Pieter de Boer

06 4456 3837

[email protected]

Guido Kilsdonk

06 4716 7031

[email protected]

Jurgen Schut

06 4456 3834

[email protected]

René Seeder

06 4456 3780

[email protected]

Rob Koppen

06 2099 2025

[email protected]

Contact