Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012. Programma...

download Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012. Programma •

of 21

 • date post

  11-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012. Programma...

 • Baseline Informatiehuishouding

  Gemeenten

  Themasessie SOD

  Dagvoorzitter Marjan Dik

  Presentatie: Margriet van Gorsel

  26 April 2012

 • Programma

  • 13.30 – 13.45 Introductie met stellingen ()

  • 13.45 – 14.00 Pas op de plaats

  • 14.00 – 14.30 Hoofdlijnen en vragen

  • 14.30 – 14.45 Pauze

  • 14.45 – 15.15 Toepassing

  • 15.15 – 15.45 Discussie en toelichting ()

 • Pas op de plaats

 • Waar hebben we het eigenlijk over? • (Bestuurlijke) Besluitvorming,

  beleidsvoorbereiding en –

  uitvoering (beleidsdossier, raads-

  en collegeverslagen)

  • Openbare orde en veiligheid

  • Burgerzaken, (basisregistratie)

  • Economisch

  • Sociaal en Onderwijs

  (clientdossiers)

  • Verkeer en vervoer

  (vergunningdossier,

  basisregistratie)

  • Cultuur (subsidiedossiers)

  Op grond van welke wetgeving?

  �Algemene Wet Bestuursrecht

  �Wet Openbaarheid van Bestuur

  �Wet Gemeentelijke Basisadministratie

  �Wet Ruimtelijke ordening en

  Milieubeheer

  �Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  �Wet Werk en Inkomen

  �Archiefwet

 • Van archiveren naar records management

  • Het verschil tussen toen en nu?

 • 3

  Ervaring in Rotterdam

  • Opbouw van KCC, WABO applicatie, Bestuurlijke besluitvorming e.a. bestuursprocessen, Parkeervergunning….

  • Bevindingen van de Rekenkamer, archiefinspectie’s en andere onderzoeken naar ICT bij de overheid:

  –Management neemt onvoldoende verantwoordelijkheid voor informatiebeheer in primair proces

  • De verantwoordelijkheid voor Informatiebeheer is laag in de organisatie belegd

  –De controle op digitaal werken is onvoldoende

  –Het personeel met de taak Informatiebeheer is onvoldoende geschoold

  –Duurzame toegankelijkheid is onvoldoende geborgd

 • De praktijk van het Informatiebeheer

  • Informatiebeleid gaat zelden over de informatie zelf

  • Informatiebeheer gaat vaak over papier en digitale

  post

  • ICT gaat over inrichting systemen

  • Variatie in IT systemen

  –diverse dms

  –procesapplicaties

  –zaken- en gegevensmagazijn, basisregistraties

  • Proces (her)inrichting vanuit de dienstverlening en niet

  vanuit accountability

 • Records management: processen in verandering

  • Tot voor kort: chronologische stappen

  • Nu: allemaal tegelijk.

  – Creatie

  – Waardering en selectie

  – Opname

  – Beschrijving, ordening (metadata)

  – Beheer en opslag

  – Beschikbaarstelling

  – Verwijdering

  • Hoe gaan we hier mee om?

 • Hoofdlijnen van de Baseline

  A baseline is a line that is a base for measurement or for construction

 • Tot stand koming

  • Op basis van Baseline voor het Rijk op initiatief van de VNG is KING ingehuurd

  • Er is een werkgroep gevormd om te komen tot de tekst van de Baseline voor gemeenten

  • De samenstelling van de werkgroep: 4x inspecteurs, 2x DIV/ICT, 1x kwaliteitsgroep SOD, 1x SOD opleidingen, 2 schrijvers

  • De werkwijze: KING leverde teksten, werkgroep gaf commentaar en besprak issues tijdens bijeenkomsten (vb terminologie)

  • De uitkomst …

 • Waar is het goed voor…

  • Doel – Het is een handzaam overzicht van bestaande

  kaders op dit gebied en geeft aan hoe die kunnen worden ingezet

  – Bij het meten en sturen van de kwaliteit van de informatiehuishouding

  – Bij de inrichting en verbetering van de informatiehuishouding

  – Bij de digitalisering van bedrijfsprocessen

  – Als toetsingskader voor de gemeentelijke auditdiensten.

 • Het levert:

  • Basis

  • Denkkader

  • Div en zaakgericht werken

  • Praktijk

  • � Maatregelen bepalen

  • � Consensus over ‘wat op orde zijn‘ is;

 • Uitgangspunten en modellen

  • Risicomanagement (15489)

  • INK en de Deming circle

  • 9-vlaksmodel

  • Toelichten ?

 • Deel 1: De basis

  • Inleiding

  – Doelgroep: bestuur en algemeen

  management

  • Normen van de Baseline

  • Kader

  – Wet- en regelgeving en richtlijnen

  – Normen en standaarden

 • Deel 2a: Het denkkader • Uitwerking van de normen van de Baseline ()

  – Norm 1: Bestuur en beleid

  – Norm 2: Organisatie

  – Norm 3: Standaarden

  – Norm 4: Ordening en metadata

  – Norm 5: Duurzaamheid, toegankelijkheid en authenticiteit

  – Norm 6: Kwaliteitszorg

  – Norm 7: Digitale vervanging, verwijdering, overdracht en vernietiging

  • Voorbeelden/modellen/theorieën

  – 9-vlaksmodel

  – INK

  – Risicomanagement

  • Doelgroep: afdelingshoofden en coördinatoren binnen het werkveld van de informatiehuishouding (tactisch niveau)

 • Deel 2b: Documentaire informatievoorziening

  en (digitaal) zaakgericht werken

  • Definiering (Zelfde doelgroep)

  • De essentie van de integratie van div en zaakgericht werken

  • De ingredienten

  • Uitwerking van de integratie van div en zaakgericht werken

  • Inhoud van een zaakdossier

  • Vullen van een zaakdossier

  • Levensloop zaakdossier en inhoud

  • Informatiefuncties

  • Moderne media

 • Deel 3: De praktijk • Aan de hand van de 7 normen voorbeelden hoe in

  Nederland wordt gewerkt. Doelgroep: medewerkers

  binnen informatiehuishouding (operationeel niveau).

  • Voorbeelden uit de praktijk van:

  – Besluit Informatiebeheer Amsterdam

  – Functioneel Ontwerp RM B5

  – Draaiboek beleid digitale duurzaamheid DB en

  Tilburg

  – Kwaliteitszorg Rotterdam, Almere

  – Draaiboek beleid digitale duurzaamheid B5

  – Model Zaakgericht Archiveren Prover

 • Bijlagen

  • Begrippen, definities, concepten

  • Overzicht wet- en regelgeving informatievoorziening Overheid

  • Overzicht relevante normen en standaarden

 • Vragen

  • Wat vind je het beste van de Baseline?

  • Waar wil je morgen mee aan de slag?

  • Wat kan beter, verdient een toelichting?

  Pauze

 • Casus • Middelgrote gemeente

  in de Flevopolder

  • Jouw rol: Opzetten informatiebeheer

  • Op welke manier pas je de Baseline toe? Waar richt je je als eerste op?

  • Welke werkwijze hanteer je?

  • Wie zijn je bondgenoten? Hoe overtuig je het bestuur?

  • Maak gebruik van

  de modellen: • 9-vlaksmodel (positionering,

  functies)

  • INK (vraagkant, organisatie)

  • Risicomanagement (procesanalyse)

  • Denk ook na over: Informatiearchitectuur ()

  • Kritische prestatie indicatoren (KPI) ()

 • IJsbergtheorie

  Bron afbeelding: http://www.pluspost.nl/mammoettankers-sloepen-of-zeilbootjes/41257

  ...!?

  Architectuur

  Opleiding, vakkennis

  ...!?

  ...!?

  Procesbeschrijving

  ...!?

  Informatiebeleid

  Postprocedure

  Vervanging

  DMS

  E-depot