AGILE BUSINESS EN IT SERVICE MANAGEMENT - Grip op IT en de ... X is Agile Business en IT Service...

download AGILE BUSINESS EN IT SERVICE MANAGEMENT - Grip op IT en de ... X is Agile Business en IT Service Management

of 40

 • date post

  14-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AGILE BUSINESS EN IT SERVICE MANAGEMENT - Grip op IT en de ... X is Agile Business en IT Service...

 • EEN OASE VAN RUST IN DE SNEL VERANDERENDE IT

  AGILE BUSINESS EN IT SERVICE MANAGEMENT

  gensys.nl

 • 2

  Met Gensys X creëert u een oase van rust rond een snel veranderende IT, een doorslaggevende factor voor uw succes en dat van uw klanten.

 • 3

  03: Inhoud

  05: De eerste Agile Business en IT Service Management software

  07 : Agility en Gensys X

  11: Dé multi-tenant oplossing

  13: Management van Cloud Services

  15: De vier hoofdmodulen

  17: Active CMDB

  21: Monitor

  27: Service Management

  35: CRM (Contact Relationship Management)

  37: Gensys Anywhere

  39: Gensys X, de eerste Agile Business en IT Service Management software

  Inhoud

 • 4

  Agile Business en IT Service Management

 • 5

  De dynamiek van de IT-infrastructuur wordt heviger mede onder invloed van de cloud. Bestaande IT-beheeroplossingen kunnen die dynamiek niet volgen. U zoekt IT-managementsoftware voor een gedifferentieerde (hybride, private, public) snel veranderende IT-omgeving. U zoekt software voor agile IT-management. U zoekt Gensys X.

  Gensys modulaire opbouw Gensys X is de eerste echte Agile Business en IT Service Management software en bestaat uit vier hoofdmodulen: Active CMDB, Monitor, Service Management en CRM. Gensys X is de snelst te im- plementeren IT-beheersoftware, het snelst in gebruik te nemen en het meest efficiënt in het gebruik.

  Met Gensys X volgt u de veranderingen in uw IT-infrastructuur op de voet. U centraliseert het beheer van de IT-beheeromgeving met Gensys X. Voor traditionele on-premise IT, private cloud infrastructu- ren en hybride cloudoplossingen is Gensys X de IT-managementsoftware.

  Met Gensys X hebt u een continue beschikbare IT-infrastructuur en compleet inzicht in al de IT-com- ponenten. U voert de IT-beheerprocessen efficiënt uit, u krijgt grip op uw IT, u verlaagt de kosten van het IT-beheer en u beschikt over een succesvolle en servicegerichte IT-organisatie die aantoonbaar waarde toevoegt aan de business.

  Gensys X is dé multi-tenant IT-managementsoftware voor proactief en voorspellend beheer. Gensys X is Agile Business en IT Service Management voor agile IT-beheer, zowel voor de managed services provider als voor de interne IT-organisatie. Gensys X is beschikbaar als on-premise-oplossing of uit de cloud.

  Met Gensys X creëert u een oase van rust rond een snel veranderende IT, een doorslaggevende factor voor uw succes en dat van uw klanten.

  De eerste Agile Business en IT Service Management software

 • 6

  snel implementeren

  snel veranderingen volgen

  snel veranderingen volgen

  meest efficiënt gebruiken

  snel in beheer nemen

  meest efficiënt gebruiken

  snel in beheer nemen

  De Agile cyclus: snel implementeren, snel in

 • 7

  Agile staat letterlijk voor ‘behendig’, ‘lenig’, maar wordt veelal ook in verband gebracht met wendbaar en snel. Snel in de context van ‘snel resultaten bereiken’.

  Agile wordt veel gebruikt bij softwareontwik- keling en typeert zich door o.a. twaalf principes, zie kader.

  De twaalf Agility principes kunnen in verband worden gebracht met het doel van Gensys, nl. het beheren van een IT- omgeving. Gensys X is Agile Business en IT Service Management Software omdat bij de ontwikkeling ervan die twaalf principes aan de basis stonden, maar dan gericht op IT-beheer:

  • Klanttevredenheid, door snelle in-beheer- name van continue veranderende IT-infra.

  • Zelfs late veranderingen in de IT zijn wel- kom.

  • Werkende IT wordt continu geleverd. • Het IT-beheer volgt nauw en dagelijks de

  veranderingen die de business afdwingen. • IT-beheer moet steunen op gemotiveerde en

  betrouwbare personen. • Centraal IT-beheer is de efficiëntste manier,

  wat niet betekent dat de IT zich op dezelfde plek bevindt.

  • Snel aanpasbare en goed gemanagede IT-infra is de beste maatstaf van vooruitgang.

  • Het IT-beheer kan te allen tijde worden uitgevoerd.

  • Er is voortdurende aandacht voor techni- sche uitmuntendheid en continuïteit van IT.

  • Inzicht is belangrijk: hoe meer mogelijkheden voor grip en regie, hoe beter.

  • Het IT-beheer organiseert zichzelf. • Het IT-beheer past zich aan de omstandighe-

  den aan.

  Gensys X is agile Gensys X is ‘lenig’ en ‘snel’. Lenig omdat Gensys X aanpassingen in de IT infrastructuur eenvou- dig volgt, geen belemmerende factor is en daar- door stimuleert om een gewenste verandering snel aan te brengen. Snel omdat Gensys X in een fractie van de tijd die men gewend is een IT- component, en zelfs een volledige IT-omgeving, in beheer neemt en omdat Gensys X het meest efficiënt in het gebruik is.

  Gensys X is de snelst te implementeren en in gebruik te nemen Business en IT Service Ma- nagement software doordat vanaf een centrale plaats alle configuratiehandelingen kunnen worden uitgevoerd voor alle locaties met de daar aanwezige IT-omgeving.

  Snel in beheer nemen Gensys X neemt het snelst IT in beheer door- dat de aanwezige logische en fysieke IT-com- ponenten op een locatie automatisch worden gedetecteerd inclusief de onderlinge relaties en de relaties naar IT-componenten op andere locaties. Gensys X haalt de asset-gegevens en relatiegegevens op en legt deze vast in de Ac- tive CMDB.

  Ook kan een monitorspecificatie eenvoudig worden gekoppeld aan de IT-component waar- door deze direct in de monitoring wordt opge- nomen. Hierbij is geen scripting- of program- meerkennis nodig, ook niet voor ‘vreemde’ IT-componenten zoals sensor en/of utility-ap- paratuur. Daarnaast zorgt de koppeling met de Active Directory dat gebruikersgegevens au- tomatisch in Gensys opgenomen en synchroon gehouden worden, ook die van uw klanten.

  Snel veranderingen volgen Met Gensys X reageert u snel op veranderingen in de IT-infrastructuur, omdat aanpassingen van monitoringspecificaties eenvoudig doorge- voerd kunnen worden. Gensys X onderscheidt vier niveaus waarop monitorspecificaties vast- gelegd kunnen worden, t.w. op IT-afdeling/

  Agility en Gensys X

  Agile wordt veel gebruikt bij softwareont-

  wikkeling en typeert zich door o.a. twaalf

  principes:

  • Klanttevredenheid, door snelle, continue

  levering van bruikbare software.

  • Zelfs late veranderingen in de require-

  ments zijn welkom.

  • Werkende software wordt regelmatig

  geleverd (weken in plaats van maanden).

  • De ontwikkelaars werken nauw en

  dagelijks samen met de mensen die de

  business kennen.

  • Projecten steunen op gemotiveerde en

  betrouwbare personen.

  • Een gesprek in levende lijve is de beste

  manier van communicatie, wat betekent

  dat men zich bij voorkeur op dezelfde

  plek bevindt.

  • Werkende software is de eerste maat-

  staf van vooruitgang.

  • De ontwikkeling kan te allen tijde wor-

  den voortgezet.

  • Er is voortdurende aandacht voor tech-

  nische uitmuntendheid en goed ontwerp.

  • Eenvoud is belangrijk: hoe meer er niet

  gedaan wordt, hoe beter.

  • De teams organiseren zichzelf.

  • Men past zich aan de omstandigheden

  aan.

 • 8

  ERP 7x24 1 hrs

  99,98%

  EMAIL 7x24 1 hrs

  99,98%

  FINANCE 5x8

  4 hrs 98,00%

  CRM 5x8

  4 hrs 98,00%

  Presentation

  Application

  Database / middleware

  Virtual server

  Virtualization platform

  Physical server & storage

  Utility

  N et

  w or

  k

  IT- ketens met verschillende SLA‘s

 • 9

  MSP-niveau, op klantniveau, op locatieniveau en op het niveau van de logische of fysieke IT- component. Een wijziging van een specificatie op een bepaald niveau wordt automatisch door- gevoerd op het onderliggende niveau tenzij dat daar is uitgesloten.

  Snel veranderingen kunnen volgen is mogelijk omdat Gensys X statische monitoringspeci- ficaties (wat moet er gemonitord worden) en dynamische monitoringspecificaties (hoe moet gemonitord worden) van elkaar heeft geschei- den. Op intuïtieve wijze kunnen de dynamische monitoringspecificaties, zoals grenswaarden en alert-instellingen, snel en eenvoudig worden aangepast op IT-componentniveau.

  Gensys X ontdekt elke geplande, maar ook elke ongewenste wijziging, door toetsing van de me- tadata van de IT-infrastructuur, vastgelegd in de Configuration Management DataBase (CMDB), met de gegevens over de werkelijk aanwezige IT-infrastructuur. Wijzigingen worden planbaar en beheersbaar, omdat interactief de impact van een aanpassing kan worden geanalyseerd. Op eenvoudige wijze worden veranderingen goed- of afgekeurd met de Gensys Change Ma- nagement Controller. Gensys X registreert elke wijziging voor rapportages en audits. U volgt veranderingen van uw IT-infrastructuur op de voet en beschikt altijd over een actuele regis- tratie met alleen geaccordeerde assets.

  Meest efficiënt Gensys X is de meest efficiënte IT-beheersoft- ware door een veelheid van factoren, waar hier- onder een aantal van wordt genoemd.

  Gensys X is een geïntegreerde oplossing. Geen losse tools met verborgen in-efficiency. Waar afzonderlijke beheeroplossingen door gebrek- kige integratie hun effectiviteit verliezen, gaat Gensys veel v