Agile architectuur paulus meijs v3 voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

25
Agile Architectuur| Paulus Meijs | 23 juni 2022 | 1 voor SDMC Architectuur Vakgroep 17 november 2010 Paulus Meijs Agile Architectuur voor ASR Is het er al, moet het nog komen ?

description

Agile architectuur paulus meijs v3 voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Transcript of Agile architectuur paulus meijs v3 voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Page 1: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 1

voor SDMC Architectuur Vakgroep 17 november 2010Paulus Meijs

Agile Architectuur voor ASR Is het er al, moet het nog komen ?

Page 2: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 2

Lijken wel te botsen

Architectuur en Agile

(met dank aan Jasper)

Page 3: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 3

Maar kunnen ook

een gelukkig

huwelijk vormen

Page 4: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 4

Opbouw

– Doel: Architectuur en Agile integreren om synergie te krijgen; ASR bewust maken; hoe voordelen oppakken ?deze presentatie is de start van het proces.

– Waarom: voordelen plukken van beide werkwijzen– voordeel van ene ondervangt valkuil van andere

– Hoe pakken we dit aan:– Initiatieven nu– Verdere mogelijkheden

– Suggesties, Uitdagingen, Vragen

Page 5: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 5

Wat is Architectuur

– An enterprise architecture provides a holistic, systematic description of an enterprise. It encompasses business functions, business process, people, organization, business information, software applications and computer systems with their relationships to enterprise goals. The hope for enterprise architecture is that applying systematic rational methods to the design of an enterprise will produce one that more effectively and efficiently pursues its purposes.

– Maw: Architectuur schept kaders en geeft richtlijnen, zodat het bedrijf efficiënter en effectiever zijn informatie huishouding kan inrichten.

– Pas op: Architectuur wordt gebruikt op meerdere nivo’s: enterprise, applicatie, component. Welk(e) nivo(‘s) gebruiken wij ?

Page 6: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 6

Voordelen Architectuur (1)

– Brengt structuur en richting aan in de oplossing– er ontstaat een brede gedeelde visie

– Men hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden– makkelijker ideeën delen; minder vaak eigen oplossing

– Noodzaak bij ASR: afstemming van ketens

Page 7: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 7

Voordelen Architectuur (2)

– Architectuur geeft decompositie– betere mogelijkheden voor opschalen

– Architectuur geeft overzicht– vermijd suboptimalisatie en vastlopen van het project na

1 of 2 jaar door opeenstapeling van patches

Page 8: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 8

Wat is Agile

In samenwerking met de klant doelgericht telkens de grootste toegevoegde waarde realiseren, en daarbij veranderingen zien als mogelijkheid om te verbeteren.

Page 9: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 9

Voordelen Agile (1)

– Focus op toegevoegde waarde voor business, dus vroegtijdig bewijs van architectuur mbv werkende SW (“Working software is the primary measure of progress”)

– vermijd ‘ideale’ maar onbewezen architectuur

– Maak juist genoeg; architectuur evolueert iedere iteratie: flexibel inspelen op veranderende omstandigheden (“Welcome changing requirements, even late in development.

Agile processes harness change for the customer's competitive advantage”)– “First time right” kost teveel tijd en lukt toch niet 100%

Page 10: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 10

Voordelen Agile (2)

– Regelmatige oplevering : continu feedback en voortgang (“Maintain a constant pace indefinitely”)

– werkelijke kwaliteitseisen en requirements bekend– geen vertraging door architectuur

– Team kan bijdragen aan de architectuur (“The best architectures, requirements, and designs emerge from

self-organizing teams”)– verkrijg een breed gedragen architectuur

Page 11: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 11

Architectuur Agile

Voordelen

Architectuur moetgedragen worden

Echte kwaliteitseisenen requirements

Suboptimalisatie

First time right

Opschalen van het project

Onbewezen architectuur

Het krijgen van een brede gedeelde visie

Het team ontwikkelt dearchitectuur zelf

Architectuur geeft richting

Vroegtijdig bewijs metwerkende software

Architectuur beschrijftdecompositie

Architectuur evolueertieder iteratie

Architectuur geeft overzicht

Continu feedbackvan werkende

software

vs Valkuilen

(Bits & Chips)

Page 12: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 12

Hoe bereiken we het ideaal ?

Page 13: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 13

Verbeteringen nu (suboptimalisatie ?) (1)

– Betere voorbereiding van de PSA– controle op requirements

– intake procedure bij het BIT

– brainstormen over oplossingsmogelijkheden – in Kompas workshops

– Opdelen PSA in delen : hoog-over overzicht + extra delen met speciale focus

– noodzaak bij grote projecten : NG-projecten

Page 14: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 14

Verbeteringen nu (2)

– Verkorten doorlooptijd PSA : wordt over nagedacht– workshops – ritme & focus aanbrengen

– Betere voorbereiding van de ontwikkeling– duidelijke initiële product backlog– Sprint 0 voor initiële architectuur

– eerste uitwerkings slag van de PSA in ontwerp

– Betere begeleiding tijdens de ontwikkeling– stap “Toetsen verandering” in Architectuur proces

Page 15: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 15

Verbeteringen nu (3)

Processen op elkaar afstemmen– ontwikkeling in vast ritme :

– Scrum met iteraties– voorbereidende processen :

flow gestuurd : Kanban– architectuur team :

Kanban bord met PSA’s (zie Zuid-0)

– requirements : dmv uitgewerkte user stories is een apart scrum team bij NGL

Page 16: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 16

Proces samenhang

Omgeving;

business

Architecten

PSA’s

User stories

Ontwikkelaars

Werkende software

Initiatie

Realisatie

Product eigenaar

Scrum

Kanban

Kanban

(Xebia)

Page 17: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 17

Verbeteringen later : integratie (1)

– Stap 1 : architecten houden thermometer in het project– tijdens of direct na de sprint planning sessie– checken of er consequenties voor architectuur zijn

– Stap 2 : architecten worden deel van het team– spreiding van architectuur beslissingen– andere insteek van architecten

– meer coachend en meewerkend dan voorschrijvend

Page 18: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 18

Verbeteringen later : integratie (2)

– Spreiding van architectuur beslissingen– bepalen van essentiële karakteristieken in sprint nul

bv ATAM methode (van SEI): – inventariseer belangrijke scenario’s (user stories)– geef scenario’s een waarde adhv diverse criteria

– stel beslissingen zoveel mogelijk uit– situatie kan veranderen; – of eis is zelfs niet meer nodig

Page 19: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 19

Uitdaging

Kan en wil ASR

van stap 1

naar stap 2 ?

Wat te doen

om stap 2 waar

te maken ?

Page 20: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 20

Suggesties

– Hou de PSA op hoog nivo, zodat ruimte blijft in ontwerp fase (flexibiliteit)

– Hou de architect(en) nog meer betrokken bij het verloop van de bouw (afstemming)

– Gebruik de ruimte die vrijkomt bij een kortere PSA om de bouw intensiever te begeleiden

– Zo vroeg mogelijk aan het begin van de sprint "de thermometer er in te steken", dus beter tijdens de sprint planning dan erna

– De architect(en) moeten ook echt hun verantwoordelijkheid nemen om te architectuur tijdens de bouw te bewaken en helpen verder te ontwikkelen. (Spanningsveld met regie rol van het BIT).

Page 21: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 21

Uitdagingen

– Mag een Agile team architectuurprincipes overtreden?

– Mag een Agile team afwijken van de PSA en ketenontwerp?

– SOA zegt 'generiek en loosely coupled'. Mag 'Agile' daar vanaf wijken?

– Is Agile even geschikt voor SOA, EAI, User Interfacing & WCM, Data Warehousing en reporting, inrichten boekhoudpakket?  (is Agile dé silver bullit)?

– Hoe betrek je andere disciplines in deze werkwijze: Requirements management, I&O, business ?

– Hoe centraliseer je de lead-architect rol, ipv “architectuur by committee” ?

– Hoe bedden we deze discussie in in de ASR Agile community ?

Page 22: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 22

Vragen / Discussie

Page 23: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 23

Vervolg

Voldoende stof om het vervolg aan te gaan !

Page 24: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 24

Bronnen

– Wikipedia , http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_architecture. in: Enterprise Architecture Ontology - by Praveen Nagarajan (2010)

– Agile Manifesto (2001) http://agilemanifesto.org/– Agile en architectuur: een ideale combinatie, door Jacob de Bree et al, in Bits & Chips 5

december 2008– Xebia : Lean Architecture seminar 24-6-10– ICT Architectuur proces 21-1-10, op ICT Werkwijzer 28-10-10 definitief;

http://businessportal/sites/InformatieManagement/processen/Architectuur/Wikipagina's/Introductiepagina.aspx

– Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) van het SEI– Jasper Kalkers: Architectuur/ontwerp en Agile 24-6-2010– ASR Agile Community (Wikipagina:

http://businessportal/sites/iswikicenter/Wiki/scrum/Wikipagina%27s/Agile%20Community.aspx )

Page 25: Agile architectuur paulus meijs v3  voor sdmc architectuur vakgroep 17-11-2010

Agile Architectuur| Paulus Meijs | 14 april 2023 | 25

Einde presentatieBedankt voor je aandacht