Afstudeerproject Bram Hurkens TU/e 2006

Click here to load reader

 • date post

  12-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  1.377
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Vreemd Framed - Een ontwerp voor vakantiewoningen op Texel. Afstudeerproject Bram Hurkens, faculteit bouwkunde, Technsiche Universiteit Eindhoven 2006

Transcript of Afstudeerproject Bram Hurkens TU/e 2006

 • 1. VREEMD FRAMEDEen ontwerp voor vakantiewoningen op TexelHurkens, Bs47499927 april 2006AfstudeeratelierBoundaries - tussen letterkunde en bouwkunde.AfstudeercommissieDr. Ir. J.G. Wallis de Vries (voorzitter)Dr. J.C.T. VoorthuisIr. J.A. Lrzing
 • 2. SAMENVATTING De roman To the lighthouse van de Engelse denken. Ik wil de bezoeker de kans bieden op deze schrijfster Virginia Woolf behandelt menselijke unieke plek te resideren. Het verblijf hoeft niet Vrije tijd behoort tot n van de snelst groeiende relaties en de ongrijpbaarheid van tijd, tegenover de luxe of groot te zijn, maar is een beschutte plek onderdelen van onze economie. Omdat onze onvergankelijkheid van landschap en kunst. Vanuit die nieuwe inzichten in het landschap verschaft. tijd steeds schaarser wordt, willen we deze een alwetende verteller worden de personages en Een pad dat het gebouw ontsluit en passeert, ook optimaal benutten. Onze leefomgeving raakt in relaties stukje voor stukje ontleed. Het gaat er toegankelijk voor anderen, vormt het tweede deel deze ontwikkeling steeds meer betrokken. Zo volgens Woolf om het moment te vangen waarin de van mijn programma. worden specifieke kenmerken van een bepaalde mens tot een diepere realiteit komt en zijn eigen ik plek benadrukt om deze te promoten. We zien overstijgt. De werkelijkheid wordt verteld als een Mijn gebouw gaat niet helemaal met het landschap bijvoorbeeld dat zorgvuldig in stand gehouden continue stroom van indrukken en ervaringen. De mee, noch er tegenin, waardoor het enerzijds landschappelijke gebieden op talloze manieren perspectivische blik is de blik waar het om gaat. ingetogen kan zijn en anderzijds, op andere toeristisch worden uitgebuit. Het consumeren van Ik zie een analogie met het lezen van het plekken, juist weer erg aanwezig is. Richting en het landschap lijkt de enige manier om deze nog te landschap. Het landschap bestaat volgens mij puur herhaling vormen belangrijke componenten van behouden. Architectuur kan daarbij een belangrijke bij wijze van haar interpretatie door de bezoeker, mijn ontwerp. Herhaling brengt het probleem in rol spelen. die bepaald wordt door de innerlijke beleving beeld dat massatoerisme met zich meebrengt: Om de invloed van de architectuur op de relatie waarbij de blik cruciaal is. veelheid leidt namelijk vaak tot saaiheid. Echter, bezoeker-landschap te bestuderen heb ik een Een gebouw kan twee verschillende rollen in het door gebruik te maken van de duinen ontstaan case-study uitgevoerd op Texel. In de hevige strijd landschap innemen: als object in de omgeving interessante verschillen en unieke plekken. Enkele binnen de vrijetijdssector proberen bedrijven Texel en als kijkinstrument van waaruit het landschap ontwerpstrategien die ik gebruik zijn: inkadering, te profileren als een unieke locatie. Toch is het ook beleefd wordt. De relatie tussen beiden vind spelen met hoogteverschil, horizon en uitzicht. hier dat hotels, bungalowparken, appartementen ik interessant. Bij dit project is heb ik daarom Het benadrukken van de schaalloosheid van het en andere uitgaansgelegenheden smakeloze gekeken naar de verandering van vorm en landschap en het concentreren op fragmenten in onderkomens zijn. Vooral uit angst voor aantasting betekenis van een gebouw in het landschap in het landschap. van het landschap schiet de architectuur vaak relatie tot de bezoeker. Eenvoudige verblijven van verschillend formaat tekort. Als Texel zich wil profileren als iets unieks, In de duinen komt de problematiek duidelijk naar vormen de bouwstenen van het gebouw. Door ze dan kan architectuur hiertoe een belangrijke voren. Door hun grilligheid, uitgestrekheid en te herhalen en met het hoogteverschil van het bijdrage leveren. schaalloosheid doen zij aan een maanlandschap landschap te laten verspringen, ontstaat er een2 VREEMD FRAMED
 • 3. interessant spel. Er zijn plekken waar tussendoor,onderdoor of deels overheen gelopen kan worden.De vormgeving van het gebouw maakt dat ergeen scherpe scheiding tussen binnen en buitenis. De ruimte buiten de verblijven is natuur. Geenrechthoekige doos en geen slagbomen, zoals wedat nu op veel leisurelocaties tegenkomen. Doorde manier waarop de bezoekers van het parkmiddels architectuur het landschap beleven, wordtde waardering daarvoor groter. Hiermee krijgt debezoeker een groter verantwoordelijkheidsgevoelvoor het landschap, wat de natuur weer ten goedekomt. VREEMD FRAMED 3
 • 4. VOORWOORD Eind 2004 ben ik begonnen met het proces dat afstuderen heet. Een proces waarin je jezelf leert kennen op ontwerpgebied, maar ook persoonlijk. Je begint aan een traject zonder enig idee te hebben waar uit te komen. De opbouw van dit verslag is ongeveer gelijk aan de manier waarop ik tot dit stadium gekomen ben. Om tot een afstudeeronderwerp te komen, ben ik eerst gaan graven in mijn verleden en heb ik teruggekeken op mijn studietijd. Vanuit dat punt ben ik tot een thema gekomen. Vanuit het thema: leisure en de grens tussen consumeren en conserveren van het landschap, heb ik een locatie gekozen. Daarna kwam het afstudeeratelier boundaries op mijn pad, wat als thema literatuur en architectuur had. De conclusies die ik heb getrokken, waarbij het erom ging de grenzen tussen architectuur en literatuur te verkennen, zijn ingezet bij het ontwerp. De opbouw van mijn verslag weerspiegelt dit traject dat ik heb doorlopen. Ik bespreek achtereenvolgens het thema, de locatie, de literatuur, de ontwerpstrategie en het ontwerp. Tenslotte volgt er nog een conclusie.4 VREEMD FRAMED
 • 5. INHOUDSAMENVATTING 2VOORWOORD 4INHOUD 5LEISURE 6 De thematiek in de context geplaatst 6TEXEL 10VIRGINIA WOOLF TO THE LIGHTHOUSE 12 Bloomsbury-group 15 Taalgebruik 15 De blik 16 Boundaries 17 Vorm, perceptie, betekenis 20LOCATIE 25 Topografie 25 Geomorfologie 25PROGRAMMA 28ONTWERPSTRATEGIE 31ONTWERP 36CONCLUSIE 42LITERATUURLIJST 44BIJLAGEN 46 VREEMD FRAMED 5
 • 6. LEISURE Door de grotere actieradius van de mens is er een schaars. enorme concurrentiestrijd gaande in de markt van Wanneer we een (commercieel) vrijetijdsgebouw Door eerdere projecten ben ik gefascineerd geraakt de vrijetijdsindustrie. De consument, die vluchtiger bezoeken zijn we ons buitengewoon bewust door het fenomeen leisure (vrijetijdsbesteding) en is geworden, wil een maximale belevingsopbrengst. van hun omgeving omdat ze zich in een nieuwe de gevolgen die zij heeft voor het landschap. In de Zo zijn winkelketens naarstig op zoek naar nieuwe omgeving bevinden en op zoek zijn naar beleving. architectuurgeschiedenis vind ik dit een interessant formules om klanten een nog aangenamer Juist door deze beleving zijn bezoekers extra thema. Een van de redenen voor deze fascinatie verblijf te bieden. Winkelen moet een vorm van alert. Daarom vind ik het opmerkelijk dat juist bij is mijn ergenis over bepaalde ontwikkelingen funshopping worden. Restaurants en hotels worden dit soort gebouwen de arc