Afstudeerpresentatie HvA Interactieve Media

of 30 /30
Wat er gebeurt in de uitgeversbranche vertelt veel over de kansen van interactieve media Arne Coomans - 27-08-2010

Embed Size (px)

description

Mijn afstudeerpresentatie voor Interactieve Media op de Hogeschool van Amsterdam (2010) gaat over de invloed van sociale media op de boekenbranche. Sociale media verleggen de mogelijkheid tot communiceren (promotie, research, ondersteuning) meer en meer naar de auteur en maakt deze minder afhankelijk van de uitgever. Ondertussen wordt de uitgever bedreigd door piraterij en andere distributievormen. Wat zou de uitgeverij kunnen leren van de muziekindustrie?

Transcript of Afstudeerpresentatie HvA Interactieve Media

  • 1. Wat er gebeurt in de uitgeversbranchevertelt veel over de kansen van interactieve media Arne Coomans - 27-08-2010

2. De uitgeversbranche is veranderende...Er zijn nieuwe distributiekanalen en nieuwe publicatievormenen gebruik van Interactieve Mediakan deze branche helpenmeegaan in de veranderingen 3. Waarom kijken naarde uitgeversbranche? Is beschermend van aard Rekent op fysiek distributiemodel Toont veel overeenkomsten metentertainmentindustrie 4. Wat is de situatie? Fysieke goederen verliezen monopolie Opkomst e-books, e-readers, blogs,niche-content, digitale distributie,piraterij, gratis content Vatbaar voor Long-tail Veel uitgevers houden vast aan oude,bekende modellen 5. Wat gebeurt er?Onafhankelijke auteurs bloggenEn dat leidt soms tot een boek 6. Wat gebeurt er?Onafhankelijke uitgevers mikken op digitaledistributie en e-readers 7. Wat gebeurt er?Niche-weblogs concurreren met magazines 8. Wat gebeurt er?Redactionele taken worden (deels) uitbesteed 9. @EHPO op twitter: 10. En dat kan anders! 11. Wat gebeurt er? Publiek komt in opstand tegen DRM Veel kritiek op e-book readers vanwege DRM beperkingen. 12. Wat gebeurt er? Publiek reageert Reactiemogelijkheden sociale media worden ingezet om auteurs in contact te brengen met lezers. 13. Wat gebeurt er? Publiek vult aan Door de interactie bereiken auteurs andere kennishouders en wordt informatie gedeeld. 14. Wat gebeurt er? Gratis wordt businessmodel Chris Anderson beschrijft in Free hoe gratis als businessmodel in te zetten valt. 15. Oh ja? Erwin Bloms handboek communities Onderwerpen, interviews, schrijfproces Karin Rommes Calimeromarketing 2.0 Fouten, updates, nieuwe inspiraties Niels Aalbers schrijft een boek Over de lessen die zijn weblog hem leren,waarvan er veel via sociale media hem worden aangedragen Boek komt uit voortgang website 16. Waarom werktinteractieve mediaVoor auteurs die open staan voor andermans invloeden? 17. Sociaal karakter van de zelfstandige Menselijke reactie Beslisser in plaats van beleidsmaker Natuurlijke drang om te delen Samenwerken om te overleven 18. De auteur is de zelfstandige De uitgever is het derde wiel aan de kar 19. Laagdrempelig Zelf bepalen wanneer actief te zijn opbijvoorbeeld sociale media Ook reactie waarom niet ingaan op eenaangedragen invalshoek is interessantleesvoer en leidt tot relevante discussies Want sociale media lenen zich natuurijk prima voor persoonlijkeprolering 20. Cross-mediaal Boodschap wordt niet beperkt tot nmedium Passie, aanwezigheid en interesse isleidend 21. Invloed interactievemedia op communicatie Reactief Laagdrempelig Digitaal Goedkoop Sociaal Flexibel Menselijk Controleerbaar 22. Wat verandert? Lezen wordt niet interactief, Publiceren en marketingcommunicatiewel! 23. Net als deentertainmentindustrie? Muziek maken werd niet interactief Distributie en marketingcommunicatiewel! 24. Interactieve media kan hieraan bijdragen: Reactieve campagnes Menselijk contact faciliteren Segmenteren op interesse Boodschap boven medium Band creren 25. Net als deentertainmentindustrie! Wordt het contact met de maker (artiest,schrijver) direct, tweezijdig, interactief Vormt distributie zich om de wensen vande koper, niet de wetten van fysiekeschaarste 26. Eerst veranderde de muziekindustrieVan cd naar illegale download naar legale downloadVan label-marketing en hits naar indie-communicatie en niches 27. Nu merkt deuitgeversbranche deinvloed van internet als distributiekanaalen alscommunicatiekanaal 28. StellingMarketing vanuit Interactieve Media is als enige in staat om snel te reageren op de veranderende klantvraag.Het (verkoop-)businessmodel moet maar volgen. 29. Stelling De uitgeversbranchemoet goed kijken naar demuziekindustrie. Leren van collegas is de enige mogelijkheidom te overleven. 30. Stelling Interactieve media zijnbovengemiddeld geschiltvoor een persoonlijke, menselijke en opdialoog gerichte vorm van marketing-communicatie.