Aanwervingsbrochure Beleidsmedewerker bibliotheek ... Aanwervingsbrochure: beleidsmedewerker...

download Aanwervingsbrochure Beleidsmedewerker bibliotheek ... Aanwervingsbrochure: beleidsmedewerker bibliotheek

of 12

 • date post

  10-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aanwervingsbrochure Beleidsmedewerker bibliotheek ... Aanwervingsbrochure: beleidsmedewerker...

 • Aanwervingsbrochure: beleidsmedewerker bibliotheek 2018 Pagina 1 van 12

  Aanwervingsbrochure Beleidsmedewerker bibliotheek

  Aanwervingsvoorwaarden

  Het lokaal bestuur van Vorselaar gaat over tot de aanwerving van een VOLTIJDS BELEIDSMEDEWERKER BIBLIOTHEEK (38/38). We zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven medewerker, iemand die mee wil bouwen aan een modern bibliotheekbeleid in Vorselaar. Iemand die van uitdagingen houdt, graag met mensen samenwerkt, en mee aan de basis wil liggen van de regionale bibliotheekwerking Neteland. AANWERVINGSPROCEDURE Spijtig genoeg kunnen we je niet met alleen een sollicitatiegesprek in onze organisatie opnemen. We zijn ertoe verplicht bepaalde voorgeschreven procedures te volgen. Indien je interesse hebt voor deze functie, moet je bijgevolg slagen voor een aanwervingsexamen. Samenstelling van de selectiecomissie Voor het afnemen van het aanwervingsexamen wordt een selectiecommissie samengesteld. De selectiecommissie bestaat uit 2 of 3 deskundigen die vertrouwd zijn met de vacante functie of kennis hebben van de problematiek die ermee samenhangt. De leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen deel uitmaken van de selectiecommissie. De gemeentesecretaris is secretaris van de jury. Indienen van je kandidatuur Heb je in interesse in de job van beleidsmedewerker bibliotheek, en wil je in aanmerking komen voor deze functie, stuur dan je sollicitatiebrief naar: College van burgemeester en schepenen Gemeentebestuur Vorselaar Markt 14 2290 Vorselaar Je kandidatuur dient per post of e-mail (personeel@vorselaar.be) verzonden te zijn uiterlijk 23 februari 2018. Vraag voor alle veiligheid steeds naar een bevestiging voor de goede ontvangst van je sollicitatie.

  mailto:personeel@vorselaar.be

 • Aanwervingsbrochure: beleidsmedewerker bibliotheek 2018 Pagina 2 van 12

  Bij je sollicitatiebrief te voegen stukken: 1. je uitgebreide levensloop (curriculum vitae) 2. een recente pasfoto 3. een kopie van het vereiste diploma Indien je slaagt voor het aanwervings- of bevorderingsexamen, dan dien je nog volgende stukken te bezorgen: 1. een uittreksel uit je geboorteakte (af te halen bij het gemeentebestuur waar de geboorte

  werd aangegeven) 2. een getuigschrift van goedzedelijk gedrag (niet ouder dan drie maanden) dragend de

  vermelding “bestemd voor openbaar bestuur” Indien op dat ogenblik uit deze stukken zou blijken dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn door de geslaagde voor het examen, dan kan deze zich geenszins beroepen op het feit dat hij/zij tot het examen werd toegelaten. Aanwervingsvoorwaarden Kandidaten dienen:

  • Houder te zijn van erkende diploma’s die toegang geven tot het niveau B - een bachelordiploma uitgereikt door

  • een gesubsidieerde of erkende instelling voor hoger onderwijs • de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen of daarmee gelijkgestelde inrichtingen • een examencommissie ingesteld door de staat of één van de gemeenschappen

  - of een gelijkwaardig diploma

  • te slagen in een aanwervingsexamen

  Aanwervingsexamen De selectieprocedure zal bestaan uit één of meerdere schriftelijke proeven en mondelinge proef. Om als geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten ten minste 50% te behalen op elke proef en 60% op de gehele selectie. De schriftelijke proef vindt plaats op maandag 12 maart om 18u in het gemeentehuis, Markt 14 te 2290 Vorselaar. Indien je je tijdig kandidaat stelt ontvang je hiervoor nog een uitnodiging met extra informatie. Indien je slaagt voor het schriftelijk gedeelte van het aanwervingsexamen nodigen we je uit voor een mondeling gesprek. Deze gesprekken zijn ingepland op dinsdag 27 maart vanaf 11u. Op basis van de resultaten van het schriftelijk en mondeling gedeelte wordt een wervingsreserve aangelegd van de geslaagde kandidaten. Deze wervingsreserve is 1 jaar geldig, en kan eventueel verlengd worden tot 2 jaar.

 • Aanwervingsbrochure: beleidsmedewerker bibliotheek 2018 Pagina 3 van 12

  Functiebeschrijving

  1. Identificatiegegevens:

  Functiebenaming:

  Beleidsmedewerker bibliotheek

  Afdeling: Dienst:

  Vrije tijd & evenementen Bibliotheek

  Niveau/weddeschaal: B1 – B3

  Functiefamilie Beleidsondersteunend

  2. Doel van de functie:

  Coördineren van de gemeentelijke bibliotheek en ondersteunen en bijstaan van het beleid en de medewerkers om samen de vooropgestelde doelstellingen te realiseren en een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden. Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de bib van Vorselaar en staat mee aan de basis van de regionale bibliotheekwerking Neteland. Je ondersteunt het beleid bij de voorbereiding, bijsturing, uitvoering en evaluatie van de beleidsplanning. Je kan goed samenwerken en stelt je flexibel op in functie van een optimale dienstverlening. Je ontplooit jouw kennis in het goed beheren en ontsluiten van informatie en ondersteunt de organisatie in het uitwerken van een kwalitatief systeem voor informatiebeheer. Je hebt bij dit alles voldoende aandacht voor de toekomstige rol van de bibliotheek en de evolutie naar meer digitalisering. Dit omvat ook de coördinatie en organisatie van voldoende vorming en ondersteuning voor burgers, medewerkers, …

  3. Basistaken

  1. Beleidsvoorbereiding en beleidsondersteuning Verrichten van beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk binnen het specifieke vakgebied om een vlotte en effectieve behandeling en besluitvorming te bevorderen en het gemeentebestuur toe te laten op dit vlak een gefundeerd en onderbouwd beleid te voeren.

   Dit omvat onder meer volgende taken:

  - fungeren als beleidsadviseur voor de eigen materies - zelf voorstellen of adviezen formuleren om het beleid op zijn/haar (beleids)domein te

  verbeteren - verantwoordelijk voor een -zowel technisch als juridisch- correcte voorbereiding van de

  dossiers en zorgen voor een efficiënte en correcte uitvoering ervan

 • Aanwervingsbrochure: beleidsmedewerker bibliotheek 2018 Pagina 4 van 12

  - ontwikkelen van een strategische visie (bv. signaleren van nieuwe trends) - opvolgen van de uitvoering van de beleidsprioriteiten gesteld door het bestuur

  2. Dossierbeheer en administratie Verwerken van (soms complexe) dossiers conform de reglementering en verzorgen van de nodige informatie, administratie en taken met het oog op een efficiënte afhandeling en beslissing.

   Dit omvat onder meer volgende taken:

  - beheer van projecten en dossiers - instaan voor het ontwerp, redactie en voorbereiding van de dossiers voor de

  beleidsorganen (gemeenteraad, schepencollege, burgemeesterbesluiten) - opvolgen wetgeving en expertise aanwenden en ontwikkelen - vertalen van beleidsopties naar een klantgerichte uitvoering, evaluatie en rapportering - communicatie naar burgers via infoblad, website, nieuwsbrieven, sociale media, …

  3. Opzetten en toepassen van werkingsprocessen voor het eigen beleidsdomein Efficiënt en effectief beheren van tijd, kosten, activiteiten, middelen en processen in functie van een optimale afstemming en uitvoering van de eigen werkzaamheden en opdrachten binnen het eigen beleidsdomein.

   Dit omvat onder meer volgende taken:

  - bepalen van de werkorganisatie en planning - activiteiten optimaal op elkaar afstemmen - het gebruik van de middelen (mensen, budget) optimaliseren - uitwerken en verbeteren van interne procedures en overleg - meewerken en voorstellen uitwerken voor het opzetten en onderhouden van systemen om

  de kwaliteit en kwantiteit van de dienst te verbeteren

  4. Personeelsmanagement Coördineren van de dienst en daarbij voldoende ondersteuning bieden aan de medewerkers. Motiveren van medewerkers zodat zij hun competenties in optimale omstandigheden kunnen ontwikkelen.

   Dit omvat onder meer volgende taken: - je werkt samen met de dienst aan een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid - ondersteunen en motiveren van de medewerkers, de juiste omgeving creëren voor de

  medewerkers om hun job goed te kunnen uitvoeren - zorgen voor voldoende inspraak, participatie en betrokkenheid van de medewerkers - detecteren van vormingsbehoeften van medewerkers - coördineren van personeelsaangelegenheden binnen de dienst (dienstregeling, ziekte,

  verlof, …) met het oog op een kwalitatieve dienstverlening - zorg dragen voor onthaal en begeleiding nieuwe medewerker

  5. Financieel beheer Beheren van het eigen budget zodat de geldmiddelen efficiënt worden besteed.

   Dit omvat onder meer volgende taken:

  - opstellen van het budget voor het beleidsdomein - verantwoordelijk voor het beheer van de aan het beleidsdomein toevertrouwde budgetten

 • Aanwervingsbrochure: beleidsmedewerker bibliotheek 2018 Pagina 5 van 12

  - verantwoordelijk voor de bestelbons van het beleidsdomein, opvolgen dat de procedures correct worden toegepast

  - nagaan of leveringen voor het beleidsdomein correct worden geleverd en gefactureerd - opmaak lastenboeken en opvragen en evalueren van prijsoffertes - mee actief op zoek gaan naar subsidiemogelijkheden

  4. Specifieke taken

  6. Dossierbeheer Het beheren van -al dan niet complexe- dossiers en het verzorgen van de nodige informatie, administratie en taken, zodat ook de moeilijkere dossiers efficiënt worden aangepakt.

   Dit omvat onder me