40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook...

of 30 /30
1 40 jaar Jubileumkrant

Embed Size (px)

Transcript of 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook...

Page 1: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

1

40 jaar

Jubileumkrant

Page 2: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

2

Stichting Naschoolse Vorming Velsen Jubileumkrant 40 jarig bestaan Inleiding Voor u ligt de jubileumkrant van de “Avondschool”. De avondschool bestaat 40 jaar. In 1969 werd de stichting opgericht, mede dankzij de medewerking van de toenmalige wethouder van Velsen, de heer Henk de Boer. Hij gaf o.a. het startschot tot oprichting van een zuilendoorbrekend vormingsinstituut voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Deze doelgroep kon na werktijd in de avonden het instituut bezoeken. Er werd gestart in de voormalige Hendrik Piersonschool o.l.v. de heer A. Wieringa. Na enige tijd werd er verhuisd naar de F.L. Ossendorpschool, waar wij de bovenverdieping gebruikten. Op dat moment stond de avondschool onder leiding van de heer Jan Schotvanger. Tijdens die periode werd de heer Schotvanger ziek en ik mocht

hem opvolgen en wel tot op de dag van vandaag. Na een lange periode verhuisden we naar de Tiberiusschool, waar we ook een uiterst plezierige tijd hebben gehad. De laatste jaren mogen we inwonen bij het Tendercollege, een school die o.a. praktijkonderwijs aanbiedt en hun schoolverlaters vervolgens wijst op de moglijkheden van de Avondschool. U begrijpt, dat er in de afgelopen 40 jaar veel is gebeurd. Diverse deelnemers hebben teruggekeken op deze 40 jaar, maar ook docenten en oud-docenten. Zij hebben hun beste herinneringen aan de Avondschool en aan het werken daar aan het papier toevertrouwd , hetgeen betekent, dat alles wat in dit jubileumnummer van de Avondsterren is gepubliceerd berust op persoonlijke ervaringen. Ik hoop dat u zult genieten van deze krant en dat u net als met het jubileumnummer dat uitgegeven is bij het 25-jarig bestaan deze uitgave zorgvuldig bewaart, zodat u er later nog eens met plezier in kunt lezen. Paul Kuijper

Page 3: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

3

VOORWOORD

De Stichting Naschoolse Vorming (S.N.V.) De S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht team van docenten elke week een programma vol enthousiasme geven. Het is voor mij een groot voorrecht om als vrijwilliger van de Stichting Naschoolse Vorming Velsen te mogen mee draaien. Ook De Avondschoolkrant is in al die 40 jaar helemaal mee gegaan met de tijd. Het begon met een drietal gestencilde blaadjes, getypt op de typmachine via een stencilblad afgedrukt. Nu wordt De Avondschoolkrant “De Avondsterren” geheel digitaal voorbereid en daarna op vakkundige wijze afgewerkt.

Redactie Avondsterren Koen Koorn ` Ron de Boer Voor u hebt u de jubileumuitgave van het blad “De Avondsterren” met leuke verslagen van (oud-)docenten en van vele (oud-)leerlingen met leuke ervaringen hoe zij De Avondschool ervaren en hebben ervaren. Het is mij dan ook een voorrecht, dat ik met een hecht team de jubileumuitgave van De Stichting Naschoolse Vorming Velsen heb geproduceerd. Ik wens iedereen veel leesplezier. Gefeliciteerd met dit jubileum !!! Ron de Boer, alg. vrijwilliger S.N.V Koen Koorn & Ron de Boer. Redactie De Avondsterren

Page 4: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

4

SNV

Na 9 jaar als voorzitter van het bestuur van De Avondschool meegedraaid te hebben is het verrassend je te realiseren dat je dan ook bijna een kwart van het totale bestaan hebt meegemaakt. Wat als initiatief van enkele notabelen uit onze gemeente is opgezet is nu een vast gegeven geworden voor een hele hechte groep van leerlingen en leerkrachten, medewerkers,vrijwilligers,sponsors, en vele andere die tijd, geld ,energie en enthousiasme inbrengen voor de S.N.V. Ik heb ervaren dat het gehele team dat goed kan omgaan met de doelgroep,de school al jaren een bestaansrecht weet te geven. Het vormingswerk dat voor de leerlingen van de naschoolse leeftijd zo belangrijk is heeft een grote betekenis gehad voor heel veel S.N.V scholieren. Het doel van de stichting: De Naschoolse Vorming voor jeugdige personen met een vertraagde ontwikkeling mag zo na 40 jaren werken een levensvatbaarheid hebben die hopelijk nog jaren kan en mag voortduren. Als voorzitter ben ik trots op een hechte groep mensen die de diverse bestuurstaken op zich heeft genomen, vaak al vele jaren lang. Allemaal met een grote betrokkenheid voor de leerlingen .En uiteraard helemaal trots op de groep die zich iedere week op de schoolavonden inzet om de diverse vormingstaken op zich te nemen. Het is goed ook steeds te mogen ervaren, dat velen daaromheen hun medewerking en inzet willen geven zodat finacieel en organisatorisch veel kan worden gerealiseerd. Zonder die steun kan de een stichting als de S.N.V maar moeilijk draaien. Reden tot grote dankbaarheid en erkentelijkheid. Gefeliciteerd met dit jubileum !! Wim Fidder, voorzitter S.N.V

Louis Swier ging naar Heerhugowaard maar miste IJmuiden en kwam terug

Page 5: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

5

40 jaar de Avondschool volgens Wim Krijger Ik kom al ongeveer 15 jaar op de Avondschool. De eerste school waar ik kwam was de Tiberiusschool, naast het politiebureau. Ik kwam daar bij Paul Kuijper voor rekenles. Dat was op dinsdag. Op de donderdag werd er les gegeven in bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Dat gaf Erik van Zoonen. Ik ben ook met diverse excursies mee geweest. Zoals Schiphol, de reddingboot, een bos excursie en een excursie naar de Brandweer Velsen. De gastles van de NS was erg leerzaam. Ik vind de Avondschool wel gezellig, maar alleen wat weinig bezoekers. Ik zal wel wat met de computer willen leren. Ook zal ik weer graag kooklessen willen volgen. Ik feliciteer de Avondschool met het 40 jarig jubileum.

Wim Krijger

Page 6: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

6

40 jaar Avondschool door Koen Koorn

Wat hebben we er lang naar uitgekeken. Maar nu is het dan eindelijk zover. Een lustrum waar we allen trots op mogen zijn. Toen ik in 1969 (het jaar waarin de avondschool zijn deuren voor het eerst opende) mij als leerling liet inschrijven, kon ik niet vermoeden dat ik 40 jaar later hier nog steeds over de vloer zou komen. We hebben op verschillende locaties gezeten. Zo begonnen we in de Heidestraat (M.i.v.o )om daarna naar de Le Mairestraat (Ossendorpschool), Brinioplein, (Tiberiusschool ) en tenslotte naar de Eenhoornstraat te gaan (Tendercollege.) Het voert te ver om alles wat we daar mee gemaakt hebben op papier te zetten, maar een paar dingen die mij zijn bij gebleven schrijf ik hier op! Het gezellige lesgeven op de Ossendorpschool. We zaten daar met zijn allen aan een lange tafel. Minder gezellig werd het toen een aantal mensen van het Vinkennest uit Driehuis naar de avondschool kwamen. Er werd zelfs in de gang gevoetbald en de boot was helemaal aan toen de bal op mijn tafeltje kwam waaraan ik zat te schrijven. Ik was razend! Ook heb ik nog meegemaakt, dat de hele Avondschool in het donker zat, omdat we bij een les elektrotechniek iets niet helemaal goed aangesloten hebben. De schoolkrant die toen gemaakt werd zag er ook wel even anders uit. Het typen gebeurde nog met een typemachine op een stencilblad.

Page 7: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

7

Via het stencilapparaat werden de geschreven artikels afgedrukt. Was een inktpatroon op dan moest dat vervangen worden met als gevolg vieze inkthanden. De krant bestond uit 2 of 3 blaadjes en in de hoek vastgeniet. Ook hadden we met de slotavond altijd een barbecue, eerst in Jisp en daarna in Marken-Binnen. Hier gingen we dan met de bus heen en het laatste stukje met een klein bootje naar de overkant. Karin Jongman raakte te water en in paniek, want ze kon niet zwemmen. Om het verhaal niet te lang te maken komen we bij de Tiberiusschool waar we onder andere ons 30 jarig jubileum hebben gevierd met een optreden van de IJmuider Harmonie. De reddingboot van de KNRM vond ik de leukste excursie. En wat te denken van de excursie naar de ambulancedienst. Paul Kuijper werd op de brancard gelegd en rond gereden. Ik heb de haren van Frank Voorburg nog geknipt bij de excursie naar de kapper. Het bezoek aan de brandweer niet te vergeten. Ze moesten voor het “echie” uitrukken en ons in de steek laten. Door reorganisatie moest onze avondschool naar de Eenhoornstraat verhuizen. Dit was een heel ander onderkomen, maar ook hier voelde we ons spoedig thuis. Helaas nam het leerlingaantal af en zijn er plannen om de dinsdagavond te laten vervallen. Waarom er minder leerlingen komen is niet helemaal duidelijk. Verschillende leraren gaven aan niet verder te gaan en ook Paul ging op dinsdag stoppen. Ik hoop van harte dat de avondschool op de maandag, dinsdag en donderdag nog lang zal blijven bestaan. Koen Koorn

De Avondschool Ik kom hier al een jaar of 31 met veel plezier. Normaal gesproken wordt er veel gekletst, veel oude herinneringen komen dan langs. Vooral het er zijn, de ontspanning die de avondschool biedt zijn wat ik erg fijn vind. Ik kan me nog herinneren dat ik les kreeg op de ossendorp school waar we aan een lange tafel met zijn allen reken- en taaloefeningen maakte. Daarnaast vond ik de handvaardigheid lessen van Frans Koker altijd erg leuk. Over het algemeen kun je zeggen dat als je wat wil leren de avondschool een zeer geschikte plek is. Ik feliciteer de avondschool met haar 40-jarig jubileum. Met vriendelijke groet, Roberto Otto (niet van het blad!)

Page 8: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

8

40 jaar Avondschool volgens Leo

Mijn ervaringen met de Avondschool zijn erg leuk. Het was er altijd gezellig. Vooral in de Ossendorpschool was het erg gezellig. Altijd gezellig een kaartje leggen, soms wel met 9 man, zoals: Willem de Weers, Daan Egmont, Jan glas, Kees Zwaai, Herman Kerdijk, Arie Groot, Simon Groot en ik zei de gek, Leo Reijmers. Ook de seizoensafsluiting in Marken Binnen was altijd erg gezellig. De Ossendorpschool was aan de Wijk aan Zeeërweg in IJmuiden. Zo was er altijd een breed aanbod van onderwijs, zoals verkeersles, fiets- en bromfietstechniek. Dit werd gegeven door dhr. Brouwer. Ook zaalvoetbal was erg in trek bij de toenmalige bezoekers van de Avondschool, Sport werd gegeven door dhr. Hogewind. Ook dhr. Schotvanger was altijd erg gezellig. Ik heb dus heel fijne herinneringen aan de Avondschool. Helaas vond ik de verhuizing naar de Tiberiusschool niet zo leuk. In de Ossendorpschool was het meer een gezelligheidsclub. Later werd het meer een school. De verhuizing naar de Eenhoornstraat was helemaal niet zo leuk meer. Er zijn minder bezoekers. Het is dus helaas minder gezellig. Ik hoop dat het toch weer gezellig wordt. Ik feliciteer de Stichting Naschoolse Vorming Velsen met het 40 jarig jubileum. Leo Reijmers

Page 9: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

9

40 Jaar Avondschool leren en werken met plezier

Het is een voorrecht om 28 van de veertig jaar als docent van de Stichting Naschoolse Vorming mee te mogen maken. Een voorrecht, want elke donderdagavond geeft mij enorm veel plezier, energie en voldoening. Of zoals ik altijd thuis roep: “De Avondschool is mijn toetje van de week”. Ook al moest ik er voor overnachten, omdat ik ’s avonds niet meer naar Texel terug kon, ook al waren er de verdrietige momenten door overlijden van deelnemers, ook al waren er de nodige nare momenten in het leven van onze deelnemers. Maar o, wat valt er toch onnoemelijk veel te lachen: Ben Postma, die zijn gebit verliest in de Markertrekvaart, de half gare hamburgers bij de barbecue in Marken Binnen, de briesende Cor Bos op de bank in de kantine van de Ossendorpschool, de waggelende Rosa Rosier op het achterdekje van de KNRM reddingboot op volle zee, of Piet Hein die met zijn autootje vol met instrumenten en assistent Jos dubbelgevouwen tussen twee paaltjes “doorschuurt”. En zo kan ik nog lange tijd doorgaan met het benoemen van hoogtepunten, verhalen en belevenissen. Het is ook een voorrecht om als docent Maatschappelijke Vorming bezig te mogen zijn met al die zaken die voor onze deelnemers meer en minder belangrijk zijn in het leven..Een training Sociale Vaardigheden, cursussen financiële zaken en budgetteren in het bijzonder, lessen hygiëne, reizen en ga zo maar door. Bij verkiezingen besteden we altijd veel aandacht aan politiek en de gemeenteraadsleden vinden het leuk om voor de gemeenteraadsverkiezingen op de Avondschool te komen om hun partijstandpunten toe te lichten, waarbij de deelnemers hen het hemd van het lijf vragen. En zo werden de conducteur en machinist van de NS, de piloot en stewardess en de dokter ook met vragen bestookt.

Het mooie is, dat we aan het begin van het seizoen inventariseren wat men wil leren en op basis van deze wensenlijst een lessenaanbod samenstellen. Ofwel leren wat je wilt leren, omdat je iets belangrijk vindt. Maar ook de ontspannende zaken, excursies organiseren, gastdocenten uitnodigen.

Page 10: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

10

Wat heb ik toch ene mooie klus op de Avondschool. En wat is het toch ontzettend mooi om al zo lang nauw samen te werken met een stel fijne collega’s. Heerlijke herinneringen aan een weekendje bij mij op Texel. 40 Jaar Avondschool betekent ook verandering. De ontwikkelingen in de samenleving hebben ook een weerslag op de Avondschool. De computer is niet meer weg te denken uit de lessen. Veel deelnemers hebben geleerd om goed gebruik te maken van de computer en het internet. En zo gaat de Avondschool mee met de ontwikkelingen. En blijft de Avondschool nog heel veel jaren een belangrijke rol in het leven van deelnemers en docenten vervullen. Dus: Avondschool van harte gefeliciteerd met dit prachtig jubileum en nog vele jaren “Leren met Plezier” Erik van Zoonen

Feest op de Avondschool

Mijn naam is Mark Spoelstra. Ik ben in het seizoen 2008/2009 op de Avondschool gekomen. Door mijn woonbegeleidster ben ik op de Avondschool gekomen. Ik kom op de Avondschool om wat te leren met de computer, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Internet. Ik heb mijn diploma basis Internet gebruik gehaald op de Avondschool. Dus mijn interesse is computers. Dus ook voor de gezelligheid kom ik op de Avondschool, voor bijvoorbeeld een gezellig praatje. Ook het gastdocentschap van de mensen van de NS vond ik erg interessant. De strandwandeling is altijd erg gezellig en leuk om te doen. Ik wil vooral blijven leren. Zo wil ik nog leren om te gaan met de OV chipkaart, die in het openbaar vervoer wordt toegepast. Dus de Avondschool is Top! Ik feliciteer de Avondschool met het 40 jarig jubileum. Mark Spoelstra

Page 11: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

11

Paul Kuijper: 40 JAAR AVONDSCHOOL………. betekent voor mij:

- 37 jaar avondwerk. - Veel leuke dingen meegemaakt. - Ook verdrietige zaken. - Veel mensen leren kennen. - Veel mensen kunnen helpen. - Het idee hebben dat de Avondschool voor een grote groep mensen iets

betekent. - Geweldige herinneringen. - Met veel mensen lief en leed gedeeld. - Met fijne collega’s werken. - F.L. Ossendorpschool; Tiberiusschool; Tendercollege. - Barbecue in Marken Binnen bij de Stierop. - Bowlen in de Boerderij in Heemskerk. - Kerstdiners bij Kota Radja en da Maurizio. - Sinterklaasfeest met muziek van collega Jan Schotvanger. - Sinterklaasfeest met een Sint uit Texel en daarna uit Egmond. - Sintfeesten met vele Pieten, o.a. tietenpieten. - Slotfeesten op het strand, georganiseerd door Piet Dekker en Frans Koks. - Leuke excursies. - Gastlessen over talloze onderwerpen, van tandartswerk tot stewardess en van

koken tot computercursus, van stadswandeling in Haarlem tot Jopenbierproeverij.

- Gebit van Ben Postma op de bodem van het kanaal na een zwempartij. - Een collega weekend op Texel bij Erik. - Lessen geven die zeer uiteenlopen; van rekenen tot sexuele voorlichting, van

budgetteren tot gezondheidskunde. Laten we hopen, dat de Avondschool nog jaren verder kan en dat het voor vele mensen een functie mag hebben. Paul Kuijper.

Page 12: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

12

Alie en Joop Ik, Joop en mijn vrouw Alie komen al rond de 15 jaar op de Avondschool. We kregen toen ter tijd les op de Tiberiusschool in IJmuiden. Onder andere van dhr. Kolkman die toen rekenen en schrijven gaf. Paul Kuijper, Erik van Zoonen en Frans Koker waren toen ook vaste leerkrachten van de Avondschool. Ik was vooral bezig met techniek en mijn vrouw Alie ging in de leergroep werken aan haar rekenen en taal. Op een gegeven moment ben ik uit interesse meer gaan werken met computers en heb op de Avondschool geleerd hoe ik met deze machines om moet gaan. Ook Bob Groos was een van de leerkrachten hij gaf toen ter tijd lessen verkeer. Bob heeft in de loop der tijd enorm veel mensen geholpen hun rijbewijs te halen.

Wat ik me vooral kan herinneren is dat het altijd erg gezellig was en is op de Avondschool. Vooral het contact met de andere mensen en de mogelijkheid om ons zelf te ontwikkelen is erg belangrijk en geeft veel voldoening. In eerste instantie kwamen wij alleen op de dinsdag maar in de loop van de tijd zijn wij ook op donderdag naar de Avondschool gekomen. Daar ben ik ook in contact gekomen met Koen en hebben we vanaf die tijd steeds vaker samengewerkt. Deze samenwerking kwam vooral tot uiting in het maken van de schoolkrant ‘de Avondsterren’. Alie en Joop

Page 13: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

13

Avondschoolherinneringen

Regelmatig kom ik iemand tegen die heel lang geleden op de Avondschool zat en er soms nog op zit. Toen de avondopleiding startte, voor mijn gevoel zo’n 100 jaar geleden!, was ik er als jonge schoolmeester bij. Wat was de bedoeling? Het was de opzet om oud-leerlingen van het speciaal onderwijs de kans te geven nog wat =bij te spijkeren=. Twee avonden per week konden de cursisten naar school om les te krijgen. Overdag werken en daarna ook weer naar school. Waar zij jarenlang niet zo goed in waren, zeg maar rekenen en taal, dat moesten ze dan ’s avonds nog een keer doen. Dat was natuurlijk geen succesformule en al snel werd er van alles bedacht: activiteiten die leuk waren, niet zo schools en waar je ook nog wat van opstak. In die avondschoolprehistorie kwam bv =bromfietstechniek= op het rooster. Er kon gebiljart worden, er werd gekaart, films werden vertoond, excursies werden gemaakt en er werden ook uitstapjes georganiseerd: BBQ-en op een eilandje in Noord Holland. Ik heb niet zo heel lang op de Avondschool gewerkt, maar de Ossendorpschool kan ik me nog goed herinneren. En die school had een gymzaal en niet alleen de leerlingen, maar ook wij waren gek op voetballen. Er werd fanatiek geknald, de vonken vlogen er af, bloed aan de paal! Maar als het voetballen er op zat waren we weer de beste vrienden. Dat werd later ook het karakter van de Avondschool: een vriendengroep die er samen iets gezelligs en nuttigs van wilde maken. De schoolkrant =Avondsterren= is daar een goed voorbeeld van. Op de tribune zitten bij Telstar ook. Zo zijn er meer zaken die het vermelden waard zijn, maar dat moeten we maar op de reünie doen. Van het begin herinner ik me nog Cor Lubach die met zijn Landrover vol cursisten over het strand scheurde. Willem Kolkman, Jan Schotvanger, Paul Kuyper, etc. etc., allemaal namen waar smakelijke verhalen aan kleven. We gaan ze binnenkort allemaal vertellen en horen. Ik ben er zeker bij! Jaap de Vries.

Het 40 jarig jubileumfeest van de S.N.V.

Ik ben in 1986 op de avondschool gekomen. De avondschool werd toen nog op het Tiberiusplein in IJmuiden georganiseerd. Ik heb daar ontzettend veel gezelligheid gekend. Klaverjassen met Jan vd Berg, Arie Groot, Gea Otter en P. Dekker was altijd heel gezellig. Ik heb een keer een tv-opname van Hennie Huisman meegemaakt in Aalsmeer. Ook heb ik een computercursus gevolgd en ben ik met een excursie mee geweest van de N.Z.H in Haarlem. Ik zou best nog wel eens wat van de spoorwegen willen weten. Een excursie hierheen of een paar gastlessen van bijvoorbeeld een conducteur lijkt me fantastisch. Over 2 jaar ben ik alweer 25 jaar bij de avondschool. Wat ik graag zou willen zien is dat er weer een ontspanningsgroepje komt die lekker met elkaar klaverjassen. Als laatste feliciteer ik de avondschool met haar 40 jarig jubileum. Met vriendelijke groet, Jan Brezet.

Page 14: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

14

Een interview met Ome Gerrit

Ik vind de Avondschool een leuke gezellige babbelschool, waar je ook serieuze dingen kan leren. Ik help op maandag met houtbewerken en donderdag help ik met allerlei dingen, zoals puzzelen met Louis, kookles, helpen achter de bar en neem ik deel aan alle lessen. Ik zou willen dat er nog meer lessen worden aangeboden op de dinsdag en donderdag. Daardoor komen er ook meer nieuwe deelnemers. Dit kan door op donderdag open te zijn en meer docenten op die ene avond te hebben. Ik vind de slotavond gezellig en het etentje is leuk, net als het etentje voor de kerstvakantie. Ik kom nu 2 jaar op de Avondschool, maar ik had er veel eerder mee moeten beginnen. Ik vind de excursies en gastdocenten goed. De docenten vragen ons altijd wat we willen en dat is een goede zaak. Het is gezellig, maar ik vind het ook juist mooi dat we ook wat leren. Ik wil nog graag een computercursus volgen. Ik maak Paul en Erik mee, ze zijn serieus en gezellig. Het leukste dat ik heb meegemaakt is houtbewerken, kookles en ik geniet erg van het puzzelen met Louis. Ik ga graag bij de les van Erik en Paul zitten.. Gerrit Spies

Page 15: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

15

Interviewtjes met de maandagavondgroep

Carolien Groeneveld Wat doe je op de avondschool? Daar leer ik werken met euro’s. En hoe doe je dat? Met de computer, Sander start de computer op en dan heb ik het in beeld en dan kan ik zo met de euro’s aan de gang. Ik moet het bedrag neerleggen, zoveel het kost. Dus je leert hoe je een bedrag neerlegt? Doe je ook nog andere dingen op de avondschool? Ook hou ik van kleuren maar nu wil ik graag iets met geld doen. Wat vind je leuk aan de avondschool? Ik vind Sander en Saskia erg leuk want we maken wel eens een grapje. De sfeer is vaak wel leuk maar niet altijd. Als ik bezig ben met de euro’s dan komt soms iemand me storen en dat vind ik niet leuk. Wat ik wel erg fijn vind is dat ik hier mijn problemen kwijt kan, ik kan met eigenlijk alle leerkrachten hierover praten en dat vind ik erg fijn. Waarom zou je op de Avondschool moet komen? Omdat het leerzaam is daarom zou je op de Avondschool moeten komen!! Kirsten Poelstra Hoe vind jij het op de avondschool? Leuk, het is gezellig. Vertel? Wat wil je dat ik vertel? Waarom is het zo gezellig dan? Een paar van mijn collega’s zijn hier (Rob en Carolien) en daar heb ik goed contact mee. Door Carolien ben ik hier gekomen en daarom is het heel gezellig. Wat doe je zoal op de maandagavond? Praten, ja praten over het weekend. Wat ik gedaan heb in het weekend? En nog meer? Van alles en nog wat, lief en leed komt over tafel. Soms dansen we wat of wordt er gezongen, dan doe ik altijd mee en zing ik een lied van Sylvia Swart of Tarzan. Het is gewoon heel gezellig er zijn leuke mensen en ik heb het altijd erg naar mijn zin. En ik kan erg lachen met Sander. Bob Stet Waarom vind je de avondschool zo leuk? Ik vind het leuk hoor. Waarom? Ik vind Sander aardig, hij is onze meester, ik vind Ron ook aardig en Paul Kuijperrrrrrr en Saskia ook en Raymond, Inge en ome Rob. Wat doe je hier allemaal? Je leert, kringgesprek en koken, spelletjes doen samen met Paul en Inge. Het spelletje dingen uitbeelden vind ik erg leuk, ik kan goed een keeper uitbeelden, vaak samen met Rob van Ginkel. Soms zing ik een nummer van Normaal, nummer 15, Oerend Hard. Ik vind het elke week erg gezellig ik zou hier voor altijd willen komen. Lillian Berkhout Wat vind jij van de avondschool? Leuk. Waarom vind jij het zo leuk? Omdat ik iedere keer met hout iets ga maken, koken vind ik erg leuk Bij Inge en Paul gaan we praten over het weekend , wat je gedaan hebt en dat vind ik ook leuk. Ook heb ik wel eens wat op de computer gedaan en dat vind ik ook erg leuk. Ik had toen iets met spelletjes gedaan, met balletjes, dat vond ik erg leuk.

Page 16: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

16

Vind je het gezellig? Ja Waarom? Omdat ik Sander iedere keer een beetje kan pesten (grapje). De hele groep vind ik gezellig. Inge en Paul vind ik erg leuk, Saskia vind ik een leuke meid, Sander vind ik leuk en Ray koppie thee en Ron ook. Philip ten Napel Vertel een iets over de avondschool. Ik vind het hier heel gezellig, de helft van mijn woongroep zit hier namelijk. En sommige ken ik al heel erg lang vooral van school (dominee M.G. Blauw school) daar ken ik Cor Vlieland van, Huib Gravemaker, Rob Zeegers en Carolien. Ik hou van gezelligheid en het is altijd heel erg gezellig op de avondschool. De pauzes zijn erg leuk omdat dan iedereen bij elkaar is. Vooral sommige dagen als sinterklaas, kerst en de afsluiting van het schooljaar vind ik superleuk. Hoe lang zit jij al op de avondschool? Ik heb al vier verhuizingen meegemaakt, ik ben begonnen in IJmuiden-Oost, daarna aan de Wijk aan Zeeërweg, toen gingen we naar het Tiberiusplein en nu zitten we al weer een aantal jaren in de Eenhoornstraat. Zo dat is erg veel, hoe veel jaar zit jij dan wel niet op de Avondschool? Vanaf 1984, 25 jaar dus. Waar we nu zitten is de juiste plek voor mij het is namelijk erg dichtbij. Wat is jou de afgelopen periode het meest bijgebleven? Dat ik Sander en Saskia lekker beet heb genomen tijdens Sinterklaas, ze moesten namelijk bij hem komen. Joke Jenema Hoe vind je het op de Avondschool? Gezellig. Er zijn leuke leerkrachten en leraressen. Ik werk op de computer en dat vind ik heel erg leuk, dan leer ik tenminste, ik heb puzzelen op de computer geleerd en na de vakantie ga ik internet leren samen met Sander. Koken vind ik ook erg leuk, leuke dingen maken samen met ome Rob. Vorig jaar maakte ik nog lessen voor Inge, Paul, Rob, Erik en Sander. Dit werd mij iets teveel en daar ben ik dit jaar mee gestopt. Wat ook erg leuk is, is de slotavond, dan gaan we een avondje uit naar het strand en op leuke gezellige muziek gaan we lekker dansen en lol maken. En dan wensen we elkaar een fijne vakantie en dat we in het nieuwe seizoen weer enorm veel plezier mogen hebben.

Page 17: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

17

40 jaar Naschoolse Vorming Wat heb ik met veel plezier gewerkt aan de Avondschool, zoals leerkrachten en cursisten deze vorm van leren en ontspannen altijd gemakshalve noemden. In 1969 is dit instituut gestart onder het bestuur van de Stichting Gezamenlijke Naschoolse Vorming enz. De eerste leidinggevende was de heer Wieringa, een bevlogen Groninger, die ook aan de wieg stond van de in 1959 gestichte Hendrik Piersonschool. Vanaf de beginjaren heb ik mogen meewerken aan deze zeer nuttige vorm van naschools onderwijzen. Veel oud-leerlingen van de scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in deze regio kwamen en komen naar IJmuiden om zich op een vriendelijke, aansprekende manier te laten bijscholen of zich ondermeer te bekwamen in sociale vaardigheden. Toen de heer Wieringa stopte ben ik hem als leidinggevende opgevolgd. Om gezondheidsredenen heb ik later alle nevenwerkzaamheden, waaronder de Avondschool, moeten afstoten. Met bloedend hart heb ik destijds afscheid genomen. Ik kon dit prachtige werk echter niet vergeten en ik bleef het dan ook met belangstelling volgen. In september 1991 kreeg ik de kans om op de maandagavonden de draad weer op te pakken. Dat was een heel goed gevoel……alsof ik niet weggeweest was. Wat vond ik het een feest om weer te mogen werken met cursisten en collega’s van de Avondschool. Paul Kuijper is een bezielend leidinggevende die op zijn eigen specifieke wijze les geeft aan de cursisten en het team formidabel aanstuurt en de zaken coördineert. Toen ik in 2005, als 62-jarige, gebruik ging maken van de regeling FPU ben ik in september van dat jaar ook gestopt met mijn werkzaamheden aan de Avondschool. Je weet op dat moment dat je leven een andere invulling gaat krijgen en ook dat heeft zijn mooie kanten. En toch is er nog steeds die binding met de Avondschool. Je komt elkaar tegen op straat of in de winkels. We zien elkaar als ik ergens een optreden heb met mijn koor. Ik krijg nog steeds uitnodigingen voor de slotavonden en niet te vergeten die fantastische Sint Nicolaasavonden van de maandagavondgroep, waar ik ieder jaar de “muziekpiet” mag zijn, zoals Paul mij altijd noemt. Ik feliciteer cursisten, bestuur, leidinggevende en docenten met dit 40-jarig jubileum. Ik wens jullie tevens nog heel veel goede jaren toe en hoop dat dit bijzondere werk tot in lengte van jaren door mag en kan gaan. Jan Schotvanger

Page 18: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

18

40 Jaar De Avondschool 1969 / 2009. Janny de Boer

Ik kom al meer dan 22 jaar de de Avondschool. Ik ben er gekomen door Bea Cabret ( Smurfje)

De Avondschool was toen nog in de Tiberiusschool. Daar was het altijd super gezellig, ik heb daar met heel

veel plezier reken en taal lessen gehad van Willem Kolkman. Verder volgde ik kooklessen bij Tineke.

Ook heb ik daar de lessen gezondheidskunde van ( Dr Jan ) Jan van Latenstijn met heel veel plezier gevolgd.

Ook heb ik daar de eerste danspassen geleerd van Sylvo & Simone van Wagtendonk van dansschool LaPasse uit Beverwijk.

Later heb ik bij Dansschool La Passé verder dans les gevolgd. Begin jaren 2000 verhuisde De Avondschool naar een locatie van het

Tender college Eenhoornstraat in IJmuiden. Helaas is het er nu niet zo heel gezellig meer, er zijn toch heel veel deelnemers

niet meer op de Avondschool te vinden ( jammer ) Maar ik volg hier de lessen toch nog wel met plezier o.a taal bij Sander

en ook bijv. de lessen Crea – Bea van Janna, en ook de kooklessen van Henny van der Sluis.

Ook de excursies die mijn man Ron & Erik organiseren zijn altijd heel erg leerzaam om te volgen.

Zo heb ik dus ook de computer cursus met goed gevolg afgelegd, dat was ook bijzonder leerzaam.

Ik hoop dan ook dat ik nog veel leerzame lessen en excursie kan blijven volgen.

Ik feliciteer De Avondschool dan ook met haar 40 jarig jubileum.

Janny de Boer.

Page 19: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

19

40 Jaar De Avondschool in vogelvlucht Theo & Rosa Dudink

Wij komen al 34 jaar op de Avondschool.Door Johan Pein ( Peinvogel ) zijn wij op de Avondschool gekomen.

Toen was de Avondschool gehuisvest in de Ossendorp school. Toen was Jan Schotvanger directeur, later opgevolgd door Paul Kuijper. Wij leerden daar taal en rekenen. Ook werd er veel handvaardigheid gegeven o.a door Frans Koker. De jaarlijkse afsluiting was o.a in Marken – Binnen waar we een lekkere B.B.Q hadden. In 1985 verhuisde De Avondschool naar de Tiberiusschool aan het Tiberiusplein. Daar hebben we o.a danslessen gevolgd die werden gegeven door Sylvo & Simone Van Wagtendonk van dansschool La Passe. Verder hebben we veel gastdocenten bezocht en ook veel excursies zoals bijv. gezondheidskunde van (Dr. Jan) Jan van Latenstijn, kooklessen van Tineke en van Henny ook hebben we het dieren asiel en de schoonheids salon bezocht. Ook zijn er mensen geweest van de N.S en heeft Ron de Boer een gast les verzorgd over de spoorwegen in Nederland. Ook hebben we muzieklessen gehad, en een computer cursus. De strandwandeling was ook altijd heel gezellig. Verder hebben we heel bijzondere excursies gehad o.a op de draagvleugel boot die Ron de Boer had georganiseerd, en op de redding boot van de K.R.N.M die boot schuttelde heeeeeeeeeeeeeeeeel erg. Ik was heel bang ( Rosa) Ook zijn de afsluitingen zo rond de kerst en het einde van een school seizoen altijd heel erg leuk. Zo hebben we het afgelopen seizoen afgesloten bij BOB,s Saloon in Uitgeest bowlen met een saté- maaltijd. Dit was heel leuk. De Avondschool blijft voor ons dan ook nog steeds erg gezellig. Wij feliciteren de Avondschool met haar 40e verjaardag.

Theo & Rosa Dudink.

Page 20: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

20

Jubileumfeest de Avondschool volgens Willem Hallo, ik ben Willem de Weers en ik wil de Avondschool feliciteren met het 40 jarig jubileum. Ik vond het vroeger, dat ik nog op Avondschool kwam erg gezellig. Het zaalvoetbal was altijd erg leuk. Er werd door Frank Kramer wel eens een beker uitgereikt aan het zaalvoetbalteam van de Avondschool. Ook de seizoensafsluiting was altijd erg gezellig. Met de hele Avondschool gezellig naar Marken Binnen. Daar gingen we varen en dan lekker aan de BBQ en een lekker koud biertje. Ook met Leo Reijmers & Daan Egmont was het altijd kermis. De Avondschool was toen nog in de Ossendorpschool aan de Wijk aan Zeeërweg. Oud docenten die ik altijd erg gezellig vond waren o.a. Willem Kolkman, Jaap de Vries, Paul Kuijper en Jan Schotvanger. Ik heb ook vaak met Leo en Daan een biertje gedronken in café Bellevue. Verder vond ik de sport op de Avondschool leuk om te doen en deed dat ook met veel plezier. Ik ben nu 58 jaar en sport nog steeds. Ik beoefen de tennissport. Ik ben dus nog steeds de bekende Willem de Weers, alleen een heeeeeeeeel stuk rustiger. Het biertje is nog steeds lekker, maar alleen zaterdags of als ik vrij ben van mijn werk. Ik hoop toch zo eens binnen te stappen op de Avondschool en wens de hele Avondschool het allerbeste. Willem de Weers

De avondschool voor mij!

Sinds februari 2008 kom ik op de Avondschool. Hier kom ik op dinsdag avond.. Ik ben hier gekomen omdat ray ( mijn vader) zei dat het hier heel gezellig is. En dat klopt ook. We doen soms wel eens spelletjes zoals darten en pokeren en ik werk aan de school krant. Ook heb ik wel eens met Sander gelezen in het begin. We hebben ook wel eens een appel taart gemaakt. En ze hebben me ook wel eens met mijn theorie geholpen voor het rijbewijs. Ik vind het hier heel gezellig en hoop hier nog jaren te komen. Rosa

Page 21: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

21

Dinsdagavond

Page 22: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

22

Kippenneuker Zesentwintig jaar op de avondschool werkzaam geweest. Dat doe je alleen maar als je ‘t écht leuk vindt. En dat was het!!! Aanvankelijk begonnen op de F. L. Ossendorpschool – karakteristiek gebouw met hoge plafonds in de Lemairestraat op di. avond (1976). Legendarische voetbalpotjes in de gymzaal met houthakkers, ijzervreters en ook zachtaardige karakters. En – belangrijk!! – ‘t verliep altijd sportief. Bravo!! De ma.avond werd toegevoegd. Heel bijzonder de kookavondjes – samen met meester Rob – op een eenvoudige campinggazbrander: thee zetten, eitje koken, poffertjes bakken, soep koken. En de prachtige verhalen van juf Joke over de vier jongens en de vier meisjes op de camping in Gelderland, op de ijsbaan, in de schoolklas, in het zwembad. Onvergetelijke verhalen van een échte juf.

En dan ook nog de do.avond met ondermeer een fanatieke (mes-op-tafel) kaartclub: Arie, Johan, Jans (mijn sympathieke kaartpartner en masseuse) en ikzelf natuurlijk. Scherp herinner ik me dat Johan – in ‘t bijzonder na een verloren potje – het dikwijls had over kippeneuker richting z’n kaartpartner (de stevig gebouwde A.). Eerlijk gezegd stond ik daar toentertijd nooit zo bij stil. Ik was in de veronderstelling dat die uitdrukking – kippeneuker dus – hoorde bij het

klaverjasspel. “Allejezus, jij bent wél een kippenneuker Arie …..!!! ‘t Klonk niet erg sympathiek, maar toch ook zo vanzelfsprekend: KIPPENnEUKER. Ik denk nu dat ‘t hier een verouderde (vooroorlogse??) IJmuidense uitdrukking betreft. Tja, je kunt per slot niet alles aan de vis ophangen. Ik hoop maar dat Johan op ‘t jubileumavondje in september aanwezig is. Ik ga ’t hem bewust voorleggen. ‘t Interesseert me in toenemende mate. Kippenneuker, ….. zo’n woord ligt sowieso lekker in de mond; maar ik wil nu óok de herkomst weten. Snappen jullie dat, kippenneukers?!! 1 Een vriendelijke groet van Jan.

Page 23: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

23

40 jaar De Avondschool Bea Cabret

Ik kwam +- 25 jaar geleden op De Avondschool. De Avondschool was eerst gevestigd in de Ossendorpschool. Daar was het altijd reuze gezellig, ik heb daar een heel leuke tijd gehad. Ook de afsluiting van het school seizoen in Marken-Binnen was altijd erg leuk lekker met z,n alle aan de BBQ . Ik leerde daar veel rekenen en Nederlandse taal. In 1986 verhuisde De Avondschool naar de Tiberiusschool, daar leerde ik ook Engels en Duits bij Willem Kolkman.

Ik heb ook nog zitting gehad in de schoolkrant redactie, daar heb ik ook veel aan gehad wat betreft de Nederlandse taal. Ik vind De Avondschool nog steeds heel goed, en erg gezellig en wil daar ook heel graag mee door gaan. Ik wil weer graag Nederlandse taal en rekenen gaan volgen om mij verder te ontwikkelen. Ik wil dus ook De Avondschool feliciteren met haar 40 jarig jubileum.

Bea Cabret. ( SMURF )

Page 24: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

24

S . N . V In het najaar van 1973 (ik was net ruim een jaar getrouwd) werd ik benaderd door Paul Kuijper, en fijne collega van de toenmalige MIVO- school, waar ik sinds februari 1972 werkzaam was,of ik misschien interesse had om bij de ,,Avondschool,, te komen werken. Ze zochten namelijk iemand die het vak ,,handenarbeid,, een brede invulling zou kunnen geven. Ik had geen idee van wat me te wachten stond, maar antwoordde ik nogal spontaan en ,n tikkie impulsief dat ik er wel wat voor voelde. Het ging meteen om 2 avonden(de dinsdag & donderdag)en dat had tevens een behoorlijke impact op mijn nog prille huwelijksleven. Gelukkig heeft mijn vrouw daar altijd begrip voor gehad. Ik had het toen niet voor mogelijk gehouden dat ik voor 34jaar(in 2007heb ik afscheid genomen) verbonden zou zijn aan ,,de naschoolse vorming,,.Ik kan me in al die jaren geen moment herinneren dat ik s,avonds met tegen zin richting Avondschool ging. Integendeel; ik zei wel eens tegen collega,s dat ik daar ,, een jas uit deed,,, m.a.w ik voelde me prettig met de deelnemers; er was geen stress;er werden geen absurde eisen aan me gesteld en vooral gaf het me veel voldoening dat ik iets betekende voor de mensen die mijn lessen bezochten. Met name de ontspannen,gezellige en gemoedelijke sfeer waarin men met elkaar omging en bovenal het wederzijds respect en het zich aanvaard voelen zoals men is, waren voor mij belangrijke waarden. Ik heb tevens geprobeerd wat variatie aan te brengen in het ,,het vak,, om ook vooral wat vrouwelijke deelnemers te stimuleren om erbij te komen. Er werden schitterende Dingen gemaakt van vogelhuisjes tot boekenkastjes,poppenhuizen en zelfs beeldhouwwerkjes van gasbeton. In al die jaren heb ik 2 verhuizingen meegemaakt en veel mensen zien komen en gaan. Warme herinneringen blijf ik behouden aan zeer trouwe bezoekers zoals b.v Jan Plug,Theo Dudink,Kees Lokhorst,Frank Voorburgen uiteraard,, good old,, Koen Koorn. Maar ook smaakmakende&legendarische figuren, zoals Frans Plugge,Jules Gravenmaker en Lassie Horvath zal ik niet licht vergeten. Behalve dit voorgaande denk ik vaak met weemoed terug aan de geweldige afscheidsavonden op b.v de boerderij in Marken-Binnen met zijn vermaarde barbecues,rondvaarten met hysterische Roos en lieve Carolien,ongewilde zwempartijen en onbewust gestampvoet in borden pindasaus !!!!!!!!!!!!!! Als stille getuige van deze turbulente momenten ligt er zelfs nog steeds een kunstgebitje (echtwaar!!!!!!) van een van onze oud-studenten op de bodem van het kanaal

bij de boerderij. Tot slot feliciteer ik de Avondschool in het algemeen en de deelnemers in het bijzonder met deze mijlpaal en dit jubileum. Ik draag alle betrokkenen een warm hart toe en ik ben trots op dat ik zo veel jaren deel heb mogen uitmaken van deze voorziening. Frans Koker.

Page 25: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

25

Maandagavondgroep: altijd gezellig

Page 26: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

26

40 jaar de avondschool te IJmuiden

Ik volg op de Avondschool verschillende lessen. De thema avonden over verschillende onderwerpen waren heel leuk om mee te maken. Ook de EHBO lessen waren zeer leerzaam. Later kwamen er computerlessen die me geholpen hebben om op de computer te kunnen werken. Dit gaat me nu redelijk goed af. Als laatste avond van het seizoen gingen we vaak met de rondvaartboot mee, waar we dan ook een koud buffet kregen voorgeschoteld. Ik ben rond het jaar 2000 op de avondschool begonnen en hoop nog lang te blijven komen. Jetty de Vries

De Avondschool in 40 jaar. Kees Lokhorst.

Ik ben Kees Lokhorst ik ben op De Avondschool gekomen toen de Avondschool nog in de Ossendorpschool was gevestigd. We hebben in die tijd altijd heel veel lol gehad en ik ging dan ook met heel veel plezier naar de avondschool toe. Ik kwam op de Avondschool voor taal en rekenen eerst bij Jan Schotvanger en later bij Paul Kuijper & Willem Kolkman. De leerkrachten die er toen ook nog waren zijn o.a. Jaap de Vries, Jan van den Berg, Bob Groos en Frans Koker. Bij Frans Koker volgde ik handvaardigheid (Frans liep altijd te zeuren om hout). Ook de afsluiting van een schoolseizoen in Marken-Binnen was altijd erg gezellig vooral met Harry van der Kolk (Harry DAF) Harry zei altijd dat er geen betere vrachtwagen dan een DAF en zei niet dat het niet zo was, dan werd Harry kwaad. We gingen toen met de bus naar Jisp en later naar Marken-Binnen. Ook de vele excursies waren altijd heel leuk en ook erg interessant. Zo ben ik o.a. bij de Telegraaf in Amsterdam geweest met de leden van de redactie van de avondschoolkrant en werden we rondgeleid door Jaap de Waal van de Telegraaf dit was georganiseerd door Willem Kolkman. Mijn vaste rubriek was altijd de auto & motor rubriek. De meeste sponsors waren door mij aangemeld en zo zag de avondschoolkrant er ook veel beter uit. Verder heb ik ook nog van Bob Groos autorijles gehad, helaas was ik er niet geschikt voor. Ook heb ik de kooklessen bij Tineke gevolgd. Bij Willem Kolkman kon je altijd gezellig ouwehoeren, hij wist wel dat Lokhorst een goed bouwbedrijf was, Willem kon mijn broer Han heel goed, en had daar ook regelmatig contact mee. Willem lust ook graag een borreltje. Willem zat ook bij ons in de redactie van de Avondschoolkrant en heeft er heel veel aan gedaan. De avondschool was voor mij dus heel belangrijk. Ik feliciteer de Avondschool met het 40-jarig jubileum.

Kees Lokhorst

Page 27: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

27

Op de Avondschool

Ik kom al ongeveer 20 jaar op de Avondschool. Ik volg lessen bij Paul Kuijper en Erik van Zoonen, daarnaast volg ik altijd de kooklessen. Vroeger werden de kooklessen door Tineke gegeven tegenwoordig worden de lessen verzorgd door Henny vd Sluis. Ik vond de computercursus basis 1 erg leerzaam om te volgen. Wat ik enorm leuk vind aan de avondschool zijn de excursies. Ik ben mee geweest naar de brandweer en de tandarts. Ook sportief kun je op de Avondschool terecht waar wij onder andere jeu de boules spelen. Wat ook altijd erg gezellig is, zijn de speciale avonden zoals kerst en de afsluiting van het jaar. Op deze avonden gaan we altijd gezellig wat eten en drinken wat enorm leuk is. Wat ik leuk zou vinden is als er eens een filmavond wordt georganiseerd. Voor de rest feliciteer ik de Avondschool met haar 40-jarig jubileum.

Met vriendelijke groet, Paul Rullmann.

Page 28: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

28

Avondschool

Beste lezers, Mijn naam is Sander Bauritius en ik werk samen met mijn vader Rob maandag- en dinsdagavond op de Avondschool. Mijn vader, Rob, werkt al heel wat jaren met veel plezier maandagavond voor de avondschool en is twee jaar geleden ook begonnen met de dinsdagavond. Ik werk nog niet zo heel erg lang voor de avondschool, maar vind het wel helemaal te gek. Op de maandagavond wordt er door Rob de ene week techniek gegeven. De andere week gaat Rob met een groepje deelnemers koken. In de kookles worden er kleine gerechten gemaakt die in de pauze door ons allen met veel smaak worden opgegeten. Ik, Sander, geef op de maandagavond les aan de leergroep waar de deelnemers kunnen kiezen uit verschillende vakken om zo hun kennis aan te scherpen. We hebben tijdens deze lessen de beschikking over een heel aantal computers, welke worden gebruikt voor zowel spelletjes als leermiddel. Daarnaast hebben we natuurlijk de beschikking over verschillende methoden rekenen en taal. Wanneer je dan toch nog iets anders wilt leren dan ga ik daar achteraan en probeer dit zo goed mogelijk op te lossen. Zoals je leest is het op de maandagavond erg gezellig. Ook op de dinsdagavond proberen mijn vader en ik een zeer gezellige sfeer te creëren. Wij staan op deze avond open voor de leervragen van iedereen. Dus als je moeite hebt met Engels, Nederlands, rekenen, theorie-examen, invullen van rekeningen of wil je gewoon leren hoe je met de computer om moet gaan dan moet je zeker deze avond eens langskomen. Ook is het technieklokaal op deze dag open, hier kun je bijvoorbeeld een tafeltje maken, een cd-rek of iets anders, er is van alles mogelijk. Ik zou zeggen kom eens langs op de dinsdag dan kun je zien wat de mogelijkheden zijn. Misschien is het wat voor jou!!! Met vriendelijke groet, Rob en Sander Bauritius.

Page 29: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

29

Avondschool van Willem Kolkman Dit jaar vieren we feest, veertig jaar Avondschool. De tijd is gevlogen. Heel veel van die 40 jaar heb ik het geluk gehad om betrokken te zijn bij de avondschool. Geluk zeg ik opzettelijk. Want je mag toch wel van geluk spreken als je leerkracht of pupil van zo’n instituut bent (geweest). Avondschool is voor mij de Ossendorpschool periode. Op de tweede etage en een gymzaal. Avondschool is voor mij Frans Plugge, de man die moedig zijn doel verdedigde. Avondschool is voor mij Willem de Weers , de meest gevaarlijke schutter en wat een kracht in die poten. Avondschool is voor mij Jules Gravemaker, honger en dorst heb ik niet, maar geil dat ik ben en ging weer

over tot de orde van de dag. Avondschool is voor mij Louis Swier, de puzzelkampioen bij uitstek. Hoeveel stukjes heeft hij al bij elkaar gezocht. Avondschool is voor mij Koen Koorn, de motor achter de Avondsterren. Voorzitter van een echte redactie, met schorsingen en al. Avondschool is eigenlijk iedere leerling en collega voor mij. Jan van den Berg zei ooit

eens tegen mij: ,, als je binnenstapt doe je een jas uit,,. En zo is het. Veertig jaar lief en leed en daar hoorde alles bij, huwelijken, verbroken relaties, kinderen en overledenen, net een echte wereld en dat was het ook. Komen er nog eens veertig jaar bij, waarom niet zou ik zo zeggen. Natuurlijk, pupillen vertrekken en komen weer terug en dat zal zo blijven. Veertig jaar is best iets waar je trots op mag zijn en doe dat dan ook. Laat zien dat het een instituut is wat staat als een huis. Dus vooruit met volle kracht, eerst naar de halve eeuw en 2019 en daar hoop ik nog bij te zijn. Die volgende vijftig komt dan vanzelf. Van harte gefeliciteerd Paul Kuijper met je mannen en vrouwen leerkrachten en begeleiders en natuurlijk je leerlingen. Je mag trots op ze zijn. Willem Kolkman

Page 30: 40 jaar - avondschool-snv.nlDe S.N.V is gestart in 1969 en is nu dus 40 jaar jong en vooral ook dynamisch, een begrip in de IJmond. Ik heb in 22 van de 40 jaar ervaren dat er een hecht

30

Oh kom er eens kijken op de maandagavondgroep