verschijnt 5 maal per jaar 40 jaar - LCKV

of 7 /7
ledenblad LCKV Jeugdvakanties jaargang 41 • nr. 1 • december 2012 verschijnt 5 maal per jaar Nieuw terrein P3 Ouwe mensen P7 Verdeelde kampen P9 40 Roaring Twenties pag 4-5 jaar

Embed Size (px)

Transcript of verschijnt 5 maal per jaar 40 jaar - LCKV

Opzet 37-2.qxdledenblad LCKV Jeugdvakanties jaargang 41 • nr. 1 • december 2012 verschijnt 5 maal per jaar
Nieuw terrein P3
Ouwe mensen P7
Verdeelde kampen P9
jaar
En weer een DJWGG-avond voorbij. En wat was ook deze avond leuk! In eerste instantie was ik nog een beetje sceptisch over het thema, maar het gaf de avond juist een extra feestelijk tintje. Vele glitters, veren, hoeden, jurkjes, mooie pakken en een aantal zeer creatieve uitspattingen zag ik voorbij komen. De sfeer was goed en de avond ging tot in de late uurtjes door. Iemand zei me dat de DJWGG- avond toch wel één van de betere feest- jes van het jaar is en dat kan ik alleen maar beamen. In deze Opzet daarom nog even heerlijk nagenieten met foto’s en
met de door jullie geschreven anekdotes op de pamfletten die bij de wc hingen. Best grappig om te zien hoe er, naarmate de avond vorderde, steeds meer gekke dingen geschreven waren.
Met deze Opzet en zo aan het eind van 2012 sluit ik ook een periode af. Na twee jaar met plezier hoofdredacteur te zijn geweest, heb ik gezocht naar een opvol- ger. Door tijdgebrek en gezinsuitbreiding, heb ik besloten een stapje terug te nemen. Ik blijf nog wel in de redactie van de Opzet, maar vanaf nu gaat Bob Mooijenkind de ‘Opzet-kar trekken’. Als redactielid draait hij nu een paar jaar mee en hij zag deze nieuwe uitdaging wel zitten. Super dat hij dit wil gaan doen en ik heb er, samen met de rest van de redactie, alle vertrouwen in! Tot slot nog mijn laatste woorden als hoofdredacteur van de Opzet: Heel veel geluk in 2013, een prachtig kampseizoen gewenst met vele leuke LCKV-activiteiten en voor nu, heel veel leesplezier!
De Opzetter He
ar -K ra lt
En toen was het alweer bijna 2013… Weer een jaar voorbij, weer een kamp- seizoen afgesloten en weer een nieuw kampseizoen gestart.
Belangrijke datum 5 januari
25 januari Inschrijving deelnemers
Wat maakt Stoumont tot een echt LCKV- terrein? De locatie maakt Stoumont tot een echt LCKV-terrein. Het ligt afgezonderd en aan het einde van een doodlopende weg. Verder ligt het terrein aan een rivier en aan een speelbos. Ook zijn er in de directe omgeving veel weilanden, heuvels en bossen.
Hoe hebben jullie dit terrein gevonden? Dat is een grappig verhaal, ik ben eerst met Bart Koek via internet op zoek gegaan naar terreinen in België. Vervolgens zijn we langs een paar van die terreinen gegaan. Hier zaten helaas geen successen bij. De terreinen waren of te groot, of lastig bereikbaar met bus- sen. Toen zijn we langs een camping gereden waar we zouden overnachten. De camping had een Nederlandse eige- naar en we hebben hem ons verhaal uit- gelegd. Hij had zelf geen terreinen, maar hij kende een vrouw die ons misschien verder zou kunnen helpen. We hebben contact gezocht met die mevrouw en zij heeft ons vier terreinen laten zien. Eén van deze terreinen is ons nieuwe kamp- terrein geworden. Een groot voordeel is dat de eigenaar van het terrein Nederlands spreekt.
Zijn er bijzonderheden aan het terrein (aggregaat, waterpomp, keet o.i.d.)? Bijzonder is dat het terrein uit twee delen bestaat. Er is een klein terrein, dan een rij bomen en dan een groot terrein. Het is aan de opzetleider om uit te puzzelen hoe de tenten het makke- lijkst zijn in te delen. Verder zijn er geen bijzonderheden aan Stoumont, er is geen stromend water, alleen de rivier. De watervoorziening gaat via een water- tank. In de rivier komen geen kano’s of kajakken voorbij, je bent er echt niemand tot last en je hebt er van niemand last.
Hebben jullie ook de sport-en–spel- bossen getest? We hebben ze nog niet getest, wel goed bestudeerd. Het is een klein bos, aan de andere kant ligt het dorp. Het bos dempt hopelijk het geluid voor het dorp.
Zijn er survivalmogelijkheden in de buurt? Dit kan ook aan de rivier, je kunt kajak- ken. Alleen is de waterstand niet con- stant genoeg om vooraf te boeken. De outdoor is op loopafstand. Hier is een hoge-bomen-parcours, je kunt met vlotten het water over. Een programma is tot op heden nog niet afgesproken.
Waarom zijn er niet zes weken gehuurd? Voor het eerste jaar is het uitproberen, als het niet goed zou gaan, zou dat op zes weken zijn uitwerking hebben. Nu gaan we al vier weken i.p.v. drie weken, wat eigenlijk gebruikelijk is voor een eerste jaar.
Waarom gaan we naar Stoumont? Omdat het een heel leuk terrein is, leuker dan La Roche. Stoumont is een heel goed alternatief voor La Roche. Vanwege incidenten uit het verleden, vonden we het niet meer fijn om deel - nemers en staf naar La Roche te sturen. Na een presentatie over Stoumont werd het bestuur meteen erg enthousiast, de keuze was makkelijk gemaakt.
Waar ligt het precies (welke omge- ving)? Het ligt vlak bij Spa en bij het F1-circuit Spa Francorchamps. Het ligt nog dichter bij de watervallen van Coo. Een dag- tocht zou eventueel langs de water - vallen kunnen leiden.
Kan je goed overlopen op het terrein? Ja, ik denk het wel, het is niet een heel groot terrein, dus de staf is altijd in de buurt. Er is een gedeelte met bomen, dus dat zou een goede schuilplek kunnen zijn.
Hoe zit het met eventuele “buren”, zijn die er ja of nee? Er is een dorpje en een kasteel in de buurt, maar dit is wel op enige afstand en hopelijk bezorgen we nergens overlast.
Al met al kunnen we stellen dat het kampterrein Stoumont voldoet aan alle eisen en wensen die er aan een LCKV kampterrein gesteld worden. Nu is het aan de LCKV’er om er een echt LCKV- terrein van te maken, door er de komen- de jaren superkampen te gaan draaien. We zijn nu al benieuwd naar de stoere (wellicht iets overdreven) kampverhalen.
Be a v. d. H oe
d
Colofon Hoofdredactie: Hennie Verhaar-Kralt, Bob Mooijenkind Redactie: Nils Bierman, Olga Blok, Arjan van Duiven - boden, Bea van den Hoed, Marcella Kerkman, Leon Krijgsman, Sanderijn Schuur, Jan van Zwieten Foto’s DJWGG: Edward Niewold Illustraties/layout : Nils Bierman, Druk: Deltabach Grafimedia, Nieuw Vennep Correspondentie-adres: LCKV Jeugdvakanties Voorschoterweg 8e • 2324 NE Leiden (071) 572 22 55 • www.lckv.nl - [email protected]
Stoumont is waar we heen gaan!
De LCKV is een kampterrein rijker … en Stoumont is een LCKV-kampterrein rijker. Vanaf aankomende zomer kun je op kamp naar Stoumont. Om wat meer te weten te komen over het terrein en omgeving hebben we bestuurslid Terreinen Jilte Onderwater om meer informatie gevraagd.
Geboren Bram, zoon van Bart en Loes Donker
Anna, dochter van Gert-Jan en Saskia Leeuw
Dorus, zoon van Aafke Plug en Sander Brugman
Senna , dochter van Bieneke Verhaar en Ferenc Obèr
Hannah, dochter van Joke en Arjan Rietkerk
Bent, zoon van Thierry en Judith Platteel Teun, zoon van Gert en Natasja van Keulen
Roaring Twenty twelf
Co nn
y Re
ijn go
ud t
Van een dagtocht op Heerde, tot een sloepentocht door Leiden: wat we ook doen, ‘ouwehoeren’ staat centraal
2012 Doelstelling van de stichting: het vast- houden van het LCKV-gevoel bij oud stafleden van de LCKV Jeugdvakanties. Zij doet dit door het organiseren van minimaal een activiteit per jaar voor die oud-stafleden die zich hebben aange- sloten bij de ‘Vrienden van LCKV’.
Bestuurlijk gezien heeft 2012 in het teken gestaan van het oprichten van een bestuursvorm en het zoeken naar de juiste aanpak. Geadviseerd door een notaris en kijkend naar het soort club dat we willen zijn, is toch gekozen voor een stichting. In december zullen de statuten bij de notaris passeren en is de stichting een feit. Middels een huishou- delijk reglement wordt de transparantie van de stichting geregeld. Zo zal jaarlijks in het eerste kwartaal aan de leden van de stichting verslag worden gedaan van de financiële situatie. Bovendien wil het bestuur de organisatie van het Vrienden van - werk verbreden. Daarbij is onze doelstelling nadrukkelijk om meer leden bij het organiseren van activiteiten te betrekken, zodat niet één groep mensen de agenda bepaalt en ook invult.
Leden Een eerste voorbeeld van deze werk - wijze is de behoeftepeiling die men via de mail heeft ontvangen. Twee leden van de Vrienden van ontwikkelden deze voor het bestuur en dragen zorg voor de verwerking van de gegevens. Een belangrijke onderzoeksvraag betreft het bereik onder de leden. Het absolute aantal leden van de club valt niet tegen.
Maar wat ons als bestuur wel zorgen baart is het feit dat er bij activiteiten steeds maar 25% van die leden aan - wezig is. Hoe komt dat? Sluiten de ambities van het bestuur wel aan bij die van de leden? Natuurlijk stellen we meer vragen, want ook al zijn we niet ontevreden: we willen meer leden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de nieuwe aan- was? Hoe bereiken we die? Het bestuur kijkt erg uit naar de reacties.
Terug naar het afgelopen jaar. Het jaar begon met een nieuwjaarsreceptie:
Oud en Nieuw Voor veel oud LCKV’ers was vroeger aan het vieren van ‘Oud en Nieuw’ de nieuw jaarsborrel van de LCKV verbon- den. Druk bezocht – eerst aan de Nieuwe Rijn en later in de bar van de Vestestraat. In 2012 heeft de Vrienden van kunnen aansluiten bij de nog steeds bestaande nieuwjaarsborrel in de bar van de LCKV. Echt Oud en Nieuw dus. Erg gezellig en goed ontvangen door onze leden, een nieuwe traditie is geboren. Want ook in 2013 agenderen we de nieuwjaarsreceptie: 5 januari 2013, vanaf 16.15 uur – in de bar van het LCKV-pand.
Heerde Bijna alle leden van Vrienden van delen herinneringen aan Heerde. Het is daar- om dat in juni de jaarlijkse officiële ont- moeting daar plaatsvond. Startend bij de Kiosk werd een fototocht gelopen langs de bekende plekken. Een limonadepost bij de Schaapskooi, lunchen aan het Pluizenmeer en via de Paraplu naar het kampterrein van toen: de Dellen. Nostalgie in optima forma (!), afgesloten met een glas Prosecco en als afscheids- ceremonie het weghalen van de pomp. De dag eindigde bij het pand waar de snackkar van Ronald de Haas en leden van de barcommissie de catering
verzorgden. En wat een plezier is er beleefd aan de pubquiz – professioneel samengesteld en gepresenteerd door Sander Fase.
Sloepentocht Het is de verwachting van het bestuur dat de najaarsactiviteit van 2012 ook tot de Vrienden van tradities gaat horen: een Leidse tocht. Dit jaar een sloepen- tocht. Leden stelden hun sloep beschik-
baar en vanaf de Re-Spons werd een tocht gevaren door de
Leidse grachten. Natuurlijk is ook deze tocht alleen LCKV waardig als er sprake is van iets meer dan alleen een tocht. Naast hapjes en drankjes had elke boot een scala aan vragen te beantwoorden.
Emst Inmiddels ook verbonden aan de Vrienden van is het oude LCKV-terrein in Emst. Als Vrienden van hebben we Emst in ‘bruikleen’ gekregen. Jaarlijks vraagt het bestuur van Vrienden van LCKV een vergunning aan voor het organiseren van 12 weekenden. Deze weekenden moeten een LCKV-karakter hebben. Denk aan voorbereidingsweekenden voor kampen, reünies en dergelijke. Bovendien blijft het terrein zo ook nog binnen handbereik van de LCKV.
2013 Wat kunt u, naast de al genoemde acti- viteiten nog meer verwachten in 2013? Vernieuwingen aan de website en ver- beteringen aan de facebookpagina staan op stapel evenals een oude bekende: De Hel van Heerde…Wie weet borrelen we in 2013 op de oude zolder. Hoe dan ook: ook in 2013 gaan we elkaar zien. Het gaat immers om de ontmoeting! Of zoals één van de leden het zo treffend verwoordde: ‘Wat we ook doen, ‘ouwehoeren’ staat centraal.’ Ben je nog geen lid? 40 + en (oud)staf- lid? Meld je aan via de website: www.vriendenvanlckv.nl
Het is al weer vijf jaar geleden dat de Vrienden van LCKV werd opgericht. Inmiddels een actieve reünistenclub met ruim 200 leden . Natuurlijk staat het delen van herinneringen aan de kampen en het verenigingsleven centraal, maar langzaam aan wordt er ook gebouwd aan nieuwe tradities. Het kerstnummer van de Opzet is wat ons betreft een uitstekend moment om vanuit een terugblik naar 2012, vooruit te kijken…
Door wat logistieke mankementjes hebben we de papieren pas om 21.30 u opgehangen, maar met in ons achter- hoofd dat een grotere hoeveelheid genuttigd alcohol hopelijk zou leiden tot meer leuke quotes, leek ons dat niet zo erg. Aan mij de eer om de vellen aan het eind van de avond mee naar huis te nemen (toen er overigens nog maar drie hingen…) en te bewaken met m’n leven
om van de input vervolgens een stukje van 600 tot 800 woorden te fabriceren.
Toen ik de vellen zondagavond eens goed bekeek, bleek helaas dat er niet bijster veel bruikbaars op stond. Ik had veel verwacht van hetgeen er tijdens de avond door een meisje op was gezet terwijl zij steeds opnieuw door een jon- gen werd belaagd die haar jurk over haar
hoofd gooide, zodat we een goed uit- zicht hadden op haar kont in panty, maar op dat vel stonden vooral tekeningen.
Geen 600 tot 800 woorden dus, maar een aantal extra foto’s van deze topavond en van die gedeeltes van de papieren die nog een beetje de moeite waard zijn. Heeft iemand misschien een goed idee voor het verzamelen van kreten tijdens de volgende DJWGG? Dan horen we dat graag! Roep het maar op onze facebook - pagina!
Vorig jaar hadden we een papieren klaagmuur opgehangen waarop alle verbitterde mensen die geen kamp hadden gevonden hun grieven kwijt konden. Maar wat bleek? Er waren vrijwel geen klagers! Dit jaar besloten we het dus over een andere boeg te gooien. In plaats van bij de hal, werden er vier vellen papier bij de wc’s opgehangen, zodat mensen zich er tijdens het wachten op konden uitleven. Wat zou iedereen nou graag in de Opzet terugzien? We waren heel benieuwd naar de reacties!
Sa nd
De vellen papier op de DJWGG…
"De spannendste gebeurtenis van de LCKV", aldus Koen van der Poel, die alle aanwezigen welkom heette. Gespannen gezichten verraden dat de voorzitter het bij het rechte eind heeft. Elk duo heeft wel een voorkeur en hoopt aan het einde van de middag naar huis te kunnen gaan met het kamp van hun keuze. Als eerste worden de tienerkampen verdeeld. Stoumont, Wiltz, Lieler, Nahin maar ook Chaam heeft kampen voor deelnemers van 14 jaar en ouder. De namen van de hoofdleiders gaan in de hoge hoed. En dan is het tijd voor het verdelen. Eén voor één worden er namen genoemd en kampen op het rooster ingevuld. Iedereen kan zijn voor- keurskamp noemen, ook als er al een ander duo op ingevuld staat. Wanneer alle namen zijn genoemd, staan de kam- pen waarop 1 duo ingeschreven staan heeft direct vast. Bij de tienerkampen zijn er uiteindelijk drie kampen waar dubbele namen staan. Loting zorgt al snel voor een verdeling van alle kampen. Bij de kampen voor de jongere leeftijden gaat het al even snel. Na het trekken en invullen van de namen hoeven daar maar twee duo’s van kamp te switchen om het nieuwe schema compleet te
maken. Aan het eind van het verdelen is er opluchting bij iedereen. De kampen zijn verdeeld, de datum en terreinen zijn bekend. Ook dit jaar is het weer opvallend dat Terschelling niet bij iedereen favoriet is. Een kampterrein dicht bij de bewoonde wereld en de bootreis schijnen veel hoofdleiders te weerhouden om naar dit terrein te gaan.
Gehandicaptenkamp Opluchting is er ook bij Anneke van Houten. Sinds jaar en dag draait zij het gehandicaptenkamp op Terschelling. Dit jaar was het echter nog helemaal niet zeker of het kamp wel door zou gaan. Haar maatje was gestopt en er was nog geen vervanger gevonden. Het besluit was eigenlijk al genomen om het gehan- dicaptenkamp dit jaar niet door te laten gaan. Pas op deze middag, net vóór het verdelen, was het probleem opgelost. Koos Jansen gaat met haar mee om het kamp op Terschelling te draaien. Ze hebben er allebei veel zin in. Een nieuw duo maar ook een nieuwe week. Dit sei- zoen is het gehandicaptenkamp namelijk van week 1 naar week 4 verhuisd. Voornaamste reden is omdat week 4 qua
aantal deelnemers lastig vol te krijgen is. Door te ruilen met week 1 is dit pro- bleem opgelost. Het gehandicaptenkamp zit namelijk altijd wel vol. Anneke vertelt dat het met deelnemers al jaren goed gaat. Ook het afgelopen seizoen was er weer meer vraag dan aanbod. Het bewijs dat een dergelijk kamp absoluut bestaans- recht heeft. Het gehandicaptenkamp is niet meer weg te denken uit de vereniging. Toch zien sommigen het als een aparte groep binnen de club. Gezien de bijzondere zorg- en hulpvraag is dat wellicht ook zo. Maar heb je het over de LCKV- cultuur, dan is die binnen het kamp absoluut aanwezig. Alle traditionele spellen en liedjes worden in zo'n week gespeeld en gezongen. Ieder jaar gaan er 30 stafleden mee. "En dat zijn heus niet allemaal mensen uit de zorg" benadrukt Anneke. "We heb- ben een loodgieter, fotograaf, rietdekker en automonteur rondlopen. Mensen die het gewoon leuk vinden om mee te gaan! Daarbij, iedereen binnen de LCKV heeft voorkeuren als het om kampen gaat. De één wil liever geen binnenlands kamp en de ander wil absoluut geen 8-10 jaar draaien. Dus wat dat betreft zijn wij gewoon één van de 39 kampen".
Door de verhuizing naar de 4e week moeten er logistiek gezien wel wat dingen georganiseerd gaan worden. De extra tenten en materialen die nodig zijn worden normaal tijdens de opzet neer- gezet. Wanneer moet dat nu gebeuren? Tijdens week 3 of eerder? Wanneer worden ze afgebroken? Koos Jansen ziet gelukkig geen proble- men. "Dat gaan we allemaal prima oplossen. Alles is mogelijk." Anneke bevestigd dit. "Het komt allemaal goed!". Wanneer twee mensen met zoveel erva- ring dit zeggen, kan het ook niet anders dan dat dit goed afloopt. Inmiddels ruikt het op de Zolder naar macaroni. Dampend staat het te wachten voor de hongerige aanwezigen. Bord, mok en bestek! Het nieuwe seizoen is begonnen!
Le on
K rij gs m an
Zaterdagmiddag 3 november was het druk in het pand aan de Voorschoter - weg. Alle hoofdleiderduo's van het komende kampseizoen waren aanwezig om de kampen te verdelen. De voltal lige afdeling Leiding stond klaar om de start van het nieuwe seizoen in goede banen te leiden.
Kampverdeelmiddag De spannendste gebeurtenis van de LCKV
Iedereen kent het wel, trouwen op kamp. Vele vrouwelijke stafleden zijn op kamp getrouwd in de trouwjurk van hun moeder en veel mannelijke stafleden hebben wel eens het oude trouwpak van hun vader snel in de verkleedkoffer gestopt. Je weet maar nooit… Toch gaat er al jaren een gerucht dat er ook een echt huwelijksaanzoek is gedaan op kamp. En dat hebben wij tot op de bodem uitgezocht. Na wat navraag-werk bij de LCKV zijn
we er al snel achter gekomen dat het om een medewerker van de LCKV gaat, namelijk Sander Fase. Sander, die binnenkort vader hoopt te worden, kan nog steeds vol trots vertellen over zijn actie. Het eerste fabeltje dat uit de wereld geholpen moest worden, is dat Sander niet als staflid op het kamp aanwezig was. Zijn vriendin Marjan wel. Echter, als ervaren zolderlid en opzetter weet Sander wel goed de weg op de diverse kampterreinen. En zeker op Bladel, waar
Marjan op kamp was. Gehuld in een smetteloos wit pak is Sander op don- derdagavond met zijn maatje richting Bladel gereden. De eerste uitda- ging was om ongezien bij de keuken te komen. Iedereen die Bladel een beetje kent, weet dat dit een grote uitdaging is. Zeker in een wit pak.
Op die avond was er Radio Romantica, hoe romantisch. En op sublieme wijze heeft Sander invloed uitgeoefend op de uitzending. Hij heeft het voor elkaar gekregen om iedereen bij de vlaggen- mast te verzamelen. En jawel, op het moment suprême, heeft Sander onder zijn witte pak, de stoute schoenen aangetrokken en voor het hele kamp is hij door de knieën gegaan. Dag witte pak. Maar Marjan kon niet weigeren en deed dat ook niet! Weer een fabel opgelost.
Ieder jaar komt er wel weer een groep terug van kamp met een verhaal
waarvan je twijfelt aan de geloofwaardigheid. Soms is een verhaal
oorspronkelijk wel geloofwaardig, maar wordt het zo vaak door -
verteld dat feiten verdraaid worden en er een mythe ontstaat. In ruim
negentig jaar kampgeschiedenis is het onvermijdelijk dat er binnen
de LCKV meerdere van die mythes rondgaan. Wij van de Opzet
gaan graag op zoek naar deze mythes om de waarheid
boven tafel te krijgen: wat is waarheid, en wat is mythe?
Ar ja n va n Du
iv en
bo de
Ja ik wil? Details: Bladel
Ken jij ook een lckv mythe die je graag wilt bevestigen of juist
ontkrachten? Neem dan contact op met de redactie van de Opzet
via [email protected].
M y t h
Colacrisis “Ja, maar ik wil drie flessen cola. Ik ga toch trakteren, dus ik begrijp jouw probleem niet! Wil je ook een slok?” Met haar grote ogen keek MarieBeth Sjaak aan. MarieBeth was twaalf jaar oud en had ondanks haar jonge leeftijd de uitstraling van een vamp van zeker tien jaar ouder. Een verleidster die, wanneer het uitkwam, haar prille charmes volledig wist uit te buiten. Ze voelde haar- scherp aan dat Sjaak hier niet tegen bestand was. En ja, Sjaak had een probleem. De cola raakte uitverkocht en er stonden nog drie tenten te wachten. De cola moest op rantsoen. Misschien zouden ze het dan redden om iedere liefhebber van een fles te kunnen voorzien. MarieBeth had het allang geschopt tot het lievelingetje van het grootste deel van de staf en zeker bij Sjaak. Ze had daar zelf ook goed haar best voor gedaan. In eerste instantie liet ze haar naam afkorten tot MB, waardoor ze al snel door iedereen voluit Megabyte werd genoemd. Ze luisterde naar deze naam met een geraffineerd gespeelde verontwaardiging en wond zo iedereen om haar vinger. “Nou, zeg hier maar eens nee tegen,” fluisterde Sjaak z’n maat. “Maar als je haar er nu drie geeft kom je straks tekort.” Ondertussen was Megabyte met een elegant hupje op de tafel komen zitten en boog zich voorover om een greep te doen in de zak met lollies. Voor haar was het een uitgemaakte zaak dat ze drie cola ging krijgen. Er was er echter nog één die roet in het eten kon gooien en dat was de chef van de vol- gende meidentent, Anne. Anne, die het klappen van de zweep tot in de kleinste details beheerste, zag hoe Sjaak in de luren werd gelegd en greep in. “Denk er om,” waar- schuwde ze, “als wij straks aan de beurt zijn en de cola is op, dan ga je wat beleven. Je kan het beter niet aan die klei- ne griet verkopen want dan verbouwen straks mijn zeven meiden je kantine.” Het zweet brak Sjaak uit. Hij besefte dat hij Megabyte nee moest gaan verkopen en dat was een geheel nieuwe, onaangename gedachte. Hij keek Megabyte nog eens aan en begon iets onverstaanbaars te stotteren. Nu greep de andere adjudant gelukkig in. Hij was meer onder de indruk van Anne, niet alleen vanwege haar drei- gement, als wel van de gedachte dat hij nu bij haar kon scoren. “Luister lieve schat, haal eerst je reet van de toon- bank, pak je lollies mee en dan kan je verder precies één fles cola krijgen. Take it or leave it.” Met een blik alsof haar het grootst mogelijk onrecht werd aangedaan, haalde ze langzaam haar hand uit de lollies, griste met een snelle haal van haar andere hand een fles cola mee en schreed zwijgend terug naar haar tent. Even leek het publiek bevroren totdat de spanning door Anne verbroken werd. Ze stelde hardop vast dat de kont van MarieBeth ineens niet meer draaide. Anne had overigens nog nooit de bij- naam van MarieBeth gebruikt. Het werd ’s avonds op de stafvergadering zelfs nog even onderwerp van gesprek, het gebruik van bijnamen. Doen we niet meer, was tenslotte de afspraak. Later in de tent lagen ze er nog even over te morren. Daar konden ze vlak voordat de slaap toesloeg giechelend nog een wel paar leuke bijnamen verzinnen. Totdat uiteindelijk een slaap- zak in de hoek mompelde dat hij bij Sjaak alleen maar aan
Delete kon denken. Iedereen sliep.”
tent7Op vertoon van deze Opzet 10% korting (behalve op aanbiedingen en plasma’s)
1
Zoekt en gij zult vinden…
De afgelopen maanden is voor ons periode geweest van zoeken naar nieuwe bestuursleden. In december stoppen Kim, Marieke en Fabian. En in april stoppen ook nog Linda en Koen. Voor december hebben we gelukkig wederom goede kandidaten gevonden, die staan te springen om de beschikbare plaatsen op te vullen, als jullie, de leden, het tenminste goed vinden.
Voor april worden op dit moment alle middelen aangegrepen om iedereen te laten weten dat we op zoek zijn naar goede kandidaten. Dus ook via de Opzet willen we jullie vragen om je heen te kijken en op zoek te gaan naar LCKV’ers die ons team willen versterken. Ben je zelf het nieuwe bestuurslid waar wij naar op zoek zijn, schroom dan niet om op ons af te stappen. Wij vertellen je graag alles over het bestuur zodat je een goed beeld krijgt van de werkzaam-
heden en het aantal uren dat bestuurs- werk bij ons kost. Ik durf te wedden dat je na ons gesprek enthousiast zal zijn en niet kan wachten tot het april wordt.
Bestuurslid zijn kost inderdaad een aantal uren in de week, maar wat je er allemaal voor terugkrijgt is niet in één Opzet te beschrijven.
12 december vond weer de jaarlijkse najaarsledenvergadering plaats en naast een aantal verkiezingen stonden ook de begroting en het kampprogramma op de agenda. Verder heeft de afdeling terreinen een nieuw kampterrein gevon- den. Tijdens de ledenvergadering heb- ben wij jullie met plezierwat foto’s laten zien, zodat jullie een indruk kunnen krijgen van deze prachtige parel in de Belgische Ardennen.
Als laatste wil ik alvast gebruik maken om iedereen een gezond 2013 te wen- sen. Laten we met z’n allen zorgen dat 2013 het jaar wordt waarin we weer meer kinderen gelukkig kunnen maken met een plekje op kamp dan in 2012.
De Voorzitters
van de afdelingenvan de voorzitters NIEUWSNIEUWS Marketing en Communicatie Bij de wisseling van de wacht hoort natuurlijk een direct zichtbare verandering van de afdeling. In dit geval de naam. Met, uiteraard, de goedkeuring van de leden zal ik het stokje van Fabian de Graaf overnemen. Vanaf dan gaat de afdeling Communicatie als ‘Marketing en Communicatie’ door het leven. De afdeling M&C zal zich, naast de lopende werkzaam- heden, meer focussen op het werven van nieuwe deelnemers. De afgelopen drie jaar schommelde de bezettingsgraad name- lijk rond de 92%. De jaren daarvoor mochten we het doen met een ruime 95%.
Hoe komt dat nu precies? Precies weten we het niet. Het kan de crisis zijn of het grote aanbod aan spelcomputers. Maar daar geloof ik voorlopig niet in. Voorzichtig hebben we de conclusie getrokken dat het misschien wel aan zichtbaarheid van de vereniging ligt. Of eigenlijk de onzichtbaarheid. Er is de afgelopen jaren niet veel aan marketing gedaan omdat daar geen aanleiding toe was. We zaten toch altijd ‘vol’. Maar in werkelijkheid kunnen we veel meer kinderen en jongeren een fantastische week bezorgen.
Met alleen een naamsverandering van de afdeling kom je er natuurlijk niet. De afgelopen maanden is er veel nagedacht, gepraat, geregeld en gepland. De komende tijd ga je daarvan het resultaat zien. Zowel online als op straat. Je kunt in december en januari zomaar flyerende LCKV’ers tegen het lijf lopen. Of reclameposters op scholen en op straat te zien krij- gen. En misschien nog een persbericht in de krant. Daarnaast zie je de LCKV natuurlijk ook terug op de wel bekende social media kanalen.
Iedere LCKV’er kan zijn of haar steentje bijdragen. Daar gaat de afdeling Marketing en Communicatie je uiteraard bij hel- pen. Het hoeft namelijk niet heel veel tijd te kosten om het LCKV-geluid te laten horen. Vanuit je luie stoel heb je zo een tweet de wereld in gestuurd. Of een mail naar een neefje of nichtje, die toch echt een keer mee moet! Kijk hoe je kunt helpen op www.lckv.nl/werving. Met z’n allen (550+, exclusief deelnemers) kunnen we het LCKV-geluid ver laten dragen. Zo bieden we nog meer kinderen en jongeren een fantastische week. Volgend jaar en de jaren daarop.
Bart Koek
De afdeling Marketing en Communicatie bestaat uit: Nils, Anouk, Deb, Erik, Stan, Michiel en Bart.
Pieter Versnel
Telefoon 071 - 589 11 57, Fax 071 - 589 63 03
E-mail [email protected]
Lid van de Vereniging van Estate Planners voor het Notariaat Koningin Wilhelminalaan 8, 2252 GN Voorschoten Tel: 071-5614040 Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-5619063 [email protected] www.notarisvoorschoten.nl
Dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur op afspraak voor een gratis informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check van uw huidige testament, samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.
Zoals u misschien weet zit er weer een flinke kaalslag in het bestuur van LCKV Jeugdvakanties aan te komen. De eerste drie vacatures zijn al gevuld, maar we zijn nog op zoek naar twee enthousiaste en toegewijde LCKVers om de bestuurstafel compleet te maken. En wat stelt een zoektocht in de 21ste eeuw nou nog voor als het niet op televisie wordt uitgezonden?
Daarom presenteren wij in samenwerking met Unity TV en TV West het programma Vereniging Zoekt Bestuur. Geef u nu op en wie weet, misschien krijgt u in de Grote Finale op de Voorjaars Leden Vergadering wel genoeg stemmen (€0,92 per sms, max. 5 smsjes per persoon) om één van die felbegeerde bestuursfuncties in de wacht te slepen. En met een beetje geluk wordt ú de komende maanden te kakken gezet bij DWDD, als ze daar weer eens verlegen zitten om makkelijke doelwitten voor hun cabaretiers.
vereniging zoekt bestuur