4 Jaargetijden Lente 2013

of 24 /24
Afdeling Rozenburg D D e e V V i i e e r r J J a a a a r r g g e e t t i i j j d d e e n n Lente 2013 Editie 23

description

Afdelingsblad De 4 Jaargetijden Anbo afdeling Rozenburg

Transcript of 4 Jaargetijden Lente 2013

Afdeling Rozenburg

DDee VViieerr JJaaaarrggeettiijjddeenn

Lente 2013 Editie 23

Dit is een uitgave van:

ANBO afdeling Rozenburg De Vier Jaargetijden

Jaargang 7 – 2013 Lente editie 23

Colofon: Redactie: Fanny Zuur Els ‘t Hooft Richard Volker Peter Meijer Advertentie verkoop: Peter Meijer Eindredactie: Fanny Zuur Contact ingezonden stukken: Bloesemlaan 31, 3181 RC Rozenburg

Brink 18, 3181 PD Rozenburg of via email E-mail: [email protected] Website: www.anbo.nl/afdelingen/rozenburg Drukkerij: Rijpsma te Rozenburg

Voorwoord

Op de dag dat dit geschreven wordt, is het de warmste 6 maart ooit,

als we de krant mogen geloven. Helaas schijnt het over een paar dagen

weer flink kouder te worden. Maart roert zijn staart, en ook april kan

voor verrassingen zorgen. Hopelijk is de lente echt begonnen als dit

boekje verschijnt, het is tenslotte het lentenummer en we zijn hard toe

aan zonneschijn, warmte en bloemen in de tuin. De winter was lang dit

jaar.

Ondanks de kou en gladheid kwamen er gelukkig nog voldoende

mensen naar onze activiteiten. De themaochtenden zijn sinds 1 januari

van dit jaar niet meer op dinsdag – maar op maandagochtend.

De aanvangstijd is helaas om 9.00 uur gebleven en meerdere leden

hebben kenbaar gemaakt dat dit voor hun een onhaalbaar tijdstip is.

Dit is zeker niet de wens van het bestuur, maar er is geen andere

mogelijkheid, omdat we uiterlijk tot half 12 van De Roserie gebruik

kunnen maken. De middagen in De Roserie zitten vol met andere

activiteiten, dat is ook geen mogelijkheid. In het bestuur wordt naar

een oplossing gezocht.

ANBO Anders is van start gegaan, dit betekent dat het gewest Zuid-

Holland niet meer bestaat, het is regio Zuid-Holland geworden. De

regio Zuid-Hollandse eilanden, waar Rozenburg deel van uitmaakt,

heet nu rayon Zuid-Hollandse eilanden. Voor Rozenburg verandert er

in de praktijk niets.

1

Wat gebeurt er met de AWBZ?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een verplichte

verzekering voor alle inwoners van Nederland voor zorgkosten die

niet via de zorgverzekering worden gedekt. Het gaat daarbij om

zorgkosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn. Bijvoorbeeld

zorg bij langdurige ziekte, een beperking of ouderdom.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de extramurale AWBZ-functie

begeleiding gedecentraliseerd wordt naar de gemeenten. Dit sluit aan

bij de al eerder ingezette koers van decentralisatie van zorgtaken naar

gemeenten. Zo is in 2007 de Wet maatschappelijke ondersteuning

(Wmo) ingevoerd, waardoor gemeenten primair verantwoordelijk zijn

geworden voor de (maatschappelijke) ondersteuning van hun

inwoners. Destijds is ook (een deel van) de huishoudelijke verzorging

vanuit de AWBZ naar de Wmo overgeheveld, als ook diverse

subsidieregelingen op het gebied van wonen met zorg, OGGZ,

vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning. In 2009 is de

Pakketmaatregel Begeleiding ingevoerd waardoor alle begeleiding

gericht op (maatschappelijke) participatie niet meer uit de AWBZ

wordt vergoed. De volgende stap is nu dat de functie begeleiding uit

de AWBZ wordt geschrapt en de te bereiken resultaten onder de

reikwijdte van de compensatieplicht van de Wmo worden gebracht.

Vanaf 1 januari 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor die

mensen die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op

begeleiding. Per 1 januari 2014 vallen alle nieuwe en huidige cliënten

onder de Wmo.

Kansen en risico’s

De overtuiging die aan deze decentralisatie ten grondslag ligt, is dat de

gemeente beter dan het Rijk in staat is zorg te dragen voor

2

ondersteuning op maat, omdat zij dichter bij de burger staat en haar

inwoners het beste kent. Bovendien hebben gemeenten ook veel

taken op aanpalende beleidsterreinen (bijv. reïntegratie, de bijstand en

het woonbeleid). Begeleiding past bij de participatiedoelstelling van de

Wmo en biedt daarom in beginsel kansen voor een integraal aanbod

van welzijn, ondersteuning en zorg. Er is hier nadrukkelijk geen sprake

van een overheveling. Gemeenten krijgen vrijheid in de invulling van

de begeleiding. Mensen moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen in

de samenleving en hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid van

burgers en hun sociale netwerk voorop. Tegelijk is het belangrijk dat

mensen, als dat noodzakelijk is, ondersteund kunnen worden om zo

lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en participeren. Daarvoor is

maatwerk, liefst op lokaal niveau, belangrijk. Dit maakt de keuze om de

te bereiken resultaten onder de compensatieplicht van de Wmo te

brengen een logische. De beleidsvrijheid die dit met zich meebrengt,

biedt kansen voor meer effectiviteit en efficiëntie.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

De Wmo is een brede participatiewet, ingevoerd in 2007, die door

gemeenten wordt uitgevoerd. In de Wmo is vastgelegd dat iedereen zo

lang en zo zelfstandig mogelijk mee moet kunnen doen, moet kunnen

meehelpen en meepraten in de maatschappij. Gemeenten bieden

hiervoor collectieve en individuele voorzieningen aan mensen met

beperkingen, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, hulpmiddelen

(scootmobiel of rolstoel), vervoersvoorzieningen en/of

woningaanpassingen. Mantelzorgondersteuning en vrijwilligersbeleid

valt ook onder de Wmo. Vanuit het gemeentelijke Wmo-loket wordt

informatie, advies en cliëntondersteuning gegeven. Burgers en

belangenorganisaties hebben inspraakrecht over het lokale Wmo-

beleid, meestal via de lokale Wmo-raad.

3

Van uw thuiskok Tjibbe Boerenroerei met brood of gebakken aardappelen.

Bereidingstijd met brood ca. 25 minuten, 5 minuten extra met gebakken

aardappelen.

Ingrediënten voor 2 personen, indien meer personen aanpassen naar behoefte

½ paprika in stukjes gesneden

1 grote ui of 2 rode uien in stukjes gesneden

1 kleine winterpeen in stukjes

champignons in plakjes

1 grote tomaat in stukjes

3 stengels bosui in stukjes

½ pakje magere rookspekblokjes of dikke plak ham in stukjes gesneden

5 eieren

kruiden: theelepel bieslooksnippers, theelepel (hot)paprikapoeder, zout, peper

4 gesneden boterhammen

of als men kiest voor gebakken aardappelen – 4 stuks vastgekookte aardappelen van gisterenavond gekoeld in koelkast.

Neem een diepe koekenpan of wokpan en plaatst deze op een matig vuur

(elektrisch matige stand) en doe hier een klontje boter in en laat smelten.

Voeg, als de boter heet begint te worden (niet bakken of bruisen) de gesneden

groenten toe in de volgorde winterpeen – paprika – ui – tomaat. Wacht even

tussen de groenten zodat de temperatuur constant blijft en de ene groente

heeft iets langer nodig met smoren. Voeg de spekblokjes of gesneden ham toe

en laat meesmoren. Hou de bosui en champignons als laatste want deze duren

heel kort. Voeg de kruiden toe en laat het geheel goed smoren zodat alles goed

gaar wordt. Tenslotte het vuur hoger zetten en de 5 eieren toe voegen,

eventueel al geklutst in een kom. Zorg dat het vuur hoog blijft en ga met een

spatel in de pan roeren, zorg dat de prut gaat stollen en klonteren. Wanneer

het enigszins gaat bakken en het ei verkleurt in brokken met groenten naar

lichtbruin is het gerecht klaar. Op smaak brengen met zout en peper.

Serveer met sneden gesmeerd brood of bak de koude gekookte aardappelen in

plakjes in een koekenpan met boter op een heet vuur. Serveer met zout.

4

Autobedrijf Lievaart

Voor reparatie en onderhoud van alle bekende automerken gaat u naar Autobedrijf Lievaart op de hoek van de Emmastraat en Burg Just de la Passiérestraat te Rozenburg. Tevens verkoop van onderdelen, accessoires en aanverwante artikelen. Voor autobrandstoffen kunt u terecht bij de SHELL tankstation waar u voor de laagste prijs uw auto van brandstof kunt voorzien. U krijgt hier uw korting via United Consumers (info bij ANBO) U betaalt daardoor gegarandeerd altijd de laagste prijs.

LeKKeR SfeeR

BeLeVeN

PLUS Klaassen; de lekkerste supermarkt van Rozenburg ! PLUS Klaassen - Emmastraat 84-86,

3181 GC Rozenburg. Tel. 0181-215776 - Fax 0181-214796

[email protected] Bent u lid van de ANBO? Dan bezorgen wij uw boodschappen gratis!!! Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Rozenknopje

Ook al zouden we alle bloemen plukken, de lente zullen we niet kunnen tegenhouden.

Pablo Neruda

5

Eigen bijdrage AWBZ

Wie zorg ontvangt vanuit de AWBZ betaalt een deel van de zorg zelf. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Maar met ingang van 1 januari 2013 is de eigen bijdrage veranderd. Wie een vermogen heeft moet meer betalen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is een overheidsorganisatie die de eigen bijdrage voor chronische zorg vaststelt. Bepaalde factoren hebben invloed op de hoogte van de eigen bijdrage. De vragen zijn: waar woont de echtgenoot of partner? Moet iemand zorgen voor de kinderen? Woont u thuis of in een zorginstelling? Hoe berekent het CAK het inkomen? Het gaat om inkomen uit werk, uitkering of pensioen. Maar vanaf begin dit jaar wordt er ook gekeken naar het rendement van uw bezittingen. Daarnaast moet de zorgontvanger nog eens 8% van het deel van het vermogen optellen bij het inkomen. Het gaat om het vermogen dat mensen bij hun belastingaangifte in box 3 invullen. Wel is er een drempel. De drempel is het bedrag dat heffingsvrij is in box 3. Een ander belangrijk punt is, als beide echtgenoten of partners niet meer thuis wonen en een huis hebben, de belasting de waarde van het huis meeneemt in de berekening van de eigen bijdrage. Dat betekent dat als iemand naar een zorginstelling gaat, het huis zo snel mogelijk moet worden verkocht. Wel is er een overgangsperiode, want de eerste twee jaar ziet de belasting het huis nog niet als vermogen. Ook gaat het CAK bij het berekenen van het inkomen uit van twee jaar geleden. Zo duurt het minstens vier jaar voordat het huis gaat meetellen. Daarbij is het mogelijk, als het huis nog niet verkocht is, een betalingsregeling te treffen. Maar …………… uiteindelijk moet de eigen bijdrage wel worden betaald. 6

Vernieuwde afdelingswebsite ANBO Rozenburg

Zoals u misschien al vernomen of gezien hebt is onze website grondig

vernieuwd. Dit in het kader van eenheid en veranderingen die nu bij de

landelijke ANBO aan de orde zijn. Alle afdelingen zijn dit jaar overgezet

naar een nieuw systeem. Het is voor de leden van onze afdeling nu

mogelijk om het laatste nieuws up-to-date te volgen.

Ook een belangrijk wijziging is de Lokale Voordeel en Korting rubriek

waarin u een overzicht vindt met alle kortingen die u met uw ANBO

pas bij de lokale winkeliers kunt krijgen. Het is eenvoudig op te zoeken.

Als u de eerste keer www.anbo.nl\afdelingen\rozenburg intikt in uw

werkbalk van uw web browser en u klikt op het tabblad ‘Mijn afdeling’

komt u voortaan bij alle volgende bezoeken automatisch op onze

afdelingssite terecht. Op het tabblad ‘Voordeel & Korting’ ziet u op

postcode welke kortingen u kunt krijgen. Bent u op vakantie of maakt

u een uitstapje elders in het land, kunt u zien welke kortingen u aldaar

ter plaatse kunt krijgen met uw pas.

Wilt u zelf een stukje schrijven voor de website dat interessant is voor

uw medeleden kunt u dit opsturen naar Els ’t Hooft of onze webmaster

Peter Meijer. Zie voor contactgegevens op de website bij ‘Bestuur’.

7

8

Vrijwilligersdiner Evenals vorig jaar heeft het bestuur de ANBO-vrijwilligers een diner aangeboden in De Nieuwe Schans, om hen te bedanken voor hun inzet. Individuele belangenbehartigers, de bezorgers die de convocaties en kwartaalboekjes in weer en wind verspreiden en de computer-instructeurs van de computercursussen die in samenwerking met DWR/Careyn gegeven worden, waren uitgenodigd voor deze gezellige avond. Kees Goedegebuur van De Nieuwe Schans had de tafels op een sfeervolle manier gedekt en het diner smaakte heerlijk. Vrijwilligers zijn belangrijk voor een vereniging, en dit was de manier om deze mensen in het zonnetje te zetten. Zij zetten zich belangeloos in en dit wordt zeer gewaardeerd. Leden die afgelopen jaar 30 jaar of langer lid waren van de ANBO waren ook uitgenodigd. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn, maar zij hebben in 2012 een bezoekje en een bloemetje gehad om onze waardering te tonen voor het langdurig lidmaatschap.

Mevrouw Bodewitz is al 35 jaar lid en zij werd voor dit heuglijke feit extra in het zonnetje gezet met een toespraak en een bloemetje van vice-voorzitter Jacques Hobbel. 9

Open dag Zorg en Welzijn in WZC Blankenburg

De open dag die in samenwerking van een aantal Rozenburgse instellingen op zaterdag 16 maart jl. is gehouden in het Woonzorg-centrum Blankenburg, is goed bezocht. Het publiek kreeg de kans om een kijkje achter de schermen te nemen en deel te nemen aan workshops. In de centrale hal waren er stands ingericht van diverse afdelingen van Careyn, Centrum Jeugd en Gezin, Stichting Push Jongerenwerk, Huid-therapie Janssen, Fysiotherapie Blankenburg en de ANBO Rozenburg. Na de officiële opening om 10.00 uur door Arie Mol, lid van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg, was er een optreden van het Rozenburgs Mannenkoor. De belangstellenden konden een half uur genieten van hun gezang dat werd gevolgd door een optreden van de dames/meisjes van Stichting Push die een streetdance demonstratie gaven om 11.30. Een demonstratie van het koersballen, mede verzorgd door de ANBO, was om 13.30 het laatste vaste onderdeel van het programma.

10

Tussen het programma door was er mogelijkheid om diverse workshops te volgen. Zo was er een workshop over Dementie en een workshop Rap. Tevens kon men meedoen met een workshop Yoga op de stoel. Ook de jongeren kregen de aangedacht, zij konden een balletje trappen in de pannakooi. Tevens was er een poppendokter en kon het gezicht van de kleinste bezoekers worden geschminkt. Voor de inwendige mens was ook gezorgd. De kraam voor een bakje koffie met een stukje appeltaart werd goed bezocht. In de Roserie kon men patat en poffertjes eten en luisteren naar het optreden van Mies Brandenburg, die met haar keyboard geweldige muziek ten gehore bracht. Al met al kan de organisatie terugkijken op een geslaagde dag, welke zeker voor herhaling vatbaar is. Kijk ook op de website bij ‘nieuws’ voor een video opname van het Rozenburgs Mannenkoor, Stichting Push en Mies Brandenburg en voor de foto’s van die dag bij ‘fotoalbums’. 11

WOORDZOEKER no. 1BEESTENBOEL

R L A N D T O N G E W E S K N I V BLANKENBURG

I N D U S T R I E N E P E H C S O BOTLEK

N O E T K A L V S A A M I E O R G BOULEVARD

Z E E N D E E L G E M E E N T E E CALANDPARK

D N D R B S R E D N A L G O O H L DEELGEMEENTE

N E G A E L G E W R E T A W B L S EKSTER

E D I R P C A L A N D P A R K E U EUROPOORT

D J D B O S R N E L O M N E R O K FAUNA

A I S R E E T E K V K E L T O B T FIETSPADEN

P T T C A G N E A E O E V E R N R GROEI

L E N E H V N G I T N O A S E E O GROENGORDEL

E G O R Z A E E O F I B R R Z T O HAVENGEBIED

D R P G U O N L V R A E U N E S P HOOGLANDERS

N A R B L U R S U A D U O R E E O INDUSTRIE

A A E E K S T E R O H E N E G E R JAARGETIJDEN

W J E T T U P A L E B I L A A B U KORENMOLEN

S I V I T L E K N I W S D A T S E LANDTONG

LIBEL

Dit kwartaal een woordzoeker. MAASVLAKTE

De overgebleven letters vormen de oplossing. NATUUR

Wij verloten een waardebon van € 10,00 onder OASE

de goede inzenders. OEVER

Winnaar sudoku no. 7 is mevr. V.A.van Emmerik PUTTE

RECREATIE

Naam: ROZET

Adres: SCHANS

Postcode: SCHEPEN

Woonplaats: STADSWINKEL

Oplossing: VEERPONT

VINKSEWEG

Knip deze pagina uit en stuur het naar: VIS

Bloesemlaan 31, 3181 RC Rozenburg of VOGELS

Brink 18, 3181 PD Rozenburg VOORNE

WANDELPADEN

Uiterste inzenddatum: 17 mei 2013 WATERWEG

ZEEGAT

Oktober concert UDI met ……. ANBO Rozenburg

Op zaterdagavond 12 oktober 2013 geeft UDI in de Muziektheater De

Ontmoeting een concert voor de ANBO-leden. De aanvang is 20.00 en

duurt ongeveer twee uur. Kaarten kosten € 8,00, dit is inclusief koffie

of thee in de pauze.

UDI speelt voor ons muziek uit vroeger jaren en er kan bij veel

bekende melodieën meegezongen worden. Gedacht wordt aan o.a.

muziek van De Jantjes, Boudewijn de Groot en Toon Hermans. UDI is

al begonnen met het uitzoeken van de muziek en het instuderen.

Het is de bedoeling dat de teksten op een scherm geprojecteerd

worden, zodat iedereen mee kan zingen.

Het belooft een heel gezellige avond te worden en de kaartverkoop is

al gestart. Maar let wel op! Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn, want

vol is vol.

De kaarten voor dit leuke evenement kunnen bij drie adressen gekocht

worden en ook op onze themaochtenden zijn ze te koop. UDI en ANBO

hopen natuurlijk op veel publiek, wij hebben er reuze zin in.

De kaarten zijn te koop bij:

- Marion Vooijs, Raadhuisstraat 18, telefoon 21 37 68

- David v.d. Wielen, Rietgorslaan 22, telefoon 84 00 12

- Els ’t Hooft, Brink 18, telefoon 28 49 44

Het is misschien handig om eerst op te bellen of er iemand thuis is. Wij

zijn nogal veel op pad voor de ANBO. Wij vinden het ook fijn als u

gepast betaalt.

14

Financiën in Balans (FIBA)

Dat de ANBO hulp biedt bij het invullen van de belastingformulieren is voor iedereen bekend. Maar de ANBO doet meer. Met het project Financiën in Balans zijn er vrijwilligers opgeleid die kunnen helpen met de thuisadministratie en het ordenen van de financiële papieren.

Over het algemeen is iedereen wel in staat om de administratieve en financiële zaken bij te houden. Maar door verschillende omstandigheden, zoals ziekte of dat u alleen bent komen te staan, kan het gebeuren dat u de grip op uw geld even kwijt bent. U kunt tijdelijk ondersteuning krijgen om samen met u weer inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven.

Ook bekijken we of u gebruik kunt maken van toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Wij helpen u dan met het invullen van de formulieren.

Heeft u een computer, maar u weet niet hoe het internet bankieren precies werkt, heeft u problemen met het invoeren van een betaling? Ook daarin kunnen wij u helpen. U zult ontdekken dat het niet zo ingewikkeld is.

Kortom, we scheppen orde in uw administratie. We bewaren belangrijke post in een ordner met tabbladen, we controleren de bankafschriften, we bespreken de uitgaven, enz. enz.

Als u gebruik wilt maken van onze diensten gebeurt dit uiteraard onder strikte geheimhouding en zal bij u thuis plaatsvinden.

Wilt u gebruik maken van onze diensten. Schroom niet en maak een afspraak met coördinator Fanny Zuur, tel. 777400 of 06-51605458.

15

Rozenknopje

Je kunt de lente al voelen: de lucht ruikt naar lucht.

Joyce Sylvester

==========================================================

Bij ons kunt u terecht voor de volgende artikelen: sigaretten, shag, sigaren, rokersbenodigdheden, cartridges, boeken, wenskaarten, lectuur, cadeau artikelen, voetbal- en concertkaarten, staatsloterij, lotto, millioenenspel, krasloten, oplaadpunt voor openbaar vervoer-kaarten, anonieme ov-kaart, postzegels, zoetwaren, kranten en cadeaukaarten. U kunt ons vinden op: Raadhuisplein 5, 3181 CE ROZENBURG Tel: 0181-212656 E-mail: [email protected] ==========================================================

16

Ledenvergadering februari 2013

Ondanks de kou, de gladheid en het vroege tijdstip, waren er toch 32

leden gekomen om de vergadering bij te wonen. Nico Krul was op deze

vergadering gastvoorzitter.

Omdat er geen vragen en opmerkingen waren over de jaaroverzichten,

het jaarplan en de begroting over 2013 van de secretaris en penning-

meester, zijn deze stukken goedgekeurd.

Het bestuur heeft enkele wisselingen ondergaan. Kast Denekamp is

geen voorzitter meer, helaas kon hij door ziekte niet aanwezig zijn,

zodat hij niet persoonlijk bedankt kon worden voor zijn inzet in de

afgelopen jaren. Hij blijft wel betrokken bij de ANBO. Fanny Zuur is

toegetreden tot het bestuur en heeft diverse taken op zich genomen,

waaronder de redactie van dit boekje.

In de rondvraag werd het vroege tijdstip van de themaochtenden aan

de orde gesteld. Omdat wij afhankelijk zijn van de activiteiten van

17

Careyn op de maandagen zijn wij genoodzaakt om te starten om 9 uur

met de thema-bingo ochtenden en zo ook met deze jaarvergadering.

Het bestuur begrijpt dat dit voor sommige leden te vroeg is en gaat

anderen mogelijkheden onderzoeken. Ook is er in mei een evaluatie-

gesprek met Careyn.

De ochtend werd afgesloten met een bingo, zodat er enkelen met een

prijsje naar huis gingen.

Vraag en Aanbod

Te koop: t.e.a.b. z.g.a.n. 2-persoons scootmobiel, slechts 3x gebruikt, 8

jaar oud. Nieuwprijs € 6.000,=. Plevierstraat 1, tel. 218499.

Hier had uw advertentie kunnen staan. Wilt u een oproep doen, wilt u

iets aanbieden, heeft u een probleem, heeft u behoefte aan steun,

gezelschap, of noem maar op, stuur een bericht aan de redactie.

18

Van de Ledenadministratie

Een hartelijk welkom voor de nieuwe leden die zich de afgelopen tijd hebben aangemeld als lid van de ANBO. Mevrouw A. Degeling-van Houten L.v.Nw.Blankenburg 52 A De heer J.J. van Dongen L.v.Nw.Blankenburg 164 C Mevrouw L. Gordijn-van Spronsen Gruttostraat 83 De heer A.C.H. Suurmond L.v.Nw.Blankenburg 166 F Mevrouw J.M. Tibbert-Saman Leeuwerikenhof 7 Mevrouw A. de Wit-van Boord Sparregat 10 Ook nu is er in de afgelopen tijd helaas een van onze leden overleden, volgens opgave van onze ledenadministratie te Utrecht. Mevrouw H. Bennema L.v.Nw.Blankenburg 108 E

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe in de komende tijd.

Wilt u lid worden van de ANBO, zodat u gebruik kunt maken van de “Korting Parade” of heeft u een nieuw lid voor ons, vul deze bon in en stuur het naar Rietgorslaan 22 of bel met de ledenadministratie, bereikbaar onder telefoonnummer 840012. Naam: Geb.: m/v

Partner: Geb.: m/v

Adres: Postcode:

Telefoon: Woonplaats:

Emailadres:

19

Agenda ANBO in de Roserie

Wekelijks: Maandagmiddag: Koersbal – aanvang 14.00 uur

Zaterdagmiddag: Sjoelen – aanvang 13.30 uur

Iedere 1ste vrijdagmiddag van de maand: Bingo van DWR

– aanvang 14.30 uur

Maandag 8 april: Thema-bingo ochtend – aanvang 9.00 uur

Maandag 6 mei : Thema-bingo ochtend – aanvang 9.00 uur

20

Vestiging Rotterdam

Rouwcentrum De Palm

Palmentuin 73

3078 KJ Rotterdam

Tel. 010 - 483 82 67

Vestiging Rozenburg Rt.

Rouwcentrum De Uytvaert

Welgelegen 1a

3181 DV Rozenburg

Tel. 0181 - 21 44 24

Vestiging H.I. Ambacht

Langeweg 5

3343 LD H.I.Ambacht

Tel. 078 - 681 96 74

[email protected]

Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste gelegenheid om respectvol,

persoonlijk en liefdevol afscheid te nemen van een dierbare.

De uitvaartwensen van nabestaanden staan bij Meenhuis Uitvaartzorg centraal. Wij zijn

een algehele uitvaartorganisatie en verzorgen uitvaarten in de samenleving voor een

ieder ongeacht religie, huidskleur of achtergrond in de regio Rijnmond.

Meenhuis Uitvaartzorg is lid van het Keurmerk Uitvaartzorg en werkt met de

volgende kwaliteitsnormen:

Voor meer informatie:

www.meenhuis.nl

- Heldere afspraken over de uitvoering - Bekwaam personeel

- Transparante kostenbegroting - Doelmatige klachtenafhandeling

- Goede organisatie van de uitvaart - Klanttevredenheidsonderzoek

Dit Keurmerk wordt toegekend door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU)

Bestuursleden van ANBO Rozenburg

Voorzitter: Vacature Secretaris: Els ’t Hooft Brink 18 Tel. 284944 3181 PD Rozenburg Penningmeester: Hans Janssen Kamilleplaats 17 Tel.213746 3181 RJ Rozenburg Ledenadministratie: David v.d. Wielen Rietgorslaan 22 Tel. 840012 3181 SN Rozenburg Bezorging: Marion en Tom Vooijs Raadhuisstraat 18 Tel.213768 3181 CJ Rozenburg

Coördinator Belastingen (HUBA):

Hans Jansen Tel. 213746

Coördinator Ouderenadviseurs (VOA): Diny Dortmond

maandag/dinsdagmiddag/woensdag Tel. 216682 andere dagen Tel. 06-13936250

Coördinator Financiën in Balans (FIBA): Fanny Zuur

Tel. 777400 Agenda: zie pagina 20