30 Stappen naar Succes!

Click here to load reader

download 30 Stappen naar Succes!

of 33

 • date post

  22-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  384
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Onderweg naar authenticiteit volgen we 30 stappen van bewustwording. Stappen die leiden naar weer 'voorin de bus' plaats te nemen. Saskia en ik ondersteunen daarom mensen en bedrijven bij het creëren van openheid ten einde zowel het individu als de organisatie meer succesvol te laten zijn. Wil jij ook die noodzakelijke verandering inzetten om meer succesvol te zijn bel ons dan: 06-381 95 747

Transcript of 30 Stappen naar Succes!

 • 1. De basisprincipes van veranderingenElementaire principes voor noodzakelijke succes

2. # 1 Beslissingen nemenAan groei en verandering gaat steeds een beslissing vooraf. Beslissingen nemenveroorzaken dus veranderingen of wil je blijven zoals je bent? Het is niet mogelijkn aan veiligheid vast te houden n naar een visie te grijpen. Succesvolle mensenklampen zich nergens aan vast. Zeker niet aan een situatie die niet bevredigend is. 3. #2Zo spoedig mogelijkOntwijk geen taken waar je geen zinin hebt, zelfs onbeduidende zaken.Hoe langer je zaken uitstelt, des tevervelender, dringender en tijd-rovender worden ze. Succesvollemensen maken belangrijke zakenbijzonder dringend.Verspil zo min mogelijk kostbare tijden neem de 72 uur-regel voormotivatie in acht; zorg dat je binnen72 uur een concrete activiteit begintals je een voornemen wilt verwezen-lijken.Succes is prestatie gedeeld door tijd. 4. # 3 Concentreer je op IPAs(inkomen producerendeactiviteiten) De markt is rechtvaardig en fair, iedereen krijgt de kans om een dergelijke stelling te bewijzen. Hoeveel je waard bent, bepaal je zelf. IPAs zijn meestal geen zeer moeilijke werkzaamheden. Succesvolle mensen doen niet zozeer buitengewoon moeilijke dingen, maar enkele gemakkelijke dingen buitengewoon goed. Zij overwinnen hun angst voor falen en perfectionisme. 5. # 4 SINALOA (Safety in Numbers And Law OfAverage)Het leven van een ondernemer kent ook de 4 jaargetijden. Accepteer dat er altijd zomer nwinter zal zijn. Verwerf vaardigheden in de winter en voer IPAs zo vaak mogelijk uit.Zekerheid bevindt zich namelijk in de hoge aantallen. 6. #5 Het verleden is niet gelijk aan de toekomstDe omstandigheden waarin je je op dit moment bevindt zijn van ondergeschikt belang.De enige belangrijke vraag is: wie en wat wil je in de toekomst zijn? Wil je metcompromissen leven of de sterren van de hemel plukken? 7. # 6 Een mens wordt watdoor zijn werkAls er dingen verbeterd moeten worden, moeten wij onszelf in de eerste plaatsverbeteren. De beste manier om onze persoonlijkheid te ontplooien is om die activiteitendie daaraan bijdragen met de goede houding te doen.Succesvolle mensen verspillen geen tijd door te hopen op betere omstandigheden ofdingen proberen te veranderen die zij niet kunnen benvloeden. 8. # 7 Omgaan met afwijzingBetrek afwijzingen van negatievelingenniet op jezelf en twijfel ook niet aan jeproduct. Realiseer je dat niet iedereenenthousiast zal zijn over je producten.Probeer deze mensen dan ook niet teovertuigen.Succesvolle mensen hebben meerverlangen, meer belang en ontwikkelenmeer bereidheid. Gretig, leergierig, ijverigen genteresseerd zijn zij bereid alles tedoen wat ook maar noodzakelijk is omhun doel te bereiken.Vanaf dat moment is het niet meerbelangrijk wat anderen zeggen. 9. # 8 Niet opnieuw het wiel uitvindenVerspil geen energie, je hebt al je krachten nodig om de eerste hindernissen tenemen die zich onvermijdelijk bij elke nieuwe activiteit zullen voordoen. Wees nieteigenwijs, dit is niet de tijd om te experimenteren. Negeer geen bewezenstrategien, maar kopieer blind het advies van reeds succesvolle mensen en oefen! 10. # 9 MomentumConcentreer je en ontwikkel zo snel mogelijk momentum. Start met volle vaart,gebruik l je kracht f doe het niet. Laat je niet misleiden door resultaten. Het gaaterom vaart op te bouwen, in beweging te komen, zeer actief te worden. Problemenvormen dan geen belemmeringen meer. 11. # 10 Geef 110 procentOns vermogen is veel groter dan wij vermoeden. We zijn tot veel meer in staat dan wij onskunnen voorstellen. Als je wilt ervaren waartoe je in staat bent, moet je bereid zijn 110 %te geven. Accepteer van jezelf geen te laag prestatieniveau. Geef steeds meer dan iemandvan je zou kunnen verwachten dan zul je met volle teugen van het leven kunnen genieten.Succesvolle mensen zijn niet tevreden met wat ze nu hebben en accepteren geenbegrenzing van hun prestatievermogen. 12. De manier waarop wij een probleem bekijken s vaak het probleem. Wij nemen problemen te serieus of zijn vergeten dat die een kans op ontwikkeling bieden. Wens geen minder moeilijke situaties, maar wens meer vaardigheden. Wens niet dat je problemen verdwijnen, maar wens het vermogen om ermee om te gaan. Succesvolle mensen weten dat er altijd problemen zullen zijn. Hoe meer succes, des te meer problemen. Ze leren om van problemen te houden en zijn toch gelukkig..# 11 Omgaan met problemen 13. # 12 Doorsta de LAG-tijd Geweldige resultaten worden nooit direct behaald. Ook al ben je uitgeput, geef nooit op, wat er ook gebeurt. Wees realistisch en heb geen haast. Niets en niemand kan wegnemen wat je hebt geleerd en wat je geworden bent. Succesvolle mensen laten zich niet ontmoedigen in tijden van vermoeid- heid. Ze zijn erop voorbereid en overschatten zichzelf niet. Zij weten dat hun tijd komt. Ware rijkdom schuilt niet in je fortuin en verdiensten, echte rijkdom schuilt in wat we zijn. 14. #13Als je op een avond eerder met jewerk stopt omdat je een grootsucces hebt geboekt, heb je je opAlle afleidingendezelfde manier laten afleiden alswanneer je stopt vanwege eenzijn gelijkteleurstelling. Het RESULTAAT isnamelijk hetzelfde.Richt je op een doel en laat je nietdoor afleidingen tegenhouden. Waarje je aandacht op richt, dat groeit. Zowordt je de vormgever van je leven.Succesvolle realiseren zich dat alleafleidingen een even rampzaligeinvloed hebben het resultaat dat zenastreven. Ze reserveren tijd vooronverwachte afleidingen zodat zeniet afleiden van hun doel. 15. # 14Neem volledige verantwoordelijkheidAlleen jij bent verantwoordelijk voor je reacties op omstandigheden en voor jeinterpretatie van deze omstandigheden. Niet je ouders, onze partner, het bedrijf, demarkt, onze gezondheid zijn verantwoordelijk voor onze slechte resultaten. Ben je eenhulpeloos slachtoffer of vormgever van je leven?Het goede antwoord dat succesvolle mensen hebben is dat ze zich richten op hun doel endoor niets of niemand laten tegenhouden. Ze gaan op zoek naar omstandigheden die zewensen en als die er niet zijn, dan scheppen ze de omstandigheden zelf. 16. # 15 Ontevredenheid is goedOntevredenheid is eenSuccesvolle mensen zijndrijfkracht. Het stimuleertdankbaar voor wat ze op ditje motivatie waardoor je moment hebben, maar zijnprestaties zullen verbet-niet tevreden als ze morgeneren en je vooruitgang zal nog steeds in dezelfdeboeken. Wil je succesomstandigheden zoudenhebben dan ben je tot groeileven. Zij weten dat groei eenveroordeeld. Als succes niet elementaire behoefte is.groeit, dan slinkt het. 17. We zijn niet perfect en zullen fouten blijven maken, begin dus allereerst jezelf te vergeven, zodat je ervankunt leren en daardoor groeien. Vergeef vervolgens je ouders anders blijf je een kind. Laat los en maak jezelfvrij. Vergeef dan alle anderen. Met deze daad van geven geef je jezelf een grote gift, het gaat namelijk omjouw leven, jouw geluk, succes en zielenrust n jouw toekomst. Hierdoor wordt je een beter mens, wordt jevriendelijker en innemender. # 16 Geven en vergevenADAMAS | 2010 18. # 17 Op de juiste manier omgaanmet angstHet tegenovergestelde van angst isdankbaarheid. Wanneer je dankbaarbent voor wat je wel hebt, ken je geenangst. Je brein kan zich immers maarmet n gedachte tegelijkertijd bezighouden.Succesvolle mensen weten dat eenklein beetje angst een goede impuls is,zo blijven ze in beweging. Zij sluitenvriendschap met hun angst. Omverlammende angsten te overwinnenhoeven ze zich slechts te concentrerenop hun doel. Ze weten namelijk dat zevoldoende kracht en wijsheid hebbenom ook weer snel te herstellen. 19. # 18 Maak vriendenLiefde is de sterkste en verstandigste macht die er is. Succesvolle mensen hebben degewoonte met vriendelijkheid en liefde hun doelen te bereiken. Je hebt immers anderemensen nodig om iets te bereiken. Als je anderen geeft wat ze nodig hebben, dan zijn zijsneller bereid jou te geven wat jij nodig hebt zoals waardering, begrip, respect, genegenheid,vriendelijkheid en attentie. 20. # 19Baas nwerknemerSucces en mislukking zijneen direct resultaat vanonze gewoontes. Oude(slechte) onproductievegewoontes moeten daaromworden vervangendoor nieuwe succesvolle.Succesvolle mensen liegen niet tegen zichzelf en doen wat ergedaan moet worden. Ook durven zij alles zwart op wit te zetten,getallen, gegevens, feiten, informatie, details en zeker wat ze opeen dag moeten doen en gedaan hebben. 21. # 20 Stel grote doelenAls je buitengewone groei in je leven wilt veroorzaken, dan moet je je grote uitdagingen endoelen stellen. Of je alle doelen behaald, is niet zo belangrijk. Wat wel telt is dat je je met allemacht inspant. Daardoor leer, groei en ontwikkel je je.Succesvolle mensen stellen zich grootse lange termijn doelen die ze tijdens hun leven nietallemaal kunnen behalen. De weg is namelijk voor hun het doel. Zij verliezen de moed en hetvertrouwen niet wanneer ze doelen op de korte termijn niet kunnen realiseren. Zij geven allesen genieten met volle teugen. 22. # 21 Frustratie barriresHoe actiever je bent en hoe verder je vooruitkomt,des te groter is het aantal frustraties dat je moetverwerken. Succesvolle mensen weten dat frustraties onlosmakelijk aan het leven verbonden zijn. Zijtrainen hun frustratiespier door moeilijke situaties niet te ontwijken, maar ze te benutten om te groeien. 23. # 22Spelen met de kaarten die je hebtDe beste speler is degene die de regels van het spel het best kent en toepast. Het is niet van je kaartenafhankelijk of je wint of niet. Wacht niet op betere omstandigheden, creer de omstandigheden die jewenst. Begin nu, handel nu! Succesvolle mensen accepteren hun zwakke kanten en concentreren zichop hun sterke kanten. Zij laten zich inspireren en leren. 24. # 23 Wees een leiderEen goede manager heeft een grootse visie die hem vervult en door goede communicatie slaagt diegeneerin anderen te enthousiasmeren met zichzelf als voorbeeld. Verras je medewerkers steeds weer met jeprest