21st century skills 7 maart

download 21st century skills 7 maart

of 39

 • date post

  23-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  76
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 21st century skills 7 maart

111207 Basispresentatie 21 CS versie 0.3

21st Century SkillsAnno 2012!

Door Olaf de Groot@olafiolioDe wereld verandert

De wereld verandert3MankrachtScheiding denken en doenVeel van hetzelfde nodigPassief9 tot 5 Heldere rol en taakverdelingDenkkrachtDenken en doen zijn gentegreerdBehoefte aan diversiteit, originaliteit & creativiteitActiefAltijd en overalRol en taak afhankelijk van doel en netwerkIndustrile samenlevingKennismaatschappij

netwerksamenlevingIndustrile maatschappij - informatie- of kennismaatschappijVerschuiving op de arbeidsmarktMinder routinematige functies meer mensenwerkers en kenniswerkers (Reich, 1992)Jongeren worden opgeleid voor banen die nog niet bestaan

Een aantal kerntaken zijn in principe vergelijkbaar en vragen om nieuwe competenties: 21st century skills (kennis, vaardigheden en attitudes)Uitdaging voor het onderwijs: Curricula die relevant zijn voor de kennismaatschappij

3

21stcenturyskillsVeel organisaties denken hierover na

Betrokken organisaties bij onderzoek discussionpaper Kennisnet:

Partnership for 21st Century Skills (P21)EnGaugeAssessment and Teaching of 21st century skills (ATCS)National Educational Technology Standards (NETS)Technological Literacy Framework for the 2012 National Assessment of Educational Progress (NAEP)EUOESOUNESCO

47-3-2013

#21learners of the 21st CenturyFilmpje project 21 learners of the 21st centuryhttp://www.youtube.com/watch?v=C2ShvKlVD8w

5

Samenwerken

Wat is het? Gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen.

Wat vraagt het? Verschillende rollen en talenten in de groep (h)erkennen (1+1=3), hulp kunnen vragen en ontvangen, gezamenlijke verantwoordelijkheid en individuele aansprakelijkheid, positieve open houding, flexibel zijn, je kunnen aanpassen. Lief zijn.

21st century? Lief zijn is de belangrijkste vaardigheid van de 21e eeuwNeemt aan belang toe, omdat in de netwerksamenleving alles met elkaar verbonden is.6

FLOORWe leren veel buiten school. Dit zou een veel grotere rol moeten krijgen binnen de school. Probleem oplossend vermogen

Wat is het? Het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan van actie kunnen komen om deze op te lossen.

Wat vraagt het? Vraagstukken signaleren, analyseren en definiren, nieuwe oplossingsstrategien genereren en selecteren, creativiteit, out of the box denken, doorzettingsvermogen, volharden, samenwerken, bundelen van krachten, pro activiteit, evaluatie en reflectie.

21st century? Neemt aan belang toe, omdat in de netwerksamenleving denken en doen met elkaar verbonden zijn. Voorheen werd er voor je gedacht en was deze vaardigheid slechts voor enkele autoriteiten. Nu hangt succes af van de vaardigheid hierin, ieder op zijn eigen niveau.

8

IRISWaarom leren we niet hoe google en facebook werkt? Ze spelen een grote rol in ons leven?ICT-geletterdheid

Wat is het? Vaardigheden voor het effectief en efficint gebruik van technologie. Daarbij komen technologische geletterdheid en informatievaardigheden samen.

Wat vraagt het? Analyseren en selecteren van gepaste media en ict bronnen. Begrijpen hoe in de maatschappij door middel van huidige technologie gecommuniceerd wordt.

21st century? Deze vaardigheid wordt gezien als echt nieuwe vaardigheid van de 21e eeuw. 10

NIELSDe school van de toekomst is een plek met koffie en wifi 11Technologische geletterdheidWat is het? Gebruik kunnen maken van technologie als middel voor het onderzoeken, organiseren, evalueren, beoordelen en communiceren van informatie

Wat vraagt het? Thuis zijn in technologie, hiermee kunnen werken. Je weg kunnen vinden op het digitale pad. Huidige standaard van technologie kunnen toepassen zonder afhankelijk te zijn van anderen. Het kunnen verstaan van ict en hiermee om kunnen gaan.

21st century? Deze vaardigheid wordt gezien als nieuw in de 21e eeuw. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op dus van belang om te leren telkens opnieuw een nieuwe technologie te ontdekken.

InformatievaardighedenWat is het? Efficint en effectief informatie verkrijgen, dit kritisch evalueren en accuraat en creatief gebruiken.

Wat vraagt het? Effectief en efficint informatie verkrijgen en verzenden, begrijpen hoe en waarom mediaberichten ontstaan en met welk doel, google skills, met behulp van techniek informatie zoeken, vinden en beoordelen, reflectie op zoekproces, leren leren, kritisch denken.

21st century? Deze vaardigheid neemt aan belang toe. Voorheen werd informatie beoordeeld en geduid door vaststaande instanties. Door vrije stroom van informatie valt dit weg, en moeten mensen steeds meer in staat zijn om zelf te bepalen wat juist en bruikbaar is.

12

ISARAHGoed communiceren is een kunstCommuniceren

Wat is het? Het effectief en efficint overbrengen en ontvangen van een boodschap.

Wat vraagt het? Op verschillende manieren, doelgericht informatie met anderen uitwisselen, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen, zichtbaar en vindbaar zijn, lef hebben, laten zien wie je bent.

21st centuryDe wijze waarop we communiceren is aan het veranderen:Door tussenkomst van technologie verliezen we een groot deel van de oorspronkelijke communicatie: inhoud, toon en non-verbaal. Alleen inhoud blijft over, toon en non-verbaal die voor een groot deel de inhoud bepalen verdwijnen, dat moeten we op andere wijze compenseren / oplossen.Door tussenkomst van technologie wordt het bereik groter, we communiceren nu niet hier en nu met de mensen die er zijn, maar heel de wereld kan meekijken/luisteren en niets is meer te wissen. Wat betekent het als iedereen mee kan luisteren, en flarden van gesprekken en presentaties gedeeld worden (zonder context).Communicatie wordt van 1:1, 1:n, naar n:n. Hoe volgt je gesprekken als iedereen tegelijkertijd praat.Online communicatie is tevens jezelf presenteren / profileren. Je kunt inhoudelijk nog zo goed zijn, als je jezelf niet goed presenteert val je niet op in al het informatie/communicatie geweld.

Zichtbaar zijn en toegevoegde waarde bieden zijn belangrijke aspecten op dit moment. Tegenstelling: School heeft geen zicht op online gedrag van leerlingen is dit zo? Is dit geen vooroordeel? Is dit niet altijd geweest (zich op off school gedrag) en is dat erg? Wat kun je leerlingen meegeven zodat ze zichzelf goed kunnen presenteren / profileren.

14

PIMLief zijn is n van de belangrijkste skills van de 21e eeuw.

Sociaal en culturele vaardigheden

Wat is het? In staat zijn om met mensen van verschillende etnische, sociale, organisatorische en politieke achtergrond effectief samen te leren, werken en te leven.

Wat vraagt het? Respect voor en kennis van algemene (en cultureel specifieke) omgangsnormen. (H)erkennen, respecteren en benutten van diverse standpunten waardoor samenwerking mogelijk is. Open mind, willen ontdekken. Van elkaar willen leren.

21st century? Neemt aan belang toe, want de netwerksamenleving brengt veel diversiteit met zich mee. We werken steeds vaker en meer over (organisatorische en lands)grenzen heen. Kennis van jezelf en de ander is van belang om tot productief samenwerken en goed samenleven te komen. Neemt toe aan belang, alles is met elkaar verbonden, daardoor moet je samenwerken om iets te bereiken. Daarnaast verandert de wijze van samenwerken als gevolg van inzet van technologie: het wordt makkelijker over grenzen heen samen te werken, wat weer nieuwe dimensies met zich meebrengt. Beroepen zijn steeds minder autonoom en vragen vaker en meer om samenwerking. De kruidenier op de hoek is vervangen door een internationaal opererende supermarktketen. Tegelijkertijd zien we een groeiend aantal zzpers die in een netwerk functioneren. Een haalt de opdracht binnen en meerdere partijen zijn betrokken bij de uitwerking.Hangt samen met sociale en culturele vaardigheden (hoe moet ik me gedragen, wat weet ik van mezelf en de ander) en met communiceren in direct contact met de ander(en). Indien over grenzen heen wordt samengewerkt komt ict geletterdheid erbij, welke technologie zet ik in om samen te werken.

16

DZIFAHoe getalenteerd je ook bent, als je je niet weet te onderscheiden, besta je niet

17Kritisch denkenKritisch denken: Niet alles is wat het lijkt! Voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=Z0NpsMl5jKU

Wat is het? Het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of onderbouwde mening te formuleren.

Wat vraagt het? Het cognitieve proces van analyseren, vergelijken, concluderen, interpreteren, evalueren, synthetiseren. Bewust worden van eigen handelen, zelfreflectie, kritisch naar jezelf kijken, eigen visie, onderbouwde eigen mening kunnen formuleren, onafhankelijkheid. 21st century? Wordt belangijker, omdat er een grote hoeveelheid aan informatie beschikbaar is, waaruit je nu zelf moet gaan bepalen wat waar is en wat niet. Voorheen waren er algemeen geaccepteerde autoriteiten die aangaven hoe de wereld in elkaar zat, nu is dit veel meer een democratisch proces en kunnen verschillende opvattingen en waarheden naast elkaar bestaan.

18

MARTIJNNiet ICT, maar creativiteit is de toekomst.

Creativiteit

Wat is het? Het vermogen om nieuwe ideen, benaderingen, oplossingsstrategien en inzichten buiten de gebaande paden te creren en te optimaliseren.

Wat vraagt het? Effectief en efficint technieken kunnen toepassen voor ideecreatie, out of the box denken, iets nieuws bedenken, toegepaste verbeeldingskracht, samenhang zien tussen dingen die anderen onmogelijk zien, buiten gebaande paden, los durven laten van het bekende, expres iets anders doen, vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, onderzoekende houding, ande