21st century skills

of 10 /10
21ST CENTURY SKILLS

Embed Size (px)

description

21st century skills. 19 e en 20 e eeuws onderwijs & massaproductie. De school moet zichzelf niet langer beschouwen als een graansilo en het kind als een passerende vrachtauto die gevuld moet worden. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 21st century skills

Page 1: 21st century skills

21ST CENTURY SKILLS

Page 2: 21st century skills

19E EN 20E EEUWS ONDERWIJS & MASSAPRODUCTIE

Page 3: 21st century skills
Page 4: 21st century skills

De school moet zichzelf niet langer beschouwen als een graansilo en het kind als een passerende vrachtauto die gevuld moet worden.

De school moet het kind als een raket zien en zichzelf als lanceerinstallatie. De school helpt de ontsteking te vinden.

Ken Robinson

Page 5: 21st century skills

CREATE TOMORROW

Kennissamenleving

De grootste creatieve denktank ter wereld, waarin studenten van de UTwente werken aan cases van bedrijven

Page 6: 21st century skills

Netwerksamenleving

Page 7: 21st century skills

DE VAARDIGHEDEN VAN DE 21E EEUW

Page 8: 21st century skills

RONDE 1:

IN 2017 ZIJN DE VAARDIGHEDEN VAN DE 21E EEUW EEN GEACCEPTEERD EN TOEGEPAST BEGRIP OP MIJN SCHOOL!*

Wat voor concrete acties ga ik daarvoor op mijn school organiseren?

* Concept Strategisch Beleids Plan 2013-2017

Page 9: 21st century skills

RONDE 2:

IEDER KIND HET MEEST OPTIMALE ONDERWIJS, INCLUSIEF ICT ONDERSTEUNING, GERICHT OP DE INTEGRALE ONTWIKKELING VAN HET KIND(PASSEND ONDERWIJS)*

Wat voor concrete acties ga ik daarvoor op mijn school organiseren?

* Concept Strategisch Beleids Plan 2013-2017

Page 10: 21st century skills

RONDE 3:

SAMENWERKING MEERWAARDE ICT.WAT HEEFT DE SAMENWERKING TUSSEN ICT-ER, IB’ER EN DIRECTIE TOT NU TOE OPGELEVERD EN WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER IN DE TOEKOMST?

Wat voor concrete acties ga ik daarvoor op mijn school organiseren?