2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen...

of 27 /27
Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 1 Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk Tussenverslag Datum: december 2017 2017 ½

Embed Size (px)

Transcript of 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen...

Page 1: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 1

Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk

Tussenverslag

Datum: december 2017

2017 ½

Page 2: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 2

Inhoud

1. Inleiding ................................................................................................................................................................................................................. 3

Leeswijzer ................................................................................................................................................................................................................. 3

Woningen in de wijk. ................................................................................................................................................................................................. 6

2. Corporatiewoningen .............................................................................................................................................................................................. 8

Inschrijvingen ............................................................................................................................................................................................................ 8

Toewijzingen ........................................................................................................................................................................................................... 11

Wachttijden corporatiewoningen ............................................................................................................................................................................ 19

3. Samenvatting ...................................................................................................................................................................................................... 24

Bijlagen ....................................................................................................................................................................................................................... 26

Colofon........................................................................................................................................................................................................................ 27

Page 3: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 3

1. Inleiding

Zicht op Wonen is de huisvestingsmonitor voor de regio IJmond en Zuid-Kennemerland in Noord-Holland. Dit tussenverslag heeft betrekking op

de gemeenten Heemskerk & Beverwijk en sluit aan op de rapportage van 2016. Het geeft een beeld van het eerste halfjaar van

2017(peildatum 1-7-2017). Op onderdelen zijn de totalen uit 2016 overgenomen, om de ontwikkeling aan te geven. Voor de doelstelling en de

werkwijze verwijzen we naar de rapportage over 2016 die te vinden is op www.zichtopwonen.nl

Leeswijzer

In deze rapportage is bewust gekozen niet alle beschikbare data te presenteren. Doel is een goed leesbare en inzichtelijke rapportage op basis

van de vooraf gestelde hoofdvragen. Gestart wordt met een korte presentatie van beide gemeenten over 2016, zoals de bevolkingsomvang.

Deze worden gepresenteerd op gemeente niveau en zijn zoveel mogelijk gebaseerd op landelijke bronnen van het CBS. De informatie over

toewijzingen en wachttijden van huurwoningen zijn gebaseerd op gegevens van de twee grootste corporaties. Om deze reden worden ze

voornamelijk op het niveau van beide corporaties die actief zijn in de beide gemeenten weergegeven.

Tenslotte is gekozen om de gegevens van Heemskerk & Beverwijk (de pilot gemeenten) samen in deze rapportage te presenteren. Beide

gemeenten hebben een gezamenlijke woonvisie en de woningmarkt sluit goed op elkaar aan. Daarbij worden de gegevens die betrekking

hebben op Heemskerk voornamelijk in het blauw weergegeven en de gegevens voor Beverwijk voornamelijk in het oranje.

Page 4: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4

Woningvoorraad

In 2016 heeft Heemskerk 39.299 inwoners en Beverwijk 40.318 inwoners. Het inwoneraantal van Heemskerk is de laatste vijf jaar redelijk

stabiel. Het aantal inwoners in Beverwijk is vooral in de periode 2010- 2013 gestegen met zo’n 1.000 inwoners en daarna gestabiliseerd. In

Heemskerk zijn gemiddeld meer ouderen en in gemiddeld Beverwijk meer jongeren.

Aantal inwoners (CBS, 2016) Huishoudens (CBS)

Huishoudensgrootte

Huishoudensgrootte Heemskerk en Beverwijk (CBS)

De huishoudensgrootte geeft de verhouding weer tussen het aantal inwoners en

het aantal huishoudens (het aantal woningen): het aantal personen dat gemiddeld

in een woning woont. De huishoudensgrootte in Nederland is na 1950 flink gedaald

van ongeveer 4 naar 2,2 personen per huishouden. Minder kinderen, scheiding,

eerder en langer zelfstandig wonen en de vergrijzing zijn een aantal oorzaken

hiervoor. De gemeente Heemskerk heeft een gemiddelde huishoudensgrootte die

boven het landelijk gemiddeld ligt (2,27 in 2016), Beverwijk (2,18 in 2016) komt

overeen met het landelijk gemiddelde. In Heemskerk wonen dus relatief meer

grotere huishoudens en in Beverwijk meer kleinere huishoudens waaronder éénpersoonshuishoudens.

38.000

39.000

40.000

41.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Heemskerk Beverwijk

2,1

2,2

2,3

2,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Heemskerk Beverwijk

15000

16000

17000

18000

19000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Heemskerk Beverwijk

Page 5: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 5

Page 6: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 6

Woningen in de wijk.

Op basis van het woningbestand (2016)3 is een uitsplitsing gemaakt naar het aantal en type woningen per wijk. Gekozen is om de CBS

wijkindeling en benaming aan te houden. Beide gemeenten kennen tien wijken, met ieder een eigen nummering en naam. De belangrijkste

kenmerken staan hieronder uitgewerkt.

Heemskerk Percentage koop- / huurwoningen1

CBS wijk

Aantal woningen

Percentage koop, huur (corporatie en particulier)

Koop % Huur % corporatie

Huur % particulier

Totaal %

01 Heemskerk-Dorp 1.067 42% 24% 33% 100%

02 Commandeurs en Marquette 1.049 57% 26% 17% 100%

03 Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek

2.656 35% 47% 18% 100%

04 Heemskerkerduin en Noorddorp

623 79% 0% 21% 100%

05 Poelenburg en Oosterzij 2.315 24% 60% 15% 100%

06 Noordbroek en De Trompet 2.442 57% 24% 20% 100%

07 Kerkbeek 1.431 53% 30% 17% 100%

08 Assumburg 1.938 48% 38% 14% 100%

09 Hoogdorp en Waterakkers 1.762 75% 14% 10% 100%

10 Broekpolder 1.616 63% 21% 16% 100%

Totaal 16.899 50% 33% 17% 100%

In Heemskerk bestaat het totale woningbestand voor 50% uit koopwoningen, 33% uit corporatiewoningen en 17% uit particuliere huurwoningen.

Per CBS-wijk verschilt de verhouding. Het maximale percentage corporatiewoningen in een wijk is 60% (Poelenburg en Oosterzij), het

maximale percentage koopwoningen is in de wijk Heemskerkerduin en Noorddorp (79%).

1 Op basis WOZ bestand. Per woning is gekeken wie de eigenaar en wie de gebruiker is. Als deze verschillen wordt de woning aangemerkt als een huurwoning (corporatie of particulier). Het kan in sommige situaties toch om een koopwoning gaan, als bijvoorbeeld beide partners apart staan geregistreerd.

Page 7: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 7

Beverwijk Percentage koop- / huurwoningen3

CBS wijk

Percentage koop, huur (corporatie en particulier)

Aantal woningen

Koop % Huur % corporatie

Huur % particulier

Totaal %

00 Centrum 3.558 53% 28% 19% 100%

01 Vondelkwartier 1.579 76% 9% 15% 100%

02 Oranjebuurt 885 41% 53% 5% 100%

03 Kuenenkwartier 2.726 33% 62% 4% 100%

04 Warande 673 82% 5% 12% 100%

05 Noordwestelijk tuinbouwgebied

1.154 84% 8% 9% 100%

06 Oosterwijk en Zwaansmeer 2.184 29% 67% 4% 100%

07 Meerestein 2.836 36% 57% 7% 100%

08 Wijk aan Zee 1.214 60% 10% 30% 100%

09 De Pijp en Wijkerbroek 1.896 67% 26% 7% 100%

Totaal 18.705 51% 38% 11% 100%

In Beverwijk bestaat het totale woningbestand voor 51% uit koopwoningen, 38% uit corporatiewoningen en voor 11% uit particuliere

huurwoningen. Per CBS-wijk verschilt de verhouding. Het maximale corporatiewoningen in een wijk is 67% (Oosterwijk en Zwaansmeer), het

maximale percentage koopwoningen in een wijk is 84% (Noordwestelijk tuinbouwgebied).

Page 8: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 8

2. Corporatiewoningen

In Heemskerk en Beverwijk zijn de meeste corporatiewoningen in het bezit van twee grote corporaties Pré Wonen en WOONopMAAT. Ze

hebben gezamenlijk prestatieafspraken gemaakt met beide huurdersorganisaties en de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Daarnaast is een

klein aantal woningen in het bezit van St. Agnesstichting (Heemskerk) en Woonzorg Nederland. De gegevens van St. Agnesstichting en

Woonzorg Nederland worden in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten.

Pré Wonen heeft op 1 juli 2017 3.824 woningen in beide gemeenten. Dat is één woning meer dan in 2016.

WOONopMAAT heeft op 1 juli 2017 8.325 woningen in beide gemeenten. Ten opzichte van 2016 zijn er 8 nieuwe woningen bijgekomen, 96

woningen zijn gesloopt en 24 woningen zijn verkocht.

Uit de rapportage over 2016 blijkt dat bij beide corporaties de meeste woningen een huur hebben tussen de € 409 en € 586. Als de woningen

van beide corporaties samengenomen worden, blijkt dat in Beverwijk ten opzicht van Heemskerk meer ‘lage huur woningen’ zijn. In Beverwijk is

76% van de huurwoningen van beide corporaties onder de € 586. In Heemskerk is 67% van de huurwoningen van beide corporaties onder de

€ 586.

Inschrijvingen

Ingeschrevenen optiehouders bij de woningcorporaties.

Zowel bij Pré Wonen als WOONopMAAT kunnen geïnteresseerden, huishoudens die op zoek zijn naar een huurwoning in Heemskerk of

Beverwijk, een optie nemen op een type woning (bepaalde klasse, in een bepaalde wijk). Dit wordt het optiemodel genoemd. In het optiemodel

neemt een geïnteresseerde veelal meerdere opties. Een huishouden met meer opties wordt hierdoor meerdere keren meegeteld. Om deze

reden spreken we ook over een ingeschrevene: woningzoeker (huishouden) die ingeschreven staat. Bij de beschrijving van de kenmerken van

een ingeschreven huishouden wordt deze maar één keer meegeteld.

Bij WOONopMAAT staan op 1 juli 2017 3.981 geïnteresseerden huishoudens ingeschreven en samen hebben ze 8.941 opties. Gemiddeld

2,25 opties per huishouden. Ten opzichte van 2016 is het aantal geïnteresseerden huishoudens gestegen met 170. Ook het aantal opties is

gestegen (was 8.198). Ten opzichte van 2016 is het gemiddeld aantal opties per geïnteresseerde huishouden toegenomen met 4,7% van 2,15

naar 2,25.

Bij Pré Wonen staan op 1 juli 2017 5.490 geïnteresseerden huishoudens ingeschreven en samen hebben ze 9.798 opties. Gemiddeld 1,78

opties per huishouden. Op 31 december 2016 waren dat nog 5.565 geïnteresseerden met 9.571 opties (gemiddeld 1,72 optie per huishouden).

Het aantal is gedaald met 75 geïnteresseerden. Het gemiddeld aantal opties is ook iets gestegen van 1,72 naar 1,78.

Page 9: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 9

Leeftijd ingeschrevenen, WOONopMAAT en Pré Wonen.

Leeftijd WOONopMAAT 1 juli 2017

2016 (n=3811)

Pré Wonen 1 juli 2017 2016

(n= 5560)

tot 23 jaar 296 7% 5% 360 7% 12%

23 tot 35 jaar 1618 41% 41% 2489 45% 45%

35 tot 45 jaar 592 15% 17% 1025 19% 18%

45 tot 55 jaar 557 14% 14% 831 15% 13%

55 tot 65 jaar 383 10% 9% 435 8% 7%

65 jaar en ouder 535 13% 14% 350 6% 5%

Eindtotaal 3981 100% 100% 5490 100% 100%

*Totaal aantal kleiner vanwege ontbrekende gegevens.

De leeftijd van de huishoudens (hoofdbewoner) die ingeschreven staat varieert. De grootste groep ingeschrevenen bij zowel WOONopMAAT

als Pré Wonen heeft een leeftijd tussen de 23 en 35 jaar. Ze staan aan de start van hun wooncarrière. Wel zijn er verschuivingen ten opzichte

van 2016. Bij WOONopMAAT is het percentage tot 23 jaar gestegen. Dit komt waarschijnlijk door nieuwe inschrijvingen. Bij Pré Wonen is het

percentage juist gedaald (van 12% naar 7%). Echter is vorig jaar het percentage gebaseerd op een leeftijdsgroep tot en met 23 jaar. Dit

verklaart deels het verschil. Maar de groep 23 tot 35 jaar blijft gelijk. Een duidelijke verklaring is afwezig.

Huishoudgrootte ingeschrevenen, WOONopMAAT en Pré Wonen.

Huishoudgrootte WOONopMAAT 1 juli 2017

2016 (n=3811)

Pré Wonen* 1 juli 2017 2016

(n=4635)

1 1973 50% 49% 48%

2 1091 27% 28% 28%

3 513 13% 13% 14%

4 244 6% 6% 6%

5 of meer 160 4% 4% 3%

Eindtotaal 3981 100% 100% 100%

*Over 2017 zijn geen huishoudensgrootte gegevens beschikbaar van Pré Wonen

Bijna de helft van alle ingeschreven huishoudens bestaat uit 1 persoon. Opgemerkt wordt dat dit geregistreerd wordt op het moment van

inschrijven. Gedurende de inschrijving kan de samenstelling van het huishouden veranderen. Bij WOONopMAAT neemt het percentage

eenpersoonshuishoudens iets toe. Dit hangt waarschijnlijk samen met de toename van het aantal ingeschrevenen tot 23 jaar.

Page 10: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 10

Inkomen ingeschrevenen, WOONopMAAT.

Inkomen* WOONopMAAT 1 juli 2017

2016 (n=3811)

tot € 22.200 2280 57% 57%

van € 22.200 tot € 30.150 875 22% 23%

van € 30.150 tot € 36.165 485 12% 11%

van € 36.165 tot € 43.786 242 6% 6%

hoger dan € 43.786 99 2% 3%

Eindtotaal 3981 100% 100%

*In dit tussenverslag zijn de inkomensgrenzen aangepast aan het nieuwe jaar 2017. In de bijlage staan de oude en nieuwe grenzen genoteerd.

Over 2017 en 2016 zijn geen inkomensgegevens beschikbaar van Pré Wonen.

Het merendeel van de mensen die ingeschreven staat bij WOONopMAAT (57%) heeft op het moment van inschrijven een inkomen tot € 22.200

(was 22.100 in 2016) en een kwart (22%) een inkomen tussen de € 22.200 en € 30.150 (22.100 – 30.000 in 2016). Verschuivingen met 2016

zijn minimaal. Het inkomen is een momentopname bij de inschrijving. Bij een woningtoewijzing wordt wederom gekeken naar het inkomen.

Corporaties zijn vanuit de nieuwe woningwet verplicht om passend toe te wijzen.

Page 11: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 11

Toewijzingen

In de eerste helft van 2017 hebben in Heemskerk en Beverwijk 231 huishoudens een woning toegewezen gekregen van WOONopMAAT en

113 huishoudens van Pré Wonen. Bij Pré Wonen zijn gedurende de eerste helft van 2017 geen woningen toegewezen in Heemskerk. Als beide

corporaties samengenomen worden gaat het in totaal om 200 woningen in Beverwijk, 3 in Wijk aan Zee en 141 woningen in Heemskerk.

Toewijzingen WOONopMAAT 1e helft 2017

WOONopMAAT Heemskerk Beverwijk Wijk aan Zee

1 juli 2017 (half jaar)

2016 Eindtotaal

Direct te huur 3 3 6 23

Huur regulier 96 71 2 169 423

Bemiddeling* 34 13 1 48 79

Subtotaal 133 87 3 223 525

Verhuur buiten woonruimte verdeel systeem om**

8 8 12

Eindtotaal 141 87 3 231 537

Toewijzingen Pré Wonen 1e helft 2017

Pré Wonen Heemskerk Beverwijk

1 juli 2017 (half jaar)

2016 Eindtotaal

Direct te huur 8 8 25

Huur regulier 45 45 154

Bemiddeling* 50 50 115

Subtotaal 103 103 294

Verhuur buiten woonruimte verdeel systeem om**

10 10 84

Eindtotaal 113 113 378

* Het betreft onder andere: Coa-Taakstelling; Contigent- \kanswoningen; Stadsvernieuwing; noodsituaties en de vrije ruimte van corporaties.

** Bij WOONopMAAT zijn in de eerste helft van 2017, 8 toewijzingen buiten het woonruimte verdeelsysteem omgegaan. Deze verhuringen zijn aan het RIBW (1) en aan

Interveste (7). Bij Pré Wonen gaat het om 10 woningen (Villex). Deze worden buiten de mutatiegraad gehouden.

Page 12: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 12

Bemiddeling

Bij WOONopMAAT zijn in de eerste helft van 2017 48 van de 223 woningen toegewezen door bemiddeling. Dit is 22% van het totaal aantal

toewijzingen exclusief verhuur buiten woonruimte verdeelwoning om2. Bij Pré Wonen zijn 50 woningen toegewezen via bemiddeling dit is 49%

van het totaal aantal toewijzingen exclusief verhuur buiten woonruimte verdeelwoning om3.

In de Huisvestingsverordening zijn afspraken gemaakt over wie in aanmerking komt voor bemiddeling. Het gaat om huishoudens die een

urgentie kunnen krijgen vanwege huiselijk geweld, mantelzorg of als statushouder. Daarnaast kan men urgentie krijgen op basis van een

lichamelijke en/of sociaal-psychische indicatie (zorg indicatie), herstructurering, natuurgeweld (noodsituatie) of de vrije ruimte.

Bemiddeling WOONopMAAT en Pré Wonen 1e helft 2017

WOONopMAAT 1 juli 2017

Pré Wonen 1 juli 2017

Totaal gemeente

Heemskerk Beverwijk Heemskerk Beverwijk

Heemskerk Beverwijk

Statushouder 12 6 10 12 16

Herstructurering 4 22 4 22

Noodsituatie 1

1 1 1

Zorg (indicatie) 7 6 11 7 13

Vrije ruimte 10 2 6 10 12

Totaal 34 14 50 34 64

In Heemskerk gaat 9% van de woningen die gemuteerd zijn in de eerste helft van 2017 naar een statushouder. In Beverwijk gaat 8% van de

woningen naar een statushouder. Opvallend is het relatief hoge aantal huishoudens die bemiddeld worden vanwege ‘herstructurering’ in

Beverwijk.

2 In 2016 is wel de verhuur buiten woonruimte verdeel meegenomen en kwam het percentage voor heel 2016:uit op 15%. Als de 8 woningen buiten woonruimte verdeel systeem wel meegerekend worden komt het percentage op 1 juli 2017 uit op 21%. 3 In 2016 is wel de verhuur buiten woonruimte verdeel meegenomen en kwam het percentage voor heel 2016:uit op 30%. Als de 8 woningen buiten woonruimte verdeel systeem wel meegerekend worden komt het percentage op 1 juli 2017 uit op 44%.

Page 13: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 13

Achtergrond toewijzingen

Beide corporaties hebben vooral woningen met een huur tot € 592. Bij de toewijzingen is ook zichtbaar dat bij beide corporaties de toewijzingen

vooral gaan naar de huishoudens met een inkomen tot € 30.150. Meer dan de helft van de woningen gaat naar huishoudens tot € 22.200.

Bij WOONopMAAT gaan bij de toewijzingen 129 woningen (56%) naar huishoudens tot € 22.200. Over heel 2016 was dit nog 53%

Toewijzingen WOONopMAAT 1e helft 2017 naar inkomen

WOONopMAAT Heemskerk Beverwijk Wijk aan Zee Eindtotaal 2016

tot € 22.200 77 50 2 129 56% 53%

van € 22.200 tot € 30.150

32 15 1 48 21% 23%

van € 30.150 tot \ € 36.165

16 13 29 13% 10%

van € 36.165 tot € 43.786

10 1 11 5% 3%

hoger dan € 43.786 6 8 14 6% 10%

Eindtotaal 141 87 3 231 100% 100%

Toewijzingen WOONopMAAT 1e helft 2017 naar leeftijd

WOONopMAAT Heemskerk Beverwijk Wijk aan Zee Eindtotaal 2016

tot 23 jaar 8

6

14 6% 8%

23 tot 35 jaar 48 35 1 84 36% 39%

35 tot 45 jaar 24 17 41 18% 14%

45 tot 55 jaar 22 9 31 13% 13%

55 tot 65 jaar 9 3 12 5% 5%

65 jaar en ouder 30 17 2 49 21% 19%

Onbekend

Eindtotaal 141 87 3 231 100% 100%

Zoals ook al zichtbaar was bij de ‘ingeschrevenen’ is de grootse groep die een corporatiewoning toegewezen krijgt tussen 23 en 35 jaar.

Page 14: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 14

Toewijzingen WOONopMAAT 1e helft 2017 naar aantal personen per huishouden

WOONopMAAT Heemskerk Beverwijk Wijk aan Zee Eindtotaal 2016

1 persoon 72 41 3 116 50% 53%

2 personen 43 19 62 27% 25%

3 personen 15 25 40 17% 14%

4 personen 8 1 9 4% 7%

5 of meer 3 1 4 2% 1%

Eindtotaal 141 87 3 231 100% 100%

1 onbekend

De meeste woningen worden toegewezen aan een eenpersoonspersoonshuishouden. Maar de kans is aanwezig dat de

huishoudenssamenstelling verandert na het accepteren van de woning.

Toewijzingen WOONopMAAT 1e helft 2017 naar huurklasse

WOONopMAAT Heemskerk Beverwijk Wijk aan Zee Eindtotaal 2016

tot € 414 28 13 41 18% 14%

€ 414 tot € 592 87 47 3 137 59% 60%

€ 592 tot € 635 11 13 24 10% 9%

€ 635 tot € 711 12 11 23 10% 11%

vanaf €711 3 3 6 3% 6%

Eindtotaal 141 87 3 231 100% 100%

Page 15: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 15

Bij Pré Wonen is van de toewijzingen (direct te huur, regulier en via bemiddeling) het aantal leden van het huishouden en de leeftijd nu

beschikbaar, maar was in 2016 nog niet uit het systeem te halen. Het inkomen van de hoofdbewoner en de huur zijn wel te vergelijken met

2016. Bij Pré wonen gaan er 77 woningen (68%) naar huishoudens tot € 22.200 (was in 2016: 55%). Ook muteren de meeste woningen in de

goedkoopste huurklasse. Van de toegewezen woningen gedurende de eerste helft van 2017 heeft 26% een huur tot € 414 (was in 2016: 15%).

De grootste groep toegewezen woningen heeft een huur tussen de € 414 en € 592, 57% (was in 2016: 50%).

Toewijzingen Pré Wonen 1e helft 2017 naar inkomen

Pré Wonen Heemskerk Beverwijk Eindtotaal 2016

tot € 22.200 77 77 68% 55%

van € 22.200 tot € 30.150

15 15 13% 13%

van € 30.150 tot € 36.165

10 10 9% 11%

van € 36.165 tot € 43.786 \40.349

3 3 3% 6%

hoger dan € 43.786 8 8 7% 14%

Eindtotaal 113 113 100% 100%

Toewijzingen Pré Wonen 1e helft 2017 naar huur

Pré Wonen Heemskerk Beverwijk Eindtotaal 2016

tot € 414 29 29 26% 15%

€ 414 tot € 592 63 63 57% 50%

€ 592 tot € 635 7 7 6% 8%

€ 635 tot € 711 9 9 8% 13%

vanaf €711 5 5 5% 14%

Eindtotaal 111 111 100% 100%

Page 16: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 16

Toewijzingen Pré Wonen 1e helft 2017 naar leeftijd

Pré Wonen Heemskerk Beverwijk Eindtotaal 2016

tot 23 jaar

12 12 11%

23 tot 35 jaar 31 31 29%

35 tot 45 jaar 17 17 16%

45 tot 55 jaar 18 18 17%

55 tot 65 jaar 12 12 11%

65 jaar en ouder 7 7 6%

Onbekend 11 11 10%

Eindtotaal 108 108* 100%

*bij een aantal is de leeftijd niet genoteerd, dit verklaart het verschil in totaal.

Zoals ook al zichtbaar was bij de ‘ingeschrevenen’ is de grootse groep die een corporatiewoning toegewezen krijgt tussen 23 en 35 jaar.

In 2016 waren geen gegevens over de toewijzing naar leeftijd beschikbaar.

Toewijzingen Pré Wonen 1e helft 2017 naar aantal personen per huishouden

Pré Wonen Heemskerk Beverwijk Eindtotaal 2016

1 persoon 72 72 64%

2 personen 25 25 22%

3 personen 9 9 8%

4 personen 4 4 4%

5 of meer 3 3 3%

Eindtotaal 113 113* 100%

*bij een aantal is het aantal personen niet genoteerd, dit verklaart het verschil in totaal.

In 2016 waren geen gegevens over de toewijzing naar aantal personen in een huishouden beschikbaar.

Page 17: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 17

Omvang van de woning

Doelstelling van het huisvestingsbeleid is dat grote huishoudens in grote woningen wonen en kleine huishoudens in de woningen met één of

twee kamers. In de huisvestingsverordening zijn afspraken opgenomen om dit te reguleren op het moment van de woningtoewijzing. Natuurlijk

veranderen huishoudens in omvang (groei door samen wonen en geboorte kinderen, daling door scheiding of uit huis gaan van kinderen)

gedurende de woonperiode. In onderstaande figuren staan voor de woningen van WOONopMAAT en Pré Wonen die in de eerste helft van

2017 zijn toegewezen het aantal personen uitgezet naar de grootte van de woning in Heemskerk en in Beverwijk (inclusief Wijk aan Zee).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 persoon

2 personen

3 personen

4 en meer

Heemskerk (WOONopMAAT)

1 kamers 2 kamers 3 kamers 4 kamers 5 kamers 6 kamers

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 persoon

2 personen

3 personen

4 en meer

Beverwijk (WOONopMAAT)

1 kamers 2 kamers 3 kamers 4 kamers 5 kamers 6 kamers

Page 18: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 18

Bij Pré Wonen is het aantal leden van de huishoudens naar het aantal kamers alleen van toepassing in Beverwijk.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 persoon

2 personen

3 personen

4 en meer

2017: Beverwijk (Pré Wonen)

1 kamers 2 kamers 3 kamers 4 kamers 5 kamers 6 kamers

Page 19: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 19

Wachttijden corporatiewoningen

Op basis van gegevens van WOONopMAAT en Pré Wonen, de twee grote woningcorporaties met bezit in Heemskerk én Beverwijk, ontstaat

meer zicht op de wachttijden voor een corporatiewoning. De wachttijd is de tijd tussen het nemen van een optie en het verzilveren4 van de

optie.

Wachttijden WOONopMAAT naar type woning

WOONopMAAT Gemiddelde van Wachttijd in mnd

1 juli 2017

Gemiddelde van Wachttijd in mnd

2016

Beverwijk 17 18

Appartement met lift 21 18

Appartement zonder lift 15 17

Benedenwoning 19 41

Bovenwoning 18 13

Eengezinswoning 15 18

Wijk aan Zee - 21

Appartement met lift -* 12

Appartement zonder lift - 30

Heemskerk 18 22

Appartement met lift 20 23

Appartement zonder lift 14 21

Benedenwoning -* 16

Eengezinswoning 17 21

Totaal van beide gemeenten 18 20

*Omdat het aantal maisonnette woningen dat muteert klein is, zijn cijfers over de wachttijd niet representatief. Om deze reden zijn ze buiten het overzicht gehouden. Hetzelfde

geldt voor het aantal appartementen in Wijk aan Zee gedurende de eerste helft van 2017. In Heemskerk is een benedenwoning bemiddeld in het kader van de Wmo.

De gemiddelde wachttijd van een corporatiewoning van WOONopMAAT is gedurende de eerste helft van 2017 in Heemskerk gemiddeld 18

maanden, in Beverwijk 17. Dit is korter dan in 2016.

4 Bij Pré wonen is het de periode tussen het nemen van een optie en het aanbieden van de woning. Bij WOONopMAAT is het de periode tussen het nemen van een optie en het tekenen van het contract. Tussen het aanbieden van een woning en het tekenen van een contract kan enkele weken zitten.

Page 20: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 20

Wachttijden WOONopMAAT naar inkomen

WOONopMAAT Gemiddelde van Wachttijd in mnd

1 juli 2017

Gemiddelde van Wachttijd in mnd

2016

Beverwijk 17 18

tot € 22.200 17 19

van € 22.200 tot € 30.150 18 16

van € 30.150 tot € 36.165 16 21

van € 36.165 tot € 43.786 -* 12

hoger dan € 43.786 22 4

Wijk aan Zee 15 21

tot € 22.100 23 22

tussen € 22.100 en € 30.000 -* -

van € 30.00 tot € 35.739 18 10

Heemskerk 18 22

tot € 22.200 14 22

van € 22.200 tot € 30.150 20 22

van € 30.150 tot € 36.165 40 24

van € 36.165 tot € 43.786 8 8

hoger dan € 43.786 10 13

Totaal van beide gemeenten 18 20

*Het gaat om één woning, deze is buiten beschouwing gelaten.

De wachttijden verdeeld naar inkomen bij WOONopMAAT zijn zowel in Heemskerk als Beverwijk gedurende de eerste helft van 2017 over het

algemeen afgenomen ten opzichte van 2016. Uitzondering is de groep hoger dan € 43.786 in Beverwijk en de groep tussen € 30.150 tot

€ 36.165 in Heemskerk.

Page 21: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 21

Wachttijden Pré Wonen naar type woning

Pré Wonen Gemiddelde van Wachttijd in mnd5

1 juli 2017

Gemiddelde van Wachttijd in mnd

2016

Beverwijk (n= 39)* 31

(n=141)* 34

Appartement met lift 25 (gecombineerd)

22

Appartement zonder lift 38

Benedenwoning 34

Bovenwoning -** 23

Eengezinswoning 35 37

Heemskerk (n=7)* 29

Totaal van beide gemeenten 31 34

*gegevens op basis van respectievelijk 39 toewijzingen (eerste helft 2017) dit waren er 141 in 2016.

**maar één woning, wordt niet gepresenteerd.

Bij Pré Wonen is de gemiddelde wachttijd in Beverwijk over de eerste helft van 2017 31 maanden (2016: 34 maanden voor Beverwijk &

Heemskerk). De kortste wachttijd is er voor appartementen met of zonder een lift (onderscheid is dit jaar niet mogelijk).

5 Bij Pré Wonen wordt de wachttijd gemeten tot op moment van aanbieden. Bij WOONopMAAT tot op het moment van tekenen contract. Dit scheelt meestal enkele weken.

Page 22: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 22

Wachttijden Pré Wonen naar inkomen

Pré Wonen Gemiddelde van Wachttijd in mnd

1 juli 2017

Gemiddelde van Wachttijd in mnd

2016

Beverwijk 31 34

tot € 22.200 29 33

van € 22.200 tot € 30.150 31 42

van € 30.150 tot € 36.165 16 31

van € 36.165 tot € 43.786 37

hoger dan € 43.786 -* 31

Heemskerk - 29

Totaal van beide gemeenten 34

*maar twee woningen, wordt niet gepresenteerd.

De wachttijd voor ingeschrevenen bij Pré Wonen is het langst voor huishoudens met een inkomen tussen de € 22.200 en € 30.150, gemiddeld

31 maanden. Dit was in 2016 42 maanden.

Page 23: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 23

Page 24: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 24

3. Samenvatting

In dit tussenverslag wordt een beeld geschetst halverwege 2017 van de parameters voor het volkshuisvestingsbeleid in de gemeenten

Heemskerk & Beverwijk. De peildatum is 1-7-2017. De rapportage sluit aan op de rapportage van 2016 en op onderdelen zijn de cijfers van

2016 overgenomen ter vergelijking. Voor de doelstelling en de werkwijze verwijzen we naar de rapportage over 2016 die te vinden is op

www.zichtopwonen.nl

Doel van dit tussenverslag is om te kijken hoe de woningmarkt functioneert en in het bijzonder de wachttijden en mutatiegraad van de

corporatiewoningen. De bevindingen zijn input voor het gesprek tussen de beide gemeenten, WOONopMAAT en Pré Wonen.

Mutatiegraad

In Heemskerk muteren gedurende de eerste helft van 2017 bij WOONopMAAT 141 van de 5.336 woningen. Op basis van dit aantal voor

een half jaar, is de verwachting dat de mutatiegraad per jaar uitkomt op 5,3%6. Dit is een lichte daling t.o.v. 2016.

Bij Pré Wonen muteren gedurende de eerste helft van 2017 in Heemskerk geen woningen.

In Beverwijk (inclusief wijk aan zee) muteren gedurende de eerste helft van 2017 bij WOONopMAAT 90 van de 2.989 woningen. Op basis

van dit aantal voor een half jaar, is de verwachting dat de mutatiegraad per jaar uitkomt op 6% (gelijk 2016)

Bij Pré wonen muteren gedurende de eerste helft van 2017 in Beverwijk 113 van de 3.744 woningen. Op basis van dit aantal voor een half

jaar, is de verwachting dat de mutatiegraad per jaar uitkomt op 6%. Dit is een lichte daling t.o.v. 2016.

Bemiddeling

Bij WOONopMAAT zijn in de eerste helft van 2017 48 van de 223 woningen toegewezen door bemiddeling. Dit is 22% van het totaal aantal

toewijzingen exclusief verhuur buiten woonruimte verdeelsysteem om7. Bij Pré Wonen zijn 50 woningen toegewezen via bemiddeling dit is 49%

van het totaal aantal toewijzingen exclusief verhuur buiten woonruimte verdeelsysteem om8.

In 2016 lag dit percentage rond de 15% bij WOONopMAAT en 30% bij Pré Wonen. Het hoge percentage bij Pré Wonen wordt vooral

veroorzaakt door herstructurering. In beide gemeenten zijn ook relatief meer statushouders bemiddeld dan in 2016.

6 De mutatiegraad wordt weergegeven voor een heel jaar. Voor de berekening is het aantal mutatis van het eerste jaar verdubbeld. 7 In 2016 is wel de verhuur buiten woonruimte verdeel meegenomen en kwam het percentage voor heel 2016:uit op 15%. Als de 8 woningen buiten woonruimte verdeel systeem wel meegerekend worden komt het percentage op 1 juli 2017 uit op 21%. 8 In 2016 is wel de verhuur buiten woonruimte verdeel meegenomen en kwam het percentage voor heel 2016:uit op 30%. Als de 8 woningen buiten woonruimte verdeel systeem wel meegerekend worden komt het percentage op 1 juli 2017 uit op 44%.

Page 25: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 25

Wachttijden

De gemiddelde wachttijd van een corporatiewoning van WOONopMAAT is gedurende de eerste helft van 2017 in Heemskerk gemiddeld 18

maanden, in Beverwijk 17 maanden. Dit is korter dan in 2016 (respectievelijk 22 en 18 maanden).

Bij Pré Wonen is de gemiddelde wachttijd in Beverwijk 31 maanden voor alle woningen die zijn toegewezen. Dit is korter dan in 2016

(gemiddeld 34 maanden).

Page 26: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 26

Bijlagen

Onderzoeksverantwoording

In de huisvestingsmonitor wordt gebruikt gemaakt van cijfers van het CBS voor de algemene beschrijving van gemeenten (aantal personen,

huishoudens en woningen). De cijfers zijn verkregen via Statline en de site waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast is gebruik gemaakt van

gegevens vanuit de WOZ-registratie (kenmerken over de woning). De gegevens zijn door de gemeente verstrekt. Beide corporaties hebben

gegevens aangeleverd over het bezit, de huur en over o.a. toewijzingen en weigeringen.

Ten op zichtte van 2016 zijn de grenzen van de inkomensklasse en de huurklasse bijgesteld.

Inkomen 2016 Inkomen 1 juli 2017

tot €22.100 tot € 22.200

van € 22.100 tot € 30.000 van € 22.200 tot € 30.150

van € 30.000 tot € 35.739 van € 30.150 tot € 36.165

van € 35.739 tot € 43.786 van € 36.165 tot € 43.786

hoger dan € 43.786 hoger dan € 43.786

WOONopMAAT Huurklasse 2016

Huurklasse 1 juli 2017

tot € 409 tot € 414

€ 409 tot € 586 € 414 tot € 592

€ 586 tot € 629 € 592 tot € 635

€ 629 tot € 711 € 635 tot € 711

vanaf € 711 vanaf € 711

Rapport

Dit rapport is besproken met vertegenwoordigers van beide gemeenten en corporaties. In meerdere sessies is gekeken welke informatie

relevant is en of de gepresenteerde cijfers juist en informatief zijn. De analyse en het rapport is opgesteld door Advies-BRON.

Page 27: 2017 ½ - Zicht op Wonenzichtopwonen.nl/ZOW/wp-content/uploads/2018/05/Huis...Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 4 Woningvoorraad In 2016 heeft Heemskerk

Zicht op Wonen Huisvestingsmonitor Heemskerk & Beverwijk 2017 ½ 27

Colofon

Deze huisvestingsmonitor Heemskerk en Beverwijk is in opdracht van de gemeente Heemskerk en Beverwijk opgesteld door Advies-BRON,

onderzoek & advies op het terrein van Wonen en het Sociaal Domein. De huisvestingsmonitor is mede mogelijk gemaakt met behulp van een

financiële bijdrage van de Provincie Noord-Holland. De woningcorporaties WOONopMAAT en Pré Wonen hebben actief geparticipeerd.

[email protected]

www.zichtopwonen.nl