13 caesuur catalogus Viktor Baltus

of 18 /18
DECREET zeeuws DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER LOST PAINTERS VIKTOR BALTUS 15 | 06 | 2013 30 | 07 | 2013 catalogus #17 kunstmagazine

Embed Size (px)

description

13 caesuur catalogus Viktor Baltus

Transcript of 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

Page 1: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DECREET zeeuws

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

LOST PAINTERS

VIK

TO

R B

ALT

US

15 |

06

| 20

13 –

30

| 0

7 | 2

013

catalog

us #

17

kunstmagazine

Page 2: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus
Page 3: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

inhoud statement

Viktor Baltus

beelden tentoonstelling

tekst Giel Louws

beelden tentoonstelling

tafel

zie ook

www.vikrorbaltus.nl programmablog

www.deschilderhetwerkenhetatelier.com presentatieruimteCAESUUR

www.caesuur.nl LOST PAINTERS

V

a

n

G

o

g

colofon teamCAESUUR 2012-2013: Giel Louws | Michiel Paalvast Harmen Eijzenga | Robbert Jan Swiers Machteld van der Wijst | Ramon de Nennie Willy van Houtum | Hans Overvliet | Anne Breel [ voorlopige ] tentoonstellingsplekken presentatieruimteCAESUUR, Middelburg WALL STREET TWENTY FIVE, Vlissingen zeeuws kunstmagazine decreet Grote Kerk Veere Videoportret Viktor Baltus Anne Breel catalogus tekst: Viktor Baltus | Giel Louws fotografie: Hans Overvliet opmaak: Hans Overvliet

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

met dank aan

DE VROLIJKE AANDEELHOUDERS

& DITO VRIENDEN VAN CAESUUR

Viktor Baltus

Page 4: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- 15 | 06

| 2013 –

20 | 0

7 | 2013

Statement Viktor Baltus In mijn schilderijen zoek ik naar een beeld dat een vorm van Zijn weergeeft. Ik laat geen maatschap-pelijke of politiek engagement zien maar leg me toe op het weergeven van de helderheid van iets dat is. Mijn werken zijn een observatie en in hun uitwer-king een stilering van dingen, waar de meeste men-sen aan voorbijgaan in hun zoektocht naar B. Een doel. Vaak is dit een hoger doel, een streven naar meer geld of een betere of mooiere auto. Zonder de labels van B, dient men echter terug te vallen op dat wat is. A. A is dus eigenlijk het punt waar je altijd bent. En in dat zijn van A is de het Zien van Zen nou zo gemakkelijk op te zoeken. In het kort dus het zien van ‘Dat Wat Is’. In mijn kleuren zoek ik naar een gemiddelde waar-de van een grasveld of een stuk strand. Zonder op-smuk of detail zou je veel van mijn werken als ab-stract kunnen betitelen, echter, ze komen allemaal voort uit een werkelijkheid van Zijn zoals ik die zag tijdens een van mijn wandeltochten.

Page 5: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- 15

| 0

6 |

2013

– 2

0 |

07

| 20

13

Page 6: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- 15 | 06

| 2013 –

20 | 0

7 | 2013

Page 7: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- 15

| 0

6 |

2013

– 2

0 |

07

| 20

13

Page 8: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- 15 | 06

| 2013 –

20 | 0

7 | 2013

Openingstekst | Giel Louws | 15/06/2013 Ook deze ochtend weer, herhaalde ik gedachteloos een revolutionaire daad; ik ging rechtop staan. En direct daarna zette ik mijn eerste stappen, van deze dag. De maat en het ritme van de dingen is vanaf nu bepaald. Naar de badkamer; 14 stappen. Naar de keuken; nog eens 14 stappen. Ik ben de maat van de dingen. Geduldig voegt de horizon zich naar mijn ooghoog-te, krult zich om mij heen. Het perspectief begint bij mij, ik ben het kleine en het grote. Ik ben het geluid van de dingen, hard en zacht. Ik ben het geel van de boterbloem; de gevoelstemperatuur, dat ben ik. Hebben de bloemen geuren, als ik ze niet ruik ? Ik bepaal het groen van bomen,het grijs van klei, de kleur van water. Ik ben god in het diepst van mijn gedachten. En dan, de ontmoeting; een woord, een gebaar, een beeld. Ik peil de hoogte van Jouw horizon, jouw geel van boterbloemen, jouw grijs van klei. Ik zie jouw klein, en jouw groot, de kleur van gras op maandag in Zeist.

Gezicht op Delft van Vermeer, de molen van Rem-brandt, het voetbalveld van De Keyzer, de flesjes van Morandi, het Rijnzicht van Baltus. Even kan ik mijn maat van de dingen vergeten, zie een andere maat van de dingen. Een korte gedachte over de maat van de dingen schiet door mijn hoofd. Het zijn van die dingen die ons verbinden. Giel Louws

Page 9: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- 15

| 0

6 |

2013

– 2

0 |

07

| 20

13

Page 10: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- 15 | 06

| 2013 –

20 | 0

7 | 2013

Page 11: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- 15

| 0

6 |

2013

– 2

0 |

07

| 20

13

Page 12: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- 15 | 06

| 2013 –

20 | 0

7 | 2013

Page 13: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- 15

| 0

6 |

2013

– 2

0 |

07

| 20

13

Page 14: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- 15 | 06

| 2013 –

20 | 0

7 | 2013

Page 15: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- 15

| 0

6 |

2013

– 2

0 |

07

| 20

13

Page 16: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

Basisschool Vlissingen – 12/02/’13

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

- fatel - 21 | 07 | 20

13

Page 17: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus
Page 18: 13 caesuur catalogus Viktor Baltus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

VIK

TO

R B

ALT

US

15 |

06

| 20

13 –

30

| 0

7 | 2

013

In Middelburg, Zeeland, is er op voorstel van de schilder Giel Louws, een initiatief opgezet onder de titel ‘DE SCHILDER, HET WERK & HET

ATELIER’, ontstaan uit liefde voor de schilder-kunst en uit nieuwsgierigheid naar de he-dendaagse schilder. Het hart van het programma is team-CAESUUR, o.m. geïnspireerd door kunste-naarsinitiatief Kipvis, kunstmagazine de-creet, buro beeldende kunst Vlissingen, lost painters en anderen. teamCAESUUR bestaat uit kunstenaars, denkers en andere vrije geesten. In de loop van elke expositie is er een reflec-tiemoment, de tafel, waarin de kunstenaar zich verhoudt tot een daartoe door ons uit-genodigd publiek en enkele eveneens door ons voorgedragen ‘tafel’gasten: bijeenkom-sten gemodereerd door Harmen Eijzenga.

correspondentieadres Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg www.caesuur.nl | [email protected] k.v.k. middelburg 41114392 | ing 26 69 559