12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

of 16 /16
DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER DECREET zeeuws kunstmagazine LOST PAINTERS Thomas Rameckers 23 | 06 | 2012 26 | 07 | 2012 catalogus #7

Embed Size (px)

description

12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

Transcript of 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

Page 1: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

DECREET zeeuws kunstmagazine

LOST PAINTERS

Th

om

as R

ame

cke

rs

23 |

06

| 20

12 –

26

| 0

7 | 2

012

catalog

us #

7

Page 2: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers
Page 3: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

inhoud

tekst Thomas Rameckers over zijn wijze van werken

beelden

23 | 06 | 2012 – 26 | 07 | 2012

tekst Giel Louws

zie ook

www.thomasrameckers.nl www.caesuur.nl

www.lost-painters.nl programmablog:

www.deschilderhetwerkenhetatelier.com

foto voorzijde Thomas Rameckers [ uitnodigingskaart ]

colofon teamCAESUUR 2012-2013 Giel Louws | Michiel Paalvast | Harmen Eijzenga Robbert Jan Zwiers | Machteld van der Wijst Ramon de Nennie | Willy van Houtum | Hans Overvliet [ voorlopige ] tentoonstellingsplekken presentatieruimteCAESUUR, Middelburg WALLSTREET TWENTY FIVE, Vlissingen kunstwerkplaats KipVis, Vlissingen kunstmagazine decreet videoregistratie Anne Breel catalogus teksten: Thomas Rameckers & Giel Louws fotografie: Peter Steutel & Hans Overvliet opmaak: Hans Overvliet

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

met dank aan

DE VROLIJKE

AANDEELHOUDERS

VAN CAESUUR

de Kattendijke-

Drucker Stichting

Thomas Rameckers

Page 4: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Th

om

as R

ame

cke

rs -

23

| 06

| 20

12 –

26

| 0

7 | 2

012

Thomas Rameckers in losse fragmenten over zijn wijze van werken

“De uiteenlopende interesses zorgen voor

wanorde, een houvast lijkt nergens aanwezig, volharding in het zelfde doen lijkt nooit te lukken.

Veel is tijdelijk boeiend. Wat toch blijft boeien hoop ik te schilderen.”

“Ik zie een schilderij, maar dat wil niet zeggen dat

ik het kan schilderen. Soms is het een aanzet en schiet er een ander geheugenbeeld te binnen.

En op een ander moment lukt het mij wel.”

“Het werk hoeft niet concreet het geziene te spiegelen, het moet vooral de gemoedstoestand

van een ‘zijn’, toen en later, in het atelier weergeven.”

“Los van de voorstelling kunnen beelden

verwantschap tonen in de manier waarop er ‘bedoeld’ is iets te maken en zich in vorm en kleur

gaan verbinden met andere werken.”

“Toch wil ik niet stuiten op alleen formele behandelingen, ik neem die wel mee in mijn overwegingen, maar het moet geen intellectueel schouwspel worden dat vervolgens niet in het doek te zien valt.” “Het zinloze heeft voor mij veel waarde omdat het veel niet in zich heeft, bijvoorbeeld een leeg bord eten.” “Het werk, een afzetting, een bezigheid, tijdverdrijf. Het doen neemt de overhand. Dierbare plekken, een gedachte over bepaalde zaken. Vooruitzichten, in afwachting van.. alledaagse pragmatische besluiten en alledaagse ongedane zaken…”

Page 5: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Th

om

as Ram

ecke

rs - 23 | 06

| 2012 –

26 | 0

7 | 2012

Page 6: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Th

om

as R

ame

cke

rs -

23

| 06

| 20

12 –

26

| 0

7 | 2

012

Page 7: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Th

om

as Ram

ecke

rs - 23 | 06

| 2012 –

26 | 0

7 | 2012

Page 8: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Gie

l Lo

uw

s -

op

en

ing

ste

kst

- 23

| 06

| 20

12

Giel Louws, inleiding bij de opening Ach oude vijver een kikkertje springt er in geluid van water. Deze beroemde haiku, is van Matsuo Basho (17e eeuw, Japan). De klassieke haiku drukt een ogenblikervaring uit, soms beïnvloed door zen. De haiku is een samengebalde emotie, waarin alleen ruimte is voor het absoluut essentiële. Vaak is de natuur het onderwerp, en neemt het gedicht een spannende wending. Toen ik nadacht over een openingstekst voor Thomas dacht ik er ineens aan; Ach oude vijver een kikkertje springt er in geluid van water. Geluid van water, wat is het geluid van water denk ik dan. Bestaat er zoiets als HET geluid van water? Natuurlijk, als er een kikkertje in een vijver springt hoor je geluid van water. Dit is echter niet HET GELUID VAN WATER. Dat bestaat helemaal.

niet, er bestaat alleen het geluid van dié sprong in dàt water op dàt moment. Ach oude vijver een kikkertje springt er in geluid van water. Basho stond bij de vijver op een ultiem moment, dié ene kikker sprong op dàt moment. Later sprongen er nog vele kikkers in die vijver, maar nooit meer zo als toen. Toen stond de meester Basho erbij, en leerde ons het moment zien. Met een paar streken van zijn penseel schreef hij de eeuwigheid van een moment. Ach oude vijver een kikkertje springt er in geluid van water. Thomas is ook een dichter, hij verdicht wat hij ziet. Die ene plek, dat moment, dat gevoel, heel verdicht weergegeven. Verdichten is compact maken, opeenpakken, samenpersen, weglaten.

Page 9: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Gie

l Lou

ws - o

pe

nin

gste

kst - 23 | 06

| 2012

Dat betekent dat er maar weinig over mag blijven. Net zoals de haiku drie regels heeft, en 5.7.5. lettergrepen. Het weinige dat overblijft, daar kijken we naar. Die drie regels, waar geen woord meer af kan, en geen woord meer bij. Alles wat er staat moet er staan. Ach oude vijver een kikkertje springt er in geluid van water. Thomas lijkt heel veel los te kunnen laten. Zijn verstand dat zegt dat hij best mooier kan schilderen. Dat er misschien toch iets meer op moet staan. Het zegt dat het schilderij te snel klaar was. Dat het niet intellectueel genoeg is. Dat het niets zegt over Syrië. Hij laat het allemaal los, en laat zijn gevoel de vrije loop. Ach oude vijver een kikkertje springt er in geluid van water.

De schilderkunst is ook een oude vijver. Talloze schilders sprongen er in, en ieder liet zijn geluid horen. De een luider dan de ander, de een werd gehoord door een Basho, de ander ging verloren in tijd en ruimte. Waarom toch weer in die vijver springen? Om geluid te maken, om verfrist te worden, of puur om lijfsbehoud? Ach oude vijver een kikkertje springt er in geluid van water. Als Thomas zijn paddenpoel schildert, zie ik geluid van water. Giel louws 2012

Page 10: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Th

om

as R

ame

cke

rs -

op

en

ing

- 23

| 0

6 |

2012

Page 11: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

T

ho

mas R

ame

ckers - o

pe

nin

g - 23 | 0

6 | 20

12 DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Page 12: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

Th

om

as R

ame

cke

rs -

23

| 06

| 20

12 –

26

| 0

7 | 2

012

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

z.t.

, 40

x 5

0 c

m, 2

012

sign

eer, 22,5 x 26 cm

20

12

plo

oi,

30 x

40

cm

, 20

12

po

lderzich

t 30 x

80

c, 2012

Page 13: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Th

om

as Ram

ecke

rs - 23 | 06

| 2012 –

26 | 0

7 | 2012

z.t., 45 x 50

cm, 20

12

turt

le, 3

0 x

40

cm

, 20

12

po

el des d

oo

ds, 6

0 x 50

cm, 20

12

zoek

de

tien

ver

sch

illen

, 40

x 6

0 c

m, 2

012

Page 14: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Th

om

as R

ame

cke

rs -

taf

el -

22

| 07

| 20

12

met Thomas Rameckers, Harmen Eijzenga, Dave Meijer, Hans Overvliet, Niek Hendix, Michiel Paalvast, Giel Louws, Johan de Koning, Jeltje Ratsma,

Harriet Rademakers en Willy van Houtum

Page 15: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers
Page 16: 12 caesuur catalogus Thomas Rameckers

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Th

om

as R

ame

cke

rs

23 |

06

| 20

12 –

26

| 0

7 | 2

012

In Middelburg, Zeeland is er, op voorstel van de schilder Giel Louws, een initiatief opgezet onder de titel ‘de schilder, het werk & het atelier’, ontstaan uit liefde voor de schilder-kunst en uit nieuwsgierigheid naar de he-dendaagse schilder. Het hart van het programma is presentatie-ruimteCAESUUR, o.m. geïnspireerd door kun-stenaarsinitiatief Kipvis, kunstmagazine de-creet, lost painters en anderen. Het pro-gramma wordt gedragen door een team dat bestaat uit kunstenaars, denkers en andere vrije geesten. In de loop van elke expositie is er een reflec-tiemoment, waarin de kunstenaar zich ver-houdt tot een daartoe door ons uitgenodigd publiek en enkele eveneens door ons voor-gedragen gasten: een ‘tafel’ gemodereerd Harmen Eijzenga.

correspondentieadres Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg www.caesuur.nl | [email protected] k.v.k. middelburg 114392 | ing 26 69 559