13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

of 34 /34
DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER GROEPSTENTOONSTELLING # 2 Grote Kerk Veere 05 | 04 | 2013 21 | 05 | 2013 catalogus #15

description

13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

Transcript of 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

Page 1: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 –

Gro

te K

erk

Ve

ere

0

5 | 0

4 |

2013

– 2

1 | 0

5 | 2

013

catalog

us #

15

Page 2: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere
Page 3: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

colofon teamCAESUUR 2012-2013: Giel Louws | Michiel Paalvast Harmen Eijzenga | Robbert Jan Swiers Machteld van der Wijst | Ramon de Nennie Willy van Houtum | Hans Overvliet | Anne Breel [ voorlopige ] tentoonstellingsplekken presentatieruimteCAESUUR, Middelburg WALL STREET TWENTY FIVE, Vlissingen zeeuws kunstmagazine decreet Grote Kerk Veere catalogus fotografie: Anne Breel | Henk Vermeulen Aimée Terburg | Kees de Kort | Hans Overvliet Just Quist | Michiel Paalvast | Niek Hendriks Kees Koomen | Evelien de Jong | Luc Vandervelde lux Machiel van Soest | opmaak: Hans Overvliet

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

met dank aan

DE VROLIJKE AANDEELHOUDERS

& DITO VRIENDEN VAN CAESUUR

GROEPSTENTOONSTELLING # 2

inhoud beelden

opbouw 03/04/2013

openingstekst Harmen Eijzenga 05/04/2013

beelden

opening 05/04/2013 plattegrond Grote Kerk Veere

tentoonstelling

zie ook programmablog

www.deschilderhetwerkenhetatelier.com presentatieruimteCAESUUR

www.caesuur.nl LOST PAINTERS

kunstwerkplaats Kipvis

V

a

n

G

o

g

h

Page 4: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Page 5: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

Page 6: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Page 7: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

Page 8: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Page 9: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

Page 10: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Page 11: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

WEERBARSTIGE MUREN, ONVERZETTELIJKE SCHILDERS De overeenkomst tussen deze kerk en presentatie-ruimteCAESUUR is de overeenkomst tussen de schilders die hier hun werk laten zien. Even weerbarstig als de muren van deze kerk – die zelfs nooit kerk geweest is - zijn de muren van Caesuur. En even weerbarstig als deze muren zijn de schil-ders die de uitdaging hebben aangenomen hier hun werk te tonen. Meestal zijn muren in musea en galeries dienstbaar aan het werk dat ze moeten tonen: het is een breedgedragen opvatting, dat ze eigenlijk zelfs niet zichtbaar horen te zijn. En meestal zijn ook de curatoren of galeristen dienstbaar aan het werk dat ze willen laten zien, soms zelfs zo dienstbaar dat de maker van dat werk in het tentoonstellen nauwelijks een rol speelt, en dat sommige makers dat ook helemaal geen probleem vinden, integendeel. Het werk is immers af, het kan de wereld in, en dit is hun wereld, dit is hun voorbestemming.

Hier is dat een beetje anders gegaan. Niet alleen zijn de muren van de kerk en van Caesuur zo zichtbaar, onverschillig en weerbarstig dat het begrip “dienstbaar” hier elke betekenis verloren lijkt te hebben. Maar ook hebben wij als curatoren van deze tentoonstelling afgezien van enige invloed op of sturing bij het inrichten ervan. We hebben de schilders gewoon voor het blok gezet, we hebben ze uitgeleverd aan deze ruimte, net zoals we dat gedaan hebben met de schilders die we hebben uitgenodigd voor de presentaties in Caesuur: we hebben gezegd: kijk, hier, twaalf nissen, tien schilders, red je er maar mee. Het is de vraag of je in zo’n geval zelfs nog van een uitnodiging kunt spreken. Maar wat er dan gebeurt ... het was elke keer in

Page 12: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Caesuur al een belevenis, hoe elke schilder die ruimte dienstbaar wist te maken aan zijn werk, soms, nee vaak na momenten van totale radeloosheid, na uren van vergeefse strijd. En hier was dat nog anders, hier hebben we tien schilders tegelijk voor het blok gezet door ze volkomen vrij te laten, uit te leveren aan de ruimte én aan elkaar: tien schilders, twaalf nissen, en bekijk het maar. En wat we nauwelijks hadden durven hopen: na enige onderlinge schermutselingen besloten ze zich ieder een nis toe te eigenen, zich tot atelier, tot werk-plaats te maken, net zoals elke schilder zich Caesuur tot atelier maakte in de vrijheid die hem werd gelaten. En hier, in deze overweldigend kale, onherbergzame, steen-koude ruimte zijn ze ieder vanuit de eigen nis, de eigen werkplaats gezamen-lijk het gevecht met de ruimte aangegaan, de muren in elk gat, elke scheur, elke vlek met hun werk in overeenstemming brengend om zo de kerk te veroveren en dienstbaar te maken aan het werk - even dienstbaar als ze zelf zijn aan hun eigen werk.

Want daar gaat het natuurlijk om, die dienstbaarheid. Schilderen is geen beroep, het is een noodzaak, zoals elk kunstenaarschap een noodzaak is, een heilig moeten. Het is geen dwang, integendeel, echte noodzaak dwingt niet, maar werkt bevrijdend in het resultaat dat je bereikt: het werk waaraan je je hebt overgeleverd, de ruimte waaraan je uitgeleverd bent en dat je tot je werk-plaats hebt gemaakt. En het was een fascinerende ervaring om mee te maken: schilders die elkaar meestal niet of nauwelijks kenden voordat ze door ons werden uitgenodigd om aan deze groepstentoonstelling deel te nemen, verbonden door de muren van Caesuur en van deze kerk, en verenigd in het gevecht die muren baas te worden, de weerbarstigheid ervan te weerstaan met dit als resultaat. En zo kun je ook ervaren dat een tentoonstelling eigenlijk niet meer is dan een pleisterplaats voor werk en schilder die daarna weer hun reis voortzetten – misschien kun je zelfs zeggen dat elke schilder, elke kunstenaar die reis is: de reis

Page 13: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

door de geschiedenis van de kunst, de geschiedenis waarvan hij zelf het door de tijd verschuivend eindpunt is. En als je daarop doordenkt wat deze pleisterplaats betreft: misschien is dit de toekomst. Je ziet toch ook steeds meer theater op locatie? Misschien moet ook de schilder, de beeldend kunstenaar zich van de dienstbare museummuur en galeriewand bevrijden door elke locatie tot zijn atelier te maken, elke locatie aan zijn werk te onderwerpen. Misschien kan hij zich zo bevrijden van curator en galerist, die immers juist in hun dienstbaarheid het werk onderwerpen aan wat zij passend vinden. En misschien werkt dat ook bevrijdend op de bezoeker, die zo eveneens aan zichzelf wordt overgelaten, bevrijd van aanwijsstok en vingerwijzing, overgeleverd aan zijn eigen verbeelding en aan de noodzaak om te kijken met eigen ogen. Welkom in dit Gesamtkunstwerk. © Harmen Eijzenga

Page 14: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Page 15: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

Page 16: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

5A 12A

13

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

12 11 10 9 8 7

1 2 3 4 5 6

1. Ralph de Jongh Just Quist Aimée Terburg

2. Viktor Baltus 3. Machiel van Soest 4. Jan Wattjes

Evelien de Jong 5. Luc Vandervelde lux 6. Just Quist

5A Luc Vandervelde lux 7. Fabian Westphal 8. Jan Wattjes

Luc Vandervelde lux 9. Aimée Terburg

Kees de Kort 10. Evelien de Jong

Jan Wattjes 11. Aimée Terburg 12. Kees de Kort

12A Kees de Kort 13. teamCAESUUR

Giel Louws Hans Overvliet Michiel Paalvast

Page 17: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

Page 18: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Page 19: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

Ralph de Jong [ Just Quist | Aimée Terburg ]

Page 20: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Basisschool Vlissingen – 12/02/’13

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Viktor Baltus

Page 21: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

Machiel van Soest

Page 22: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Jan Wattjes [ Evelien de Jong ]

Page 23: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

Luc Vandervelde lux

Page 24: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Just Quist

Page 25: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

Fabian Westphal

Page 26: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Mixed zone 1 [ Jan Wattjes, Luc Vandervelde lux]

Page 27: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

Mixed zone 2 [ Aimée Terburg, Kees de Kort ]

Page 28: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Evelien de Jong [ Fabian Westphal ]

Page 29: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

Aimée Terburg

Page 30: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Kees de Kort

Page 31: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2 |

Gro

te K

erk

Ve

ere

05

/ 04

/ 20

13 –

21

/ 05

/ 20

13

teamCAESUUR [ MICHIEL PAALVAST, HANS OVERVLIET, GIEL LOUWS ]

Page 32: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLING

# 2

| Gro

te K

erk V

ee

re

05 / 0

4 / 20

13 – 21 / 0

5 / 2013

Gegevens deelnemende kunstenaars Aimée Terburg [email protected] www.aterburg.nl Evelien de Jong [email protected] www.eveliendejong.nl Fabian Westphal [email protected] www.kunstruimte09.nl/mariuslut-fabian.html Giel Louws [email protected] www.giellouws.com Hans Overvliet [email protected] www.curiositas.nl Jan Wattjes [email protected] www.janwattjes.nl Just Quist [email protected] www.justquist.nl Kees de Kort [email protected] www.kees-de-kort.nl Luc Vandervelde [email protected]

www.youtube.com/watch?v=S7edYcYli04 Machiel van Soest [email protected] www.machielvansoest.tk Michiel Paalvast [email protected] www.michielpaalvast.nl Ralph de Jongh [email protected] www.flickr.com/photos/ralphdejongh/ Viktor Baltus [email protected] www.viktorbaltus.nl

Page 33: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere
Page 34: 13 caesuur groepstentoonstelling 2: Grote Kerk Veere

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

GR

OE

PS

TE

NT

OO

NS

TE

LLIN

G #

2

Gro

te K

erk

Ve

ere

0

5 | 0

4 |

2013

– 2

1 | 0

5 | 2

013

In Middelburg, Zeeland, is er op voorstel van de schilder Giel Louws, een initiatief opgezet onder de titel ‘DE SCHILDER, HET WERK & HET

ATELIER’, ontstaan uit liefde voor de schilder-kunst en uit nieuwsgierigheid naar de he-dendaagse schilder. Het hart van het programma is team-CAESUUR, o.m. geïnspireerd door kunste-naarsinitiatief Kipvis, kunstmagazine de-creet, buro beeldende kunst Vlissingen, lost painters en anderen. teamCAESUUR bestaat uit kunstenaars, denkers en andere vrije geesten. In de loop van elke expositie is er een reflec-tiemoment, de tafel, waarin de kunstenaar zich verhoudt tot een daartoe door ons uit-genodigd publiek en enkele eveneens door ons voorgedragen ‘tafel’gasten: bijeenkom-sten gemodereerd door Harmen Eijzenga.

correspondentie- annex expositieadres Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg www.caesuur.nl | [email protected] k.v.k. middelburg 41114392 | ing 26 69 559

Be

eld

: Mach

iel van

So

est