12 caesuur Jan Wattjes catalogus

16
DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER LOST PAINTERS Jan Wattjes 15 | 09 | 2012 20 | 10 | 2012 catalogus #10 DECREET zeeuws kunstmagazine

description

12 caesuur Jan Wattjes catalogus

Transcript of 12 caesuur Jan Wattjes catalogus

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

LOST PAINTERS

Jan

Wat

tje

s 15

| 0

9 |

2012

– 2

0 |

10 |

2012

catalog

us #

10

DECREET zeeuws

kunstmagazine

inhoud

statement Jan Wattjes

beelden opening 15 | 09 | 2012 beelden ruimte

openingstekst Harmen Eijzenga 15 | 09 | 2012 beelden werk

tafel 14 | 10 | 2012

zie ook http://www.janwattjes.nl

programmablog www.deschilderhetwerkenhetatelier.com

presentatieruimteCAESUUR www.caesuur.nl

LOST PAINTERS

V

a

n

G

o

g

colofon teamCAESUUR 2012-2013 Giel Louws | Michiel Paalvast | Harmen Eijzenga Robbert Jan Swiers | Machteld van der Wijst Ramon de Nennie | Willy van Houtum | Hans Overvliet [ voorlopige ] tentoonstellingsplekken presentatieruimteCAESUUR, Middelburg WALL STREET TWENTY FIVE, Vlissingen kunstwerkplaats KipVis, Vlissingen zeeuws kunstmagazine decreet videoportret Anne Breel catalogus tekst: Jan Wattjes | Harmen Eijzenga fotografie: Hans Overvliet, Peter Steutel, Niek Hendrix opmaak: Hans Overvliet

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

met dank aan

DE VROLIJKE

AANDEELHOUDERS

VAN CAESUUR

de Kattendijke-

Drucker Stichting

Jan Wattjes

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

rondzwerft en daar mijn interesses aantreft die ik vervolgens weer gebruik voor mijn schilderijen. Mijn interesse is mijn persoon-lijke leven dat gepaard gaat met de rijke his-torie van de schilderkunst. Ik portretteer personen en typologieën die voor mij zeer invloedrijk zijn. In mijn groeps-portretten figureren eigen gecreëerde karak-ters naast bestaande personen. Zij allen beli-chamen zij de romantische houding van de kunstenaar.

Statement Jan Wattjes In 2007 veranderde ik mijn achternaam in Wattjes. Vanaf dat moment realiseerde ik me dat je als kun-stenaar verschillende rollen kan aannemen net zo-als een acteur dat doet. De citaat “Ik is een ander” van de Franse dichter Arthur Rimbaud deed daar nog een schepje bovenop. Het gaat mij om het eren van mijn meesters, voor-vaderen en ander invloedrijke personen binnen mijn eigen schildersdomein. Ik geloof daarom ook niet in het bedenken van schilderijen. Ik ken geen schilderkunst als ik nooit eerder een schilderij heb gezien. Voor mij zijn schilderijen impulsen en vluch-tige ideeën. Binnen mijn werk is de studio een belangrijke bron. Mijn eerste levensjaren bracht ik door in mijn va-ders atelier. Een woning binnen een werkplaats, waardoor de definitie van een studio meer kan betekenen dan alleen een werkplaats voor de kun-stenaar. De mentale studio vertaal ik in mijn schil-derijen als The Mobile Studio. Ik zie mezelf als een wandelende studio die binnen mijn eigen geest

Jan W

attjes 15 | 0

9 | 20

12 – 20

| 10 | 20

12

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Jan

Wat

tje

s o

pe

nin

g 1

5 | 0

9 |

2012

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Jan W

attjes 15 | 0

9 | 20

12 – 20

| 10 | 20

12

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Jan

Wat

tje

s 15

| 0

9 |

2012

– 2

0 |

10 |

2012

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Jan W

attjes 15 | 0

9 | 20

12 – 20

| 10 | 20

12

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Jan

Wat

tje

s | H

arm

en E

ijzen

ga

| 15

| 09

| 20

12

Je ontdekt jezelf als het domein dat je bent, een terra incognita dat je in kaart brengt door te schilderen, en waar je zodoende ook je verwanten tegenkomt, in Jan’s geval bijvoorbeeld Rimbaud, Wilde, Israel. Je maakt de wereld tot jouw wereld door het achterlaten van tekens in de wereld, zoals het snijden van je naam in een boom, of het schrijven van “Jan was here” op de wand van een urinoir, of het maken van een schilderij. Dat alles kwam ik tegen in zijn werk, in al die verfpotten, al die gezichten, gestalten, schedels, in al die landschappen, omgevingen en installaties - en vooral ook in die schoenen en die backpacker: de schilder als erfgenaam, als ontdekkingsreiziger en als mobiele studio. Ik zou alle schilderijen hier kunnen langslopen en zeggen wat ze me zeggen, maar daarmee zeg ik vooral iets van mezelf. En dat is weer zo’n bekend terrein dat ik er nu het zwijgen toe doe om niet (niet weer) in herhaling te vallen. Laat iedereen zelf maar kijken.

Toen Jan hier voor de eerste keer kwam rondkijken constateerde Hans (terecht) dat hij de eerste was die de hele ruimte rondkeek. Het leek mij alsof hij hem in bezit, in beslag nam, om hem in zijn hoofd mee te nemen en in te richten. Of nee: inrichten is niet het goede woord – ik zou liever zeggen: om de ruimte tot zijn domein te maken, waarin zijn werk zijn plaats zou krijgen – al wist hij toen nog niet hoe dat zou worden, hoe zijn werken hun plaats daarin zouden krijgen, of liever: hoe die werken hem duidelijk zou-den maken op welke plaats ze hier thuishoorden. Ik heb tijdens het inrichten en ook via zijn website rondgekeken in zijn domein, en ik herkende daarin iets. Ik wist niet wat – totdat Hans de boosaardige geste had om mij Jan’s “statement” te sturen, en toen wist ik het, en ik stond gelijk met mijn mond vol tanden, want dat waren (ook) mijn woorden. Het was de herkenning van verwantschap. De schilder-kunst als erfenis: je wordt geen schilder, je erft het schildersschap van al je voorgangers, van al je domeingenoten, die je echter pas leert kennen door te schilderen, en daarmee leer je ook jezelf kennen.

DE SCHILDER ALS ERFGENAAM - © Harmen Eijzenga

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Jan W

attjes 15 | 0

9 | 20

12 – 20

| 10 | 20

12

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Jan

Wat

tje

s 15

| 0

9 |

2012

– 2

0 |

10 |

2012

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Jan W

attjes 15 | 0

9 | 20

12 – 20

| 10 | 20

12

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Jan

Wat

tje

s 15

| 0

9 |

2012

– 2

0 |

10 |

2012

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Jan W

attjes | tafel –

14 | 10

| 2012

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Jan

Wat

tje

s

15 |

09

| 20

12 –

20

| 10

| 20

12

In Middelburg, Zeeland, is er op voorstel van de schilder Giel Louws, een initiatief opgezet onder de titel ‘DE SCHILDER, HET WERK & HET

ATELIER’, ontstaan uit liefde voor de schilder-kunst en uit nieuwsgierigheid naar de he-dendaagse schilder. Het hart van het programma is team-CAESUUR, o.m. geïnspireerd door kunstnaars-initiatief Kipvis, kunstmagazine decreet, buro beeldende kunst Vlissingen, lost pain-ters en anderen. teamCAESUUR bestaat uit kunstenaars, denkers en andere vrije gees-ten. In de loop van elke expositie is er een reflec-tiemoment, de tafel, waarin de kunstenaar zich verhoudt tot een daartoe door ons uit-genodigd publiek en enkele eveneens door ons voorgedragen ‘tafel’gasten: bijeenkom-sten gemodereerd door Harmen Eijzenga.

correspondentieadres Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg www.caesuur.nl | [email protected] k.v.k. middelburg 41114392 | ing 26 69 559