Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

34
[PRESENTATIERUIMTE] CAESUUR Toshihiro Hattori ׀metamorfose boom > vezel > papier CAESUUR ׀2 0 0 7 Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg t 0118 639 810 e [email protected] [presentatieruimte]CAESUUR wordt in 2008 ondersteund door de Kattendijke / Drucker Stichting | uitgeverij decreet |Provincie Zeeland

description

Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

Transcript of Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

Page 1: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[PRESENTATIERUIMTE]CAESUUR

Toshihiro Hattori ׀ metamorfose boom > vezel > papier

CAESUUR 7 0 0 2 ׀

Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg

t 0118 639 810 e [email protected]

[presentatieruimte]CAESUUR wordt in 2008 ondersteund door

de Kattendijke / Drucker Stichting | uitgeverij decreet |Provincie Zeeland

Page 2: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

2 0 0 7

DICHTERS OP DE RUITEN VAN CAESUUR i.s.m. F. van Dixhoorn

Rozalie Hirs & Harm van Dorpel

Presentatie n.a.v. van de voorbereidingen tot restauratie van de

stadhuisbeelden van Veere

mail|art|project

i.s.m. Ko de Jonge & Ever Arts

LEVEN, VORM

VOGELTREK ׀ TRAVELLING BIRDS

Toshihiro Hattori

METAMORFOSE BOOM > VEZEL > PAPIER

Kunstbende

ZEEUWSE VOORRONDE

Yuko Ebina

WATER EN LICHT

Page 3: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

2 0 0 7

zomertentoonstelling Caesuur

SCHOUWBURG DER DIEREN

Ko de Kok

FEAR IS BIG BUSINESS

Jan Banning

bericht uit Dickson, Malawi

dichters op de ruiten van CAESUUR i.s.m. F. van Dixhoorn

Elmar Kuiper

CONTACT ME

Al het gebruikte [ beeld ]materiaal berust bij de

kunstenaars, Wegener of presentatieruimteCAESUUR.

Bij gebruik van materiaal wordt u dringend verzocht

contact op te nemen met presentatieruimteCAESUUR.

Page 4: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[PRESENTATIERUIMTE]CAESUUR

Rozalie Hirs & Harm van Dorpel

06/01/2007 ׀ 25/11/2006Leven, vorm

Page 5: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Leven, vorm

Tijdens de uitgesproken (zin)

verschijning op het scherm van het bewuste

spookt de verbeelding toont vorm zin zich in vorm giet schiet in het werkwoord

beademt onderwerp

beweegt zin de straat op

spreekt met meewerkend een

lidwoord hier een plaatsbepaling kleedt zich in bijgevoegelijks kerft zich in gezegde

gehoorde opgevangen

banen van vermeende gedachten (wat opnieuw gezegd kan worden)

het geworpen kind daar

wijkend wordt

betekenis gevend aan 'nemend' uitgesproken

bron (een bos van worden) hart pompende

met de zin (van zins- als lichaam) ademende longen

tongen geworpen werkende worden wijkende betekenis aannemend zich in een

vorm gevend

verwijzend met mens-zijn

(veelvormigheid) naar leven

November 2006 – Rozalie Hirs

Rozalie Hirs & Harm van Dorpel

06/01/2007 ׀ 25/11/2006Leven, vorm

Page 6: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Rozalie Hirs & Harm van Dorpel

06/01/2007 ׀ 25/11/2006Leven, vorm

Page 7: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Rozalie Hirs & Harm van Dorpel

06/01/2007 ׀ 25/11/2006Leven, vorm

Page 8: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Middelburg, maandag 12 februari 2007 Van een vlucht voor het haardvuur tot een wereldreis In de jaren zestig van de vorige eeuw vind je in welhaast elke Nederlands woonkamer één of twee houten vogels; rank, de kop trots omhoog. Wanneer deze hype voorbij is, begint een dichter in het westen van het land de vogels te verzamelen. Het worden er duizenden. De verzameling migreert op enig moment in de zeventiger jaren naar het zuiden van Nederland, naar de Vinkenslag. Daar verblijft zij tot een politie-inval aan het begin van de 21ste eeuw haar vernietiging alsnog inluidt. Onze dichter echter hield achttien vogels achter - de mindere exemplaren – ten einde die op enig moment weg te gooien. Van dat laatste is gelukkig nooit wat gekomen. In 2006 schonk hij de vogels aan Marlies „fazant‟ Mulders, met de vraag de vogels in haar open haard te verbranden. Marlies echter zond de vogels stuk voor stuk naar Johan „pijlstormvogel‟ Everaers. Johan verzond vijftien vogels naar evenveel „BIRDLANDers‟ voor wat hij noemde het Woodenbirdproject. Eén vogel was te zwak om te reizen, één vogel kwam als achterblijver te laat binnen om met de groep te vertrekken. Johan vergezelde vijftien vogels van de brief op de volgende pagina. Veertien vogels uit de gehele wereld kwamen bij Marlies „fazant‟ Mulders terug en werden vervolgens onderwerp van de tentoonstelling VOGELTREK / TRAVELLING

BIRDS. Vanuit de houtkist voor de open haard, zijn de vogels via BIRDLAND dus een individuele tocht begonnen, om na grote avonturen naar hun startpunt terug te keren. Tijdens deze trektocht hebben zij een ware gedaantewisseling ondergaan. Wij van CAESUUR op onze beurt raakten in de ban van dit project en de teruggezonden vogels. En hebben er dus met medewerking van Johan Everaers en Ko de Jonge een tentoonstelling van gemaakt. En als cadeau voor elke kunstenaar een catalogus als een registratie van die tentoonstelling. Hans Overvliet

Vogeltrek ׀ Travelling birds

07‟/15/02 ׀ 07‟/13/01

Page 9: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

XXXXXX, November 2006

Dear members of Birdland In the spring of 2006 I visited „The Pheasant‟ in Holland. She had just received a collection of wooden birds from a local poet who wanted her to burn them in autumn. „The Pheasant‟ did not throw them in her fireplace but preferred to send them by mail, one by one, to me in the Birdland headquarters. Last week I got the news that number 17 was the last bird that had left „The Pheasant‟. All of them survived the migration. „The Pheasant‟ promised the poet “not to do anything with the birds”, but she did not keep her promises. Now you receive one of these wooden birds and I would like you to change the bird in such a way that it looks like you and then send the bird back to „The Pheasant‟ 1. Jan Koolmees Verschoore 2. Ko Zwarte Kraai de Jonge 3. Rolf Vredesduif Soesman 4. Rod House Sparrow Summers 5. Rinus Europese Kanarie Groenendaal 6. Tien Sneeuwuil Heestermans 7. Al IJsvogel Brull 8. Lucien Chiffchaff Suel 9. Anna Hummingbird Banana 10. Johan Koekoek van Geluwe 11. Keith Robin Bates 12. Kazunori Longeared Owl Murakami 13. Karla Nightingale Sachse 14. Piet Paradiisvogel Franzen 15. André Heggemus van der Veeke 16. Ever Shearwater Arts Number 17 is too weak and will stay in the Birdland-Archives.

Please send your bird in the first week of December 2006 to : „The Pheasant‟, Thanks, greetings from Birdland, Shearwater

Vogeltrek ׀ Travelling birds

07‟/15/02 ׀ 07‟/13/01

Page 10: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Vogeltrek ׀ Travelling birds

07‟/15/02 ׀ 07‟/13/01

Page 11: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Vogeltrek ׀ Travelling birds

07‟/15/02 ׀ 07‟/13/01Vogeltrek, een vervolg

Caesuur, zaterdag 13 januari 2007, 16.00 uur.

Tijdens de opening van Vogeltrek staan 36 kaarten in een kaartenstandaard. Iedere kaart toont aan de beeldzijde een rechthoek met een deel van de wereldkaart. Op de adreszijde bevindt zich een postzegel met de afbeelding van een VOGEL. De postzegel deed eerder dienst bij de tocht uit België, Frankrijk, Duitsland, Canada, de Verenigde Staten van Amerika, Brazilië, Australië enz. Tevens is er ruimte voor geadresseerde en afzender. Wie een kaart meeneemt krijgt het verzoek die te verzenden aan een fictief adres in het land dat aan de beeldzijde zichtbaar is en zelf naam en adres als afzender te noteren. De VOGELS kunnen hun tocht vervolgen zonder toevoeging van extra postzegels. Zullen ze ook weer in Caesuur terugkeren? Na weken of maanden? Gehavend? Bestempeld? Bekrast? Beboet? De bezoeker wordt deelnemer en medeplichtig, zal eenzelfde beleving ervaren als de deelnemende kunstenaars in het project Vogeltrek. Ko de Jonge

Page 12: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[PRESENTATIERUIMTE]CAESUUR

Vogeltrek ׀ Travelling birds

07‟/15/02 ׀ 07‟/13/01Vogeltrek, een vervolg op het vervolg

Page 13: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Vogeltrek ׀ Travelling birds

07‟/15/02 ׀ 07‟/13/01

PZC 16/03/‟07

HOMMAGE AAN CIANI

Page 14: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[PRESENTATIERUIMTE]CAESUUR

fotografie C. van der Star, Hogeschool Antwerpen, Conservatie-Restauratie

beeldbewerking Ramon de Nennie, decreet, Middelburg

Presentatie n.a.v. de voorbereidingen tot

restauratie van de stadhuisbeelden van Veere

JANNA VAN HALEWIJN

1478 ׀ ?

Jane van Haelewijn, Gravinne van Grandpré, Vrouwe van der Veere

ADOLF VAN BOURGONDIË

of 1541 1539 ׀ 1489

Heer van Beveren, Veere, Vlissingen, etc.

07‟/18/04 ׀ 07‟/28/02

Page 15: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Toshihiro Hattori

07‟/20/05 ׀ 07‟/21/04

Page 16: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Toshihiro Hattori

07‟/20/05 ׀ 07‟/21/04metamorfose boom > vezel > papier

Page 17: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Toshihiro Hattori

07‟/20/05 ׀ 07‟/21/04metamorfose boom > vezel > papier

Toshihiro Hattori is an Japanese artist who makes sculptures and installation works by handmade

paper and fiber of paper material. His main material is "kozo (paper mulberry)", Japanese traditional

paper material, but recently he is trying to use many kinds of paper material from all over the world.

He hopes to consider in his works,

about relations between human and nature, environment and art,

by using traditional handmade technique and materials from

nature.

From the summer of 2004, he stays and works in Amsterdam, under

grants from The Japan Foundation and Japanese government.

Page 18: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Zeeuwse voorronde van de Kunstbende

07‟/03/06 ׀ 07‟/26/05

Page 19: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[PRESENTATIERUIMTE]CAESUUR

Zeeuwse voorronde van de Kunstbende

07‟/03/06 ׀ 07‟/26/05[ UITNODIGINGSKAART ]

Jilca van TienenHanneke ScheepersArjanne Bode

Nicole EmmerikWillem den BaarsMerel Verspuy

Elisa NgoesminInge de Waele & Anne KaijserVera de

Blaay Myrthe Rijk & Lotte GielensLinda

VersteegAnne Slabbekoorn

Layla Oudeman & Michelle KallewaardMark

Meulebrouck

FINALISTEN Suzan van DijkeLotte v/d Werf & Anja

KorsuiceSolange de Maillie

2

6 m

ei t/

m 3

ju

ni 2

00

7

[presentatieruimte]CAESUUR

[presentatieruimte]CAESUUR

WERKSTUKKEN

VAN DE ZEEUWSE VOORRONDE

Page 20: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Yuko Ebina

07‟/08/07 ׀ 07‟/09/06

Page 21: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Yuko Ebina

07‟/08/07 ׀ 07‟/09/06water en licht

Page 22: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Yuko Ebina

07‟/08/07 ׀ 07‟/09/06water en licht

Werken met water Ik ben een Japanse kunstenaar. Ik heb een beurs van de Japanse overheid die me in staat stelt tot de herfst van 2007 in Nederland te wonen en werken. Gewoonlijk maak ik aquarellen en handgemaakte kunstboeken. Voor de expositie bij Galerie 59 maak ik nieuwe schilderijen op papier. Aan de kunstuniversiteit van Tokio leerde ik het traditionele Japanse schilderen. Nu maak ik Westerse aquarellen op papier, waarbij ik gebruik maak van traditionele Japanse schildertechnieken. Ik schilder organische of kosmische onderwerpen omdat ik geïnteresseerd ben in de wereld van de natuur. Ik raak zeer geïnspireerd door natuurlijke fenomenen: lucht, wind, licht, hemel, maan, wolken, regen, sneeuw, zee, kleine in het water levende dieren, fossielen, mineralen, zaden, bloemen, fruit, bomen, bos, en dergelijke. Ik gebruik niet veel kleuren binnen een schilderij, maar ik gebruik wel veel water als ik aan het schilderen ben. Water maakt tijdens het drogen prachtige vlekken op het papier.

Page 23: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Zomertentoonstelling van Caesuur 07‟/09/09 ׀ 07‟/14/07

Hein Verwer ׀ SCHOUWBURG DER DIEREN

Page 24: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Zomertentoonstelling van Caesuur 07‟/09/09 ׀ 07‟/14/07

Hein Verwer ׀ SCHOUWBURG DER DIEREN

Annemieke Fanoy

Page 25: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]caesuur

Ko de Kok zelf over zijn werk: “Ik maak tekeningen waarin ik beelden een nieuwe betekenis geef. Plaatjes die mij fascineren selecteer ik uit tijdschriften, van internet, boeken, etcetera. Dit verzamelen is de basis van mijn werk; van hieruit zoek ik naar een geschikte compositie, waarin ik combineer en manipuleer. De plaatjes die ik gebruik kunnen uiteenlopende achtergronden hebben, zoals bv. de hedendaagse reclamewereld en de klassieke schilderkunst, kortom de gemeenschappelijke beeldtaal waarmee mensen communice(e)r(d)en. Vanaf het moment dat een plaatje een tekening wordt, staat het op zichzelf en is het niet meer afhankelijk van de oorspronkelijke context. Vanaf dat moment krijgt het een andere waarde. Dit is een belangrijk punt in mijn werk: er ontstaat 'vertraging' doordat ik het beeld teken. Hierdoor ontstaat er ook „vertraging‟ in de interpretatie van de kijker. De compositie die ik in Caesuur maak sluit hierop aan. In het werk vormt de aap de verbintenis (ieder figuur heeft een apenhoofd). De achtergrond van de tekeningen bestaat geheel uit facturen [ rekeningen ] waarin de verschillende figuren vast zitten. Ze poseren, want allen zijn ze zich bewust van hun functie als model. Tegelijkertijd: het beeld communiceert, maar geeft geen direct antwoord op de vragen die het mogelijkerwijs oproept.”

Ko de Kok FEAR IS BIG BUSINESS

07‟/04/11 ׀ 07‟/22/09

Page 26: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Ko de Kok ׀ FEAR IS BIG BUSINESS

07‟/04/11 ׀ 07‟/22/09

Page 27: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Ko de Kok ׀ FEAR IS BIG BUSINESS

07‟/04/11 ׀ 07‟/22/09

Page 28: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Armoede zonder clichés - door Jan Banning In mei 2005 kreeg ik een telefoontje van de redactie van NRC-M: of ik zin had om met Dick Wittenberg een reportage te maken over armoede in Afrika. Zeker. De kwestie die direct opdook, was hoe vermijden we de clichés: enerzijds de expliciete Afrikaanse ellendefotografie – kleinbeeld, zwartwit, groothoek, – anderzijds de esthetische „niks-aan-de-hand‟ koffietafelboekenfoto‟s in kleur? In samenspraak met art director Hans van Blommestein kwamen we uit op een middenformaat camera (6 x 6) en een combinatie van zwartwit en kleur. Ter plekke moest ik een „zinvolle‟ verdeling maken. Wat mij eenmaal in Dickson aangekomen direct trof, was een kloof tussen buiten en binnen. Ondanks de armoede vertoonde het buitenleven schijnbaar nogal „gezellige‟ trekken: er werd gedanst, gevoetbald, gepraat, kortom, gesocialiseerd. Binnen daarentegen, waar de schamele zakken voedsel stonden opgeslagen, gaapte het gebrek de mensen aan. We woonden net als iedereen in een lemen hut. „s Nachts bekropen en gebeten door de mieren, postmoderne emmerdouche, toilet buiten, een cuisine van maïspap en groentesliertjes, dag aan dag. Maar we zaten we met onze neus bovenop het dorpsleven en om aan de slag te gaan, hoefde ik maar naar buiten te kruipen. Aanvankelijk maakte ik buiten kleuropnamen, binnen portretteerde ik de bewoners met hun spullen in zwartwit. Maar in kleur werd alles „echter‟, kwam het dichterbij. Dus ging ik volledig over op kleur. De clichés lagen niet erg op de loer: de Afrikaanse armoede is zelden binnenshuis gefotografeerd. Geen wonder, want de minuscule deurtjes en het vrijwel totale gebrek aan ramen stellen je voor flinke technische problemen. Goede voorbereiding loont: ik had een complete flitsset bij me, plus een zonnecel voor het opladen. Daarmee kon ik de hutten uitlichten – een klus die soms wel anderhalf uur in beslag nam en waarbij ik behalve flitsers ook grote vellen zilverfolie gebruikte, om het licht op de goede plek en „natuurlijk‟ te krijgen.

Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg

t 0118 639 810 e [email protected]

[presentatieruimte]CAESUUR wordt in 2008 ondersteund door

de Kattendijke / Drucker Stichting | uitgeverij decreet |Provincie Zeeland

Jan Banning bericht uit Dickson, Malawi

Jan Banning bericht uit Dickson, Malawi

07‟/16/12 ׀ 07‟/10/11

Page 29: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Jan Banning bericht uit Dickson, Malawi

07‟/16/12 ׀ 07‟/10/11

Tussen onze eerste en onze tweede reis in, werd de NRC-M met onze reportage gepubliceerd. Rond het weekend waarin de abonnees het magazine ontvingen, reed onze tolk op zijn gammele fiets over de zandweggetjes naar Dickson, om daar een pak met 50 stuks „M‟ en een stapel foto‟s aan de dorpelingen te overhandigen. Toen wij terugkeerden, lag of hing her en der in de hutten een „M‟, één van mijn groepsfoto‟s of portretten of een tijdens de eerste sessie gemaakte polaroid. Bij het maken van mijn tweede serie, ten behoeve van een tentoonstelling in de Kunsthal, kwamen die „Fremdkörper‟ soms in beeld. Ik heb ervoor gekozen dat fotografische „Droste-effect‟ intact te laten, vooral omdat het een inhoudelijk toepasselijke verbeelding was van de impact die onze aanwezigheid in Dickson had gehad – een beeldender, minder letterlijke en daarmee subtielere metafoor dan de zakken kunstmest die men met het geld van de NRC-lezers had aangeschaft. Vaak vallen die elementen pas bij beter kijken in het oog: zo wordt de goede beschouwer beloond.

Het boek Binnen is het donker, buiten is het licht (uitgeverij Atlas) begeleidde de tentoonstelling.

Met bericht uit Dickson, Malawi

heeft Jan Banning

de Zilveren Camera 2006 gewonnen in de categorie series – portretten.

Met zijn huidige project - het Indiase deel van THE OFFICE -

won Banning de eerste prijs

in de categorie portretseries World Press Photo in 2007.

Page 30: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Jan Banning

bericht uit Dickson, Malawi

07‟/16/12 ׀ 07‟/10/11

Page 31: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Jan Banning

bericht uit Dickson, Malawi

07‟/16/12 ׀ 07‟/10/11

Page 32: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

dichters op de ruiten van CAESUUR

ELMAR KUIPER ׀ CONTACT ME

׀ 07‟/22/12 18/01/008

PZC – januari 2008

i.s.m. F. van Dixhoorn

Page 33: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

ELMAR KUIPER ׀ CONTACT ME

18/01/008 ׀ 07‟/22/12

BIOGRAFIE ELMAR KUIPER Elmar Kuiper (1969, Sneek) werkt en woont in het kleine Friese dorpje Huins. Hij is psychiatrisch verpleegkundige, beeldend kunstenaar en dichter, maar treedt ook op als performer, dikwijls samen met Marc Kooij, onder de naam De Zoete Hanen. Samen met Marc runt hij tevens Wyld Hynder Films. Onder deze naam brengen beide mannen eigenzinnige, experimentele films uit. Het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden liet werk van hen zien en onlangs, tijdens het Stanza Poëtry Festival in St Andrews 2007, is een film van hun hand vertoond. Kuiper maakt zelf ook poëtische films, waarin de frictie tussen woord en beeld een belangrijk uitgangspunt is. In 2003, 2005 en 2006 won hij de Rely Jorritsmaprijs, drie keer voor een gedicht. Maart 2007 verschenen drie gedichten van Kuiper in het gerenommeerde Engelse literatuurtijdschrift Poetry Wales. Een selectie uit z'n twee bundels verscheen in de tweetalige bundel: Roep de rottweiler op!/ Rop de rottweiler op! (Uitgeverij BnM). Kuiper bracht tot nog toe twee dichtbundels uit, Hertbyt (2004), die hem een nominatie opleverde voor de Fedde Schurerprijs, de prijs voor Friese debutanten, en Ut namme fan mysels (2006). Beide bundels verschenen bij Uitgeverij Bornmeer. Diverse bloemlezingen namen werk van Kuiper op. Momenteel werkt Kuiper aan een debuutbundel in het Nederlands.

SELECTIE OPTREDENS 2006 Poetry International Rotterdam 2006 Dunya Festival Rotterdam 2008 Stanza Festival St Andrews (Schotland)

SUBSIDIES, PRIJZEN 2001 Toekenning startstipendium van het Fonds voor de Beeldende kunsten,

Vormgeving en Bouwkunst te Amsterdam 2003 Rely Jorritsmaprijs voor het gedicht

In mankelike man seit himsels in frije fûgel ta 2005 Rely Jorritsmaprijs voor het gedicht; Ut namme fan mysels 2006 Rely Jorritsmaprijs voor het gedicht; Goedmeitsje 2006 Nominatie voor De Fedde Schurerprijs (debutantenprijs)

voor de dichtbundel; Hertbyt 2006 Stimuleringsbeurs van het Fonds voor de Letteren

BLOEMLEZINGEN (SELECTIE) 2004 Dream yn blauwe reinjas/ Droom in Blauwe regenjas, Uitgeverij Contact 2006 25 jaar Nederlandstalige poëzie - 1980-2005 - in 666 en een stuk of wat

gedichten (BnM Uitgevers) 2007 Het goud op de weg (de Friese poëzie vanaf 1880), Uitgeverij Bornmeer

Page 34: Caesuur jaarverslag 2 0 0 7

[presentatieruimte]CAESUUR

Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg

t 0118 639 810 e [email protected]

[presentatieruimte]CAESUUR wordt in 2008 ondersteund door

de Kattendijke / Drucker Stichting | uitgeverij decreet |Provincie Zeeland

VOGELTREK ׀ TRAVELLING BIRDS - 13/01/‟07 07‟/15/02 ׀