Anna & Thomas

download Anna & Thomas

of 11

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Een broer en een zus zijn verliefd

Transcript of Anna & Thomas

 • t.{-I

  -

  $D

  Fd-?ct{-

  -

  s(n

 • Anna &Tlwrnas w8-I

  PERSONEN

  ArMo, een meisje, veerticn jaar.Tlwmas, een jongen, zestien iaer."

  TONEELBEELD

  Een niet al te grote ruimte nwt ltanten vloer en -wandenOp fu rchterwand lwngen, in lijstjes, twee foto's :Anrfr en Tlwnus t@n ze rcg klein wareLTwee ha*ten hobbelgarden, naast ellc.ao, wora&n op lwt toreel,iets uit lwt midden flflsr rechts.

  AANVANG

  Op de h&futpwden zitten Thoffics (tit*s) en Arw (rechts).Ze rchammelen zwltjes

  Frstl* on Os Juni I*2

 • Anrt &Thomss w8.2

  THOMASMijn zusje Anna en ik.ANNAThomas.Hij heet Thomas.THOMASWe schelen twee jaar.

  ANNAEn een beetje.

  THOMASJa.Twee jaar en een beetje.Zij is veertien, ik zestien.Omdat ik al zestien ben, heb ik een bronmter.Ik ben helemaal niet beng.Ik zet m'n helm op en scheur dmr de straten.

  ANNAAls je mra voorzictrtig bent.THOMASZegl mamu

  ANNAJa dat zegtze.Jouw mama zett dzt.Ik heb geen mama.

  THOMASTuurlijk wel.ANNANee, niet echt.Ik kreeg pas een mama toen ik er ei$enlijk geen meer hoefde.

  THOMASIedereen heeft een mama nodig.Alrijd.

 • Awl,c &Tkatws wg-3

  En ocn FpaDat hrn je niet loa van elkaa'r ziea,dat gaat samen,

  AITINAIk weet helMaar toctt

  THOMASO, bedcl ie dar

  ANI{AJa.Di.

  THOMASDan heb ik gecn vader,

  ANNANee,

  TflOMASNiet echt" rconniute.Crotr, ik heb er nooit zo over gedacht.

  ANNAHoe hram het eigenlijk ?

  THOTIASltat ?

  ANNANou, van dat scheidcn en zo.

  THO*iASlk wcet hct niet.

  {k lrtrrlwllrllelnjTHOnnAr$Het gebeurde Bswocnr

 • Anna &Tlwrus w8.4

  ANNAEn toen zei hii : "f)an neem ik die..."en zij ; 'als ik die mag...'(Zc lwle*)THOMASMag het een onsje meer zijn, mevrouw ?

  ANNAPapiertie erom ?

  (Ze *lmmnelenStinte.)

  ANNAThomas ?

  THOMASlVat ?

  ANNAHeb je me eigenlijk gemist ?Ik bedoel, al die jaren dat ik er niet was;heb je nog wel eus aan me gedacht ?THOMASEerst riet.Ik wist niet oens dat je bestond.ANNAo.

  THOMAS7,ehad het me niet gezegd, weet je.

  ANNAIk heb altijd geweten dat jij bestoad.-THOMASJa?

 • Antn &Tlwtnas w8.5

  ANNAJa" echt.Dat voelde ik.Ik lag in miin bed enprobeerde n voCIr te stellenhoe je eruit zou zien.THOMASEn?

  ANNAZo'n stommc jongen.Op een brommer.

  THOMASEcht ?

  ANNAJa.Dat dacht ik.Heel stoer awzo.Met een spijkerbroeken cowboy-lailrzen.En je rookte.THOMASMaar dat doe ik helemaal niet.

  ANNANee.Maar de Thomas die ik kende dccd dat wel.Stiekenr, als zijn moeder hem niet zag.THOMASWat gemecn.7nu k nooit d*n.ANNANee, h, dat zou jij nmit doen....(Ze lrcrge*)

 • Aarw &Tltorcas w8.6

  TI{OMASIk vond meisjcs altiid rnaar raar.Een beetje dolrl gelmf ik.

  ANNADank je.

  THOMASMaar tren kende ik jou nog niet.ANNANogmaals: dank je.Was je dan nooit verlisfd ?THOMASNee.Ik niet.Jij ?ANNAO ia hecl vaakIk heb al hel vaak verkering gphad.

  THOMASMct wie dan ?

  ANNAKen je toch riet.THOMASGelukkig maar.

  ANNArffaarom ?

  THOMASWeet ik niet.Zo naar.

  ANNAJalrers ?

 • Anfta &Thottus ws.7

  HOMASNatuurliik aiet"Ben je gk !Misschisn.Nee.

  ANNAJarnmer.

  THOMASNou ia,een beetje dan.

  AilNAToclt tcuk,zoh grolc broer.

  THOMASZo'n klein zusie.

  (stte.)ANilAThornas ?

  THOMAS1{at ?

  ANNAZullen we ruilen ?

  TlroltAs\ilat nrilen ?

  ANNAGewooaJij de mijne en ik de jouwc.

  TT{OMASMiin wat ?

 • Ama &Tinnas w8.8

  NNAPaar4 dornoor.Ik wil op iouw paard.Die schommelt veel hardor.Ik verveel mc op dit suffe ding

  THOMASDat doe ik niet"Ik ga er niet vau af.Als ie $,ilt kun je achterep.ANI{APas maar op.Strals doe ik het nog.

  THOIV1ASVan mrj mag je.

  ANNAOk, daar kom ik dan

  THOMASH.Voorziehtig.

  (Zc ruIen van gwd. tarrge xilte-)THOMSAnna ?

  NNA\Vat ?

  THOil{ASIk heb gelogea

  ANNGecft ist.Tegen wie ?

 • Antu &Tlwtws wg- 9

  TTK}MASTegen iou.lk ben het wel.

  ANNAtilat ?

  TH{}MASVer{iefd.

  ANNAI-euk !Op wie ?

  (Iaflg stIte. Ze rclnnnvlcn niA m*r.)AN!{AEctrt ?

  THOMASJa

  AI{}TAMooic hl.THOilASJij ook' h ?ANNAJaIk oob\ilat nu ?

  THOMASHw be&el ie ?

  ANNAMoetea we lret wrtcllen ?

  THOI{ASAan wie ?

 • Anns &Trbrrus peg. I0

  L

  ANilAAail-..Ja, aan wie eigenlijk.Nergcns voor dig vind je niet ?THOMASNee.Hadden ze maar niet...

  (Ze lrcIun-)THOIT|ASMiin aL*jc Anna en ik.

  ANNAThomas,Hij heet Thomas.THOMASWe schelen trrec jaar.

  ANNAEn een beetie.

  THOMASJaTwee iaar en een beetie.Zii k vrtien, ik zestioaAl{ltlAEn we zijn nerliefd,

  THOIilASAllcbei.

  D{NT(ER