12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

of 45 /45
12 sleutels voor duurzaam HRM Prof. Dr. Peggy De Prins

Transcript of 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Page 1: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

12 sleutels voor duurzaam HRM

Prof. Dr. Peggy De Prins

Page 2: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

HRM in historisch perspectief

Scientific

Management

Human

Relations

Revisionisme Strategisch

HRM

Revisionisme

bis

Duurzaam

HRM

Periode Ca.1918-1950 Ca.1950-1965 Ca.1965-1980 Ca.1980-nu Ca.2010-?

Focus Verregaande

arbeidsdeling

en

rationalisering

Sociale functie

van werk,

sociaal weefsel

van organisaties

Participatie en

betrokkenheid

van

werknemers

Strategische

alineëring/

managerial

oriëntatie

Outside in

benadering/

stakeholders

oriëntatie

Doel Efficiëntie Samenwerking Autonomie Performantie Duurzaamheid

Page 3: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Wat is de essentie?

(1)We storten ons in een renovatietraject!

(2)We zetten bij voorbaat in op verzoening!

(3)Iedereen participeert!

Page 4: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

3 vragen als uitgangspunt voor HR-renovatie

1. ‘Hoe laten we medewerkers (nog meer) als ‘volwaardige’ interne stakeholders tot hun recht komen?’

2. ‘Hoe verbinden we ons HR-beleid (nog meer) met onze stakeholders en de onderliggende waarden, normen en evoluties in de maatschappij?’

3. ‘Hoe zorgen wij ervoor dat onze medewerkers én organisatie (nog meer) toekomstbestendig zijn?’

Page 5: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

•P •P •P

•R •O •C

DHRM MVO

Page 6: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Respect

‘Hoe laten we medewerkers (nog meer) als ‘volwaardige’ interne stakeholders tot hun recht komen?’

Page 7: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins
Page 8: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Integreer menselijkheid/duurzaamheid in missie en waarden 1

Mede-werkers

Samenleving

Klanten

Page 9: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Bij Torfs gaan we voor 360° zorgzaamheid. Familiegevoel, werkplezier, goesting, oprechte waardering, resultaatsgerichtheid... dat is waar we voor staan. We willen de beste werkgever zijn voor onze medewerkers, de beste schoenwinkelketen voor onze klanten en de beste partner voor onze maatschappij

Page 10: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Photo by Thomas Hawk - Creative Commons Attribution-NonCommercial License https://www.flickr.com/photos/51035555243@N01 Created with Haiku Deck

Page 11: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Kies voor een paarse aanpak in peoplemanagement 2

Top down

Competenties

Job Design

Bottom up

Talenten

Jobcrafting

Page 12: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins
Page 13: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Case Frisse Blik training (TNO, 2011)

Page 14: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Zet volop in op kwaliteit van arbeid 3

Harm

Employee engagement

Page 15: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Stress-zone

Stretch-zone

Comfort-zone

Stretching

Page 16: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Balanceren

werkhoeveelheid

moeilijkheidsgraad

problemen

deadlines

resultaateisen

procedures

leerlingeisen/

-kenmerken

competenties vrijheidsgraad werkmethoden werkmiddelen

autonomie ruimte

tijd opleiding

collegialiteit waardering

coaching / ondersteuning …

Werkbelasting MOETEN

Draagvermogen KUNNEN

Page 17: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

‘Job demand - job control’ model van Karasek

gemakkelijke functies

job demand

laag hoog

job control

hoog

laag

Stress Frustratie Conflict ….

Monotonie Frustratie Zinloosheid Negatieve dynamiek ….

uitdagende functies

gulzige functies

saaie functies

Zinloosheid Frustratie Negatieve dynamiek …

Engagement Bevlogenheid Positieve dynamiek Trots ….

Page 18: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins
Page 19: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Hygiënefactoren Motivatiefactoren

• Kwaliteit van toezicht • Bedrijfsbeleid • Fysieke werkomstandigheden • Zekerheid van een vaste baan • Beloning

• Kans op promotie • Persoonlijke groei • Erkenning • Verantwoordelijkheid • Succes

Hoog Hoog Ontevredenheid Tevredenheid 0

Employee engagement: Herzberg revisited?

Page 20: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Fungeer als wegwijzer 4

Naar

gemeenschappelijk doel

Visie/

storytelling

Naar individueel

doel

Coaching

Page 21: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Leider Doet strategie leven Initieert verandering en verbetering Creëert gezonde spanning Legt uit waarom Bewerkstelligt cultuur

Manager Ontwerpt systemen Zet verbeterprojecten op, ruimt hindernissen op Creëert interafhankelijkheid en complementariteit Aligneert organisatiedoelen op individuele doelen Voert plannings-, functionerings- en/of evaluatiegesprekken

Coach Overwint remmen bij werknemers Stimuleert talent Daagt uit, stretcht, geeft feedback Leert zijn eigen kennis, ervaring en expertise door, deelt. Ondersteunt en stimuleert medewerker in persoonlijke invulling strategie

Therapeut Ondersteunt en faciliteert het verwerken / herwerken van (pijnlijke) ervaringen uit het verleden om het functioneren in de toekomst te vergemakkelijken. Ondersteunt het verwerken van pijnlijke ervaringen of ziekten Geeft inzicht in familiale / relationele verbanden en patronen Geeft inzicht in de wortels van het onaangepast gedrag

Page 22: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

De verwaarloosde organisatie (Kampen, 2011)

Page 23: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Omgevingsbewustzijn

‘Hoe verbinden we ons HR-beleid (nog meer) met onze stakeholders en de onderliggende waarden, normen en evoluties in de maatschappij?’

Page 24: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins
Page 25: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Sociologische trend

Wanneer wordt Peter Pan volwassen?

Betekenis van volwassenheid=

Vroeger: klassieke transities (het hebben van een job, het samenwonen met een partner, het huwelijk)

Nu: verwerven van autonomie en verantwoordelijkheid voor de eigen daden (Roggemans, 2013)

Page 26: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Verenig maatwerk met collectieve deals 5

Collectieve afspraken

Corrigerende maatregelen

Mature dialoog

I deals

Vrijwillige, op de

persoon toegesneden

afspraken die niet-standaard zijn

Page 27: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

I Deals

Vrijwillige, op de persoon toegesneden afspraken die niet-standaard zijn

Individuele werknemers onderhandelen erover met hun werkgever, vaak vertegenwoordigd door een direct leidinggevenden

I deals zijn win-win-win

Mogelijke aspecten

Tijd

Geld

Persoonlijke ontwikkeling

Page 28: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Investeer in duurzame netwerken en sterk sociaal kapitaal 6

Page 29: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Energie footprint

Page 30: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Evolueer van matteüseffect naar inclusie 7

Kernwerknemers

High performers

Werknemers in

periferie

Low performers

Page 31: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Thinking Environment

• Inclusief dialoogmodel

• Everyone matters

• Iedereen is ‘aanwezig’

• Iedereen krijgt sowieso een stem

• Aandacht wordt gefaciliteerd

• Thinking pairs

• Thinking rounds

• Waardering staat centraal

Page 32: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Geef diversiteit een kans 8

Differentiatie

Fragmentatie

Page 33: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Leeftijd X 5

Kalender-leeftijd

Leeftijd van de professionaliteit

Wat kan ik?

Leeftijd van de privésituatie

Hoe wil ik leven?

Psychosociale leeftijd

Wat wil ik?

Functionele leeftijd

Hoe blijf ik gezond?

Page 34: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Continuïteit

Hoe zorgen wij ervoor dat onze medewerkers én organisatie (nog meer) toekomstbestendig zijn?

Page 35: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins
Page 36: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

9

Page 37: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Durf co-creatief te veranderen 10

Waarheid is wat

de expert/

het management

zegt

Page 38: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Wat zien we al jaren?

Page 39: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Audi Brussels

Bij Audi Brussels wordt co-creatie ingezet in het kader van het sociale

overleg. Zij organiseren ‘toekomstworkshops’, waarbij

een team van Audi samen zit met een team van vakbonden. Samen

‘knutselen’ zij aan een nieuwe toekomst. Hierbij voorziet Audi een

kaderwerk en enkele kernbegrippen voor het nieuwe plan, waarna ze de

vakbonden de ruimte geven om hun verhaal hierover te doen.

Audi Brussels tracht op deze manier tot een plan te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden (Baeten, Van Cauwelaert & van Heeswijk, 2013).

Page 40: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Ontdekken

Handhaven

Losmaken

Vestigen

Co

mp

eten

ties

&

pre

stat

ies

Burnout

Nieuwe uitdaging

Leeftijd

Bron: Mirvis & Hall, 1994

Streef naar duurzame inzetbaarheid 11

Page 41: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Bron: Mirvis & Hall, 1994

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6

Psy

cho

log

isch

succ

es

Periode 1 Periode 2 Periode 3

jaren

11

Page 42: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins
Page 43: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

En stimuleer duurzame retentie 12

Page 44: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Vermijd/anticipeer op obsoletie

Page 45: 12 sleutels voor duurzaam HRM - Peggy De Prins

Meer weten?