ควันหลง BOI Fair 2011

of 3 /3

description

ควันหลง BOI Fair 2011 เวทีส่งเสริมการลงทุน สื่อสารแบรนด์ และการตลาดแบบจัดเต็ม

Transcript of ควันหลง BOI Fair 2011