Fair Trade bijlage

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Advertentiebijlage bij Trouw

Transcript of Fair Trade bijlage

 • zaterdag 31 oktober | Uitgave van Trouw | Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam | postbus 859, 1000 AW Amsterdam | tel (020) 562 9444 | [email protected] | www.trouw.nl

  fairtradewww.trouw.nl /groenTrouwd e Ve r d i e p i n g

  FOTO

  WER

  RY CO

  RN

  E, TRO

  UW

 • FAIRTRADE WEEK VAN 29 OKTOBER TOT EN MET 7 NOVEMBER

  Kijk voor meer informatie op www.maxhavelaar.nl

  De Fairtrade SRV is mogelijk gemaakt door NCDO

  DE WINKELVLOER KOMT NAAR U TOE MET DE FAIRTRADE SRV!

  KIES VANDAAG KOOP FAIRTRADEDeze Fairtrade SRV is mogelijk gemaakt door:

  1. Amsterdam - donderdag 29 oktober 11:00 uur: SRV wagen op de Dam12:15 uur: Opening Fairtrade Week 2009:Fairtrade Wedding door Robert ten Brink en Natasja van den Berg in De Brakke Grond

  2. Utrecht - vrijdag 30 oktober 11:00 uur: Congres Make Fairtrade Cotton your Business in Auditorium Rabobank13:00 uur: Fairtrade Koffie Break op de Stadhuisbrugwaarbij de eerste Fairtrade Shoppingroute wordtoverhandigd aan wethouder Marka Spit.

  3. Goes - zaterdag 31 oktoberOchtendprogramma: diverse activiteiten in Fairtrade Gemeente Goes

  4. Roosendaal - zaterdag 31 oktober15:00 uur: Opening Fairtrade Restaurantweek in restaurant Den Dieje van ambassadeur Jeremy Vermolen: www.fairtraderestaurantweek.nl

  5. Tilburg - maandag 2 november10:00 uur: Hoppe bakt samen met de bakkersopleiding grootste Fairtrade koek van de wereld. Deze wordt aangeboden aan de burgemeester van Tilburg14:00 uur: Koekjesproeverij van Hoppe bij de Heijhoefpromenade

  6. Den Haag - dinsdag 3 november10:00 uur: Verkade reikt op Binnenhof cheque uit voor Fairtrade-project met cacaoboeren

  7. Delft - dinsdag 3 november14:00 uur: Fairtrade Gemeente werkgroep Delft reiktFairtrade-award uit aan duurzaamste supermarkt en bezoek van scholen aan SRV16:30 uur: Start activiteitenprogramma op Brabantse Turfmarkt

  8. Rotterdam woensdag 4 november10:00 uur: Koffieactie van Starbucks op Erasmus Universiteit Rotterdam14:00 uur: Max Havelaar lecture samen met RSM Erasmus Universiteit Rotterdam en Triodos Bank:www.maxhavelaarlecture.org

  9. Arnhem - donderdag 5 november9.00 uur: Duurzame Ochtend bij Burgers Zoogeorganiseerd door koffiebranderij G. Peeze en Fairtrade Gemeente werkgroep Arnhem

  10. Zeist donderdag 5 november14:00 uur: Fairtrade huldiging Hotel Theater Figi /Slot Zeist15:00 uur: Bezoek Fairtrade Gemeente werkgroep Zeistaan stadhuis16:00 uur: Bezoek Wereldwinkel

  11. Wageningen vrijdag 6 november10:30 uur: Fairtrade Gemeente werkgroep Wageningen biedt het stadsbestuur onderzoek aan over Fairtrade producten in Wageningen14:00 uur: Studentendebat georganiseerd doorHogeschool Van Hall Larenstein in Restaurant van de Toekomst. Ramon Beuk kookt (h)eerlijke gerechten met Fair Trade Original

  12. Meppel zaterdag 7 november9:30 uur: Fairtrade Koffie Break op De Wheem doorFairtrade Gemeente werkgroep Meppel

  13. Groningen zaterdag 7 november14:00 uur: Duurzaamheidsmarkt Jumbo De Beren15:30 uur: Afsluiting Fairtrade Week op Waagplein door Fairtrade Gemeente Groningen

  5

  34

  102

  1

  911

  12

  13

  6

  7

  8

  Miljoenen boeren in ontwikkelingslanden kunnen zich op eigen kracht

  uit de armoede werken als er een markt is waar ze producten

  tegen een eerlijke prijs kunnen verkopen. Dit principe

  wordt wereldwijd erkend als Fairtrade. Via

  eerlijke handelsvoorwaarden krijgen boeren

  in ontwikkelingslanden de kans om zelf

  te investeren in gezondheidszorg,

  onderwijs, milieuverbeteringen en

  biologische landbouw.

  Consumenten kunnen dus verschil

  maken door producten te kopen

  met het Max Havelaar keurmerk

  voor Fairtrade. Die producten

  zijn overal te koop in Nederland.

  Om deze extra onder de aan-

  dacht te brengen, heeft Stich-

  ting Max Havelaar de Fairtra-

  de SRV in het leven geroepen

  die helemaal is gevuld met

  Fairtrade producten. De

  eerlijke winkelvloer

  komt naar u toe in de

  Fairtrade Week!

 • 3zaterdag 31 oktober 2009 Trouwtrouw.nl /groen

  advertentie .

  fair trade

  redactionele leiding: Harmen van Dijk vormgeving: Anita van der Weijden fotografie: Werry Croneeindredactie: Leo Hoogerwerf cartografie: Karin Timmerman beeldbewerking: Anja Struiken, Isabel Brito

  4 Albert Heijn maakt het deconsument makkelijk.

  6 In Zuid-Afrika kent bijnaniemand f a i r t r a d e k o ff i e .

  8 Houden multinationals zichaan hun eigen gedragscodes?

  10 Eerlijk uit eten tijdens defair trade Restaurantweek.

  13 Max Havelaar Lecture doorminister Koenders.

  14 Mars en Nestl willen nu ookduurzame cacao.

  16 De We r e l d w i n k e l viertveertigste verjaardag.

  19 Er is nog steeds veel mis opananasplantages.

  Slavernij op een cacaoplantage? Eenhongerloon voor een koffieboer ofkinderarbeid in een naaiatelier? Dat piktde consument niet meer. Eerlijke handelwordt steeds vanzelfsprekender.Bedrijven stellen gedragscodes op overde zorg voor mens n milieu en hetwordt de consument steeds makkelijkergemaakt te kiezen voor producten diedeugen. Toch valt er nog veel teverbeteren. In de Fairtradeweek belichtdagblad Tr o u w de laatste ontwikkelingenop het gebied van de eerlijke handel.

  colofon

  | www.cnvinternationaal.nl | giro 12 55 300 - Utrecht

  Gelukkig zijn er vakbondsmensen, zoals Rekson Silaban uitIndonesi. Hij draagt bij aan een wereld die werkt.

  Werkers hebben recht op Fatsoenlijk Werk. In de informele sectorkennen zij geen sociale zekerheid, geen fatsoenlijk salaris en hunwerkplek is onveilig. Ik kom voor hen op. Omdat zij betere rechtsbe-scherming en een beter leven verdienen.

  Internationaal

  En jij?

 • 4 Trouw zaterdag 31 oktober 2009trouw.nl /groen

  0 20% 40 60 80 100

  niet verantwoordelijk enigszins verantwoordelijk zeer verantwoordelijk

  ikzelf

  consumenten

  supermarkten

  de koffieboer zelf

  de overheid

  fabrikanten koffie

  In welke mate acht u de volgende partijen verantwoordelijk voor het welzijn van koffieboeren in ontwikkelingslanden?

  Koffied rinker voelt zich n ie t veran tw oord elijk voo r w elzijn

  Bron: GFK PANEL SERVICES BENELUX Trouw

  Bio log isch

  1. Plus 1912. Jumbo 1473. Albert Heijn 1314. Coop 1285. Dekamarkt 1046. Super de Boer 997. Bas van der Heijden 968. Supercoop 959. Vomar 8010. Dirk van den Broek 78

  Fa ir Trad e

  1. Jumbo 362. Albert Heijn 173. Plus 154. Super de Boer 135. Bas van der Heijden 115. Dirk van den Broek 117. Supercoop 108. Coop 99. Lidl 89. Dekamarkt 8

  Top 10 sup erm arkt en fa irt rad e en b io log isch in 2008

  Bron: MILIEUDEFENSIE EN SOLIDARIDAD Trouw

  Aantalproducten

  Aantalproducten

  SupermarktenEerlijke producten onder n noemer

  Keurmerken en duurzame huismerken. Deconsument zag door de bomen het bos nietmeer. Albert Heijn plakt er nu n etiketop: puur&eerlijk. Stap voor stap naarhonderd procent duurzaamheid.

  Kees de Vr

  De zorg om het leefmilieu isgroot. Duurzaamheid heeftdaarom bij consumentensteeds meer een streepje voor. Maardie zorg constant omzetten in da-den blijkt echter lastig. ,,De hogereprijs van duurzame producten is ze-ker een drempel, weet SimoneHertzberger, hoofd kwaliteit en pro-ductintegriteit van Ahold Neder-land. ,,Maar ook het woud aan keur-merken zit de consument in deweg.Albert Heijn heeft nu rigoureus debezem gehaald door het overaan-bod aan keurmerken en zijn duur-zame huismerken biologisch, fairtrade, scharrelvlees, duurzame vis-vangst en ecologische was-en ver-zorgingsproducten sinds mei on-der n etiket gebracht: puur&eer-lijk. Het gaat erom de gebruikersdie af en toe een duurzaam productkopen te verleiden tot regelmatigeraankoop, legt Hertzberger uit.,,Daar blijft het vaak steken. Dezware gebruikers zitten vooral bijde natuurvoedingswinkels. Bij onskomen met name de lichte gebrui-kers en daar zit de bottleneck. Metdat puur&eerlijk maken wij het zegemakkelijk.De stap van AH is opmerkelijk. Or-ganisaties hangen nogal aan hun ei-gen keurmerk. EKO staat voor biolo-gische teelt, maar zegt niets over ar-beidsomstandigheden op de velden.Fair trade wil zeggen: eerlijke lonenen goede werkomstandigheden,maar zegt weer weinig of niets overhet gebruik van chemie bij de teelt.Voor de consument is dat verwar-rend en onlogisch. Die verwachtvan EKO dat het ook garant staatvoor eerlijke beloningen en dat fairtrade ook duurzaamheid op hetveld is. Er is overleg tussen de be-heerders van deze twee topkeur-merken, maar het schiet niet op.AH is een grote speler in de ketenen heeft die patstelling nu doorbro-

  ken. Ten eigen faveure, maar ook desamenleving is erbij gebaat. Als zongrote partij aan duurzaamheid gaathangen wordt er een omvangrijkestap gezet. ,,Uiteraard is dat ene eti-ket ook commercieel ingestoken,want klantgericht, maar ook eenstap op weg naar duurzaamheidspeelt een rol, zegt Hertzberger.,,We willen met die brede gericht-heid op duurzaamheid voorloperzijn en zo hopen de hele voedings-sector mee te krijgen.Die brede gerichtheid uit zich bijvoorbeeld in het onderbrengen vanscharrelvlees onder het etiketpuur&eerlijk. Scharrelvlees is nochbiologisch noch fair trade, maar weleen stap op weg naar. ,,Om die stap-jes is het ons mede te doen. Het iseen grote opgaaf om in n keervan bulkproductie met de nadrukop kwantiteit over te gaan naar eenproduct van hoge kwaliteit. Van-daar dat er wordt gezocht naar tus-sensegmenten om het pad te verge-makkelijken. Anderzijds willen wemet die keuze voor scharrelvleesonder puur&eerlijk ook uitstralendat wij, in dit geval, dierenwelzijnhoog in het vaandel hebben. Die-renwelzijn als doorslaggevende eisis niet opgenomen in biologisc