Workshop Anders wonen Fair Festival Gent

download Workshop Anders wonen Fair Festival Gent

of 37

 • date post

  07-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  343
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Op 8 september 2013 door Samenhuizen vzw Anders wonen, aan waaier aan mogelijkheden Introductie gemeenschappelijk wonen en stappenplan

Transcript of Workshop Anders wonen Fair Festival Gent

 • 1. Sofie Deberdt Samenhuizen vzw - Gent 8 september 2013 Anders wonen een waaier aan mogelijkheden

2. Samenhuizen19-9-2012 www.samenhuizen.be Meer dan 10 jaar actief (opgericht november 2000) als vrijwilligersvereniging Subsidie als sociaal-culturele beweging 2011-2015 Missie : Samenhuizen wil een platform en een forum zijn voor gemeenschappelijk wonen in ons land en zo een bijdrage leveren aan de verscheidenheid aan woonopties voor de bevolking in het algemeen en de realisatie van meer projecten van gemeenschappelijk wonen in het bijzonder. Vanuit kennis van zaken wil de vereniging ook actief bijdragen aan nieuw beleid dat gemeenschappelijk wonen ondersteunt en stimuleert. Activiteiten : 1. Bekendmaking & sensibilisering 2. Beleidsbenvloeding 3. Informatie en kennis versterken 4. Stimuleren en ondersteunen van projecten 3. Samenhuizen19-9-2012 Activiteiten Website en oproepjes Kennis verzamelen (infotheek) en informatie verstrekken Media-aandacht verhogen Bezoeken en studiedagen Open Dag Samenhuizen (3e zaterdag van mei) Onderzoek stimuleren Publicatie Knelpuntennota Publicatie Startgids voor Samenhuizers Onderzoek en publicatie Samenhuizen in Belgi (met steun van Luchtkasteelfonds Koning Boudewijnstichting) Politieke interesse opwekken Startgroepen steunen (bvb. Pilootproject Tolhuislaan Gent) Campagne Samenhuizen in lokaal beleid (+ folders, brochure) Adviescheques aan starters & bestaande groepen (LKfonds-KBS) 4. Speelstraat Leefstraat 5. N-Street Cohousing USA Gestippeld wonen Moria ' Break down the fence! ' 6. Samenhuizen19-9-2012 1. Wat ? 2. Voorbeelden 3. Uitwisseling 4. Traject 7. Samenhuizen19-9-2012 Types samenhuizen : twee basisvormen woningdelen : gemeenschapshuis en woongroepcentraal wonen en cohousing traditioneel wonen 1 8. Samenhuizen9-2013 leeftijden grootte van de groep mate van gemeenschappelijkheid locatie combinatie met zorg, kunst, cultuur, (stads)landbouw, workshops, natuur, buurthuis, co-working, autodelen insteek achtergrond visie karakter eigenheid 9. Samenhuizen19-9-2012 woongroep Utopia - Haaltert 5 woonsten tontine volwassenen 2 10. Samenhuizen19-9-2012 De Haringrokerij (Antwerpen) 11 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden centraal wonen 2 11. Samenhuizen19-9-2012 centraal wonen Huiself (Lebbeke) 5 woonsten centraal wonen 2 12. Samenhuizen19-9-2012 Biplan, Haren/Brussel 6 woonsten centraal wonen mede-eigendom centraal wonen 2 13. Samenhuizen19-9-2012 CotKanaL (Brussel) 17 woonsten centraal wonen mede-eigendom gemengde leeftijden centraal wonen 2 14. Samenhuizen19-9-2012 centraal wonen Meerhem (Gent) 8 woonsten mede-eigendom verbouwde school 2 15. Samenhuizen19-9-2012 cohousing Trudeslund (Denemarken) 33 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden 2 16. Samenhuizen19-9-2012 cohousing Ecovillage Ithaca Ithaca NY (USA) 2 x 30 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden 3e fase in aanbouw 2 17. Samenhuizen19-9-2012 cohousing 22 woonsten gemengde leeftijden juridisch : mede-eigendom La Grande Cense (Clabecq, B) 2 18. Samenhuizen19-9-2012 cohousing Vinderhoute (B) 17 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden 2 19. 5 Samenhuizen12-2012 2 Abbeyfield (senioren) Entre Voisins (Etterbeek, B) 8 woonsten Martin-Pcheur (Watermaal-Bosvoorde, B) 8 woonsten 2 20. Samenhuizen19-9-2012 Wat spreekt jullie aan bij gemeenschappelijk wonen? 3 Wat schrikt jullie eventueel af ? Vanwaar jullie interesse? Wat komt er bij je op? 21. Samenhuizen19-9-2012 3. Meerwaarde van samenhuizen voor bewoners, gemeenschap en leefmilieu praktisch sociaal ecologisch maatschappelijk 3 22. Samenhuizen19-9-2012 4. Ontwikkeling en beheer door de bewoners KOPEN BOUWEN WONEN BEHEER AANLOOP 4 23. STRATEGIE GROEP SITE VISIE Samenhuizen19-9-2012 STRATEGIEGROEP SITE VISIE 24. VISIEBOUWGROEPFINANC.JURIDISCHPLAATS Aannemer(s) kiezen en contracteren Zelfbouw (hoeveel, wat, hoe, wanneer) Bewoonbaar maken (inrichten, verbouwen, bouwen) Kontakten met Lokale/Regionale Overheid Juridische structuur Startfase (visietekst, charter, initile overeenkomst) Juridisch adviseur (notaris, ...) kiezen Juridische structuur Bewoning (huren, eigendom, verdeling, .) Juridische structuur Bouwfase (burgerlijke maatschap, ) Site zoeken en eventueel optie nemen beschikbare of nog te zoeken SITE Urbanisatie en reglementen Site verwerven (huren, kopen, erfpacht, .) Plans en bouwaanvraag VISIE aanzet vanuit initiatiefgroep GROEP vormen uit bestaande of nieuwe groep Visie uitwerken en/of bijschaven Groepsstructuur, Beslissings- procedures, Conflicthantering Toekomstige buren contacteren (evt. info-avond) Bekendmaking en groep vergroten Interne communicatie, cohesie, sociale activiteiten, ... Criteria en procedure voor aansluiting nieuwe leden Haalbaarheidsstudie architecturaal (samen met financ. haalbaarheidsstudie) Architect kiezen Ruimtelijke ontwerp (programma van eisen) & aanvraag keuze STRATEGIE voor opzetten van project Samenhuizen 2012STAPPENPLAN PROJECT GEMEENSCHAPPELIJK WONEN Nagaan van financile middelen van de groep Financile haalbaarheidsstudi e (budget en raming) en financiel beleid (kostenverdeling) Boekhouding (bijdragen van deelnemers, betalingen, .) Premies, subsidies en eventuele sponsoring Financiering en leningen Financieel experts (adviseur, banken, boekhouder, ...) kiezen 25. Strategie, mogelijkheden - pure zelfontwikkeling - zelfontwikkeling met steun van een Regiokern en/of los bewegend in het netwerk - zelfontwikkeling met steun van een begeleider GW (in combinatie eventueel met Regiokern) - zelfontwikkeling met steun van begeleiding door Samenhuizen en/of een andere intermediaire organisatie - zelfontwikkeling in samenwerking met / genitieerd door een aanbieder. Belang van het betrekken van een intermediaire (leren we bvb vanuit projectoproepen in Frankrijk), ook als bewaker van juist dit aspect zelfontwikkeling, bvb keuze voor vrije keuze architect e.d.m. - Het traject kan op minder dan 5 jaar doorlopen worden, meestal echter langer dan 5 jaar mail, website, 26. Structureren van de groep Groepsstructuur coordinatie, secretariaat, werkgroepjes,, Beslissings-procedures Conflicthantering Nieuwe leden insluiting : wie hoort er bij, criteria, gradaties van lidmaatschap, stage procedure voor aansluiting : hoe aansluiten Bekendmaking en groep vergroten Vergaderen, overleg vergader ritme, vergaderstructuur, Communicatie mail, website, 27. Charter van een startende groep - ALGEMENE VISIE : wat motiveert ons, wat verlangen we, waarvoor doen we het - MISSIE : hoe gaan we onze visie concreet maken, de grote lijnen van het project - WAARDEN : bvb ecologie, solidariteit, gezelligheid, open communicatie, - WENSEN : wat willen we aantreffen, mee maken, (vriendschap, een zwembad, babysit, rustiger leven, of juist intenser leven, samen eten, - DOELSTELLINGEN : concrete en meetbare doelen, ruwe termijnen - STRATEGIE : doelstellingen plus middelen (hoe? waar? wanneer? kostprijzen, mensen, info, ) 28. Professionals Notaris is onpartijdig, houdt de belangen van alle betrokken partijen in het oog. - verstrekt adviezen ; helpt bij het sluiten van overeenkomsten - is bedigd en bevoegd om bindende akten op te stellen - kennis over onroerend goed, huwelijk, scheiding, erfenissen, vereniging opzetten, Advokaat - opstellen van contracten ; - verdediging bij juridische conflicten Financieel adviseur bankdirecteur ; financieel expert (bvb voor financiele haalbaarheidsstudie, business plan, ) ; boekhouder Architect - advies over architecturale haalbaarheid voor een site - advies bij opmeting, stabiliteit, i.v.m. nutsvoorzieningen, over subsidies, - schetsontwerp, voorontwerp, ontwerp ; stedenbouwkundig attest, bouwaanvraag - lastenboek &meetstaten ; offertes aannemers ; kostenraming en budgetbewaking - toezicht op de werf ; controleren van de oplevering Projectbegeleider - voor het hele projectverloop of voor een deelaspect ; met omschreven bevoegdheid - algemene projectopvolging, financile begeleiding, inschakelen van professionals, Groepsbegeleider groepsdynamisch, communicatie, efficintie door verstandhouding, aanpakken van conflicten (preventief en/of bij problemen), 29. Juridische structuren 1. Opstart Feitelijke vereniging geen rechtspersoon vereniging zonder winstoogmerk VZW eigendom of kapitaal moet in de vzw blijven 2. Ver-bouw-ing Burgerlijke maatschap BM coperatieve vennootschap CVBA 3. Bewoning vereniging van mede-eigenaars VME - basisakte appartementsgebouw eigendom woonst + % van gemeenschappelijke coperatieve vennootschap CVBA De coperatieve is eigenaar, verkoopt aandelen met en aandelen zonder woonrecht andere 30. Financiel plan Aanvankelijke kosten in de aanloopfase Financiel beleid opzetten taakverdeling professionals neerslag in juridisch bindende afspraken Haalbaarheidsstudie op financiel vlak budget en raming (beschikbaar / benodigd budget) Financiering Beginkapitaal Leningen (lenen kost ook geld) Verbouwing 6% BTW ipv 21%I Solvabiliteit van de deelnemers Afspraken over de verdeling van de financile lasten neerslag in juridisch bindende documenten Kopen kost geld en hoe groter, hoe meer geld bvb Tolhuislaan 95 m priv voor ca. 280.000 euro, incl kosten bvb Bostoen Drongen 111m 274.000, 137m 314.000, excl BTW 31. Architectuur -Voorstudie : Studie van architecturale (en financile) haalbaarheid van wensen m.b.t. de site advies bij opmeting, stabiliteitsstudie advies over subsidies, over diverse administratieve stappen afspraken over eventuele zelfbouw - Ontwerpen : in communicatie en wisselwerking met de groep programma van eisen : wat wenst de bouwheer(groep) schetsontwerp, voorontwerp stedenbouwkundig attest definitief ontwerp masterplan, gemeenschappelijke ruimtes, priv woonsten, technische voorzieningen, bouwaanvraag lastenboek & meetstaten offertes aannemers, advies bij aanwerven aannemers - Uitvoering bouw toezicht op de werf kostenraming en budgetbewaking ; bewaken tijdspad controleren en adviseren bij d