Download - Studio HECHT

Transcript
Page 1: Studio HECHT

ERF 2510

sporen uit het verleden

C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T

Page 2: Studio HECHT

tuinen

grind

overgang openbaar prive

grastegels

bestrating

entree gebouw*

type langgevelboerderij

type schuurwoning

type 2 schuurwoning*

parkeerplaatsen

* niet uitgewerkt in het plan

tuinen

grind

overgang openbaar prive

grastegels

bestrating

entree gebouw*

type langgevelboerderij

type schuurwoning

type 2 schuurwoning*

parkeerplaatsen

* niet uitgewerkt in het plan

C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T

TYPE EN ERFDe sporen van ‘Het Erf’ uit het verleden maken nieuwe sporen naar ‘Het Erf’ van het heden. In het verleden bestond het erf uit een langgevelboerderij met schuren en stallen. In de opzet van het nieuwe erf houden wij vast aan deze oude typologieën. We onderscheiden het entreegebouw uit de jaren zeventig, de oude langgevelboer¬derij, de schuren en de stallen: het boerenerf dat als een gesloten maar gevarieerd ensemble opdoemt vanuit de groene weilanden.

We hebben ervoor gekozen ge-schakelde woningen te ontwerpen voor de bouwvolumes van de langs-boerderij en de schuur. We verwijzen daarbij naar het verleden middels de vorm en de materialisering maar zijn niet historiserend. De ruimtelijkheid van de oorspronkelijke hoge kap-pen en gebinten komt terug in het interieur.

SCHUURWONING

Zoals de oude schuren als sculp-turen in het landschap staan, zo worden ook de geschakelde schuur-woningen door hun vorm en materi-alisering sculpturaal. Gevel en dak van houten latten gaan bijna naadloos in elkaar over waardoor de eenduidige vorm van de schuur intact blijft. De volledige hoogte van de kap toont zich in de middenbeuk van het huis (, in zowel de entree als het woongedeelte.)

LANGGEVELBOERDERIJ

De totale massa van de geschakelde woningen refereert aan de oude langgevelboerderij. Ze zijn eveneens sculpturaal maar hebben een massieve uitstraling en materialisering in tegenstelling tot die van de schuurwoningen.De gevel is opgebouwd uit een plint,

MOTIVATIEmetselwerk muren en pannen daken. Aan de erfzijde wordt gerefereerd aan de oude boerderijen middels kleine ramen en grote houten deuren t.b.v. de ontsluiting van de doorgangen naar de tuinen en de entrees.Het gebint in de entreezone en de hoge ruimte geeft de bewoner een gevoel van grote ruimtelijkheid, refer-erend aan het schuurgedeelte van de oude boerderij.

Page 3: Studio HECHT

C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T

SCHUURWONING

BEGANE GRONd SCHUURWONING 1E VERdIEPING SCHUURWONING

Page 4: Studio HECHT

MATERIAlISERING SCHUURWONING

principe detail

C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T

dOORSNEdE SCHUURWONING

Page 5: Studio HECHT

3d lANGGEVElBOERdERIj

C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T

lANGGEVElBOERdERIj

BEGANE GRONd 1E VERdIEPING

Page 6: Studio HECHT

C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T

dOORSNEdE AA2E VERdIEPING dOORSNEdE B-B

Page 7: Studio HECHT

C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T

MATERIAlISERING lANGSBOERdERIj

WONEN OP “HET ERF”

Wonen op ‘Het Erf’ biedt typologische diversiteit in een kwalitatief hoogwaar-dige woonomgeving waarbinnen zowel het individuele-, het groeps- én het maatschappelijke belang worden meegenomen.

Het individuele wonen, met de daartoe behorende privacy, nemen wij als ver-trekpunt, maar het concept ‘Erf’ kan ook voorzien in wat men zich alleen niet kan veroorloven; bijvoorbeeld een sauna, een gastenverblijf of een gemeenschap-pelijke werkplek. Kortom, allerlei ingrediënten die het wooncomfort tot grote hoogte oprekken en meer wonen voor minder geld opleveren.

In oorsprong is er op ‘het erf’ een nauwe wisselwerking tussen wonen en werk-en. Door de toename van het aantal thuiswerkers en zzpers is dit ook voor de toekomst van het erf een logische gedachte. In ons ontwerp bieden we een zo flexibel mogelijke indeling aan, rekening houdend met de mogelijkheid om een thuiswerkplek te creëren of een extra (slaap)kamer op de begane grond .

Er is een buitenruimte van serieuze proportie en er wordt in het ontwerp rekening gehouden met duurzaamheid op het gebied van energie, ruimte en kosten.

AlTERNATIEVE INdElING SCHUURWONING WONEN-WERkEN

Page 8: Studio HECHT

Duurzaamheid is het creëren van waarde.

Zonder waarde is duurzaamheid niks an-ders is dan een lege belofte, een modegril. Iets kan alleen echt duurzaam zijn als het waarde heeft voor de mensen en voor de omgeving. Maar wat geeft die waarde?

Onze VISIE: een duurzaam gebouw is een gebouw dat de meeste meerwaarde cre-eert. Het is een dynamisch element dat re-ageert op zijn omgeving als een organisme dat mee evolueert met de veranderingen om zich heen.Om dit te faciliteren moet het gebouw een aantal universele waarden hebben. Het moet als het ware voor de “eeuwigheid” gebouwd worden, het moet opties hebben waardoor het een meerwaarde kan blijven leveren.

In het ontwerp houden we rekening met:

Sociale-duurzaamheid• Waarde creëren voor de omgeving en voor

de mensen door het maken van woningen die op meerdere manieren te gebruiken zijn; waar eventueel gewerkt kan worden of waar zowel open ruimtes als veel ka-mers tot de mogelijkheden behoren.

• Waarde creëren voor de omgeving en voor de mensen door wonen en natuur samen op te laten gaan.

• Waarde creëren voor de omgeving en voor de mensen door een gemeenschap te bouwen.

Ecologische-duurzaamheid• We maken gebruik van natuurlijke mate-

rialen; massieve houtbouw; lignatur of le-notec (gezond binnenklimaat, gebouwen kunnen worden hergebruikt).

• De gevel indeling wordt aangepast aan de orientatie.

• Open gevels op het zuiden hebben hou-ten zonweringen die onderdeel zijn van de totale gevel.

• Woningen worden natuurlijk geventileerd• Isolatie heeft een zodanige dikte dat een

gering warmte verlies optreed.

Technische-duurzaamheid• Per enclave wordt gezamenlijk energie

opgewekt middels zonnepanelen op de parkeerschuur.

• Per enclave wordt gebruik gemaakt van aardwarmte.

Economische-duurzaamheid Terugverdien-model

-“Duurzame woningen renderen”

dUURZAAMHEIdC A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T

ENTREE lANGGEVElBOERdERIj

OVERGANG VAN ERF NAAR WONING

Voor zowel de schuurwoning als de langsboerderij is een semi-openbare ruimte

gecreëerd tussen erf en woning om de privacy van de woningen te waarborgen.

De schuurwoning heeft binnen de houten schil een entree en bergruimte die

zich bevinden tussen de eigenlijke woning en het erf. De langswoning heeft zijn

entree tussen de woningen gelegen in een karakteristieke doorgang naar de

achtertuin. Aan de erfzijde zorgt een grindbed voor de nodige afstand tussen

verhard erf en de woning.entree langgevelboerderij

Page 9: Studio HECHT

kOSTEN

Schuurwoning ; seriematig 2 laags (schuin dak)Schakeling van een aantal identieke woningen. Schuin pannendak met kleine dakramen. Simpele detaillering en metselwerk gevel, grote maten van repetitie.BVO : 180m2 (excl. gebouwgebonden buitenruimten) GO : 140m2 (excl. gebouwgebonden buitenruimten)Bruto inhoud: 520m3 (excl. gebouwgebonden buitenruimten)VO: 99m2

Bouwkundige werken per m2:Constructieve onderbouw € 67,09Constructieve bovenbouw € 123,11Afbouw gevel € 138,55Afbouw daken en plafonds € 77,42Inbouw (excl. Gebruiker) € 72,70Afwerking € 56,14Overige bouwk. Voorz. € 5,13Totaal bouwkundige werken/BVO € 540,12W-Installaties € 62,69Klimaatinstallaties € 79,78E-Installaties € 28,55Totaal installaties/BVO € 171,03Vaste inrichting € 37,06Interieur afwerking € 25,00Totaal vaste inrichting/BVO € 62,06Totaal Terreinvoorzieningen/BVO € 20,00Directe bouwkosten/BVO € 793,22Totaal indirecte bouwkosten 17,8% € 141,19Totaal bouwkosten excl.BTW/BVO m2 € 934,41

Totaal excl. BTW € 168.194,00Totaal VON € 203.515,00

Langsgevelboerderij; seriematig 3 laags (schuin dak)Schakeling van een aantal indentieke woningen. Schuin pannendak met kleine dakramen.Simpele detaillering en metselwerk gevel, grote maten van repetitie.BVO : 185,6m2 (excl. gebouwgebonden buitenruimten)GO : 154,6m2 (excl. gebouwgebonden buitenruimten)Bruto inhoud: 604m3 (excl. gebouwgebonden buitenruimten)VO: 102m2

Bouwkundige werken per m2:Constructieve onderbouw € 46,24Constructieve bovenbouw € 123,36Afbouw gevel € 178,05Afbouw daken en plafonds € 52,42Inbouw € 92,84Afwerking € 50,53Overige bouwk. Voorz. € 4,59Totaal bouwkundige werken/BVO € 548,04W-Installaties € 54,44Klimaatinstallaties € 71,67E-Installaties € 26,77Totaal installaties/BVO € 152,88Vaste inrichting € 24,71Interieur afwerking € 25,00Totaal vaste inrichting/BVO € 49,71Totaal Terreinvoorzieningen/BVO € 20,00Directe bouwkosten/BVO € 770,63Totaal indirecte bouwkosten 18% € 138,71Totaal bouwkosten excl.BTW/BVO € 909,34

Totaal excl. BTW € 168.774,00Totaal VON € 204.217,00

C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T C A N N A V A C C I U O L O | H O F S T E D E | V A N T R I G T