Download - Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Transcript
Page 1: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Jan Bommel 023-5251939 06-39221969

[email protected]

Presentatie Verduurzamen van Banen

30 januari 2017

Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor

MVO werkgevers en werkzoekende arbeidsbeperkte mensen

Durf te leven! Neem je toekomst in eigen handen!

Page 2: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

BO!

2

Page 3: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Visus Op Werk Biedt!

1. Projectmanagement & advisering 2. Supportorganisatie

3. Functie-analyse 4. Werving & Selectie

5. Detachering kandidaten 6. Cliëntbegeleiding 7. Outplacement Durf te leven!

Neem je toekomst in eigen handen!

Page 4: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Vragen bij de aanpak

1. Welke ambitie is uitgesproken, waar gaan we voor?

2. Wil je inclusieve organisatie zijn, of is het een moetje?

3. Heb je een duidelijke opdracht(gever) 4. Structurele formaties of gecreëerde functies 5. Ga je voor casusgerichte aanpak, Trial and error! 6. Welke aanpak voor hoog en laag opgeleiden

MMB? 7. Hoe krijg je de financiering en menskracht? 8. Hoe vind je de kandidaten? 9. Wie uit doelgroep is geschikt? 10. Hoe ga je om met je eigen re-integratie mensen? 11. Welke relatie met Social Return 12. Ga je uit van het talent of de beperking? 4

Page 5: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Bouwstenen VOW-Programma

5

Pilots per

organisatie- onderdeel

Supportstructuur Buddy -> Manager ->

Mentor

Werving & Selectie

Proces

Communicatie In- & Extern PR, Imago

Veranderproces: Cultuur, gedrag,

acceptatie

Functie-analyse

Subsidies & Financiering

IT & Facility Werkplekken

KPI’s & Management instrumenten

Page 6: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Supportorganisatie

Supportteamrollen: •  Supportteamcoordinator •  Buddy •  Manager •  Mentor •  Directe collega’s •  Externe Jobcoach

•  Faciliteren trainingen •  Intervisies •  Kennisbank verschillende beperkingen •  Vraagbaak

6

DOEL: De instroom van kandidaten beter te laten functioneren door naar behoefte afgestemde begeleiding. Supportteam is een structurele begeleiding en levert op: - Afstemming externe en interne

jobcoaching - Structurele plaatsing - Hoge interne betrokkenheid - Adequate ondersteuning Manager - Ondersteuning beoordelingscyclus

Page 7: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Functie-analyse methode

Analyse missie, visie en kernwaarden Kernwaarden

Functiecategorieën Functie-categorieën bepalen b.v.: (management, project, adviseurs, klant, beleid, ondersteuning (PIOFACH)

Functiebeschrijving Onderdelen: TVB, competenties, taakinhoud, eisen.

Functie aspecten

Functie-elementen die niet of nauwelijks beschreven zijn, maar in de uitvoering van alledag veel energie vergen en kunnen leiden tot onoverkomelijke bezwaren bij de uitvoering door arbeidsbeperkte mensen.

Functiewaardering Schalen, niveau’s, codes.

Page 8: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Functie aspecten per beperking / persona

Concentratievermogen en aandacht; herinneren / geheugen; Inzicht / denkkracht; tempo.

Persoonlijk Functioneren

Competenties Zelfstandigheid / oplossend vermogen; flexibiliteit / omgaan met veranderingen; stressbestendigheid; doorzettingsvermogen; loyaliteit; emotionele stabiliteit.

Sociale Vaardigheden

In teamverband werken; omgaan met klanten, collega‘s en leidinggevenden; sociale omgang tijdens en rondom het werk

Werkomstandigheden Beeldschermwerk / bedienen apparaten; fysieke handelingen verrichten; mobiliteit/reizen/ambulant werken; thuiswerk mogelijkheden; parttime werken.

Communicatie Visueel-; Auditief vermogen; verbaal; non-verbaal; schriftelijke vaardigheden (lezen/schrijven).

Page 9: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Functie-analyse tabel

9

Functieanalyse Afdeling Communicatie

Versie 1.0 Juni. 2015

Mentaal / Psychisch

zintuigelijk beperkt

Motorisch beperkt Chronische Ziekten

Code Omschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Functienaam….. Communicatie adviseur 4 2 3 3 4 1 1 1 1 2

B. Functiespecialisaties….. Webredacteur en

Contentbeheer4 4 3 3 3 1 1 1 1 2

….. …………………..

C. Competenties….. Plannen & Organiseren 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2

….. Klantgerichtheid en klantbelang centraal

5 3 4 3 4 2 2 2 2 3

….. Organisatie sensitiviteit 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3

….. ………………….. 5 2 3 2 4 2 2 2 2 2

D. Resultaatgebieden/activiteiten….. Strategie en beleid 5 3 5 2 5 2 2 2 2 3

….. Advies 5 3 4 2 5 2 2 2 2 3

….. ………………….. 5 4 5 3 4 3 3 3 3 3

E. Werkomstandigheden5.1 Beeldscherm / PC-werk 3 3 3 4 2 1 1 1 1 3

5.2 Fysieke handelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Mobiliteitseisen 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4

5.4 Parttime werken 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5.5 Thuiswerken 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

5.6 Werkplekinrichting 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

1= uitstekend geschikt / in hoge mate

2= meer geschikt / sterk aanwezig

3= geschikt / aanwezig

4= minder geschikt / minder aanwezig

5= ongeschikt / niet aanwezig

Page 10: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Resultaten Functie-analyse methode

» Selectie van geschikte functies per doelgroep » Doelgroep gerichte werving » Matchingsinstrument vraag -> aanbod » Kandidaat heeft Carrièreperspectief » Plaatsing in structurele functies » Commitment Management vergroot (meedenken ->

oplossing) » Aansluiting reguliere processen: W&S, Recruitment &

Re-integratieproces

Page 11: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Donotputcontentonthebrandsignature

area

Donotputcontentonthebrandsignaturearea

ToolkitOrangeSpirit

INGOrangeRGB=255-102-000

INGDarkblueRGB=000-000-102

Onbekend Talent: Ambi0e

4

Ambi8eOnzeambi?eisomeenopenentoegankelijkbedrijftezijnvoormensenmeteenarbeidsbeperking.

BelangrijkeargumentenvoorINGomdeinstroomvanwerkzoekendenmeteenbeperkingtevergrotenzijn:• Maatschappelijkeverantwoordelijkheid:dieINGvoeltendieING-medewerkersverwachtenvanhunwerkgever.• INGismedeverantwoordelijkvoordeuitvoeringvanhetSociaalAkkoordenhetslagenvandePar?cipa?ewet.• Diversiteit:wilINGeenafspiegelingzijnvandesamenleving,danmoeterookplaatszijnvoormensenmeteenarbeidsbeperking(“inclusion”).Diversiteits?muleertookdecrea?viteit.• Hetaantrekkenvanvoldoendetalentomdedienstverleningopniveautehouden.

Page 12: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Projectsponsoren, partners en betrokkenen

12

Welke Projectsponsoren, partners en betrokkenen heeft u nodig voor uw projectorganisatie???

Page 13: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Projectsponsoren, partners en betrokkenen

☛ Raad van Bestuur, Verantwoordlijk wethouder ☛ Directielid, Hoofd Personeel & Organisatie ☛ Businessmanager (moet projecttrekker zijn) ☛ Intrinsiek gemotiveerde mensen ☛ Vrijwilligers - ambassadeurs ☛ Zittende MMB-ers - re-integranten ☛ Bedrijfsarts, maatschappelijk werk ☛ Facilitair, IT-deskundigen ☛ Afdeling communicatie. ☛ HR-adviseur - recruitment ☛ OR/MZC-leden ☛ Betrek klantmanagers P-wet

13

Page 14: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Do not put content on the brand

signature area

Do not put content on the brand signature area

Toolkit OrangeSpirit

ING Orange RGB = 255 -102 - 000

ING Dark blue RGB = 000 - 000 - 102

Projectorganisatie

14

Page 15: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

A

G

F

E

D C

B

UWV

.

. = Tijdelijke of permanente (arbeids)beperking

= ORG (organisatie / bedrijf)

= Eigen Afdeling

= Mobility

A. Medewerker met een beperking en werkzaam bij de ORG. die volledig arbeidsgeschikt is;

B. Medewerker met een Arbeidsbeperking* en werkzaam bij ORG.;

C. Medewerker met een tijdelijke of permanente beperking/ziekte die re-integreert naar de eigen functie (spoor 1);

D. Medewerker met een tijdelijke of permanente (arbeids)beperking/ziekte die re-integreert naar een nieuwe functie binnen ING, maar buiten de eigen (oorspronkelijke) afdeling;

E. Medewerker met een tijdelijke of permanente (arbeids)beperking/ziekte die re-integreert naar een functie buiten ORG. (Spoor 2); 

F. Een boventallige medewerker met een (arbeids)beperking;

G. Een nieuwe medewerker met een (arbeids)beperking die van buiten ORG. komt. 

  * Arbeidsbeperking; Hier wordt een medewerker bedoeld die bij ORG. werkzaam is, een beperking heeft, getoetst is door het UWV en een arbeidsvermogen heeft van <100%. 

populaties / doelgroepen 

Page 16: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Do not place content in the brand signature area !!

Do not place content in the brand signature area !!

ING Orange RGB = 255 -102 - 000

ING Light blue RGB = 180 - 195 - 225

ING Dark blue RGB = 000 - 000 - 102

ING Warm Grey 5 RGB = 150 - 150 - 150

ING colour balance

Guidelines www.ing-presentations.intranet #Wat is het doel van de community?

Doel Onbekend Talent Community Het enthousiasmeren en bij elkaar brengen en houden van medewerkers. Arbeidsbeperkten hebben naast hun beperkingen

ook talent(en). Er zijn voldoende banen, waarin medewerkers met een arbeidsbeperking goed kunnen functioneren, soms zelfs beter dan medewerkers zonder die beperking ( voorbeeld: mensen met een autistische beperking kunnen uitmuntend analytisch werk leveren). Doel van Onbekend Talent is om bij ING van talenten van mensen en niet hun beperkingen. Hiermee geeft ING een invulling aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, een belangrijke pijler van ING. Mooie uitgangspunten die bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur.

Wat is het doel van de Obekend Talent Buzz community? •  Het zichtbaar maken/ondersteunen van Onbekend Talent

•  Het zichtbaar maken van de ambassadeurs van Onbekend Talent •  Het zichtbaar maken van de mensen met een arbeidsbeperking, die hun talenten benutten.

•  Zorgen voor een positieve cultuur binnen ING •  Mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen en motiveren bij het vinden van werk •  Invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ING •  Motiveert medewerkers mee te denken over het binnen halen en begeleiden van mensen met een beperking.

Page 17: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Do not place content in the brand signature area !!

Do not place content in the brand signature area !!

ING Orange RGB = 255 -102 - 000

ING Light blue RGB = 180 - 195 - 225

ING Dark blue RGB = 000 - 000 - 102

ING Warm Grey 5 RGB = 150 - 150 - 150

ING colour balance

Guidelines www.ing-presentations.intranet #Wie zijn de deelnemers van de community?

Doelgroep; Onbekend Talent Community

Andere ING collega’s

Collega’s die zijn betrokken bij OT

Community members

Projectmedewerkers

Page 18: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Tips!

•  Niet gaan boddy-shoppen! •  Structurele plekken / uitgaan van bestaande functies •  MMB-ers in de organisatie mobiliseren. •  Intrinsiek gemotiveerde vrijwilligers betrekken •  Intern netwerk opzetten van, door en voor MMB-ers •  Keuze: casusgerichte of projectmatige aanpak •  Sluit aan bij samenwerkingsverbanden (bv: 99 van Amsterdam, WSP) •  Praktische brochures: 'Wat te doen met een sollicitant met een beperking?'

www.werkenmeteenbeperking.nl

Page 19: Presentatie Verduurzamen van Banen - aenowaterschappen.nl · 2017. 8. 29. · Presentatie Verduurzamen van Banen 30 januari 2017 Visus Op Werk Arbeidsadviesbureau voor MVO werkgevers

Anders kijken = noodzakelijk

19