2013 banen-die-blijven-bestaan

of 11 /11
Chris Noordam 2013 www.workforfun.nu Werkgelegenheid Banen die blijven bestaan

description

 

Transcript of 2013 banen-die-blijven-bestaan

Page 1: 2013 banen-die-blijven-bestaan

Chris Noordam 2013 www.workforfun.nu

Werkgelegenheid

Banen die blijven bestaan

Page 2: 2013 banen-die-blijven-bestaan

Arts

Hoewel de medische technologie zich steeds verder ontwikkeld en de mens al langer leeft dan vroeger, zullen we altijd dokters nog hebben. Ook bacteriën en virussen blijven zich ontwikkelen, waardoor telkens nieuwe ziektes zich voordoen. Voor diagnose, behandeling en medicijnen blijven dokters nodig, zelfs in een ver gemoderniseerde samenleving.

Page 3: 2013 banen-die-blijven-bestaan

Afvalverwerker

Deze functie is breed te zien in het kader van milieuontwikkelingen. Uiteraard kennen we de vuilnisman die ons elke donderdag bevrijdt van onze vuilniszakken.

Of deze positie echter zal blijven bestaan hangt af van verdere automatisering binnen deze branche.

Als mensheid creëren we een behoorlijke hoeveelheid afval. Afvalverwerkingdeskundigen, in welke vorm dan ook, blijven voorlopig bestaan.

Page 4: 2013 banen-die-blijven-bestaan

Docent

Een moderne term hiervoor is trainer, maar het komt op hetzelfde neer. Een leraar doet aan kennisoverdracht en kennis is macht. Dit gegeven staat als een huis. Kennis an sich, op alle vlakken, blijft zich ongeremd ontwikkelen. Hoewel we boeken kunnen inzien, informatie van internet kunnen halen, is leren via een leraar nog altijd de snelste weg. Uiteraard maakt een leraar gebruik van geschreven materiaal, maar de meerwaarde van een goed docent is ongekend.

Page 5: 2013 banen-die-blijven-bestaan

Schrijver

Kenmerkend voor onze samenleving is de hoeveelheid aan informatie. In vroeger jaren hadden we veel te danken aan de berichtgeving van journalisten in de kranten. Deze berichtgeving is nog steeds erg belangrijk, alleen zijn de communicatiekanalen overweldigend toegenomen.

Met de komst van internet heeft communicatie en informatie een behoorlijke duikvlucht genomen. Tekstschrijvers voor communicatiemiddelen breed zijn voorlopig onder de pannen. En de literaire schrijvers onder ons blijven gelukkig doorschrijven.

Page 6: 2013 banen-die-blijven-bestaan

Begrafenisondernemer

Tot nog toe zijn wij stervelingen en of de medische ontwikkelingen hier veranderingen in gaan brengen is de vraag. Een feit is wel dat de gemiddelde mens langer leeft dan voorheen.

Maar mensen sterven nog steeds door ouderdom, ziekte of ongevallen. Dus het beroep begrafenisondernemer blijft voorlopig wel bestaan.

Page 7: 2013 banen-die-blijven-bestaan

Wetenschapper

Zonder de wetenschap waren we niet zover gekomen. Uiteraard kan men over bepaalde ontdekkingen twisten en over de goedheid ervan. Toch heeft de wetenschap meer goed dan kwaad gedaan. De zoektocht naar oplossingen van allerlei problemen is iets dat altijd zal blijven bestaan. De mens wil altijd meer en beter.

Page 8: 2013 banen-die-blijven-bestaan

Politicus

Een land heeft sturing nodig en in principe is dit door de eeuwen heen niet veranderd. In welke vorm dan ook werd/wordt een land geleid door een individu of door verschillende politieke partijen. Voorlopig blijven landen op zichzelf staan en kunnen er wel samenwerkingsverbanden komen, waarvan de EU een goed voorbeeld is.

Page 9: 2013 banen-die-blijven-bestaan

Militairen

De verschillende oorlogen in binnen- en buitenland en de dreiging van terrorisme doen ons beseffen dat bescherming van een krijgsmacht noodzakelijk is. Er is voorlopig nog geen oplossing voor totale vrede en soms is aanval één van de middelen die we inzetten om de vrede te bewaren.

Page 10: 2013 banen-die-blijven-bestaan

Politie

Het regeringssysteem bestaat uiteraard ook uit handhavers van de wet. Op het gebied van interne veiligheid is er een eenheid nodig die hierop toeziet. Wetovertreders zullen er altijd zijn en dus blijven politiemensen voorlopig aan.

Page 11: 2013 banen-die-blijven-bestaan

Verpleegkundige

Bij de arts en bij de begrafenisondernemer hebben we het ook al besproken. Mensen leven langer en zullen door ouderdom niet alles meer kunnen. En hiervoor is zorg nodig. Door de vergrijzing is de druk op de Zorgsector alleen maar toegenomen. Op het vlak van puur persoonlijke verzorging zijn er meer bannen gekomen zoals verzorgende of thuishulp in het verlengstuk van de verpleegkundige.