Download - ABAB Pensioencommunicatie: uw verantwoordelijkheid, onze zorg

Transcript
Page 1: ABAB Pensioencommunicatie: uw verantwoordelijkheid, onze zorg

Doe er uw voordeel mee

Pensioen-communicatie

Sinds 1 januari 2015 is de Wet pensioencommunicatie van kracht.

Het doel van deze wet is medewerkers en gepensioneerden

beter inzicht te geven in de mogelijkheden, keuzes, wijzigingen

en status van hun pensioen. In beginsel moet de informatie-

voorziening vanuit pensioenfondsen en verzekeraars helder en

begrijpelijk zijn. Dit gebeurt onder andere via de verbeterde

versie van het uniform pensioenoverzicht (UPO) en de ‘Pensioen

1 2 3’-communicatie. Als werkgever heeft u echter ook een

belangrijke signaalfunctie in de pensioencommunicatie. Daarbij

kunt u niet volstaan met het delen van de communicatie van

pensioenuitvoerders. U bent verantwoordelijk voor het bewust-

zijn van uw medewerkers rondom pensioen en de keuzes die zij

op basis daarvan maken. Dat vraagt om kennis en expertise die u

zelf ook niet zomaar paraat heeft.

Verantwoordelijkheid werkgever

De arbeidsrelatie is vaak het startpunt voor pensioencommunicatie.

Zo moet u bij indiensttreding mogelijkheden en keuzes van

de pensioenregeling toelichten en een aanbod doen. Ook

bent u betrokken bij belangrijke levensgebeurtenissen (life

events) omdat die gevolgen hebben voor het pensioen, zoals

werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het is daarom

uw taak ervoor te zorgen dat medewerkers bij een gewijzigde

situatie over kennis en inzicht beschikken om de juiste keuze met

betrekking tot hun pensioen te maken.

ABAB Pensioencommunicatie: actueel en begrijpelijk

ABAB Pensioenadvies neemt u die zorg uit handen. Onze

specialisten hebben precies op een rijtje welke informatie u op

welke momenten met uw medewerkers moet delen. Zij volgen

de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen op de voet

en maken voor u de vertaalslag naar de praktijk. Met ABAB

Pensioencommunicatie kunt u uw medewerkers de meest actuele

en bovendien heldere en begrijpelijke informatie bieden.

Naar behoefte

U kunt ABAB Pensioencommunicatie naar uw eigen behoefte

invullen: van basisinformatievoorziening tot volledige ontzorging

en zelfs aanvullend advies.

Kosten

De totale kosten zijn afhankelijk van welke module u kiest en

het aantal medewerkers. Per module geldt er een basistarief

per jaar en een tarief per medewerker. Dit basistarief omvat de

opstartkosten, de kosten voor de jaarlijkse afstemming over de

pensioenregeling en eventuele wijzigingen inclusief de eerste 20

medewerkers.

In het moduleoverzicht vindt u de diensten en kosten per module.

abab.nl

ABAB Pensioencommunicatie

Uw verantwoordelijkheid, onze zorg

Meer informatie

Wilt u meer weten over ABAB Pensioencommunicatie

of een advies over welke module het beste bij de

behoefte van uw organisatie en medewerkers past?

Onze pensioendeskundigen beoordelen graag tijdens

een persoonlijk gesprek uw wensen en behoeften.

Neem voor meer informatie of een

vrijblijvende afspraak contact op

met Rudie Martens, manager ABAB

Pensioenadvies, via 077 - 321 77 12

of [email protected].

Page 2: ABAB Pensioencommunicatie: uw verantwoordelijkheid, onze zorg

abab.nl

Moduleoverzicht ABAB Pensioencommunicatie

Basis Ontzorgen Medewerker plus

• U biedt uw medewerkers het benodigde inzicht in de bestaande pensioenregeling, de keuzemomenten en de gevolgen van deze keuzes.

• U draagt zelf zorg voor de communicatie richting medewerkers.

• U ontvangt heldere en actuele standaard informatie over relevante levensgebeurtenissen waarbij objectiviteit gewaarborgd is.

• U verkleint de risico’s die voorvloeien uit de Wet pensioencommunicatie.

• U biedt uw medewerkers maximaal inzicht in de bestaande pensioenregeling, de keuzemomenten en de gevolgen van deze keuzes.

• U wordt volledig ontzorgd in de informatieverschaffing aan medewerkers.

• De nodige informatie is toegespitst op úw pensioenregeling.

• Medewerkers kunnen met vragen rechtstreeks met onze specialisten schakelen.

• U minimaliseert de risicos’s die voorvloeien uit de Wet pensioencommunicatie.

• U biedt uw medewerkers op maat gesneden inzicht in de bestaande pensioenregeling en hun persoonlijke situatie.

• U wordt volledig ontzorgd in de communicatie richting medewerkers.

• Medewerkers krijgen persoonlijk advies op relevante momenten.

• Advies op maat bij specifieke vraagstukken op directie- en stafniveau.

• U vergroot de waardering en tevredenheid van uw medewerkers

• U sluit de risico’s die voorvloeien uit de Wet pensioencommunicatie uit.

ABAB PensioencommunicatieOverzicht diensten en kosten per module

Diensten Basis Ontzorgen Medewerker plus

Inzicht bieden in de bestaande pensioenregeling

Persoonlijke begeleiding1 voor medewerkers die in dat jaar met een life event2 te maken krijgen.

4 4 4

Standaard documentatie over pensioengevolgen bij levensgebeurtenissen en vaak voorkomende pensioenvraagstukken.

4 4 4

Standaard procesdocumentatie om door u als werkgever (ondernomen) acties en werkzaamheden van de pensioenadviseur vast te leggen.

4 4 4

Minimaal 2 x per jaar actuele input voor pensioenberichtgeving richting uw medewerkers.

4 4 4

Ontzorging met informatie op maat

Op maat geschreven en gepersonaliseerde documentatie en nieuwsberichten over keuzemomenten en –mogelijkheden.

4 4

Telefonische helpdesk voor vragen van medewerkers over de pensioenregeling.

4 4

Advies bij individuele waardeoverdracht bij indiensttreding van nieuwe medewerkers.

4 4

Persoonlijk informatie over de bestaande pensioenregeling in bijzondere situaties.3

4 4

Persoonlijk advies voor medewerkers

Persoonlijk advies en begeleiding bij het afsluiten van aanvullende producten gerelateerd aan levensgebeurtenissen.

4

Inzicht in de totale financiële pensioenpositie medewerkers drie jaar voor het ingaan van het pensioen.

4

Advies bij veel voorkomende persoonlijke pensioenvraagstukken van stafmedewerkers.4

4

Kosten5

Per medewerker per maand. 4,- 8,- 12,-

Basistarief per jaar. 1250,- 2250,- 3500,-

1 Aantal uren is op basis van aantal medewerkers waarbij één dagdeel per 25 medewerkers het uitgangspunt is.2 Gebeurtenis in werk- of privésfeer die invloed heeft op de werksituatie en dus het pensioen: in- of uitdiensttreding, arbeidsongeschiktheid, pensionering, gewijzigde gezinssituatie.3 Bijzondere situaties: echtscheiding of blijvende invaliditeit.4 Bijvoorbeeld: toepassing van een collectieve excedent regelingen, gevolgen van maxima in pensioengevend salaris. Individuele pensioenregelingen zijn hiervan uitgesloten.5 Bedragen in euro’s exclusief btw.