Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink...

36
Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie

Transcript of Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink...

Page 1: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht

Mw. drs. E. EnsinkGezondheidszorgpsycholoogMedische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie

Page 2: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Overzicht presentatie

• Waarom screenen

• Ontwikkelingstaken en opvoedingstaken

• Model veerkracht - kwetsbaarheid

• Multidisciplinaire behandeling

• Screening psychosociale veerkracht

Page 3: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Psychosociale kwetsbaarheid

• Cognitief, emotioneel, sociaal functioneren

• Kinderen met chronische aandoening vergroot risico op psychosociale problemen: 10% → 20%

• Ook hun ouders: risico voor eigen welzijn en gezinsfuntioneren (o.a. Hatzmann, 2009; Wiedebusch et al., 2010)

• Bij terminaal nierfalen hogere percentages gevonden

• Ook, de laatste decennia zijn cognitieve en psychosociale problemen en beperkingen verminderd (o.a. Schröder & Hulstijn-Dirkmaat, 2004)

• Zorg op maat: Wie/Wanneer wel/niet?

Page 4: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

4

Ontwikkelingstaken & opvoedingstaken in vogelvlucht

• Ontwikkelingstaken voor kinderen

• Opvoedingstaken voor ouders

• Hobbels voor kinderen met ESRD

Page 5: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

5

Ontwikkelings- en opvoedingstaken In de baby, peuter, kleuterfase

Ontwikkelingstaken

Page 6: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

6

Ontwikkelings- en opvoedingstaken In de baby, peuter, kleuterfase

Ontwikkelingstaken

• Hechting

• Exploratie

• Ontdekking ik en anderen

Opvoedingstaken

Page 7: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

7

Ontwikkelings- en opvoedingstaken In de baby, peuter, kleuterfase

Ontwikkelingstaken

• Hechting

• Exploratie

• Ontdekking ik en anderen

Opvoedingstaken

• Bieden van basisveiligheid

• Stimuleren van toename onafhankelijkheid

• Aangeven van grenzen

Page 8: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

8

Ontwikkelings- en opvoedingstaken In de baby, peuter, kleuterfase

Ontwikkelingstaken

• Hechting

• Exploratie

• Ontdekking ik en anderen

Opvoedingstaken

• Bieden van basisveiligheid

• Stimuleren van toename onafhankelijkheid

• Aangeven van grenzen

Hobbels

• Motorische ontwikkeling

• Voeding via sonde

• Hospitalisatie

Page 9: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

9

Ontwikkelings- en opvoedingstaken In de schoolleeftijd

Ontwikkelingstaken

Page 10: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

10

Ontwikkelings- en opvoedingstaken In de schoolleeftijd

Ontwikkelingstaken

• Cognitieve ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling

• Vrije tijd/sport

• Zelfredzaamheid/zelfstandigheid

Opvoedingstaken

Page 11: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

11

Ontwikkelings- en opvoedingstaken In de schoolleeftijd

Ontwikkelingstaken

• Cognitieve ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling

• Vrije tijd/sport

• Zelfredzaamheid/zelfstandigheid

Opvoedingstaken

• Eisen stellen

• Frustratietolerantie verhogen

• Randvoorwaarden creëren om zelfstandig problemen op te laten lossen

Page 12: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

12

Ontwikkelings- en opvoedingstaken In de schoolleeftijd

Ontwikkelingstaken

• Cognitieve ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling

• Vrije tijd/sport

• Zelfredzaamheid/zelfstandigheid

Opvoedingstaken

• Eisen stellen

• Frustratietolerantie verhogen

• Randvoorwaarden creëren om zelfstandig problemen op te laten lossen

Hobbels

• Vermoeidheid

• Schoolverzuim - zoeken passend onderwijs

• Missen sociale activiteiten

Page 13: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

13

Ontwikkelings- en opvoedingstaken In de puberteitsfase

Ontwikkelingstaken

Page 14: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

14

Ontwikkelings- en opvoedingstaken In de puberteitsfase

Ontwikkelingstaken

• Identiteitsontwikkeling

• Autonomie ontwikkeling

• Sociale relaties

• Lichamelijke ontwikkeling

Opvoedingstaken

Page 15: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

15

Ontwikkelings- en opvoedingstaken In de puberteitsfase

Ontwikkelingstaken

• Identiteitsontwikkeling

• Autonomie ontwikkeling

• Sociale relaties

• Lichamelijke ontwikkeling

Opvoedingstaken

• Ouder meer op afstand

• Coachende rol

Page 16: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

16

Ontwikkelings- en opvoedingstaken In de puberteitsfase

Ontwikkelingstaken

• Identiteitsontwikkeling

• Autonomie ontwikkeling

• Sociale relaties

• Lichamelijke ontwikkeling

Opvoedingstaken

• Ouder meer op afstand

• Coachende rol

Hobbels

• Toekomstperspectief

• Relaties en seksualiteit

• Passende opleiding en werk

• Balans autonomie – begeleiding (therapietrouw!)

Page 17: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

17

Extra ontwikkelingstaken voor chronisch zieke kinderen

• Leren omgaan met beperkingen

• Leren omgaan met leefregels, medicatie en ziekenhuisbezoeken

• Leren omgaan met emoties en frustraties

• Leren omgaan met verschillen t.a.v. andere kinderen

Page 18: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

0

18volw

12

6

4

2

1

Page 19: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

0

18volw

12

6

4

2

1

Superviseren

Zorgen

Managen

Page 20: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

0

18volw

12

6

4

2

1

Page 21: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Draagkracht

Psychosociale veerkracht

Protectieve factoren

Draaglast

Risicofactoren

Page 22: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Psychosociale veerkracht

Not at risk

Medium risk

High risk

Page 23: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Aandoening- type- ernst- leeftijd ontstaan

Behandeling- conservatief PD / HD transplantatie- iatrogene effecten

Naar Diathese-stress model Wallander & Varni, 1998

Page 24: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Aandoening- type- ernst- leeftijd ontstaan

Behandeling- conservatief PD / HD transplantatie- iatrogene effecten

Medische uitkomstmaten- lichamelijke gezondheid- lichamelijk functioneren - zorgconsumptie

Sociaal emotioneel functioneren

Cognitief functioneren

Naar Diathese-stress model Wallander & Varni, 1998

Page 25: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Aandoening- type- ernst- leeftijd ontstaan

Behandeling- conservatief PD / HD transplantatie- iatrogene effecten

Kind

Gezin

Medische uitkomstmaten- lichamelijke gezondheid- lichamelijk functioneren - zorgconsumptie

Sociaal emotioneel functioneren

Cognitief functioneren

Naar Diathese-stress model Wallander & Varni, 1998

Page 26: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Aandoening- type- ernst- leeftijd ontstaan

Behandeling- conservatief PD / HD transplantatie- iatrogene effecten

Kind- sekse - persoonlijkheid- intelligentie

Gezin- gezinssamenstelling - SES- comorbiditeit- ouderlijke stress

Medische uitkomstmaten- lichamelijke gezondheid- lichamelijk functioneren - zorgconsumptie

Sociaal emotioneel functioneren

Cognitief functioneren

Naar Diathese-stress model Wallander & Varni, 1998

Page 27: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Aandoening- type- ernst- leeftijd ontstaan

Behandeling- conservatief PD / HD transplantatie- iatrogene effecten

Kind- sekse - persoonlijkheid- intelligentie

Gezin- gezinssamenstelling - SES- comorbiditeit- ouderlijke stress

Medische uitkomstmaten- lichamelijke gezondheid- lichamelijk functioneren - zorgconsumptie

Sociaal emotioneel functioneren

Cognitief functioneren

Naar Diathese-stress model Wallander & Varni, 1998

Page 28: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Aandoening- type- ernst- leeftijd ontstaan

Behandeling- conservatief PD / HD transplantatie- iatrogene effecten

Kind- sekse - persoonlijkheid- intelligentie

Gezin- gezinssamenstelling - SES- comorbiditeit- ouderlijke stress

- ziekteverloop - ontwikkelingsfase- coping- schoolgang- therapietrouw

- gezinsfunctioneren- dagelijkse stress- coping ouders

Medische uitkomstmaten- lichamelijke gezondheid- lichamelijk functioneren - zorgconsumptie

Sociaal emotioneel functioneren

Cognitief functioneren

Naar Diathese-stress model Wallander & Varni, 1998

Page 29: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Aandoening- type- ernst- leeftijd ontstaan

Behandeling- conservatief PD / HD transplantatie- iatrogene effecten

Kind- sekse - persoonlijkheid- intelligentie

Gezin- gezinssamenstelling - SES- comorbiditeit- ouderlijke stress

- therapietrouw- ziekteverloop - ontwikkelingsfase- coping- schoolgang

- gezinsfunctioneren- dagelijkse stress- coping ouders

Medische uitkomstmaten- lichamelijke gezondheid- lichamelijk functioneren - zorgconsumptie

Sociaal emotioneel functioneren

Cognitief functioneren

Naar Diathese-stress model Wallander & Varni, 1998

Beloop tijdens behandeling

In ontwikkeling

Interactie en interventies multidisciplinair behandelteam

Volgen

Veerkracht

Uitgangpunt

Screenen voor aanvang behandeling

Direct zorg op maat

Page 30: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Multidisciplinaire behandeling

• Kindernefrologen en verpleegkundigen

• Nurse practitioner

• Gezondheidszorgpsycholoog

• Medisch maatschappelijk werker

• Pedagogisch medewerker

• Consulenten Educatieve voorziening

• Paramedici: dietist, logopedist, fysiotherapeut

Page 31: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Screening

• In kaart brengen psychosociale veerkracht

• Bij aanvang behandeling terminaal nierfalen

• Middels vragenlijsten kind en ouders

• Terugkoppeling naar patient en gezin + MDO

• Snelle en gerichte interventie mogelijk

Page 32: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Screening

• Functioneren kind

Sociaal – emotioneel en gedragsmatig functioneren

Cognitieve problemen en schoolsfunctioneren

• Functioneren ouders

Ouderlijke stress, draagkracht en comorbiditeit

• Aanwezige hulpverlening in eigen omgeving (school, revalidatiecentrum, fysiotherapie..)

• Zorg en hulpvraag ouders en kind

Page 33: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Aandoening- type- ernst- leeftijd ontstaan

Behandeling- conservatief PD / HD transplantatie- iatrogene effecten

Kind- sekse - persoonlijkheid- intelligentie

Gezin- gezinssamenstelling - SES- comorbiditeit- ouderlijke stress

- ziekteverloop - ontwikkelingsfase- coping- schoolgang- therapietrouw

- gezinsfunctioneren- dagelijkse stress- coping ouders

Medische uitkomstmaten- lichamelijke gezondheid- lichamelijk functioneren - zorgconsumptie

Sociaal emotioneel functioneren

Cognitief functioneren

Naar Diathese-stress model Wallander & Varni, 1998

Nurse practitioner

Medisch maatschappelijk werk

Gezondheidszorg psycholoog

Pedagogisch medewerker

Educatieve voorziening

Page 34: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Psychosociale kwetsbaarheid en zorg

Not at risk

Medium risk

High risk

Page 35: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Psychosociale kwetsbaarheid en zorg

Not at risk Monitoring

Medium risk

Medium care

High risk

Intensive care

Page 36: Zorg op maat Screeningsprotocol psychosociale veerkracht Mw. drs. E. Ensink Gezondheidszorgpsycholoog Medische Psychologie UMC St. Radboud - Kindernefrologie.

Dank voor uw aandacht