Zoek mij en leef!

Click here to load reader

 • date post

  10-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  210
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Zoek mij en leef!

Zoek Mij en leef!

Zoek Mij en leef!Amos 5:4Wie was AmosWat was zijn tijdWat was zijn opdrachtWat was zijn boodschapWat was het effectWat zegt Amos ons

Hier volgen de woorden en visioenen van Amos, een schapenfokker uit Tekoa. (1:1)Ik ben helemaal geen profeet, en ook geen profetenleerling. Ik ben veeboer en vijgenteler. Maar de HEER heeft me van achter mijn schapen vandaan gehaald, en het is de HEER die tegen me heeft gezegd: Ga naar mijn volk Isral en profeteer daar. (7:14-15)

Toen stuurde Amasja, de priester van Betel, deze boodschap aan Jerobeam, de koning van Isral:

Amos hitst de Isralieten tegen u op; het volk zal geen weerstand aan zijn woorden kunnen bieden. Hij zegt dat u, Jerobeam, door het zwaard zult sterven en dat Isral van zijn grond zal worden verbannen.

Daarna zei hij tegen Amos:

Ziener, verdwijn! Ga naar Juda en verdien daar je brood, ga daar maar profeteren. Hier in Betel mag je niet langer profeteren, want dit is het heiligdom van de koning, de tempel van het koninkrijk. (7:10-13)

Misdaad op misdaad heeft Damascus begaan (1 en 2)GazaTyrusEdomAmmonMoabJudaISRAEL!Misdaad op misdaad heeft Isral begaan daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen! Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar sandalen. Ze zijn eropuit de zwakken in het stof te laten kruipen, en de machtelozen dringen ze opzij. (2:6-7)Want jullie veranderen het recht in alsem en vertrappen de gerechtigheid. (5:7)Jullie verachten hen die in de poort het recht verdedigen, jullie verafschuwen hen die de waarheid spreken. Jullie vertrappen de zwakken en eisen een deel van hun graan op. (5:10-11)Daarom zal de aarde beven, en al wat erop leeft gaat in rouw gehuld. Ze zal in haar geheel omhoog komen, zoals de Nijl; ze zal kolken en weer wegzinken, zoals de rivier van Egypte. (8:8)De HEER, de God van de hemelse machten, raakt de aarde aan en ze beeft, al haar bewoners gaan in rouw gehuld. Ze komt omhoog als de Nijl, zinkt weg als de rivier van Egypte. (9:5)

zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. (Zach. 14:5)Amos profeteerde over Isral toen Uzzia in Juda regeerde en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Isral, twee jaar voor de aardbeving. (1:1)Kom naar de bergen rond Samaria om te zien hoe groot de verwarring in die stad is, hoe hevig de onderdrukking! Tot rechtvaardigheid zijn ze daar niet in staat spreekt de HEER , zij die hun burchten vullen met onderdrukking en geweld. (3:9-10)Dan zal ik de winterverblijven en de zomerverblijven verwoesten, de ivoren paleizen zullen verloren gaan, en vele huizen zullen worden vernietigd spreekt de HEER. (3:15) Wee jullie die denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de heerschappij van het geweld dichterbij brengen. Jullie liggen maar op je ivoren bedden, hangen op je divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal. Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jullie denken te spelen als David zelf. Uit grote schalen drinken jullie wijn, en met de beste olie wrijven jullie je in, maar jullie lijden er niet onder dat Jozefs volk ten onder gaat. Daarom gaan jullie nu als eersten in ballingschap; het gefeest en geluier is voorbij. (6:3-7)Aardbeving (2 jaar later)Ballingschap (40 jaar later)hongerdroogtekorenbrand, meeldauw, sprinkhanenpestbrand

maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd spreekt de HEER. (x5, Amos 4)Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen.

Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. (5:21-24)(5:4,6) Dit zegt de HEER tegen Isral:

Zoek mij en leef!

Zoek de HEER en leef. Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen. (5:14)Jezus zegt:Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matt. 6:33)Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. (Matt. 7:7)Dan.Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwenIk zal het lot van mijn volk Isral ten goede kerenIk zal hen terugplanten in hun grond(9:11-15)