Zicht op dagelijkse tijd

download Zicht op dagelijkse tijd

of 21

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Zicht op dagelijkse tijd

 • Zicht op dagelijkse tijdpedagogisch cahier

  15:10

  j f m a m j j a s o n d

  c3530

  25

  20

  15

  10

  5

  0

  Maandag8.0010.0012.0014.0016.0018.0020.00

  -1cWOENSDAG

  GISTEREN

  DONDERDAG

  VANDAAG

  1 + 12 + 2

  LENT

  E ZOMER

  1211

  109

  8

  7 65

  43

  2

  1

  AVO

  ND NA

  CHT

  VO

  ORM

  IDDAG

  OCH

  TEND

  OCHTE

  NDNAM

  IDD

  AG

  HERFSTWIN

  TER

  MORGEN

  GISTEREN

  NU

 • Zicht op dagelijkse tijd

 • InhoudWoord vooraf 3

  Inleiding 9

  Hoofdstuk 1: de daglIjn 13

  Inleiding 14

  onthaalklas 14

  De schooltaal 14

  opbouw en werkwijze van de daglijn 14

  eerste kleuterklas 15

  De schooltaal 15

  opbouw en werkwijze van de daglijn 16

  tweede kleuterklas 16

  De schooltaal 16

  opbouw en werkwijze van de daglijn 17

  derde kleuterklas 18

  De schooltaal 18

  opbouw en werkwijze van de daglijn 18

  De dagdelen aanbrengen 19

  De dagklok 20

  eerste leerjaar 20

  De schooltaal 20

  opbouw en werkwijze van de daglijn 20

  De dagdelen aanbrengen 22

  De voormiddag, middag en namiddag aanbrengen 23De ochtend aanbrengen 24De avond aanbrengen 25De nacht aanbrengen 26

  Het linken van gebeurtenissen, dagdelen en klokuren 27

  De link tussen dagdelen en klokuren aanbrengen 27De link tussen gebeurtenissen, dagdelen en klokuren aanbrengen 28

  De dagklok 29

  tweede leerjaar 30

  De schooltaal 30

  opbouw en werkwijze van de daglijn 30

  De 24-uursindeling aanbrengen 31

 • Hoofdstuk 2: de Weekkalender 33

  Inleiding 34

  onthaalklas en eerste kleuterklas 34

  tweede kleuterklas 34

  De voorstellingswijze 35

  De weekdagen koppelen aan kenmerkende activiteiten 35

  De weekdagen opzeggen 35

  derde kleuterklas 36

  De voorstellingswijze 37

  De dagen koppelen aan kenmerkende activiteiten 38

  De dagen van de week opzeggen 38

  eerste leerjaar 39

  De voorstellingswijze 39

  De dagen van de week opzeggen 40

  tweede leerjaar 40

  Hoofdstuk3: de maand-, seIzoen en jaarkalender 43

  Inleiding 44

  eerste leerjaar 45

  De maandkalender 45

  De jaarband en de seizoenkalender 46

  tweede leerjaar 47

  De maandkalender 47

  De maand vanuit beleving 47De maand als structuur 48

  De jaarband en de seizoenkalender 50

  De jaarband en de seizoenkalender 50De tweejarenkalender en de seizoenkalender 51

  derde leerjaar 52

  De maandkalender 52

  De jaarkalender en de seizoenkalender 53

  Vierde leerjaar 55

  De jaarkalender en de seizoenkalender 55

  Vijfde leerjaar 57

  De seizoenkalender 57

 • Hoofdstuk 4: kloklezen 61

  de absolute en relatieve tijdsuitdrukking 62

  Het algemeen concept achter de vernieuwing 63

  Het belang van dagelijks inoefenen 63

  Decoderen, interpreteren en meten 63

  formele en informele oefenmomenten 64

  de minimale klasuitrusting 64

  eerste leerjaar 65

  De 12-uursindeling met volle uren 65

  De 12-uursindeling met halve uren (absoluut uitgedrukt) 66

  De 12-uursindeling met halve uren, bijna uur en iets na uur 66

  tweede leerjaar 66

  De 12-uursindeling tot op 5 minuten met ankerpunten (00, 5, 10, 15) 67

  De 12-uursindeling tot op 5 minuten met ankerpunten (00, 15, 30 en 45) 68

  De 24-uursindeling met volle uren 68

  derde leerjaar 69

  De absolute tijdsuitdrukking (analoge en digitale klok) 69

  De 24-uursindeling met volle uren 69De 24-uursindeling tot op vijf minuten nauwkeurig 69

  De 24-uursindeling tot op de minuut nauwkeurig 70

  De relatieve tijdsuitdrukking (de analoge klok) 71

  De 24-uursindeling tot op vijf minuten nauwkeurig 71

  Vierde leerjaar 72

  De relatieve tijdsuitdrukking (de analoge klok) 72

  De 24-uursindeling tot op 1 minuut nauwkeurig 72De relatieve tijdsuitdrukking (de digitale klok) 73

  Hoofdstuk 5: dagelIjkse tIjd In de derde graad

  Hoofdstuk 6: Het Weer 75

  eerste kleuterklas 84

  Het begrippenkader 84

  De weerelementen waarnemen 84

  tweede kleuterklas 85

  Het begrippenkader 85

  De weerelementen waarnemen 86

  Het begrippenkader 67

 • derde kleuterklas 87

  Het begrippenkader 87

  De weerelementen waarnemen 87

  eerste leerjaar 88

  Het begrippenkader 88

  De weerelementen waarnemen 89

  De temperatuur waarnemen 89De bewolking waarnemen 90De neerslag waarnemen 90De windkracht vaststellen 90

  tweede leerjaar 91

  Het begrippenkader 91

  De weerelementen vaststellen 92

  De temperatuur vaststellen 93De bewolking vaststellen 93De neerslag vaststellen 94De windkracht vaststellen 94

  derde leerjaar 95

  Het begrippenkader 95

  Het weer vaststellen 96

  De werkwijze 96De temperatuur vaststellen 96De bewolking vaststellen 97De neerslag vaststellen 97De windkracht vaststellen 99De windrichting vaststellen 99

  De vaststellingen documenteren 100

  De weertabel 100Het weekoverzicht 101Het maandoverzicht 102

  Vierde leerjaar 107

  Het begrippenkader 107

  Het weer vaststellen 107

  De werkwijze 107De temperatuur vaststellen 108De bewolking vaststellen 109De neerslag vaststellen 109De windkracht vaststellen 110De windrichting vaststellen 111De zonneduur vaststellen 111

  De vaststellingen documenteren (weerstatistieken) 112

  De weertabel 112Het weekoverzicht 113Het maandoverzicht 114

 • Vijfde leerjaar 119

  De weerelementen juist verwoorden 120

  Het weer vaststellen 120

  De werkwijze 120De temperatuur vaststellen 121De bewolking vaststellen 124De neerslag vaststellen 125De windkracht vaststellen 127De windrichting vaststellen 129De zonneduur vaststellen 129

  De vaststellingen documenteren (weerstatistieken) 129

  De weertabel 130Het weekoverzicht 130Het maandoverzicht 132

  zesde leerjaar 139

  Hoofdstuk 7: BIjlagen 141

  Bibliografie 157

 • De weekkalender

  2

 • Academic & Scientific Publishers / Uitgeverij PoliteiaZicht op DAGELiJKSE tiJD

  2 de weekkalender34

  Inleiding

  In dit hoofdstuk beschrijven we de stapsgewijze opbouw van de weekkalender doorheen de basisschool. De tijdmaat week komt in de basisschool slechts gedurende een korte periode aan bod: vanaf de tweede kleuterklas tot en met het eerste leerjaar. Het zwaartepunt ligt in de derde kleuterklas. De opbouw van de tijdmaat week gaat hand in hand met de opbouw van de tijdmaat dag. Een goed begrip van de tijdmaat dag is min of meer een voorwaarde om te starten met de tijdmaat week.

  onthaalklas en eerste kleuterklas

  In principe is er geen weekkalender bij de jongsten. Het begrip week overstijgt het bevattings-vermogen van de meeste peuters. Hoewel peuters in het dagelijks leven dikwijls geconfronteerd worden met de namen van de weekdagen, behoren die begrippen hooguit tot hun passieve woordenschat. De week is een te grote tijdmaat om te overzien. Peuters moeten in de eerste plaats de tijdmaat dag onder de knie zien te krijgen.

  tweede kleuterklas

  In de tweede kleuterklas maken we werk van de weekkalender. We brengen structuur aan door de week in te delen in zeven dagen. Sommigen beperken de weekkalender aanvankelijk tot vijf dagen omdat een schoolweek vijf dagen telt. Wij opteren ervoor om vanaf de start zeven dagen af te beelden. Het doel van de weekkalender is immers inzicht te verschaffen in de structuur van de week. En een week telt zeven dagen. Het is goed om daar vanaf het begin eenduidig over te zijn. Bovendien laat die voorstelling toe om vooruit te blikken op het weekend. Als kinderen op het einde van het schooljaar de indeling in zeven dagen nog niet onder de knie hebben, is er geen man overboord, ze hebben daarvoor nog twee jaar de tijd. Het zwaartepunt ligt trouwens in de derde kleuterklas.

  Tijdens het onthaalgesprek kijken we welke dag het vandaag is. We benoemen de dag en beves-tigen de knijper die staat voor het begrip vandaag. In het taalgebruik van de leraar vallen de begrippen vandaag, gisteren en morgen. De kleuters beheersen het begrip vandaag actief. De begrippen gisteren en morgen etiketteren we niet. Die behoren eerder tot het passief taal-gebruik van de kleuters. Het weekend verdient bijzondere aandacht. Elke vrijdag blikken we erop vooruit. In het taalgebruik van de leraar valt het begrip weekend. Van de kinderen verwachten we nog niet dat ze dat begrip correct gebruiken.

 • Academic & Scientific Publishers / Uitgeverij Politeia Zicht op DAGELiJKSE tiJD

  2 de weekkalender 35

  de voorstellingswijze

  We linken de weekdagen aan kenmerkende activiteiten, zoals turnen, fruit eten, een halve dag op school, enz. De activiteiten zelf stellen we voor door tekeningen die een duidelijke band met de werkelijkheid vertonen.

  laten we nu even kijken naar woensdag. Hoewel de kinderen slechts een halve dag op school verblijven, duurt de dag zelf even lang als de andere dagen. Dat moet blijken uit de voorstel-lingswijze: we illustreren dat we geen volledige dag op school vertoeven. Deze schijnbaar banale nuance is relevant vanuit didactisch oogpunt: de weekkalender verschaft inzicht in de week als structuur. Daarom krijgen zaterdag en zondag dezelfde kleur als woensdagnamiddag. Zo is het voor kinderen aanschouwelijk dat ze woensdagnamiddag, zaterdag en zondag niet op school zijn.

  de weekdagen koppelen aan kenmerkende activiteiten

  We maken een onderscheid tussen het kunnen opzeggen en het interpreteren van de weekdagen. Met interpreteren bedoelen we betekenis verlenen aan de dagen. Dat doen we door de dagen te koppelen aan kenmerkend