Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid itinera congres 18 februari 2016

15
Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid suggesties uit het Vilvoords laboratorium inzake radicalisme Itinera-congres donderdag 18 februari 2016 Kamer van Volksvertegenwoordigers Hans Bonte Burgemeester Stad Vilvoorde Federaal Parlementslid

Transcript of Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid itinera congres 18 februari 2016

Page 1: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

Zeven fundamenten voor een adequaat

antiterreurbeleidsuggesties uit het Vilvoords laboratorium inzake radicalisme

Itinera-congres – donderdag 18 februari 2016 – Kamer van Volksvertegenwoordigers

Hans Bonte – Burgemeester Stad Vilvoorde – Federaal Parlementslid

Page 2: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

I. Radicalisme (en terrorisme): een veelheid

aan invalshoeken

1. Kruispunt van beleidsvelden

– Internationale politiek

– Binnenlands veiligheidsbeleid

(federaal, regionaal en lokaal)

– Sociaal beleid en integratiebeleid

– Rol en organisatie van religies

– Mediabeleid

– Onderwijsbeleid/Jeugdwerk

218 februari 2016 Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid

Page 3: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

2. Kruispunt van wetenschappelijke disciplines

– Sociologie

– (Sociale) psychologie

– Pedagogie

– Filosofie

– Politieke

– Criminologie

– Rechten

– Communicatiewetenschappen

318 februari 2016 Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid

Page 4: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

II. Begrippen en definities

1. Radicalisme, Syriëstrijders (FTF), terrorisme

• Radicalisme, gewelddadig extremisme, Foreign Terrorist

Fighters, Returnees, Terrorisme

• Doorgaans:

Radicalisme(gewelddadig) extremisme FTF

returnees terrorisme??

• Maar: Lone wolf? Groepsdruk? Copy Cat?

418 februari 2016 Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid

Page 5: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

• Van alle tijden

• Van alle continenten

• In alle vormen

II. Begrippen en definities

2. Gewelddadig radicalisme, buitenlandse strijders

518 februari 2016 Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid

Page 6: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

III. Kenmerken van “het Vilvoords laboratorium”

1. Vilvoorde in Beeld

• 43 000 inwoners

• Bevolkingstoename 1,5% à 2%/jaar

• 25% niet-Belgische origine

• Bij minderjarigen 40%

• Taalwetgeving

• Communicatieprobleem

• Racisme en discriminatie

• Blank politiekorps

• Kloof tussen welvaart en armoede

• Infrastructurele tekorten

• Sociologisch: hoofdstedelijk voorstad

618 februari 2016 Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid

Page 7: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

• Link met buitenlandse organisaties

• Haalden hun inspiratie bij Sharia4UK

• Inspireerden op hun beurt Sharia4Holland

• Aanwezigheid in Vilvoorde zelf

• Vilvoordenaars betrokken bij controversiële incidenten

• Georganiseerde niqab-rellen in Molenbeek (mei 2012)

• Rellen in Brussel tegen anti-islam film (sept. 2012)

• 19 van de 30 gearresteerden: Vilvoordenaren

III. Kenmerken van “het Vilvoords laboratorium”

2. Radicaliseringscontext

718 februari 2016 Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid

Page 8: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

• Zomer 2012: eerste vertrekkers naar Syrië– Sluiten zich aan bij extremistische jihadistische groeperingen

• Lente 2013: integratie van deze groeperingen in ISIS

• Vilvoordenaars maken “carrière” bij ISIS– leidinggevende posten

– actieve rekrutering andere buitenlandse strijders

• Juni 2014: Kalifaat wordt uitgeroepen– ISIS wordt IS

3. Vertrekkers radicaliseren én recruteren

III. Kenmerken van “het Vilvoords laboratorium”

818 februari 2016 Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid

Page 9: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

4. Stand van zaken Vilvoorde

• 28 vertrokken (hoogste %)

– 3 minderjarigen

• 7 vermoedelijk overleden

– 1 minderjarige

• 8 terugkeerders

– 3 momenteel woonachtig in Vilvoorde

• Risicogroep: 60 personen (OCAD-lijst)

- 22 minderjarigen

• Laatste (effectieve) vertrekker: mei 2014

• 135 jongeren opgevolgd via preventief beleid

III. Kenmerken van “het Vilvoords laboratorium”

918 februari 2016 Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid

Page 10: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

• Maximaal gebruik maken van diversiteit in

stadsbestuur

• Geïntegreerde aanpak politie en bestuurlijk (FTF-

richtlijn en LIVC)

• Nauwe samenwerking met slachtoffers en met de

moslimgemeenschap

• Mobilisatie maatschappelijk middenveld

• Case-gerichte benadering

IV. “Vilvoords model” als antwoord op radicalisering

1018 februari 2016 Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid

Page 11: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

• Radicalisme is een lokale opdracht

• Arbeidsintensieve (politionele, bestuurlijke, sociale)

opdracht

• Inzet moslimgemeenschap onontbeerlijk

• Verbondenheid is dé sleutel voor antiradicalisme

• Maatwerk

• Aanpak onderliggende criminaliteitsfenomenen

V. Enkele conclusies Vilvoordse aanpak

1118 februari 2016 Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid

Page 12: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

VI. En het Schumanplein?

En de Wetstraat? En het Martelarenplein?

1.Beleidsinitiatieven in overvloed

* EU-strategie ter bestrijding van radicalisme (2005)

* Plan R (02/08/2010) in herziening (sinds 01/2015)

* 2013: België wordt wakker geschud door burgemeesters

* Enkele aanslagen verder; een explosie aan maatregelen

2. Een dozijn federale maatregelen in januari* 15 januari 2015 (verijdelde aanslag Verviers)

* 16 januari 2015: een steekvlam aan maatregelen (12)

* 14 november 2015: terreuraanslag Parijs

* 19 november 2015: nieuwe steekvlak aan maatregelen (18)

Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid18 februari 2016 12

Page 13: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

VI. Zeven fundamenten voor een adequaat

veiligheidsbeleid

1. Adequate aanpak jeugddelinquentie: warmte en

hulpverlening als het kan, repressie als het moet

• Nood aan meer en andere jeugdhulpverlening

• Anomie aanpakken met (sociale) controle en

(alternatieve) sancties

• Culturele barrières in de hulpverlening wegwerken

• Laagdrempelige internaten

1318 februari 2016 Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid

Page 14: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

2. Opruiming bestuurlijke chaos:

°de hoofdstad: Brussel vraagt om anomie

°19 burgemeesters?

°6 politiezones?

°volwaardig parket en justitiehuis Hall-Vilvoorde

°versplintering bevoegdheden (federaal/

regionaal/ lokaal) belemmert integraal beleid

3. War on weapons (hand in hand met war on

drugs)

°wetsvoorstel

VI. Zeven fundamenten voor een adequaat

veiligheidsbeleid

Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid18 februari 2016 14

Page 15: Zeven fundamenten voor een adequaat antiterreurbeleid  itinera congres 18 februari 2016

VI. Zeven fundamenten voor een adequaat

veiligheidsbeleid

4. Democratische politie

- representatieve korpsen/community policing

- aanpak etnic profiling

- lokale recrutering

5. Versterk en veralgemeen lokale integrale

veiligheidsaanpak (LIVC) + implementeren FTF-richtlijn

6.Moderniseer informatiebeheer politiediensten

(dynamische databank + info transfers van gerechtelijke

politie naar lokale politie)

7. Vooral investeren in preventie

1518 februari 2016 Zeven fundamenten van een adequaat antiterreurbeleid